Saturday, March 17, 2018

 Volcanoes & Earthquakes  APK Download

Volcanoes & Earthquakes APK

89 from - 1.877 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Dictionarys list of every word of the year - Nz herald homepage new zealands latest news business - - - - - - - -
Title: Volcanoes & Earthquakes
Author: VolcanoDiscovery
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 25 ianuarie 2018


Download Volcanoes & Earthquakes APK from VolcanoDiscovery last update 25 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]volcanodiscovery.com Politica de confidențialitate VolcanoDiscovery Heideweg 2 66606 St. Wendel Germany

Volcanoes & Earthquakes Volcanoes & Earthquakes shows the latest world-wide earthquakes (or only quakes near you), as well as earthquake "I-felt-it" reports, in near real-time and active volcanoes on a map and as list, as well as volcano news from all the world.
You can filter the data shown in various ways, e.g. by magnitude or age of earthquakes, the distance from your location, the status of volcanoes and so on.

!*****! Write a nice 5-star review to keep the developer motivated to continue working on this app;-)

Features:

- See currently erupting volcanoes on a map (more than 1600 active and dormant volcanoes)
- Get most recent volcano news, including volcanic ash advisories (since v.1.4)
- See the most recent earthquakes around the world - based on one of the most complete and accurate earthquake data sets on the net; earthquakes worldwide up to 7 days old
- Notifications: near-real time earthquake & volcano alerts
- Optional background update at custom interval
- Alert if earthquakes might have been felt at your location
- Larger earthquakes (above magnitude 6) available for up to 1 year
- Listing of earthquakes near active volcanoes (could be indications of volcanic unrest)
- Complete volcano listing worldwide A-Z / by country / by activity level (since v. 1.4.)
- Multiple data sources (more than 20 international and national data sources)
- Filter earthquakes according to magnitude, age and distance
- Submit / read / view (on map) experience reports ("I-felt-an-earthquake")
- Detail information about each earthquake
- Detail information about each volcano (incl. eruption list, eruption style)
- "I-felt-an-earthquake" reports shown on map
- Tectonic plate boundaries
- Highly compressed data format to save bandwidth
- Optional automatic background loading of data
- You can submit us a feature request through comments!

Planned features:

- Automatic custom alerts
- Add more data sources
- Earthquake news

Earthquake data sources (often updated) currently in use:

- BGS: British Geological Survey
- CEIC: China Earthquake Information Centre
- EMSD: Камчатский филиал Геофизической службы (Russian Academy of Science)
- EMSC: European-Mediterranean Seismological Centre
- IGEPN: Instituto Geofísico - EPN
- IGN: Instituto Geográfico Nacional
- IMO: Icelandic Met Office
- IGP: Instituto Geofísico del Perú
- INGEOMINAS: Red Sismológica Nacional de Colombia
- INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- IRSC: Iranian Seismological Center
- LGRB: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau
- GeoAu: Geoscience Australia
- GEONET (NZ): New Zealand Earthquake Commission and GNS Science
- GFZ: Deutsches GeoForschungsZentrum Potzdam
- GUG (U. Chile): Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile
- KOERI-RETMC: BOUN KOERI Regional Earthquake-Tsunami Monitoring Center
- NOA_HL: Institute of Geodynamics - National Observatory of Athens
- NRCAN: Earthquakes Canada
- PHILVOLCS: Philippine Institute of Volcanology and Seismology
- SED: Schweizerischer Erdbebendienst
- SSN: Servicio Sismológico Nacional
- Univ. Helsinki: University of Helsinki - Institute of Seismology
- USGS: Earthquake Hazards Program / USGSDisclaimer:

Although we collect data carefully and maintain the application as well as possible, there is no warranty for correctness or completeness of the information and the functionality of the app.
The app has no governmental affiliation and should not be used for disaster prevention, planning and other serious businesses. Vulcanii & Cutremurele prezinta cele mai recente la nivel mondial cutremure (sau doar cutremure din apropiere), precum și cutremur "I-simtit-l" rapoarte, aproape în timp real și vulcani activi pe hartă și sub forma unei liste, precum și vulcan noutăți din toată lumea.
Puteți filtra datele prezentate în diferite moduri, de exemplu, prin magnitudinea sau vârsta de cutremure, distanța de la locația, statutul de vulcani și așa mai departe.

! *****! Scrie un comentariu frumos de 5 stele pentru a păstra dezvoltator motivat să continue să lucreze la această aplicație ;-)

Caracteristici:

- A se vedea în prezent vulcani în erupție pe o hartă (mai mult de 1600 de vulcani activi și inactive)
- Ia cele mai recente știri vulcan, inclusiv Advisories de cenușă vulcanică (din V.1.4)
- A se vedea cele mai recente cutremure din întreaga lume - bazate pe una dintre cele mai complete și exacte seturi de date cutremur pe net; vechi cutremure la nivel mondial până la 7 zile
- Notificări: aproape în timp real cutremur & vulcan alerte
- Actualizare fundal opțională la un interval personalizat
- Alarma dacă cutremurele ar fi putut fi simțit în locația
- Cutremure mai mari (de mai sus magnitudine 6) disponibile pentru până la 1 an
- Listarea cutremure lângă vulcani activi (ar putea fi indicii de neliniște vulcanice)
- Vulcan complet listare la nivel mondial A-Z / în funcție de țară / de nivel de activitate (din v 1.4.).
- Surse de date multiple (mai mult de 20 de surse internaționale și naționale de date)
- cutremure de filtrare în funcție de mărime, vârstă și la distanță
- Trimite / citire / vizualizare (pe hartă), rapoarte de experiență ( "I-simțit-un-cutremur")
- Informații Detalii despre fiecare cutremur
- Informații Detalii despre fiecare vulcan (incl. Lista de erupție, stil erupție)
- "I-simțit-un-cutremur" rapoartele prezentate pe hartă
- limitelor plăcilor tectonice
- Foarte comprimat format de date pentru a salva lățimea de bandă
- Încărcarea opțională de fond automată a datelor
- Puteți să ne trimiteți o cerere facilitate prin comentarii!

Caracteristici planificate:

- alerte automate personalizate
- Adăugați mai multe surse de date
- Noutăți despre cutremur

Sursele de date cutremur (de multe ori actualizate), utilizate în prezent:

- BGS: British Geological Survey
- CEIC: China Centrul de Informare Cutremur
- EMSD: Камчатский филиал Геофизической службы (Academia Rusă de Științe)
- EMSC: European-Mediteranean Seismologie Centre
- IGEPN: Instituto Geofísico - EPN
- IGN: Instituto Geografico Nacional
- IMO: Met Office islandeză
- IGP: Instituto Geofísico del Perú
- INGEOMINAS: Red Sismológica Nacional de Colombia
- INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- IRSC: iranian Seismologie Center
- LGRB: Landesamt für Geologie, ROHSTOFFE und Bergbau
- GeoAu: Geoscience Australia
- GEONET (NZ): Noua Zeelandă Cutremur Comisia și GNS Știință
- GFZ: Deutsches GeoForschungsZentrum Potzdam
- GUG (U. Chile): Centro Nacional Sismológico Universidad de Chile
- KOERI-RETMC: Boun KOERI Regional cutremure tsunami Centrul de Monitorizare
- NOA_HL: Institutul de Geodinamică - Observatorul Național din Atena
- NRCan: Cutremurele Canada
- PHILVOLCS: Institutul filipinez de Vulcanologie și Seismologie
- SED: Schweizerischer Erdbebendienst
- SSN: Servicio Sismológico Nacional
- Univ. Helsinki: Universitatea din Helsinki - Institutul de Seismologie
- USGS: Cutremur Riscuri Programul / USGSAvertisment:

Cu toate că vom colecta date cu atenție și să se mențină aplicarea cât mai bine posibil, nu există nici o garanție pentru corectitudinea sau caracterul complet al informațiilor și funcționalitatea aplicației.
Aplicația nu are nici o afiliere guvernamentală și nu ar trebui să fie utilizate pentru prevenirea dezastrelor, planificarea și alte afaceri serioase.

Screenshot Volcanoes & Earthquakes APK

 Volcanoes & Earthquakes APK Cover Volcanoes & Earthquakes APK Cover Volcanoes & Earthquakes APK Cover Volcanoes & Earthquakes APK Cover Volcanoes & Earthquakes APK Cover Volcanoes & Earthquakes APK Cover Volcanoes & Earthquakes APK Cover Volcanoes & Earthquakes APK Cover
a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 latest breaking news articles photos video blogs reviews analysis opinion and reader comment from new zealand and around the world nz herald4.5 stars based on 29383 reviews
free web page hit counter