Friday, February 23, 2018

 Ulysse Speedometer Pro  APK Download

Ulysse Speedometer Pro APK

91 from - 4.066 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Ulysse speedometer pro apk v199 4appsapk - Ulysse speedometer apk download for android appsapk - Ulysse speedometer pro mod apk apkmodfree - Ulysse speedometer pro 1958 patchedapk com - Ulysse speedometer pro mod apk - Ulysse speedometer pro v1929 patched apk latest - Ulysse speedometer pro varies with device apk apkplz - Ulysse speedometer pro apk download todoapk - Ulysse speedometer pro android apps on google play - Ulysse speedometer pro v198 apk 4appsapk
Title: Ulysse Speedometer Pro
Author: binarytoys
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 24 noiembrie 2017


Download Ulysse Speedometer Pro APK from binarytoys last update 24 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la binarytoys[@]gmail.com Politica de confidențialitate Suedstrasse, 8, 4922, Buetzberg, Switzerland

Ulysse Speedometer Pro ULYSSE SPEEDOMETER PRO—the ultimate advanced GPS tool that is not only a high-precision GPS* Speedometer, displaying not only the current speed (analog or digital) but also packing in many other exciting features.

As a part of our Ulysse community, you’ll find its functionality indispensable. To discover further what’s packed into our tool, visit:
www.binary-toys.ch
www.facebook.com/UlysseGpsSpeedometer

At binarytoys Lab, we listen to our users and are constantly integrating your feature requests—Ulysse is not only built by us, but also by you, our Ulyssers!

How about:

★ Overlays—display important speed/direction/time info over your other installed apps
★ Trip Computer—record the current, yesterday’s, today’s, week’s, month’s journeys
★ Track recorder—trace your journey and export to SD and/or email as GPX or Google Earth KML format
★ Multiple profiles: for every car, bike, velo, walking, skiing
★ Music Controller—control your installed music player directly
★ HUD—a Head-Up Display for your windshield
★ GPS Altimeter
★ GPS Compass
★ Latitude/longitude display
★ Settings km/h, mph, knots; miles/feet, kilometers, nautical miles
★ Maximum displayed speeds: 1900 km/h / 1160 mph / 1000 knots!
★ Racing meter—measure acceleration times: 0-100 km/h, 0-60 mph and for 1/4 mile.
★ Average speed indicator
★ Switchboard – menu system providing easy setting changes of functions – simply tap the main speedometer dial for activation
★ Three shortcut pages—Application, Communication, Navigation; for a total 36 user-defined application shortcuts
★ Speed limits’ warnings (‘Speed Edge’) – define audio and visual speed alarms
★ App quickstart—assign other installed apps and called in just two taps
★ Customizable UI colors—are 16 million colors enough?
★ Current battery status info—charge, temperature
★ Car dock support—application automatically starts and exits on docking and undocking
★ Run the speedometer in background mode—show speed discretely in the status bar and even gives visual notification for speed limits**
★ Binarytoys’ Customer support second-to-none… take a look at our reviews!

But don’t limit Ulysse to just your automobile!

Imagine accessing all the features mentioned via virtually any means of transport.
Whether traveling by van, truck, bus, motorbike, bike, horse, unicycle, Segway, plane, helicopter, foot, camel, taxi, rickshaw, skateboard, train, boat, hang-gliding or paragliding (etc.)—you will find a useful use for Ulysse!

We Love our Ulyssers – And They Love Ulysse!

We are fully dedicated to our user base – with its millions of loyal worldwide users, we are constantly building on this success to guarantee that Ulysse remains on pole position now and in the future.

You don’t have to take our word for it, read what some of the top names in the business are saying:

"Poetry in motion"—AndroidPit.com
"Most advanced Speedometer App"—AppEggs.com
"this virtual dashboard has been a proven lifesaver"—complex.com
"...enter Ulysse Speedometer to save me"—Richard Devine, AndroidCentral
"Accurate, visually appealing and informative speedometer application"—Crackberry.com

Have we forgotten something? Visit our homepage and send us a comment.

Would you like to see Ulysse translated into your own language? Contact us today at binarytoys[@]gmail.com to find out how or join us on http://crowdin.net/project/ulysse-speedometer

*Dependent on phone hardware

**In the case of system overloading, a small lag is possible

Known limitation - trip distance may have 2-3% deviation from car's odometer data

Look to ulysse.ibolt.co for a new car-dock for your phone! ULYSSE VITEZOMETRU PRO-un instrument de bază GPS avansat, care nu este doar un GPS de mare precizie * Vitezometru, afișarea nu numai viteza curentă (analog sau digital), dar și de ambalare în multe alte caracteristici interesante.

Ca o parte a comunității noastre Ulysse, veți găsi funcționalitatea acestuia indispensabilă. Pentru a descoperi mai mult ceea ce se ambalate în instrumentul nostru, vizitați:
www.binary-toys.ch
www.facebook.com/UlysseGpsSpeedometer

La Lab binarytoys, ascultăm utilizatorilor noștri și se integrează în mod constant cereri-Ulysse dumneavoastra caracteristică nu este construit numai de noi, ci de asemenea de tine, Ulyssers nostru!

Cum despre:

★ Suprapunerile-display importanta viteza / directie / informatii de timp față de alte aplicații instalate
★ Trip record de calculatoare de ieri, de azi, săptămână, deplasările actuale, lună
★ Track recorder-urmări călătoria și de export pentru SD și / sau e-mail ca GPX sau în format Google Earth KML
★ profiluri multiple: pentru fiecare masina, cu bicicleta, velo, mersul pe jos, schi
★ Muzica Controler de-a controla music player-ul instalat direct
★ HUD-un Head-Up Display pentru parbriz ta
★ Altimetru GPS
★ GPS Compass
★ Latitudine / longitudine afișare
★ Setări km / h, mph, noduri; km / picioare, km, mile marine
★ maximă afișată viteze: 1900 kmh / 1160 mph / 1000 noduri!
★ Racing ori de accelerare metri măsură: 0-100 km / h, 0-60 mph și pentru un sfert de mile.
★ indicator Viteza medie
★ Scaturi - sistem de meniu furnizarea de schimbări de setare ușor de funcții - pur și simplu apăsați selectorul principal vitezometru pentru activare
★ trei pagini-de aplicatii, de comunicare, de navigare de comenzi rapide; pentru un total de 36 de comenzi rapide pentru aplicație definite de utilizator
★ "avertismente limite de viteza (" Speed ​​Edge ") - definirea alarme audio și vizuale de viteză
★ App QuickStart-atribui alte aplicații instalate și a cerut în doar două atingeri
★ culori sunt personalizabile UI 16 milioane de culori destul?
★ starea bateriei actual de informatii a-taxa, temperatura
★ andocare auto-suport aplicatie începe și iese pe andocare și detașarea în mod automat
★ Pornește vitezometrul în fundal modul spectacol de viteză discret în bara de stare și chiar dă notificare vizuală pentru limitele de viteză **
★ suport pentru clienți Binarytoys "a doua-a-nimic ... gasiti recenzii noștri!

Dar nu se limitează doar la Ulysse de automobile ta!

Imaginați-vă accesarea toate caracteristicile mentionate prin aproape orice mijloc de transport.
Indiferent dacă călătoresc prin van, camion, autobuz, motocicleta, bicicleta, cal, Unicycle, Segway, avion, elicopter, picior, cămilă, taxi, ricșă, skateboard, tren, barca, zboruri cu deltaplanul sau parapanta (etc.) - Veți găsi o utilizare util pentru Ulysse!

Ne place Ulyssers noastre - și le place Ulysse!

Suntem pe deplin dedicate baza noastra de folosire - cu milioanele sale de utilizatori din întreaga lume fideli, noi construim în mod constant cu privire la acest succes pentru a garanta că Ulysse rămâne pe pole-position în prezent și în viitor.

Nu trebuie să luați cuvântul nostru pentru ea, citesc ceea ce unii dintre numele de top din industria spun:

"Poezia în mișcare" -AndroidPit.com
"Cel mai avansat vitezometru App" -AppEggs.com
"Acest tablou de bord virtuale a fost un salvator dovedit" -complex.com
"... Să introduceți Ulysse Vitezometrul să mă salveze" -Richard Devine, AndroidCentral
", Aplicație atrăgător și informative vitezometru exacte" -Crackberry.com

Ne-am uitat ceva? Vizitați pagina noastră și ne trimite un comentariu.

Vrei sa vezi Ulysse traduse în limba ta? Contactati-ne azi la binarytoys[@]gmail.com pentru a afla cum te sau înregistrează-ne pe http://crowdin.net/project/ulysse-speedometer

* În funcție de hardware-ul telefonului

** În cazul sistemului de supraîncărcare, un decalaj mic este posibilă

Cunoscut limitare - distanța unic poate avea 2-3% abatere de la datele kilometrajul masinii

Uita-te la ulysse.ibolt.co pentru o mașină nouă, stație de andocare pentru telefonul tău!

Screenshot Ulysse Speedometer Pro APK

 Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover Ulysse Speedometer Pro APK Cover
in this post from the web page to download the computer software ulysse speedometer pro apk for android devices will serve you make sure you know the hardware gps download ulysse speedometer apk latest version for samsung huawei xiaomi lg htc lenovo and all other android phones tablets and devices ulysse speedometer pro mod version v10 for android description ulysse speedometer pro the ultimate advanced gps tool that is not only a high precision gps ulysse speedometer pro 1958 patchedapkthe most forward besides innate speedometer plus vehicle dashboard use that subsidys you shove safely o accelerate ulysse speedometer pro the ultimate advanced gps tool that is not only a high precision gps speedometer displaying not only the current speed analog or digital ulysse speedometer pro ulysse speedometer pro the ultimate advanced gps tool that is not only a high precision gps speedometer displaying not only the current ulysse speedometer pro varies with device apk for android combinarytoysspeedometerpro created by binarytoys in transport apps ulysse speedometer pro the ultimate advanced gps tool that is not only a high precision gps speedometer displaying not only the current speed ulysse speedometer pro the ultimate advanced gps tool that is not only a high precision gps speedometer displaying not only the current speed analog ulysse speedometer pro apk the most advanced and intuitive speedometer and car dashboard application that helps you drive safely key features speed edge gps4.5 stars based on 36746 reviews
free web page hit counter