Friday, March 23, 2018

 Vasthu Plan  APK Download

Vasthu Plan APK

81 from - 488 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Vasthu Plan
Author: Alpharithm Technologies
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 21 iunie 2017


Download Vasthu Plan APK from Alpharithm Technologies last update 21 iunie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la alpharithmapps[@]gmail.com Politica de confidențialitate 225/A, 3rd Floor, 172 Raahat Plaza, Arcot Road, Vadapalani, Chennai 600 026

Vasthu Plan Enrich and Enhance your life with this ground-breaking Vasthu App now!

For centuries, Indians have been constructing their houses and offices following this ancient Science, creating a perfect harmony between the five essential elements of nature - Earth, Water, Fire, Air and Space, with Earth’s magnetic field.

The benefits reaped from compliance to the rules of Vasthu are numerous. To name a few:
•Vasthu Improvement of the health and vitality of inhabitants
•Vasthu Promotion of financial affluence
•Vasthu Provides a calming and conducive environment for working, studying and living
•Vasthu Improves relationship between co-inhabitants
•Vasthu Increases opportunities in career, business and other areas
•Vasthu Provides restful nights and energetic days
•Vasthu Promotes general fortune and well-being
Whether you are constructing a new house or moving to a house that is already built, this amazing App helps you to arrange the rooms in line with the Vasthu Shastra, to create the perfect, tranquil and harmonious abode for you and your family.
Remember Vasthu is important whether you intend to buy or rent

How to use Vasthu Plan App?
There are two ways of using this app. One is by using the Fixed compass and two, by using the revolutionary Tracker Compass:

Vasthu Fixed Compass: A nine-square grid would represent the floor plan of the house. Each of the outer square is assigned a fixed compass direction of North(N), North-east(NE), East(E), South-East(SE), South(S), South-West(SW), West(W) and North-west(NW). You should select the rooms you would like to have within that area of the house and the App will do the analysis. You will then be informed if your choice of rooms, in each of the squares, is in compliance with the rules of Vasthu and the acceptable positions of these rooms.

Vasthu Tracker Compass: A nine-square grid would represent the floor plan of the house. What is marvellous about this Tracker compass is, based on YOUR ACTUAL BEARING, the outer squares will be assigned a compass direction. These directions will change according to your movement. This means you need not carry a compass around or assess the cardinal points of the house before hand. If you select the rooms you wish to have in each square area representing the house in relation to your position, this App will do all the work for you. It will then inform you if your choices are Vasthu compliant and the acceptable (inter)cardinal directions of these rooms.

Use Fixed Compass, if you have a floor plan of the property you intend to buy. You can do this from the comfort of your home / office

Use Tracker Compass, if you are physically at the property that you intend to buy
There is no other App that provides this functionality.

Furthermore, this Vasthu App is user-friendly and visually appealing. Download this App and change your life, NOW!

DISCLAIMER:

By accessing or using the App, you agree and accept that the information and/or services offered on this App are provided with the understanding that neither the developers of this App nor their associates, suppliers, or users are engaged, certified or qualified in rendering legal, medical, financial or other professional advice or opinion and assume no responsibility for any consequences relating directly or indirectly to any action or inaction that you take based on the information, services or other material on this App. While the developers of the App strive to keep the information on this App accurate, complete and up-to-date, they cannot guarantee, and will not be responsible for any damage, loss or misunderstanding related to the accuracy, completeness, timeliness or interpretation of the information. You are using the App entirely at your own risk and cannot hold the App, the developers of the App or their associates liable in any manner whatsoever. Îmbogățiți si imbunatati viata ta cu acest sol-rupere Vasthu App acum!

Timp de secole, indienii au fost construirea de case și birourile lor, în urma acestei științe antice, creând o armonie perfectă între cele cinci elemente esențiale ale naturii - pământ, apă, foc, aer și spațiu, cu câmpul magnetic al Pământului.

Beneficiile reaped de la respectarea regulilor de Vasthu sunt numeroase. A numi câteva:
• Vasthu Îmbunătățirea sănătății și vitalitatea locuitorilor
• Vasthu Promovarea afluență financiare
• Vasthu Oferă un mediu calmant și propice pentru a lucra, studia și de viață
• Vasthu Îmbunătățește relația dintre co-locuitori
• Crește Vasthu oportunități în carieră, de afaceri și alte domenii
• Vasthu Oferă nopți odihnitoare și zile energetice
• Vasthu Promovează avere generală și bunăstarea
Fie că sunteți construirea unei case noi sau mutarea intr-o casa care este deja construit, acest lucru uimitor App vă ajută să vă pentru a aranja camere, în conformitate cu Vasthu Shastra, pentru a crea locuința perfectă, liniștit și armonios pentru tine si familia ta.
Amintiți-vă Vasthu este important dacă intenționați să cumpere sau chirie

Cum să utilizați Vasthu Planul App?
Există două moduri de a folosi această aplicație. Una dintre ele este prin utilizarea busolei fixe și două, cu ajutorul revoluționar Tracker Compass:

Vasthu fixe Compass: O grilă nouă pătrat ar reprezenta planul de etaj al casei. Fiecare pătrat exterior este atribuită o direcție busolă fixă ​​de Nord (N), Nord-Est (NE), Est (E), Sud-Est (SE), Sud (S), Sud-Vest (SW), Vest ( W) și nord-vest (NW). Ar trebui să selectați camere pe care ar dori să aibă în acest domeniu al casei și App va face analiza. Veți fi informat în cazul în care alegerea de camere, în fiecare dintre pătrate, este în conformitate cu regulile Vasthu și pozițiile acceptabile ale acestor camere.

Vasthu Tracker Compass: O grilă nouă pătrat ar reprezenta planul de etaj al casei. Ceea ce este minunat despre această busolă Tracker este, bazată pe direcția reală, pătratele exterioare se va atribui o direcție busolă. Aceste direcții se vor schimba în funcție de mișcarea dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să efectueze o busolă în jurul sau evalua punctele cardinale ale casei înainte de mână. Dacă selectați camerele pe care doriți să aibă în fiecare zonă pătrat reprezentând casa în raport cu poziția dumneavoastră, această aplicație va face toate lucrările pentru tine. Acesta vă va informa apoi, dacă alegerile sunt Vasthu conforme și acceptabile (inter) direcțiile cardinale ale acestor camere.

Utilizați fix Compass, dacă aveți un plan de etaj al proprietății pe care intenționați să cumpere. Puteți face acest lucru de la confortul de acasa / birou

Utilizați Tracker Compass, dacă sunteți fizic la proprietatea pe care intenționați să cumpărați
Nu există nici o altă aplicație care oferă această funcționalitate.

Mai mult decât atât, acest Vasthu App este ușor de utilizat și atractiv vizual. Descarcă această aplicație și schimba viața ta, ACUM!

DISCLAIMER:

Prin accesarea sau utilizarea App, sunteți de acord și acceptați faptul că informațiile și / sau serviciile oferite pe acest App sunt prevăzute cu înțelegerea că nici dezvoltatorii acestei aplicații, nici asociați acestora, furnizorii sau utilizatorii sunt angajate, certificate sau calificat în redarea consiliere profesională juridică, medicală, financiară sau de altă sau aviz și își asumă nici o responsabilitate pentru orice consecințe legate în mod direct sau indirect, la orice acțiune sau inacțiune pe care le realizați pe baza informațiilor, servicii sau alte materiale de pe acest App. În timp ce dezvoltatorii App se străduiesc să păstreze exacte, complete și actualizate la zi, acestea nu pot garanta, informații cu privire la această aplicație și nu va fi responsabil pentru orice daune, pierderi sau neînțelegere în legătură cu acuratețea, caracterul complet, actualitatea sau interpretarea a informațiilor. Tu utilizați aplicația în întregime pe propriul risc și nu pot deține App, dezvoltatorii App sau asociații lor răspunzătoare în nici un fel.

Screenshot Vasthu Plan APK

 Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover Vasthu Plan APK Cover
4.5 stars based on 18728 reviews
free web page hit counter