Friday, February 23, 2018

 True Contact - Real Caller ID  APK Download

True Contact - Real Caller ID APK

81 from - 31.754 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - True contact real caller id 4970 apk download - Download true contact real caller id apk downloadapk - True contact real caller id 4940 apk app true contact - True contact real caller id 4976 apk download apkplz - Android true contact real caller id apk download - True contact real caller id 4949 211 apk download - True contact real caller id 4975 apk androidappsapkco - True contact real caller id apk appbalo - True contact real caller id apk baixar grtis - True contact real caller id 4975 237 apk download
Title: True Contact - Real Caller ID
Author: Appsbuyout apps
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 19 februarie 2018


Download True Contact - Real Caller ID APK from Appsbuyout apps last update 19 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]appsbuyout.vc Politica de confidențialitate support[@]appsbuyout.vc

True Contact - Real Caller ID True Contact : Smart Caller ID, Reverse Phone service and Spam block
True Contact : extremely fast and reliable .
True Contact : Know who is calling before answering the call!
True Contact : Block unwanted & spam calls

Features:

• Caller ID - the true smart caller id with name with address and picture.
• SPAM Blocker - block spam, fraudulent and just unwanted calls with single click!
• Contacts Manager - Save resolved contacts to your phone book
• Social profile- true contacts data updated and cross checked with social networks like Facebook, Linkedin, Twitter, Google plus
• Call log - retrieve true caller id information for unknown numbers from call history list in single view.
• Update Phone-book - Keep your phone-book up-to-date with your friends latest address info, pictures, address and more.
• Caller location - worldwide caller true & smart Geo-location service
• Notifications for detected caller id or blocked calls.

Caller ID profile may contain :
★ personal name or business name
★ address
★ personal photo or business logo
★ status, title

True Contact Smart & True Caller ID provide coverage for the following countries :
• North America: USA, Canada
• Europe: Germany, Switzerland, Austria, France, Norway, Italy, Hungary, Poland & many more .
• Asia: India, Thailand, Taiwan, Malaysia and Indonesia
• Africa : Ghana, Egypt, South Africa, Botswana & many more.
• South America: Brasil, Argentina, Mexico

True Contact uses contact and caller id information from several sources incl. social networks.

Spam block - a new True & Smart Spam Blocker feature from True Contact.
Automatically blocks unwanted, fraudulent & spam calls.

True Contact Caller ID pays huge attention to data security and privacy.
True Contact Caller ID does not sell, share data with any third party application and/or organization.
True Contact can be installed natively along with other connectivity applications such as native dialer application, skype, whatsapp, telegram or voxer.

True Contact is a smart caller id and spam block for your mobile device.
A popup with true caller id details will appear on top of the screen when there is incoming call.

During incoming call you will see the true caller id details.
Now you have a choice to answer it if this is someone you trust, or drop the call in case of spammers, advertisers, telemarketing and fraud calls.

Please note, caller id feature requires network connection. In case of network connection unavailable during the call , true contact will fetch caller id details right after finish of a call.

We also added new phone-book history caller id feature. This allows you to obtain true caller id information for calls stored in your contact book.

True Contact pay's a huge attention for performance and responsibility and this means that fetching of caller id information will take no more than just few seconds.
In most cases caller id information fetched within 1-2 seconds.
This allows you to answer a call only when you know who is the person calling you!

True Contact - smart caller id is absolutely free caller id application. If you enjoy it - feel free to rate it accordingly.

In the future releases we plan to add comprehensive spam protection. Auto block for spam numbers based on caller id's of telemarketers and spammers.

Please note :
★ During incoming call , Caller ID information will appear on the screen.
★ Network connection is required to allow connection to True Contact servers.
★ If you enjoy fully functional version - please consider to purchase a True Contact Pro version.

True Contact systematically improves contact and caller id data quality! Adevărat Contact : inteligent ID apelant, Reverse Telefon de serviciu și bloc de spam
Adevărat Contact : extrem de rapid și de încredere.
Adevărat Contact : Să știi cine sună înainte de a răspunde la apel!
Adevărat contact : apeluri nedorite Block & spamului

Caracteristici:

• ID apelant - adevăratul id-ul apelantului inteligent cu numele cu adresă și imagine.
• Spam Blocker - bloc de spam, apeluri frauduloase și doar nedorite cu un singur clic!
• Manager Agendă - Salvați persoanele de contact au fost rezolvate în agenda telefonică
• Social de date cu contacte reale profil; actualizate și verificate încrucișat cu rețelele sociale precum Facebook, Linkedin, Twitter, Google, plus
• Jurnal apeluri - prelua informații reale de identificare apelant pentru numere necunoscute din istoricul apelurilor în vizualizare unică.
• Actualizare telefon carte - Păstrați-vă telefonul carte up-to-data cu prietenii cele mai recente informatii adresa, poze, adresa și mai mult.
• localizarea apelantului - apelantului la nivel mondial adevărat și inteligent Geo-locație serviciu
• Notificări pentru ID-ul apelantului detectate sau apelurile blocate.

ID apelant profil poate conține:
★ numele personale sau denumirea comercială
★ adresă
★ fotografie personale sau logo-ul de afaceri
★ statutul, titlu

Adevărat Contact inteligent & adevărat ID-ul apelantului oferă o acoperire pentru următoarele țări:
• America de Nord: Statele Unite ale Americii, Canada
• Europa: Germania, Elveția, Austria, Franța, Norvegia, Italia, Ungaria, Polonia si multe altele.
• Asia: India, Thailanda, Taiwan, Malaezia și Indonezia
• Africa: Ghana, Egipt, Africa de Sud, Botswana si multe altele.
• America de Sud: Brazilia, Argentina, Mexic

Adevărat de contact utilizează informații de contact și de identificare a apelantului din mai multe surse incl. retele sociale.

Bloc de spam - o nouă caracteristică Adevărat & inteligent Spam Blocker de la Adevărat Contact.
blochează automat apelurile nedorite, frauduloase și spam.

Adevărat Contact ID apelant acordă o atenție foarte mare pentru securitatea datelor și a vieții private.
Adevărat Contact ID apelant nu vinde, date de acțiuni cu orice aplicație terță parte și / sau organizație.
Adevărat de contact poate fi instalat nativ, împreună cu alte aplicații de conectivitate, cum ar fi aplicație nativă dialer, skype, WhatsApp, telegramă sau voxer.

Adevărat de contact este de identificare a apelantului inteligent și blocul de spam pentru dispozitivul mobil.
Un pop-up cu true id-ul apelantului detalii va apărea în partea de sus a ecranului atunci când există apel.

În timpul unui apel de intrare veți vedea adevărata apelantului id detalii.
Acum aveți posibilitatea de a alege să răspundă în cazul în care acest lucru este o persoană de încredere, sau plasați apelul în cazul apelurilor spammeri, agenții de publicitate, telemarketing și fraudă.

Vă rugăm să rețineți, ID-ul apelantului funcție necesită conexiune la rețea. În cazul conectării la rețea disponibilă în timpul apelului, de contact adevărat va prelua ID-ul apelantului detalii imediat după finalizarea unui apel.

Am adăugat, de asemenea, noul telefon carte de istorie a apelantului id-ul caracteristică. Acest lucru vă permite să obțineți informații reale ID-ul apelantului pentru apelurile stocate în agenda dvs. de contact.

Adevărat de contact cu plată este o atenție foarte mare pentru performanță și responsabilitate și acest lucru înseamnă că, la preluarea informațiilor apelantului id-ul nu va dura mai mult de doar câteva secunde.
În cele mai multe cazuri, informațiile ID-ul apelantului preluate în decurs de 1-2 secunde.
Acest lucru vă permite să răspundeți la un apel numai atunci când știi cine este persoana care te suna!

Adevărat Contact - ID apelant inteligent este absolut aplicație id-ul gratuit apelantului. În cazul în care vă bucura de ea - nu ezitați să-l rata în mod corespunzător.

In versiunile viitoare ne propunem să adauge o protecție cuprinzătoare de spam. Bloc auto pentru numerele de spam bazate pe identificarea apelanților lui de telemarketers și spam.

Vă rugăm să rețineți :
 ★ În timpul apel, informații ID apelant va apărea pe ecran.
 ★ este necesară o conexiune de rețea pentru a permite conectarea la serverele de contact adevărate.
 ★ Dacă vă bucura de versiunea complet funcțională - vă rugăm să ia în considerare pentru a achiziționa un Adevărat Contact Pro < / b> versiune.

Adevărat Contact sistematic îmbunătățește de contact si de identificare a apelantului calitatea datelor!

Screenshot True Contact - Real Caller ID APK

 True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover True Contact - Real Caller ID APK Cover
download true contact real caller id apk 4970 for android true contact real caller idapk true contact real caller id is a free and awesome communication app true contact smart caller id reverse phone service and spam block true contact extremely fast and reliable true contact know who is calling before answering download true contact real caller id 4940 apk packagename metruecontactfree filesize 1086mb true contact real caller id 4976 apk for android metruecontactfree created by honeyflower studios in communication apps download official true contact real caller id apk file for android many results and alternatives for your apk searches download free and safe download true contact real caller id 4949 211 last and all apk mirror version history for android true contact smart caller id reverse phone service and spam block true contact real caller id is a kind of communication apps for android phones and tablets appbalo provides true contact real caller id apk free download baixar true contact real caller id apk 4976 e toda a histria da verso para android verdadeira contact livre de identificao de chamadas simples e download true contact real caller id 4975 237 last and all apk mirror version history for android4.5 stars based on 88276 reviews
free web page hit counter