Friday, March 23, 2018

 The Wizard of Oz Magic Match 3  APK Download

The Wizard of Oz Magic Match 3 APK

93 from - 279.328 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - The wizard of oz magic match 3 103107 apk apkplz - The wizard of oz magic match 3 apk download latest version - The wizard of oz magic match 3 google play - The wizard of oz magic match 3 103202 apk mod android - Download the wizard of oz magic match 3 mod apk v10 - The wizard of oz magic match 3 mod apk 103202 - - - -
Title: The Wizard of Oz Magic Match 3
Author: Zynga
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 22 martie 2018


Download The Wizard of Oz Magic Match 3 APK from Zynga last update 22 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la android.support[@]zynga.com Politica de confidențialitate 699 8th Street, San Francisco. CA

The Wizard of Oz Magic Match 3 Match 3 down THE YELLOW BRICK ROAD™ in a magical puzzle adventure game featuring DOROTHY™, the SCARECROW™, the TIN MAN™ and the COWARDLY LION™!

Magic awaits in the EMERALD CITY™! Join the fun by solving puzzles and unlocking magical movie Moments! Learn fun facts and trivia, and see never-before-seen stills from The Wizard of Oz! Discover the rarest Moments to learn more about your favorite movie!

Match your way to meet the wonderful Wizard of Oz in this amazing puzzle adventure!

The Wizard of Oz: Magic Match Features:

MATCH 3 IN THE LAND OF OZ!
- Match 3 with new and unique gameplay based on the beloved Wizard of Oz movie and characters!
- Matching brings you farther down the Yellow Brick Road with hundreds of exciting levels to overcome on your way!
- Match even faster with bonuses and power-ups from GLINDA THE GOOD WITCH™! Use Dorothy’s RUBY SLIPPERS™, Munchkin Lollipops and the Tin Man’s Axe to solve puzzles!
- Get help from your favorite movie characters by dropping their Medallions to the bottom of the board. They will appear and provide assistance on your current level!

BATTLE AGAINST THE WICKED WITCH!
- Match 3 or more gems against the WICKED WITCH OF THE WEST™ as you battle to reach The Wizard of Oz.
- The fantasy comes to life as you take on the Wicked Witch in turn-based matching combat.

ADVENTURE IN A MAGICAL WORLD!
- Visit Munchkinland, the Haunted Forest, and more enchanting locations on your way from Kansas to the Emerald City!
- Discover brand new levels and your favorite beloved characters in each new region you unlock.
- Adventure with friends from Facebook, sharing gifts as you go.

COLLECTIONS - MOVIE FACTS & MOMENTS!
- Unlock and collect new Moments for an all-new perspective on classic scenes from the film!
- Learn fun facts about your favorite movie! Collect each type of Reel containing Moments to complete Sets for big rewards and to unlock the full magical experience!

DAILY REWARDS AND EVENTS!
- Redeem Dorothy’s Daily Reward for a new bonus each day!
- Win amazing prizes every day and join Happy Hour Events for even more!
- Come and take part in weekly events, where you can face off against the Wizard of Oz himself, and other fun characters!

Download The Wizard of Oz: Magic Match and relive the magic of The Land of Oz today!

Already enjoying The Wizard of Oz: Magic Match? Like us on Facebook to stay up-to-date on the latest content, newest levels, exciting contests, and more. https://www.facebook.com/TheWizardOfOzMagicMatch/

ADDITIONAL DISCLOSURES • For specific information about how Zynga collects and uses personal or other data, please read our privacy policy at http://www.zynga.com/privacy/policy.• This game does permit a user to connect to social networks, such as Facebook, and as such players may come into contact with other people when playing this game. Social Networking Service terms may also apply.• The game is free to play, however in-app purchases are available for additional content and premium currency. In-app purchases range from $0.99 to $99.99.• You will be given the opportunity to participate in special offers, events, and programs from Zynga Inc and its partners. Use of this application is governed by the Zynga Terms of Service, found at http://m.zynga.com/legal/terms-of-service. Collection and use of personal data are subject to Zynga’s Privacy Policy, found at http://www.zynga.com/privacy/policy.

THE WIZARD OF OZ and all related characters and elements are trademarks of Warner Bros. and Turner Entertainment Co. (s16) Meci de 3 RETRAGEȚI GALBEN CARAMIDA RUTIER ™ într-un joc magic de aventura puzzle featuring FETEI ™, Scarecrow ™, TIN MAN ™ si fricosi LION ™!
 
Magie așteaptă în smaraldul CITY ™! Alăturați-vă distracției prin rezolvarea puzzle-uri și deblocarea momente cinematografice magice! Aflați mai multe fapte amuzante și trivia, și a se vedea fotografii niciodată înainte de-vazut din Vrăjitorul din Oz! Descoperiti cele mai rare momente pentru a afla mai multe despre filmul preferat!
 
Meci de drum pentru a satisface minunat Vrăjitorul din Oz în această aventură puzzle uimitor!
 
Vrăjitorul din Oz: Magic Match Caracteristici:
 
MECI 3 IN TARA DE OZ!
- Meci de 3, cu un gameplay nou și unic, bazat pe expertul iubit din Oz film și personaje!
- Potrivire te aduce mai departe în jos Yellow Brick Road cu sute de niveluri de interesant pentru a depăși pe calea ta!
- Meci chiar mai repede cu bonusuri și power-up-uri de la Glinda BUN WITCH ™! Dorothy folosi RUBY ™ papuci, Munchkin acadele si Axe Tin Man pentru a rezolva puzzle-uri!
- Obțineți ajutor de la personajele tale preferate film prin cădere Medalioanele lor în partea de jos a plăcii. Ele vor apărea și să ofere asistență la nivelul actual!
 
LUPTĂ ÎMPOTRIVA VRAJITOAREA RĂU!
- Meci de 3 sau mai multe pietre împotriva vrăjitoarei nelegiuiților VEST ™ în timp ce lupta pentru a ajunge la The Wizard of Oz.
- Fantezia vine la viață ca te iau pe vrăjitoare rea în turn-based luptă de potrivire.
 
AVENTURĂ ÎNTR-O LUME MAGICA!
- Vizitați Munchkinland, Pădurea Haunted, și mai multe locații feeric pe drumul de la Kansas Emerald City!
- Descoperiți de brand nivele noi și personajele tale iubite preferate în fiecare regiune noi pe care le debloca.
- Aventura cu prietenii de pe Facebook, schimbul de cadouri ca te duci.
 
COLECTII - DATE FILM & MOMENTE!
- Deblocare și să colecteze momente noi pentru o perspectivă cu totul nou pe scene clasice din film!
- Aflați mai multe lucruri interesante despre filmul preferat! Colecta fiecare tip de tambur care conține momente pentru a finaliza seturi pentru recompense mari și pentru a debloca experiența magică completă!
 
RECOMPENSE zi cu zi și evenimente!
- Valorificați Recompensă zilnică Dorothy pentru un nou bonus în fiecare zi!
- Câștigați premii extraordinare în fiecare zi și să se alăture Happy Hour pentru evenimente chiar mai mult!
- Vino și ia parte la evenimente săptămânale, în cazul în care vă puteți confrunta cu off împotriva Vrăjitorul din Oz însuși, și alte personaje amuzante!
 
Descărcare Vrăjitorul din Oz: Magic Match și retrăi magia The Land of Oz azi!
 
Deja se bucură de Vrăjitorul din Oz: Magic Match? Ca și noi pe Facebook pentru a rămâne la curent cu cele mai recente conținut, cele mai noi nivele, concursuri interesante, și multe altele. https://www.facebook.com/TheWizardOfOzMagicMatch/
 
DEZVĂLUIRI SUPLIMENTARE • Pentru informații specifice despre modul în care colectează Zynga și utilizează datele cu caracter personal sau de altă natură, vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate la http://www.zynga.com/privacy/policy.• Acest joc nu permite unui utilizator să se conecteze la rețelele sociale, cum ar fi Facebook, și ca astfel de jucători pot intra în contact cu alte persoane atunci când joacă acest joc. De asemenea, se pot aplica termeni de rețele de servicii sociale. • Jocul este liber să joace, cu toate acestea achiziții în aplicație sunt disponibile pentru conținut suplimentar și moneda premium. Achiziții în aplicație variază de la 0.99 $ la 99,99 $. • Vi se va da posibilitatea de a participa la oferte speciale, evenimente și programe de la Zynga Inc și partenerii săi. Utilizarea acestei aplicații este guvernată de Zynga Termenii serviciului, găsit la http://m.zynga.com/legal/terms-of-service. Obținerea și utilizarea datelor cu caracter personal sunt supuse Politicii de confidențialitate Zynga, găsit la http://www.zynga.com/privacy/policy.
 
Vrajitorul din OZ și toate caracterele și elementele asociate sunt mărci comerciale ale Warner Bros. și Turner Entertainment Co (S16)

Screenshot The Wizard of Oz Magic Match 3 APK

 The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover The Wizard of Oz Magic Match 3 APK Cover
the wizard of oz magic match 3 103107 apk for android comzyngaozmatch created by zynga in puzzle games overall rating of apk of the wizard of oz magic match 3 is 47please note that these are cumulative ratings since the app was listed on google play store match your way to meet the wizard of oztm in this magical puzzle adventure download last version of the wizard of oz magic match 3 103202 apk mod livesboosters for android from revdl with direct link wizard of oz magic match 3 mod v1030745 100 1 vote the wizard of oz magic match 3 magic awaits in the the wizard of oz magic match 3 mod join the fun the wizard of oz magic match 3 mod apk 103202 in farsi the wizard of oz magical games popular and fun puzzle game studio zynga raised for android is4.5 stars based on 19644 reviews
free web page hit counter