Friday, February 23, 2018

 Toca Life: Hospital  APK Download

Toca Life: Hospital APK

94 from - 2.821 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Mcleodgaming - Lista de juegos gamezfull - - Watto studios httpwattoorg - Fy07 h 1b employers rishawn biddle welcome to - Juja italia - Listing of significantly regulated organizations sro - Zagruzitexblogjp - Download updatestar updatestar - Dictionarys list of every word of the year
Title: Toca Life: Hospital
Author: Toca Boca
Latest Version: 4.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 aprilie 2017


Download Toca Life: Hospital APK from Toca Boca last update 13 aprilie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]tocaboca.com Politica de confidențialitate Lumaparksvägen 9 120 31 Stockholm Sweden

Toca Life: Hospital Experience the excitement of a busy medical center with Toca Life: Hospital! Welcome newborn babies into the world, treat sick patients and even say goodbye to loved ones. Toca Life: Hospital is a place where you can play out the joy and pain of life in your own way.

LIVE THE CIRCLE OF LIFE

THE BEGINNING
Welcoming a new baby into the world can be a little scary and very exciting! Share in that excitement as we welcome newborn babies to Toca Life! Family members and medical staff can love and care for these tiny, swaddled cuties.

THE END
Sometimes sad moments happen in hospitals, too. The farewell room in Toca Life: Hospital gives loved ones a chance to say goodbye in a peaceful setting.

AND EVERYTHING IN BETWEEN
Toca Life: Hospital lets you tell make-believe stories or real-life stories about checkups, X-rays and all the everyday things that happen in a hospital.

EXPLORE UNITS ON FIVE FLOORS
In the basement, sound the siren on the ambulance in the garage or crack the code on a mysterious machine to open the doors to a secret lab! On the entrance floor, check in at the reception desk and have a seat in the waiting area, or grab a snack from the cafe. The treatment floor has tools to diagnose patients, a lab to check specimens and an operating room. The family care floor has a unit just for kids and a maternity unit with an ultrasound machine, nursery cribs and newborn babies! Patients on the general care floor can visit a zen garden to reflect on life. And when a loved one dies, say your final goodbyes in the farewell room.

FEATURES
- Explore five floors: basement, main entrance, lab and treatment, family care and general care.
- Move characters from floor to floor in the big elevator.
- Watch out for germs — they will make your characters sick! A doctor can prescribe medicine to treat your patient.
- Baby on the way? Use the ultrasound machine on the expectant patient!
- Aww, newborns: Welcome babies to the world!
- Use the CAT scan machine (ours has cat ears!) and X-ray machine to diagnose patients!
- Check surgery patients’ vitals on the medical monitor.
- Use all the tools you’d find in a real-life hospital: gurneys, bandages, crutches, hospital beds, wheelchairs and more!
- Crack the code on the mysterious machine to explore the secret lab!
- Find peace and say goodbye to loved ones in the farewell room.
- Set the tone for your story with just the right music, from a dramatic hospital theme to a relaxing, mellow tune.

--

ABOUT TOCA BOCA
At Toca Boca, we believe in the power of play to spark kids’ imaginations and help them learn about the world. We design our products from the kids' perspective to empower kids to be playful, to be creative and to be who they want to be. Our products include award-winning apps that have been downloaded more than 150 million times in 215 countries and offer fun, safe, open-ended play experiences. Learn more about Toca Boca and our products at tocaboca.com.

PRIVACY POLICY
Privacy is an issue that we take very seriously. To learn more about how we work with these matters, please read our privacy policy: http://tocaboca.com/privacy Experiența emoțiile unui centru medical ocupat cu Toca Life: Hospital! nou-născuți Bine ai venit în lume, pentru a trata pacientii bolnavi si chiar spune la revedere de la cei dragi. Toca Life: Spitalul este un loc unde poți juca bucuria și durerea vieții în felul tău.

LIVE cercul vieții

INCEPUTUL
Primirea unui copil nou în lume, poate fi un pic înfricoșător și foarte interesant! Ponderea în acea emoție ca noi bun venit nou-născuți la Toca de viață! Membrii de familie și personalul medical pot iubi și de îngrijire pentru aceste mici Cuties, înfășat.

SFARSIT
Uneori, momente triste se intampla in spitale, de asemenea. Camera de rămas bun în Toca Life: Spitalul conferă celor dragi o șansă de a spune la revedere într-un cadru liniștit.

Sau pentru orice altceva
Toca Life: Spitalul vă permite să vă spun himerelor povești sau povești adevărate despre consulturi, raze X si toate lucrurile de zi cu zi care se întâmplă într-un spital.

EXPLORE GRUPURILOR PE cinci etaje
La subsol, suna sirena de pe ambulanta în garaj sau sparge codul de pe o mașină de misterios pentru a deschide ușile la un laborator secret! La etajul de intrare, check-in la biroul de recepție și să aibă un loc în zona de așteptare, sau luați o gustare de la cafenea. Podeaua de tratament dispune de instrumente pentru a diagnostica pacienții, un laborator pentru a verifica specimene si o sala de operatie. Podeaua de îngrijire de familie are o unitate doar pentru copii și o unitate de maternitate cu o mașină cu ultrasunete, patuturi pepinieră și nou-născuți! Pacientii pe podea de îngrijire generală poate vizita o grădină zen pentru a reflecta asupra vieții. Și când cineva drag moare, spune la revedere finală în camera de rămas bun.

CARACTERISTICI
- Exploreaza cinci etaje: subsol, intrarea principală, de laborator și tratament, îngrijire de familie și de îngrijire generală.
- Mutare de caractere de la un etaj la altul în lift mare.
- Ai grijă de germeni - ei vor face personajele bolnav! Un medic poate prescrie medicamente pentru a trata pacientul.
- Pat pe drum? Utilizați aparatul cu ultrasunete pe pacient insarcinate!
- Ooo, nou-născuți: Bine ai venit copii în lume!
- Utilizați aparatul de scanare CAT (al nostru are urechi de pisică!) Și mașină cu raze X pentru a diagnostica pacienții!
- Verificați semnele vitale ale pacienților de chirurgie de pe monitor medical.
- Utilizați toate instrumentele pe care le-ați găsi într-un spital din viața reală: tărgi, bandaje, atele, paturi de spital, scaune cu rotile și mai mult!
- Crack codul de pe mașină misterios pentru a explora laboratorul secret!
- Găsiți pacea și spune la revedere de la cei dragi în camera de rămas bun.
- Setați tonul pentru povestea ta cu doar muzica potrivită, de la o temă dramatică spital pentru un ton de relaxare, moale.

-

DESPRE TOCA BOCA
La Toca Boca, noi credem în puterea de joc pentru a declanșa imaginația pentru copii și pot ajuta să învețe despre lume. Produsele noastre sunt concepute din perspectiva copiilor pentru a permite copiilor să fie jucăuș, să fie creativi și să fie cine vor să fie. Produsele noastre includ aplicații premiate, care au fost descarcat de mai mult de 150 de milioane de ori în 215 de țări și oferă distracție, experiențe, joc deschis cu durată nedeterminată în condiții de siguranță. Aflați mai multe despre Toca Boca și produsele noastre la tocaboca.com.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Intimitatea este o problemă pe care o luam foarte in serios. Pentru a afla mai multe despre modul în care lucrăm cu aceste probleme, vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate: http://tocaboca.com/privacy

Screenshot Toca Life: Hospital APK

 Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover Toca Life: Hospital APK Cover
two big announcements today firstly we have just released a free web demo for yeah jam fury ume on newgrounds now you have no excuse not to give our wacky listado de juegos ordenado alfabticamente el juego que buscas no est en la lista pdelo aqu game extractor is a powerful tool that lets you open and manipulate the archive files used in thousands of games most modern games have several large files that are fy07 h 1b employers zybron optical electronic inc zycal bioceuticals inc zydus healthcare usa llc zygogen llc zytes technologies inc zyxel communications inc sylvester stallone morto sylvester stallone la bufala che ha fatto il giro del websylvester stallone dopo le notizie sulla sua morte scherza e bello list of companies regulated by fda and whose stock is prohibited for most fda employees to own 414 11j no more missed important software updates updatestar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and4.5 stars based on 41967 reviews
free web page hit counter