Tuesday, February 20, 2018

 X-plore File Manager  APK Download

X-plore File Manager APK

91 from - 164.473 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - X plore file manager for mobile devices lonely cat games - Apk installer 226 for android download - Es file explorer file manager android apps on google play - Download supervpn apk 209 supervpnapk apk4fun - Apkmos download best android apps - Lucky patcher 708 apk apkmos - X plore file manager 39814 - Lucky patcher 708 apk download official website - The 5 best file managers for android tv makeuseof - Spy human all in one android monitoring app free byomaxx
Title: X-plore File Manager
Author: Lonely Cat Games
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 5 februarie 2018


Download X-plore File Manager APK from Lonely Cat Games last update 5 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]lonelycatgames.com Politica de confidențialitate Banská Bystrica 97401 Slovensko

X-plore File Manager Highlights:

● Dual-pane tree view
● Root, FTP, SMB1 / SMB2, Sqlite, Zip, Rar, 7zip, DLNA/UPnP explorer
● Disk Map - see which files consume most space on your disk - http://bit.ly/xp-dmap
● Cloud storage access: Google Drive™, Dropbox, Box, Amazon cloud drive, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire, IDrive, Owncloud, PCloud, SugarSync, Dump Truck, pCloud, Picasa
● SSH File Transfer (SFTP) and SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Music player ***
● App manager
● USB OTG
● PDF viewer (on Android 5.0+)
● WiFi file sharing *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Manage files from a PC web browser *** - http://bit.ly/xp-web
● Favorite folders
● Built-in viewers for images, audio, text
● Video player with subtitles ***
● Hex viewer
● Fast Image viewer with zoom and slide to previous/next images
● Thumbnails for images and video as well as for various file types (depending on associated application)
● Multi-selection - always available, yet not disturbing
● View APK files as ZIP
● Share - send files by Bluetooth, email, or whatever the device supports, from any location
● Configurable buttons and key shortcuts
● Seamless work with Zip (as if it was normal folder)
● Vault for encrypting sensitive files - http://bit.ly/xp-v ***

*** marked features are paid - they require donation

X-plore allows you to see inside of your Android device. And also outside.

This is a dual-pane explorer, there are two folders shown at same time, and common operation such as copying files are done from one pane to another.
And X-plore shows folder hierarchy in a tree view for clear orientation and fast switching to other location.

You may explore internals of the device, and if you're power user and have your device rooted, you can make changes to system data - backup files, remove unwanted applications, etc.

If you're standard user, you may choose to hide internal memory from view and be sure not to mess with system.
You can comfortably see contents of mass memories on your device, or possibly attached USB memory stick.

Simple app manager allows to see, run, copy, share, uninstall and further explore installed applications.

WiFi file sharing
Access files on your Android device from other Android devices over WiFi.

Access from a PC web browser
Manage files on your Android device from your PC.

Access to FTP and FTPS (secure FTP) servers is supported.
Multiple servers may be configured.

X-plore can display shared folders on other computers in LAN.

X-plore can access various web storage "Cloud" servers, and access their files.
You need to have account in supported web service, then you can access your files stored online through X-plore.

Supported is also SSH File Transfer (SFTP) and Terminal shell emulator.

X-plore contains music player that can play music tracks from any available location.

With Vault function, you can encrypt sensitive files, even by your fingerprint.

Main operations are related to managing files and folders - viewing, copying, moving, deleting, compressing to Zip, extracting, renaming, sharing, and more.

SQLite database viewer
X-plore can show SQLite database files (those with .db extension) as expandable list of tables, each table containing list of rows and columns with database entries.

Main interaction is done by touch screen, clicking on folders or files to open files, or long-click to open context menu which contains options which can be done on particular clicked item, or multiple selected items.
Multi-selection allows to do operation on more files at once.

Opening file may mean to use one of built-in viewer for most popular file types: images, audio, video and text.
Or you may configure X-plore to use system application for opening files, in which case system-predefined application that can open particular file is launched.

Archives (currently supported are Zip, Rar and 7zip) are displayed as other folders. Repere:

● dual-pane vedere din copac
● Root, FTP, SMB1 / SMB2, SQLite, Zip, RAR, 7zip, DLNA / UPnP Explorer
● Disk Map - vezi ce fișiere consumă cel mai mult spațiu pe disc - http://bit.ly/xp-dmap
● Acces de stocare Cloud: Google Drive ™, Dropbox, Box, unitate de nor Amazon, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, WebDAV, Yandex.disk, MediaFire, IDrive, Owncloud, PCloud, SugarSync, Dump Truck, pCloud, Picasa
● SSH File Transfer (SFTP) și SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Music player ***
● App manager
● USB OTG
● vizualizator PDF (pe Android 5.0+)
● partajarea de fișiere WiFi *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Gestionarea fișierelor dintr-un browser web pe PC *** - http://bit.ly/xp-web
● foldere favorite
● program de vizualizare pentru imagini, audio, text
● Aplicația de redare video cu subtitrare ***
● vizualizator Hex
● vizualizator de imagini rapid cu zoom și glisați la următoarele imagini anterioare /
● Miniaturi pentru imagini și video, precum și pentru diferite tipuri de fișiere (în funcție de aplicație asociată)
● Multi-selecție - întotdeauna disponibile, dar nu deranjant
● Vizualizarea fișierelor APK ca ZIP
● Partajare - trimite fișiere prin Bluetooth, e-mail, sau oricare ar fi suporturile de dispozitiv, de la orice locație
● butoane configurabile și comenzi rapide cheie
● lucru fără sudură cu Zip (ca și în cazul în care acesta a fost director normal)
● Vault pentru criptarea fișierelor sensibile - http://bit.ly/xp-v ***

*** caracteristici marcate sunt plătite - acestea necesită donație

X-plore vă permite să vedeți în interiorul dispozitivului Android. Și, de asemenea, afară.

Acesta este un dual-pane Explorer, există două dosare afișate în același timp, și operațiuni comune, cum ar fi copierea fișierelor se face de la un panou la altul.
Și X-plore arată ierarhia dosar într-o vizualizare de tip arbore pentru orientare clară și comutare rapidă la o altă locație.

Ați putea explora dispozitivului din componentele, și dacă sunteți utilizator experimentat și au dispozitivul înrădăcinate, puteți face modificări la datele de sistem - fișiere de rezervă, elimina aplicații nedorite, etc.

Dacă sunteți utilizator standard, puteți alege să ascundeți memoria internă de la vedere și să fie sigur că nu te pui cu sistem.
Puteți vedea confortabil conținutul amintiri de masă pe dispozitiv, sau, eventual, atașat stick de memorie USB.

App manager simplă permite pentru a vedea, rula, copia, cota, dezinstalați și în continuare a explora aplicațiile instalate.

partajarea de fișiere WiFi
Accesarea fișierelor de pe dispozitivul Android de la alte dispozitive Android peste WiFi.

Accesul dintr-un browser Web pentru PC
Gestionați fișierele de pe dispozitivul Android de pe PC.

Accesul la FTP și FTPS servere securizate (FTP) este acceptată.
Mai multe servere pot fi configurate.

X-plore poate afișa foldere pe alte computere partajate în rețea LAN.

X-plore pot accesa diverse servere de stocare de web „Cloud“, și să acceseze fișierele lor.
Trebuie să aveți cont în serviciul Web acceptat, atunci puteți accesa fișierele stocate online prin intermediul X-plore.

Susținută este de asemenea SSH File Transfer (SFTP) și emulator shell Terminal.

X-plore conține music player care poate reda piese muzicale din orice locație disponibilă.

Cu funcția Vault, puteți cripta fișiere sensibile, chiar și de către amprenta.

Principalele operațiuni sunt legate de gestionarea fișierelor și folderelor - vizualizarea, copierea, mutarea, ștergerea, comprimarea la Zip, extragerea, redenumirea, partajare și multe altele.

vizualizator de baze de date SQLite
X-plore pot afișa fișierele bazei de date SQLite (cele cu extensia .db) sub forma unei liste expandabil de tabele, fiecare tabel conținând lista de rânduri și coloane cu intrări de baze de date.

interacțiune principal se face prin touch screen, clic pe foldere sau fișiere pentru a deschide fișiere, sau lung clic pentru a deschide meniul contextual, care conține opțiuni care se poate face pe anumit element dat clic, sau elementele selectate multiple.
Multi-selecție permite să facă mai multe operațiuni pe fișiere simultan.

Deschiderea fișierului poate însemna să utilizați unul dintre vizualizator built-in pentru cele mai cunoscute tipuri de fișiere: imagini, audio, video și text.
Sau puteți configura X-plore pentru a utiliza aplicații sistem pentru deschiderea fișierelor, caz în care sistem predefinit de aplicație care poate deschide fișierul este lansat special.

Arhivele (acceptate în prezent sunt Zip, RAR și 7zip) sunt afișate ca alte dosare.

Screenshot X-plore File Manager APK

 X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover X-plore File Manager APK Cover
x plore file manager for mobile devices with wide range of functions on the devices files system download apk installer 226 install any apk on your android device apk installer is a very simple tool that lets you install any apk file on your androids memory free safe simple manage your files efficiently and easily with es file explorer file manager es file explorer file manager is a full featured file download supervpn apk file v209 comjrzhengsupervpnfreeapk create a vpn connection on your android protect your privacy and keep you safe from 3rd party tracking ampere pro 217 apk did you ever felt that one chargerusb cable set charges your device really fast and the other not now you can lucky patcher is a great android tool to remove ads modify permissions bypass premium applications license verification and more to use all features of lucky x plore file manager welcome to the official website of lucky patcher by chelpus download lucky patcher apk latest version for your android now if you have an android tv device you need a file manager app for it but which should you download pre installation setting configuration go settings > security and just check unknown sourcesdone open google settings application > go to security4.5 stars based on 71798 reviews
free web page hit counter