Friday, February 23, 2018

 Upshift Rideshare Dash STARTER  APK Download

Upshift Rideshare Dash STARTER APK

70 from - 48 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Upshift Rideshare Dash STARTER
Author: Managed Development, LLC
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 2 mai 2016


Download Upshift Rideshare Dash STARTER APK from Managed Development, LLC last update 2 mai 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la team[@]upshift-app.com Politica de confidențialitate 1048 Driftwood Drive Fort Collins, CO 80525

Upshift Rideshare Dash STARTER Youtube Explainer Video: http://bit.ly/1rRFCn0
App Website: http://upshift-app.com
WebApp Site: http://www.upshft.com/
Facebook: https://www.facebook.com/upshiftapp2

Unlike our other app versions this is a barebones version of the app without a monthly subscription or ads which is why its slightly more than our base level monthly version as you're only buying it one time.

If you are one of those rideshare drivers who use different platforms, including Uber and Lyft, and looking for an all-in-one dashboard to manage all these services in one app, you’ve come to the right place. Upshift lets you manage and run multiple platforms simultaneously, so you get to save lots of time and earn lots of money. Instead of having to install Uber driver app or Lyft driver app or other driver companion apps separately on different devices, you just need to install this single driver app and have access to these driver companion services at the same time.
There is a quick bar in this app for Uber drivers and other services, which lets you instantly switch between platforms and apps to make sure you are completely ahead of time and know what your next move will be.
Upshift comes with a clean and neat design, and the interface is so user-friendly that you’ll get used to it after just browsing through the dashboard for a couple of times.

Powerful all-in-one dashboard to manage multiple platforms
For now, Upshift supports these platforms: Uber, Lyft, Doordash, Postmates, Roadie, Grab, Rideshare, Uzurv, and Fare. Once you setup your profile and register successfully in the system, you’ll get access to everything you should need as an on-demand rideshare driver. There are different reports to keep tracks of your finances, taxes, and in overall your net expenses and incomes.
Other than knowing about your financial summary through some easy to understand reports, you also get to use the Surge Alert feature for Uber drivers to increase the chances of receiving a pickup request from a surging area.

Upshift: Lyft & Uber Rideshare Main Features at a Glance:
• Clean and neat design with easy to learn interface
• Save time and earn more money
• Powerful dashboard to manage rideshare platforms in one place
• Uber partner and Uber companion app
• Miles and Deadhead tracking
• Shift and rideshare timer
• Shift summary dashboard with the option to sort by current, day, week, month or year
• Easily add revenues, expenses and tips
• Easy data backup to your cloud storage
• SMS Autoreplies
• Surge monitors
• Wide range of financial reports
• Export reports to CSV
• Free (To use some features, you may upgrade your plan)

Upshift is one of the must-need apps for on-demand rideshare drivers and one of the best apps for Uber drivers and Lyft drivers and other platforms to manage their activities. The integrated managing dashboard improves your productivity and it also provides you with daily financial summary to let you know about your expenses and net income in different periods. The UI is just easy to follow and it doesn’t take a genius to get a hold of Upshift’s features. All the reports can be exported to CSV format and all your data can be easily backed up to your cloud storage.

So, before hitting the road, make sure to download Upshift for free and let us know about any bugs, feature requests or any other suggestion.

Just focus on the driving and leave to rest to us.

Unlike our other app versions this is a barebones version of the app without a monthly subscription or ads which is why its slightly more than our base level monthly version as you're only buying it one time.

surge notifier
drover rideshare
chaser location
rideshare timer
uberpartner
lucrative
yuber
trixie tracker
uberx
wuber
between carpools
untaped
lyfts
rideshare app
regrouping
stromer
copanion
companions
controlador de horas
campanion app
campion app
waze rider
autostop
private chauffeurs
lift taxi
drivern technologies
quickbar
deadhead Youtube Explainer Video: http://bit.ly/1rRFCn0
App Website: http://upshift-app.com
WebApp site-ului: http://www.upshft.com/
Facebook: https://www.facebook.com/upshiftapp2

Spre deosebire de alte versiuni noastre app aceasta este o versiune uscățivă a aplicației fără un abonament lunar sau anunțuri care este motivul pentru care sa puțin mai mult decât versiunea noastră la nivel de bază lunară ce numai că cumpără o singură dată.

 Dacă sunteți unul dintre cei care folosesc drivere Povestea calatoriei diferite platforme, inclusiv Uber și Lyft și caută un all-in-one tablou de bord pentru a gestiona toate aceste servicii într-o singură aplicație, ați ajuns la locul potrivit. Upshift vă permite să gestionați și să rulați mai multe platforme simultan, astfel încât să obțineți pentru a salva o mulțime de timp și să câștige o mulțime de bani. În loc de a fi nevoie să instalați aplicația Uber conducător auto sau o aplicație sau un alt conducător auto Lyft companion șofer aplicații separat pe diferite dispozitive, trebuie doar să instalați această aplicație unică de conducător auto și să aibă acces la aceste servicii de companie șofer în același timp.
Există un bar rapid în această aplicație pentru conducătorii auto Uber și alte servicii, care vă permite să comutați instantaneu între platforme și aplicații pentru a vă asigura că sunt complet înainte de timp și știu ce va fi urmatoarea miscare.
Upshift vine cu un design curat și elegant, iar interfața este atât de user-friendly care vă veți obișnui după doar de navigare prin tabloul de bord pentru un cuplu de ori.

Puternic all-in-un singur tablou de bord pentru a gestiona mai multe platforme
Pentru moment, upshift suporta aceste platforme: Uber, Lyft, Doordash, Postmates, roadie, apuca, Povestea calatoriei, Uzurv, și Fare. După ce configurarea profilul dvs. și înregistrați cu succes în sistem, veți avea acces la tot ceea ce ar trebui să nevoie ca un driver la cerere Povestea calatoriei. Există diferite rapoarte pentru a păstra urmele de finantele, impozitele, și în general cheltuielile nete și venituri.
Altele decât știind despre rezumatul financiar prin intermediul unor rapoarte ușor de înțeles, de asemenea, vă ajunge să utilizați funcția de alertă la supratensiuni pentru conducătorii auto Uber pentru a crește șansele de a primi o cerere de preluare dintr-o zonă surging.

Upshift: Lyft & Uber Povestea calatoriei Caracteristici principale pe scurt:
• design curat și elegant, cu interfață ușor de învățat
• Economisește timp și să câștige mai mulți bani
• Tablou de bord puternic pentru a gestiona platforme într-un singur loc Povestea calatoriei
• partener Uber și Uber aplicația asociată
• Miles și de urmărire a Deadhead
• Shift și temporizator Povestea calatoriei
• Shift tabloul de bord sumar cu opțiunea de a sorta în funcție de curent, zi, săptămână, lună sau an
• adăuga cu ușurință venituri, cheltuieli și sfaturi
• backup de date Ușor de stocare cloud
• Autoreplies SMS
• Monitoare de supratensiune
• O gamă largă de rapoarte financiare
• Export rapoarte în format CSV
• Free (Pentru a utiliza anumite caracteristici, este posibil să faceți upgrade planul)

Upshift este una dintre aplicațiile trebuie să-nevoie de drivere la cerere Povestea calatoriei si una dintre cele mai bune aplicații pentru șoferi Uber și drivere Lyft și alte platforme pentru a gestiona activitățile lor. Tabloul de bord integrat de gestionare îmbunătățește productivitatea și, de asemenea, vă oferă rezumat financiar zilnic pentru a vă înștiința despre cheltuielile și veniturile nete în diferite perioade. Interfața de utilizare este doar ușor de urmat și nu ia un geniu pentru a obține o dețin de caracteristici upshift lui. Toate rapoartele pot fi exportate în format CSV și toate datele pot fi susținute cu ușurință până la spațiul de stocare cloud.

Deci, înainte de a lovi la drum, asigurați-vă că pentru a descărca upshift gratuit și să ne spui despre orice bug-uri, cereri de caracteristici sau orice altă sugestie.

Doar se concentreze pe de conducere și se lasă să se odihnească la noi.

Spre deosebire de alte versiuni noastre app aceasta este o versiune uscățivă a aplicației fără un abonament lunar sau anunțuri care este motivul pentru care sa puțin mai mult decât versiunea noastră la nivel de bază lunară ce numai că cumpără o singură dată.

surge notifier
Drover Povestea calatoriei
Vânător de locație
timer Povestea calatoriei
uberpartner
lucrativ
yuber
Trixie tracker
uberx
wuber
între carpools
untaped
lyfts
aplicaţia Povestea calatoriei
regrupare
Stromer
copanion
însoțitoare
controlador de Horas
aplicaţia campanion
aplicaţia Campion
Waze călăreț
auto Stop
Soferii privat
lift taxi
tehnologii drivern
quickbar
deadhead

Screenshot Upshift Rideshare Dash STARTER APK

 Upshift Rideshare Dash STARTER APK Cover Upshift Rideshare Dash STARTER APK Cover Upshift Rideshare Dash STARTER APK Cover Upshift Rideshare Dash STARTER APK Cover Upshift Rideshare Dash STARTER APK Cover Upshift Rideshare Dash STARTER APK Cover Upshift Rideshare Dash STARTER APK Cover
4.5 stars based on 54652 reviews
free web page hit counter