Sunday, February 25, 2018

 Torque Pro (OBD 2 & Car)  APK Download

Torque Pro (OBD 2 & Car) APK

89 from - 51.911 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Torque pro obd 2 car 1892 apk apkmirror - Download torque pro obd 2 car app for android install - Torque pro obd 2 and car app for android review - Torque pro obd 2 car apk all versions updated to v1892 - Torque pro obd 2 car 1892apk torqueproobd2car - Torque pro obd 2 car android apps on google play - Download torque pro obd 2 car 18199 apk orgprowl - Download free cracked torque pro obd 2 carfree - Torque pro obd 2 car apk for nokia download android -
Title: Torque Pro (OBD 2 & Car)
Author: Ian Hawkins
Latest Version: 2.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 ianuarie 2018


Download Torque Pro (OBD 2 & Car) APK from Ian Hawkins last update 13 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la piemmm20[@]googlemail.com Politica de confidențialitate Ian J Hawkins 7 St Pauls Yard Silver Street Newport Pagnell Buckinghamshire MK16 0EG

Torque Pro (OBD 2 & Car) See what your car is doing in realtime, get OBD fault codes, car performance, sensor data and more!

Torque is a vehicle / car performance / diagnostics tool and scanner that uses an OBD II Bluetooth adapter to connect to your OBD2 engine management / ECU

Layout your own dashboard with the widgets / gauges you want!

It can use the GPS to provide tracker logs with OBD engine logging so you can see what you were doing at any point in time

It can also show and reset a DTC / CEL / fault code like a scantool. Helps you fix your car and helps keep repair costs down!

Torque also features:

* Dyno / Dynomometer and Horsepower/HP & Torque
* Can read Transmission Temperatures (vehicle dependant)
* 0-60 speed timings - more accurate than just using plain old GPS - see how fast your car is (or truck )
* CO2 emissions readout
* Customisable dashboard & profiles
* Video your journey using the Track Recorder plugin with onscreen OBDII data overlay - a black box for your car/truck!
* Automatically send GPS tagged tweets directly to twitter (for example if you are going on a road trip)
* Massive fault code database for lookup of fault codes from different manufacturers
* Theme support (choose from different themes to change the look of your dashboard)
* Send logging information to web or email CSV/KML for analysis via excel / openoffice reader
* Heads up display / HUD mode for night time driving
* Compass (GPS Based) that won't suffer magnetic interference
* GPS Speedometer/Tracking and realtime web upload capability - see what you were doing and your engine, at a point in time
* Turbo boost feature for vehicles that support MAP and MAF sensors (VW & Golf / Audi / Seat etc supported)
* Alarms and warnings (for example if your coolant temperature goes over 120C whilst driving) with voice/speech overlay
* Car dock support
* Graph data
* MPG
* Able to share screenshots to Facebook, Twitter, Google+, Email, etc
* AIDL API for third party apps, A simple Telnet interface for developers to talk to the adapter, and an OBD scanner.
* Works on tablet devices like the Motorola Xoom, Dell Streak, Samsung Galaxy Tab and Nook

Works on any vehicle that uses the OBD 2 standard (most vehicles built after 2000, but can work for vehicles as far back as 1996) if in doubt check with your manufacturer first or look for 'OBD2' on written on a big white label in your engine bay

Works on vehicles made by Ford, VW, GM/Vauxhall/Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugoet, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Subaru, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW, Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac and many more vehicle makes, European, US, Far East, etc. Some vehicle ECUs may support more/less features than others

The app needs a Bluetooth OBD2 adapter to work. The adapter is small and plugs into the diagnostics socket on the car which gives your phone access. You can find a list of adapters on: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (Garmin EcoRoute HD adapters not supported)

If you buy one of the cheap china OBD2 ELM327 bluetooth adapters from ebay / amazon, then make sure you have a good returns policy with the seller

Some of the best reliable OBD2 / OBD adapters are the Scantool.net adapter, the OBDKey, and PLX Devices, OBDLink, Bluetooth, ELM327 and other adapters are supported - search on google for them

More features added every release - there are forums at http://torque-bhp.com/forums/ - if you want something added then let me know and I'll try to add it if it is possible! Vehicle ECUs vary in the amount of sensors supported

*PLEASE NOTE* Any reports of hanging or reboots after quitting the app is due to a bug in HTC devices and Galaxy Tab,this can be triggered by using the Pandora/Vlingo/Other BT apps. Disabling Pandoras new bluetooth settings fixes the problem, but HTC/Samsung need to release a fix.Please contact their support and request a fix,Thanks!

Changelog:
http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=3.0 Vezi ce masina ta este de a face în timp real, pentru a primi codurile de eroare OBD, performanta masinii, senzori de date și mai mult!

Cuplul este un instrument de performanță vehicul / masina / diagnosticare și scaner care folosește un adaptor OBD II Bluetooth pentru a se conecta la dvs. de management al motorului OBD2 / ECU

Aspectul propriul tablou de bord cu widget-uri / indicatoarele care le doriți!

Se poate folosi GPS-ul pentru a oferi busteni de tracker cu OBD motor de logare astfel încât să puteți vedea ceea ce faci în orice moment, în timp

Se poate arăta, de asemenea, și a reseta un cod DTC / CEL / vina ca o scantool. Vă ajută să repari mașina și vă ajută să păstrați costurile de reparație în jos!

Cuplu are, de asemenea:

* Dyno / Dynomometer și Putere / HP & cuplu
* Poate citi Temperaturi de transport (vehicul dependent)
* 0-60 timpilor de viteză - mai precise decât doar folosind GPS simplu vechi - a se vedea cât de repede masina ta este (sau camion)
* Citire a emisiilor de CO2
* Personalizabile tablou de bord și profile
* Video călătoria cu ajutorul plugin-Track Recorder cu ecran OBDII suprapunere de date - o cutie neagră pentru masina ta / camion!
* Trimite automat GPS-ul tag-ul tweet-uri direct de twitter (de exemplu, dacă aveți de gând pe o excursie)
* Baza de date cod de eroare masivă de căutare de coduri de eroare de la diferiți producători
* Asistență pentru teme (alege din diferite teme pentru a schimba aspectul de tabloul de bord)
* Trimite informații de logare la web sau e-mail CSV / KML pentru analiză prin cititor Excel / OpenOffice
Mod * Heads up display / HUD de conducere pe timp de noapte
* Compass (GPS Based), care nu va avea de suferit interferențe magnetice
* GPS Vitezometru / de urmărire în timp real și capacitatea de încărcare web - a se vedea ceea ce faceai si motorul, la un moment în timp
* Funcție Turbo Boost pentru vehiculele care susțin MAP și senzori MAF (VW & Golf / Audi / Seat etc suportate)
* Alarme si avertismente (de exemplu, dacă temperatura lichidului de răcire trece peste 120C în timp ce de conducere) cu voce / discurs acoperire
* Suport de andocare auto
* date Grafic
* MPG
* Abilitatea de a partaja imagini la Facebook, Twitter, Google+, e-mail, etc
* API AIDL pentru aplicații terțe părți, o interfață simplă Telnet pentru dezvoltatori pentru a vorbi la adaptor, și un scanner OBD.
* Funcționează pe dispozitive comprimat, cum ar fi xoom Motorola, Dell Streak, Samsung Galaxy Tab și Nook

Funcționează pe orice vehicul care utilizează standardul OBD 2 (cele mai multe vehicule construite după anul 2000, dar poate lucra pentru vehicule, în măsura înapoi ca 1996), în cazul în care aveți dubii verificați cu producătorul primul sau uita-te pentru "OBD2" la scris pe o etichetă mare alb în bay dvs. motor

Funcționează pe autovehicule fabricate de Ford, VW, GM / Vauxhall / Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugoet, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Subaru, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW , Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac și multe altele vehiculului face, european, Statele Unite ale Americii, Orientul Îndepărtat, etc Unele ECU vehicul poate sprijini mai multe / puține caracteristici decât altele

Aplicatia are nevoie de un adaptor Bluetooth OBD2 la locul de muncă. Adaptorul este mic și se conectează la mufa de diagnosticare pe masina care oferă acces de telefon. Puteți găsi o listă de adaptoare pe: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (adaptoare HD Garmin ecoRoute nu este suportat)

Dacă veți cumpăra unul dintre cele mai ieftine din China adaptoare bluetooth ELM327 OBD2 de la ebay / amazon, atunci asigurați-vă că aveți o politică de randamente bune cu vanzatorul

Unele dintre cele mai bune adaptoare fiabile OBD2 / OBD sunt adaptorul Scantool.net, OBDKey, și PLX Devices, OBDLink, Bluetooth, ELM327 si alte adaptoare sunt acceptate - căutare pe Google pentru ele

Mai multe caracteristici adăugate în fiecare lansare - există forumuri la http://torque-bhp.com/forums/ - dacă vrei ceva adăugat apoi să-mi spuneți și voi încerca să-l adăugați, dacă este posibil! ECU vehicule variază în valoare de senzori sprijinite

* NOTA * Orice rapoarte de spânzurare sau repornește după ce renunti app se datorează unui bug în dispozitive HTC și Galaxy Tab, acest lucru poate fi declanșată prin utilizarea Pandora / Vlingo / Alte aplicații BT. Dezactivarea Pandoras noile setări Bluetooth rezolvă problema, dar HTC / Samsung este nevoie pentru a elibera un fix.Please contactați sprijinul lor și să solicite un fix, Vă mulțumim!

Changelog:
http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=3.0

Screenshot Torque Pro (OBD 2 & Car) APK

 Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover Torque Pro (OBD 2 & Car) APK Cover
measure bhp torque 60 clear car obd faults see what your car is doing in realtime get obd fault codes car performance sensor data and more download and install the latest version of torque pro obd 2 car app at freeppstop ratings user reviews version history direct download links torque pro obd 2 car app for android download torque pro obd 2 car apk in appcrawlr torque pro apk is a famous android application which is used as a scanner diagnostic etc this app works only with those cars which are having obd2 engine torque pro obd 2 car 1892apkmeasure bhptorque 60 clear car obd faults view engine data in google earth see what your car is doing in realtimeget obd see what your car is doing in realtime get obd fault codes car performance sensor data and more torque is a vehicle car performance diagnostics torque pro obd 2 car 18199 apk download packagename orgprowltorque downloads updated january 13 2018 free download cracked torque pro obd 2 car cracked torque pro obd 2 car installed to the android mobile phone see what your car is doing in realtime get see what your car is doing in realtime get obd fault codes car performance sensor data and moretorque is a vehicle car performance diagnostics tool and4.5 stars based on 47158 reviews
free web page hit counter