Saturday, March 17, 2018

 TSheets Time Tracker  APK Download

TSheets Time Tracker APK

81 from - 4.501 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: TSheets Time Tracker
Author: TSheets.com
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 15 martie 2018


Download TSheets Time Tracker APK from TSheets.com last update 15 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la help[@]tsheets.com Politica de confidențialitate

TSheets Time Tracker TSheets is a cloud-based time tracking and scheduling app that allows your employees to clock in and out from the job site with the devices they’ve already got in their pockets.

Accurate, electronic time data replaces paper timesheets and makes payroll and invoicing faster and less costly. TSheets also accurately tracks time and GPS points (even without cell or internet service) then automatically syncs when back in service, making it a better (and cheaper) alternative to geo-fencing.

With a “Who’s Working” feature, it’s easy to see where your employees are located and who’s working on what in real time. TSheets also features in-app Scheduling that allows you to drag and drop shifts, assign jobs, see who’s working at a glance, and send alerts to managers if employees haven’t clocked in for a job or shift as scheduled.

GAME CHANGERS ♥
• Mobile app time tracking for employees on the move: clock in/out, change job codes, edit timesheets, see changes to the schedule, and add notes on the go.
• QuickBooks, Square, and Gusto integrations (and more!) to simplify your back office
• In-app scheduling lets employees easily clock in and out of assigned jobs or shifts
• On-the-clock GPS tracking, even when employees are out-of-service (cost-effective alternative to geofencing!)
• Push, text & email alerts that are triggered if employees don’t clock in as scheduled, or approach overtime limits
• Save 2-8% on gross payroll costs & eliminate hours of manual data entry

ALSO INCLUDED ♥
• Seamless integration with QuickBooks Online & QuickBooks for PC (Pro, Premier, & Enterprise)
• Integrations with popular payroll, accounting, invoicing software
• Powerful, real-time reports in multiple formats (PDF, CSV, online, HTML)
• Safe data storage and detailed time log to protect you against labor disputes and audits
• Configurations for DCAA/DOL compliance
• Developer open API

SIGN UP ♥
This time tracking and scheduling app requires a TSheets account. Sign up now on the app or at https://www.tsheets.com for a free trial with no credit card required. (Or, if you have just 1 user, sign up for a free account!)

SUPPORT, CUSTOMER RATED ♥♥♥♥♥
TSheets offers free unlimited phone, email, and chat support to all of our customers. Have a question? We’re always happy to help!

Customer Reviews: http://www.tsheets.com/reviews
Phone: 888.836.2720
DIY Online Support: http://help.tsheets.com
Email: help[@]tsheets.com
Webinars: Register for TSheets free, weekly webinars at http://www.tsheets.com/webinars

THERE'S MORE TO LOVE...

TRACK TIME ♥
• Track employee hours accurately with a real-time virtual time clock
• Easily switch between job codes, pause tracking, or take a break
• Employees clock into new shifts and jobs right from the schedule
• Track time against multi-level job codes, projects, locations, clients, and more
• See where your employees are located on one map view, with GPS tracking

SCHEDULE ♥
• Schedule by job or by shift
• Easily create or modify a schedule with drag-and-drop shifts
• Sync your schedule with Apple iCal, Microsoft Outlook or Google Calendar.
• Notifications let employees know when a new schedule is published or if a shift is changed
• Get notifications if employees don’t clock in to a job or shift as scheduled

MANAGE TIME ♥
• Edit, delete, or approve timesheets with just a click
• Set overtime alerts to notify employees and managers as limits approach
• See who’s working and where, even on the go, from one handy dashboard
• Track vacation, sick or holiday accruals for employees.

REPORT TIME ♥
• See day and week totals at a glance
• Easily access a breakdown of employee hours by employee, job, customer, or location
• View timer history with map
• Keep a black-box history of all edits and deletions, in case of an audit

PLUS, using the web dashboard, managers can:
• Manage PTO, holiday, and leave
• Schedule overtime alerts
• Set up timesheet and custom approvals
• Manage shift differentials TSheets este o aplicație de urmărire de timp și de programare bazat pe cloud, care permite angajaților dumneavoastră să ceas și în afară de site-ul de locuri de muncă cu dispozitivele pe care le-am luat deja în buzunarele lor.

date exacte, timp electronic înlocuiește pontajelor de hârtie și face statul de plată și facturare mai rapidă și mai puțin costisitoare. TSheets, de asemenea, piese cu precizie de timp și puncte GPS (chiar fără celulă sau serviciu de internet), apoi se sincronizează automat atunci când din nou în funcțiune, ceea ce face o alternativă mai bună (și mai ieftin) de geo-garduri.

Cu o caracteristică „care lucrează“, este ușor pentru a vedea unde se află angajații și asupra persoanelor care lucrează la ceea ce în timp real. TSheets oferă, de asemenea Programarea în aplicație care vă permite să trageți și să plasați schimburi, alocați locuri de muncă, a se vedea cine lucrează dintr-o privire, și trimite alerte managerilor în cazul în care angajații nu au cronometrat un loc de muncă sau de schimbare ca programate.

SCHIMBATOARE JOC ♥
• timp de aplicații mobile de urmărire pentru angajații în mișcare: ceas in / out, coduri de locuri de muncă schimbare, edita pontaje, a se vedea modificările la programul, și se adaugă note pe drum.
• QuickBooks, Square, și Gusto integrările (și mai mult!) Pentru a simplifica back office
• în aplicație de programare permite angajaților cu ușurință ceas și în afara locurilor de muncă atribuite sau schimburi
• On-the-ceas de urmărire GPS, chiar și atunci când angajații sunt out-of-service (rentabilă alternativă la Geofencing!)
• alerte Push, text și e-mail care sunt declanșate în cazul în care angajații nu ceas ca programate, sau limite de abordare ore suplimentare
• Salvați 2-8% din costurile brute de salarizare si elimina ore de la introducerea manuală a datelor

De asemenea, incluse ♥
• Integrare perfectă cu QuickBooks Online și QuickBooks pentru PC (Pro, Premier, & Enterprise)
• Integrările cu salarizare, contabilitate, software-ul de facturare populare
• rapoarte puternic, în timp real în mai multe formate (PDF, CSV, on-line, HTML)
• stocarea datelor în siguranță și jurnal detaliat de timp pentru a vă proteja împotriva litigiilor de muncă și de audit
• Configurațiile pentru DCAA conformitatea / DOL
• API deschis pentru dezvoltatori

ÎNSCRIE ♥
Această aplicație de urmărire de timp și de planificare necesită un cont TSheets. Înregistrează-te acum pe aplicația sau la https://www.tsheets.com pentru o încercare gratuită cu nici un card de credit este necesar. (Sau, dacă aveți doar 1 utilizator, creați-vă un cont gratuit!)

SPRIJIN, CLIENȚI a fost votat ♥♥♥♥♥
TSheets oferă telefon gratuit nelimitat, e-mail și chat sprijin pentru toți clienții noștri. A avea o intrebare? Suntem întotdeauna fericit să ajute!

Opiniile clientului: http://www.tsheets.com/reviews
Telefon: 888.836.2720
DIY Suport Online: http://help.tsheets.com
E-mail: help[@]tsheets.com
Webinarii: Inregistreaza-te pentru TSheets gratuit, cursuri web pe săptămână la http://www.tsheets.com/webinars

E mai mult dragoste ...

TRACK TIME ♥
• oră angajat urmări cu precizie, cu un timp real ceas de timp virtuale
• comuta cu ușurință între codurile de locuri de muncă, pauză de urmărire, sau de a lua o pauză
• Ceas Angajații în noi schimburi și locuri de muncă chiar de la programul
• Timp necesar împotriva codurilor multi-nivel de locuri de muncă, proiecte, locatii, clienți și mai mult
• A se vedea în cazul în care angajații sunt situate pe o vizualizare hartă, cu urmărire prin GPS

CALENDARUL ♥
• Program de muncă sau de schimbare
• a crea sau modifica un program cu schimburi drag-and-drop cu ușurință
• Sincronizați-vă programul cu Apple iCal, Microsoft Outlook sau Google Calendar.
• Notificările angajații știu când un nou program este publicat sau în cazul în care o schimbare este schimbat
• Primiți notificări în cazul în care angajații nu ceas la un loc de muncă sau de schimbare cum au fost programate

TIME ♥ GESTIONAȚI
• Modificarea, ștergerea sau aproba pontaje cu doar un clic
• Setați alerte ore suplimentare pentru a notifica angajaților și managerilor ca abordare limite
• Vedeți ce funcționează și în cazul în care, chiar și pe drum, de la un tablou de bord la îndemână
• regularizări de vacanță concediu Track, bolnavi sau pentru angajați.

RAPORT TIME ♥
• A se vedea totaluri zi și pe săptămână dintr-o ochire
• accesa cu ușurință o defalcare de ore angajat de angajat, de locuri de muncă, client, sau locație
• Istoric temporizator cu harta
• Păstrați o istorie cutie neagră a tuturor modificărilor și eliminări, în cazul unui audit

PLUS, folosind tabloul de bord web, managerii pot:
 • Gestionarea PTO, de vacanță, și se lasă
 • alerte Program de ore suplimentare
 • aprobări Configurarea pontajul și personalizate
 • Gestionarea diferențelor de schimbare

Screenshot TSheets Time Tracker APK

 TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover TSheets Time Tracker APK Cover
4.5 stars based on 19682 reviews
free web page hit counter