Tuesday, March 20, 2018

 Wabbitemu  APK Download

Wabbitemu APK

82 from - 24.274 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Wabbitemu
Author: BuckeyeDude
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 20 decembrie 2016


Download Wabbitemu APK from BuckeyeDude last update 20 decembrie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la buckeyedude92[@]hotmail.com

Wabbitemu Wabbitemu creates a Texas Instruments graphing calculator right on your Android device. Wabbitemu supports the TI-73, TI-81, TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-85, and TI-86. Fast and convenient, Wabbitemu allows you to always have your trusty calculator with you. Because Wabbitemu is an emulator, the calculator it creates will act exactly like the real thing.

Wabbitemu, like all emulators, requires a ROM image. Wabbitemu includes an easy to use setup wizard that will help you create a ROM image for your TI.

Frequently Asked Questions:
1. How do I bring up the menu?
You can bring up the menu by swiping from the left edge of the screen, or pressing the menu key (if your device has one).

2. How do I disable vibration when I tap on a button?
Open the menu and click on settings. Under the 'Skin' category unselect 'Vibrate on keypress'

3. How do I load apps like PlySmlt2 or Inequalz?
To load any file to your calculator you need to first download it to your SD card or internal storage on your device. You can find the official TI applications for the 84 Plus (non color) available here: http://education.ti.com/en/us/software/search/ti-84-plus-family-ti-83-plus-family#view=math-apps. Once you have downloaded the app to your device open Wabbitemu. Swipe from the left edeg of the screen to bring up the menu, and select 'Load file'. Find the file you just downloaded in the list and select it. The file will be sent to your calculator. Apps for the 83+ and 84+ calcs will end in *.8xk. Apps for the 84+CSE will end in *.8ck or *.8xk.

4. I'm missing fraction options when I press Alpha+F1! How do I get these fraction options?
Fraction options (and the rest of the Alpha+FN menus) are only available on OS 2.55 MP. Wabbitemu allows you to download both 2.43 and 2.55 MP. You can check your OS version by hitting '2nd' then '+'. Then press enter to go to the about screen. If it not 2.55 MP or 2.53 MP you will need to upgrade.
To upgrade you will need to recreate your ROM by going through the setup wizard again. The setup wizard is runnable if you bring up the menu by swiping from the left edge of the screen. Then select 'Re-run setup wizard'. As you go through the setup make sure you have selected OS 2.55 MP on the OS selection screen.

More documentation can be found on the official website, http://wabbitemu.org Wabbitemu creează un Texas Instruments Graphing Calculator dreapta pe dispozitivul Android. Wabbitemu sprijină TI-73, TI-81, TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-85, și TI- 86. Rapid și convenabil, Wabbitemu vă permite să aveți întotdeauna calculatorul dvs. de încredere cu tine. Deoarece Wabbitemu este un emulator, calculatorul creează va acționa exact ca un lucru real.

Wabbitemu, la fel ca toate emulatoare, necesită o imagine ROM. Wabbitemu include un ușor de utilizat expertul de configurare care vă va ajuta să creați o imagine ROM pentru TI dumneavoastră.

Întrebări frecvente:
1. Cum pot aduce meniul?
Puteți afișa meniul trecând de la marginea din stânga a ecranului sau apăsând tasta de meniu (dacă dispozitivul are unul).

2. Cum pot dezactiva vibrațiile atunci când apăsați pe un buton?
Deschideți meniul și faceți clic pe setări. La categoria „piele“ Deselectați „Vibrare la apăsarea tastei“

3. Cum pot încărca aplicații ca PlySmlt2 sau Inequalz?
Pentru a încărca orice fișier la calculator dumneavoastră trebuie să-l descărcați mai întâi pe cardul SD sau stocarea internă pe dispozitiv. Puteți găsi aplicațiile oficiale TI pentru 84 Plus (fără culoare) disponibil aici: http://education.ti.com/en/us/software/search/ti-84-plus-family-ti-83-plus- familia # vizualizare = matematica-aplicații. După ce ați descărcat aplicația pe dispozitiv deschis Wabbitemu. Glisează din edeg stângă a ecranului pentru a afișa meniul și selectați „Load File“. Găsiți fișierul pe care tocmai l-ați descărcat în listă și selectați-l. Fișierul va fi trimis la calculatorul tau. Aplicații pentru 83+ și 84+ calcs se va încheia în * .8xk. Aplicații pentru 84 + CSE se va încheia în * .8ck sau * .8xk.

4. Sunt lipsesc opțiuni de fracții când apăs Alpha + F1! Cum pot obține aceste opțiuni de fracții?
Opțiuni de fracțiune (și restul meniurilor Alpha + FN) sunt disponibile numai pe OS 2.55 MP. Wabbitemu vă permite să descărcați atât 2,43 și 2,55 MP. Puteți verifica versiunea sistemului de operare prin apăsarea pe „două“, apoi „+“. Apoi apăsați Enter pentru a merge la ecranul cu privire. În cazul în care nu 2,55 MP sau 2,53 MP, va trebui să faceți upgrade.
Pentru a face upgrade va trebui să creați ROM-ul parcurgând expertul de configurare din nou. Expertul de configurare este executabilă dacă vă aduce meniul trecând de la marginea din stânga a ecranului. Apoi selectați „expertul de configurare-run Re“. Pe măsură ce trece prin procesul de configurare asigurați-vă că ați selectat OS 2.55 MP pe ecranul de selectare a sistemului de operare.

Mai multe documentație pot fi găsite pe site-ul oficial, http://wabbitemu.org

Screenshot Wabbitemu APK

 Wabbitemu APK Cover Wabbitemu APK Cover Wabbitemu APK Cover Wabbitemu APK Cover Wabbitemu APK Cover Wabbitemu APK Cover Wabbitemu APK Cover Wabbitemu APK Cover
4.5 stars based on 27570 reviews
free web page hit counter