Sunday, February 18, 2018

 TouchNote: Cards & Gifts  APK Download

TouchNote: Cards & Gifts APK

81 from - 18.278 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: TouchNote: Cards & Gifts
Author: TouchNote Ltd
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 9 februarie 2018


Download TouchNote: Cards & Gifts APK from TouchNote Ltd last update 9 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la help[@]touchnote.com Politica de confidențialitate 72-74 Paul St, London EC2A 4NA. UK

TouchNote: Cards & Gifts Keep in touch! Turn your photos into thoughtful postcards and send them to the people who matter most.

Keeping in touch is what TouchNote is all about. Our cards come with free worldwide postage so you can send messages to friends and family wherever they are. We’ve helped send over 9 million postcards and you’ll find our handiwork on fridges, pinboards, desks and walls, far and wide!

We’re really good at printing and sending postcards, but we’re also a dab hand at turning photos into other lovely presents. Things like greeting cards with fancy envelopes, top quality canvases and posh framed photos.

Don’t be shy about taking the TouchNote app for a spin. Our team is on hand 24 hours day day, 7 days a week to help out. If you make an order and aren’t over the moon with it, our Happiness Guarantee means we’ll resend or refund it straight away.

---Turn your photos into:---

*Fun photo postcards*
Postcards are an easy, fun way to keep in touch with friends and family all over the world. We’ll print your pics on thick 4” x 6” card and laminate both sides so they don’t get hurt in the post!

*Greeting cards for every occasion*
If off-the-shelf simply won’t do, try one of our greeting cards instead. Choose a photo and personalise it with layouts, patterns and your own message. We’ll throw in an envelope for free to complete the look!

*Top quality canvases*
Turn your photos into works of art! We’ll print your pic on glossy canvas and wrap it around a solid frame with a smartly finished back. It’ll be ready to hang right from the the box!

*Posh framed photos*
Framed photos are lovely presents you can create and send in a couple of quick taps! We’ll frame your chosen snap in a 6” x 4” handmade frame, in your choice of black or white Italian wood.


---How it works---

Decide what you’d like to send
Choose the right photo (or photos)
Personalise the design and message
Tap to send! We’ll take care of the rest.

---Our Happiness Guarantee---

Everything you send with us should make someone smile--from cheeky little postcards to fancy canvas creations. If it’s not spot on, get in touch and let us know!

Our Happiness Guarantee means we’ll reprint for free or refund if you aren’t 100% happy with your order. Just get in touch at help[@]touchnote.com and we’ll make it right.

---Delivery Times---
*Postcards to...*
UK: 1-2 working days
USA: 3-5 working days
Australia: 2-6 working days
Germany: 1-3 working days
Rest of Europe: 3-5 working days
Canada: 7-10 working days
Everywhere else: 5-7 working days

*Greeting cards to...*
UK: 1-2 working days
USA: 3-5 working days
Australia: 2-6 working days
Europe: 3-5 working days
Canada: 7-10 working days
Everywhere else: 5-7 working days

*Canvases to...*
UK: 2-3 working days
Europe: 4-6 working days
Everywhere else: 6-8 working days

*Framed photos to...*
UK: 2-3 working days
Europe: 4-6 working days
Everywhere else: 6-8 working days

---Need a hand?---
Got questions, queries or quibbles? Our helpful team is on hand 24 hours a day! Just drop us an email at help[@]touchnote.com and we’ll get right on it.

---Keep in touch with the community---
Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram to share your thoughtful deeds, photos and stories.
www.facebook.com/touchnote
www.twitter.com/touchnote
www.instagram.com/touchnote Păstrăm legătura! Întoarceți-vă fotografiile în cărți poștale gândite și le trimite la persoanele care contează cel mai mult.

Păstrarea în contact este ceea ce este TouchNote despre toate. cardurile noastre vin cu poștale la nivel mondial gratuit, astfel încât să puteți trimite mesaje prietenilor si familiei oriunde s-ar afla. Ne-am ajutat trimite peste 9 milioane de cărți poștale și veți găsi lucrarea mâinilor noastre pe frigidere, aviziere, birouri și pereți, de departe și-n lat!

Suntem foarte buni la tipărirea și trimiterea de cărți poștale, dar suntem, de asemenea, o mână DAB la fotografiilor în alte cadouri minunate. Lucruri cum ar fi felicitări cu plicuri fanteziste, pînzele de calitate superioară și fotografii înrămate. Posh

Nu fi timid despre aplicația TouchNote pentru un spin. Echipa noastră este la îndemână 24 de ore zi de zi, 7 zile pe săptămână pentru a ajuta. Dacă face o comandă și nu sunt peste luna cu ea, la garanția Fericirea înseamnă că vom retrimite sau returna-l imediat.

--- Transforma fotografiile in: ---

* cărți poștale Fun fotografie *
Cărți poștale sunt o modalitate ușoară, distractiv de a păstra legătura cu prietenii și familia peste tot în lume. Vom imprima pozele pe o grosime de 4” carte x 6” și laminat pe ambele părți astfel încât acestea să nu fie rănit în post!

* Felicitari pentru orice ocazie *
Dacă off-the-shelf pur și simplu nu se va face, încercați una dintre cărțile noastre felicitări în loc. Alege o fotografie și personaliza cu machete, modele și propriul mesaj. Vom arunca într-un plic gratuit pentru a completa aspectul!

* pînzele de calitate de top *
Transformați fotografiile în opere de artă! Vom imprima poza pe panza lucioasă și înfășurați-l în jurul unui cadru solid cu un elegant terminat înapoi. Va fi gata să stea direct din cutie!

* Posh încadrată fotografii *
fotografii înrămate sunt cadouri minunate vă puteți crea și trimite într-o pereche de robinete rapide! Vom încadra completare snap ales într-un cadru x 4” manual 6” , în alegerea dumneavoastră de lemn italian negru sau alb.


---Cum functioneaza---

Decide ce doriți să trimiteți
Alegeți fotografia din dreapta (sau fotografii)
Personalizați proiectarea și mesajul
Atinge pentru a trimite! Vom avea grijă de restul.

--- Garantia Fericirea ---

Tot ceea ce trimite cu noi ar trebui să facă cineva zâmbet - de la cărți poștale obraznic mici la creații pânză de lux. În cazul în care nu este la fața locului, intră în contact și să ne spui!

Garantia Fericirea înseamnă că vom retipări gratis sau rambursare dacă nu sunt 100% fericit cu comanda dumneavoastră. Doar a lua legătura cu dvs. la help[@]touchnote.com si vom face dreapta.

---Timpi de livrare---
* Cărți poștale ... *
Marea Britanie: 1-2 zile lucrătoare
Statele Unite ale Americii: 3-5 zile lucrătoare
Australia: 2-6 zile lucrătoare
Germania: 1-3 zile lucrătoare
Restul Europei: 3-5 zile lucrătoare
Canada: 7-10 zile lucrătoare
Peste tot: 5-7 zile lucrătoare

* Felicitărilor pentru a ... *
Marea Britanie: 1-2 zile lucrătoare
Statele Unite ale Americii: 3-5 zile lucrătoare
Australia: 2-6 zile lucrătoare
Europa: 3-5 zile lucrătoare
Canada: 7-10 zile lucrătoare
Peste tot: 5-7 zile lucrătoare

* * În ... Tablouri
Marea Britanie: 2-3 zile lucrătoare
Europa: 4-6 zile lucrătoare
Peste tot: 6-8 zile lucrătoare

* Fotografii înrămate la ... *
Marea Britanie: 2-3 zile lucrătoare
Europa: 4-6 zile lucrătoare
Peste tot: 6-8 zile lucrătoare

--- Ai nevoie de o mână? ---
Aveți întrebări, întrebări sau quibbles? Echipa noastra de ajutor este la îndemână 24 de ore pe zi! Doar ne un e-mail la help[@]touchnote.com si vom ajunge chiar pe ea.

--- Păstrați legătura cu comunitatea ---
Urmați-ne pe Facebook, Twitter și Instagram pentru a partaja faptele tale gândite, fotografii și povești.
www.facebook.com/touchnote
www.twitter.com/touchnote
www.instagram.com/touchnote

Screenshot TouchNote: Cards & Gifts APK

 TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover TouchNote: Cards & Gifts APK Cover
4.5 stars based on 75788 reviews
free web page hit counter