Saturday, February 24, 2018

 VFR GPS Airplane Navigation  APK Download

VFR GPS Airplane Navigation APK

90 from - 32 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Vfr gps airplane navigation 172 apk paid download - Vfr gps airplane navigation 172 apk paid - Vfr gps airplane navigation mod apk apkmodfree - Vfr gps airplane navigation app for android review - Vfr gps airplane navigation android apps on google play - Avare android apps on google play - Trial vfr gps mm nav plan apk baixar grtis mapas e - Hent vfr gps airplane navigation apk apkname - -
Title: VFR GPS Airplane Navigation
Author: GiPSi Navigation
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 22 februarie 2018


Download VFR GPS Airplane Navigation APK from GiPSi Navigation last update 22 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]gipsinavigation.com GiPSi Navigation 3736 Mesa River Williamsburg, VA 23188

VFR GPS Airplane Navigation Just Released Version 1.85. This includes a updated Airport Database with Contact Frequencies, geographic location (from Google Servers), and all runways. This release contains the Radio Frequencies and Runway information in a new screen called the INFO screen. This is a no charge upgrade and is fully functional without a data connection. Email us if you have questions or suggestions about this upgrade.

This fully self contained tool will guide you to any airport, Vor, or Point of Interest in the world. No downloads, no subscriptions, no ads, updates are free.

The Map Screen requires a temporary data connection for automatic downloading.

This GPS based system is a quick and extremely simple full Guidance and Navigation tool for pilots to enjoy the view from the sky without wasting precious flying time with complicated navigation instruments. Searches and easily provides guidance to any airport, Radio VOR, or Point of Interest(any LAT/LON combination) in the world.

The Navigation screen works well on either a smartphone or tablet computers. If you fly multiple planes, you will have one portable familiar navigation tool that you can rely upon.

It only takes 5 to 10 minutes to learn how to get to any airport, anywhere in the world. Search airport descriptions, identifiers, or nearest lists. Pick a spot on the map and with a single press insert it into your flight plan and immediately see the bearing, bearing line, and distance to that location from your current GPS location.

Search for Airports, VOR's, and NDB's. Search for "nearest airports to any airport in your flight plan" capability from the flight plan screen.

Unique Where Screen. Designed to aid the pilot by providing information to aid location identification to ATC.

You can export, import and edit your flight plan on your device or save and edit multiple versions on any computer. This is easily done to any cloud service, such as Google Drive.

EASY TO USE:

Press NEAREST for the nearest 50-100 runways, press (select) the airport you want, and follow the bearing or track on the map, verbally if you wish. This App shows a single prompt (R)ight or (L)eft and the number of degrees, Eg. "L005" for turn left 5 degrees. Easy. It also shows Ground Track, Bearing, Ground Speed, Altitude, Distance to Airport and Estimated Time of Arrival at current speed.

Press MAP and you have a moving map with "Press and Go." With the map visible, press any place on the map and the Lat/Lon from that location will be stored in the destination list.

Choose to immediately navigate to that location. In this case the navigation bearing line will be redrawn. Edit the name of the location in the Flight Plan screen at any time

If you check the MAP screenshot on this page, you can see that to navigate to your destination, just turn to the plane until the track (black with pointer) line is coincident with the RED Bearing line.. The bearing line can be re draw to start from your current location anytime.

Any airport in our world database can be found by ICAO or a word or phrase from the Description. For example, "paris" would return 25 runways to select from.

VIEW YOUR FLIGHT.

There is a point logging feature. In the air, every 30 seconds a Lat/Lon point is stored along with Altitude and Ground Speed. The Point Log can be emailed to your computer and opened with Excel or other compatible program. A hyper link is included to see that location on Google Maps.

There is an automatic Log Book feature that automatically records time in the air. The Log Book stores your flight hours as well as your Type Aircraft and Tail Number. The Log Book can be started ir stopped manually.

For further information, please email us at support[@]gipsinavigation.com or call us at 650-323-0148
If you have any question or issue with this app, please email or call us to resolve it. Doar a lansat versiunea 1.85. Aceasta include un aeroport actualizat baza de date cu contact frecvențe, locația geografică (de la serverele Google), precum și toate pistele. Această versiune conține frecvențele radio și informații Runway într-un ecran nou numit ecranul INFO. Aceasta este o actualizare de încărcare și nu este pe deplin funcțională, fără o conexiune de date. E-mail-ne dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la această actualizare.

Acest instrument complet autonom vă va ghida spre orice aeroport, Vor sau un punct de interes din lume. Nu există descărcări, abonamente, fără anunțuri, actualizări sunt gratuite.

Ecranul Hartă necesită o conexiune de date temporară pentru descărcarea automată.

Acest sistem bazat pe GPS-ul este o orientare rapidă și completă și extrem de simplu instrument de navigare pentru piloți să se bucure de punctul de vedere din cer, fără a pierde timp prețios de zbor cu instrumente de navigație complicate. Căutări și ușor oferă îndrumare pentru orice aeroport, radio VOR sau un punct de interes (LAT orice combinație / LON) din lume.

Ecranul de navigare funcționează bine fie pe un smartphone sau calculatoare comprimat. Dacă acoperi mai multe planuri, va avea un singur instrument portabil de navigare familiare pe care vă puteți baza pe.
 
Este nevoie de doar 5 până la 10 minute pentru a afla cum să ajungi la orice aeroport, oriunde în lume. descrieri aeroportuare Căutare, identificatori, sau cel mai apropiat liste. Alege un loc pe hartă și cu o singură apăsare insera în planul de zbor și imediat vedea lagărul, linia care poartă, și distanța până la acea locație de la locația GPS curentă.

Caută Aeroporturi, lui VOR, și a lui NDB. Caută „cele mai apropiate aeroporturi oricărui aeroport din planul de zbor“ capacitatea de ecranul planului de zbor.

În cazul în care unic ecran. Conceput pentru a ajuta pilot prin furnizarea de informații pentru a ajuta la identificarea locației ATC.

Puteți exporta, importa și edita planul de zbor pe dispozitiv sau să salvați și modificați mai multe versiuni de pe orice calculator. Acest lucru este ușor de făcut pentru orice serviciu de nor, cum ar fi Google Drive.

UȘOR DE FOLOSIT:

Apăsați APROPIAT pentru cele mai apropiate de 50-100 piste, apăsați (selectați) aeroport pe care doriți, și urmați rulmentul sau urmări pe hartă, verbal dacă doriți. Acest App arată o singură solicitare (R) reapta sau (L) eft și numărul de grade, de ex. „L005“ pentru viraj la stânga de 5 grade. Uşor. Ea arată, de asemenea sol Track, rulmenți, sol Viteza, Altitudine, Distanța până la aeroport și ora estimată de sosire la viteza curentă.

Apăsați MAP și aveți o hartă în mișcare cu „Apăsați și Go.“ Cu harta vizibilă, apăsați pe orice loc de pe hartă și Lat / Lon din locația respectivă va fi stocat în lista de destinație.

Alegeți să mergeți imediat la acea locație. În acest caz, va fi redesenat linia de lagăr de navigare. Editați numele locației în ecranul planului de zbor, în orice moment

Dacă bifați captura de ecran MAP de pe această pagină, puteți vedea că, pentru a naviga la destinație, rândul său, doar pe planul până când piesa (negru cu indicator) linie coincide cu linia de rulment RED .. Linia de lagăr poate fi re remiză pentru a porni de la dvs. curentă de locație oricând.

Orice aeroport în baza noastră de date mondială pot fi găsite de către OACI sau un cuvânt sau o expresie din descriere. De exemplu, „Paris“, ar reveni 25 de piste pentru a selecta de la.

VEZI zborul.

Există o caracteristică punct de logare. În aer, la fiecare 30 de secunde un punct Lat / Lon este stocat împreună cu altitudinea și viteza la sol. Point jurnal poate fi trimis la computer și a deschis cu Excel sau alt program compatibil. O legătură hiper este inclus pentru a vedea că locația pe Hărți Google.

Există o caracteristică automată Jurnal de carte, care înregistrează automat timp în aer. stochează jurnal de bord orele de zbor precum și dvs. de tipul aeronavei și Tail Numărul. Log Cartea poate fi pornit IR oprit manual.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne trimiteți un email la support[@]gipsinavigation.com sau sunati-ne la 650-323-0148
Dacă aveți orice întrebare sau problemă cu această aplicație, vă rugăm să e-mail sau sunați-ne să-l rezolve.

Screenshot VFR GPS Airplane Navigation APK

 VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover VFR GPS Airplane Navigation APK Cover
in early october we will update our database and adding all communications frequencies for all airports in the world this is a no charge upgrade and is fully functional in early october we will update our database and adding all communications frequencies for all airports in the world this is a no charge upgrade and is fully functional vfr gps airplane navigation mod version v179 for android description in early october we will update our database and adding all communications frequencies for all vfr gps airplane navigation app for android download vfr gps airplane navigation apk in appcrawlr gps simple easy to use moving mapped air navigation worldwide airports like all apps for portable devices avare is not faa certified for primary navigation but aviation gps navigation vfr gps airplane navigation this is a free 30 day trial of the vfr gps airplane navigation paid app this fully self contained tool will guide you to any airport vor or point of interest in hent vfr gps airplane navigation apk app gratis nyeste version gps simple nemt at bruge kortlagt luftfartens under 10 lufthavne i hele verden4.5 stars based on 83935 reviews
free web page hit counter