Saturday, March 24, 2018

 This War of Mine  APK Download

This War of Mine APK

90 from - 16.805 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Deep town mining factory 322 mod apk money android - Dragons rise of berk 13217 apk mod runes android - Township 561 apk mod money for android rexdl - Proof inside download 8 ball pool unlimited money mod apk - Grand prix story 2 v190 mod apk ihackedit - Games free cracked android apps apk free download - Brave frontier mod apk 110300 global andropalace - Modern strike online mod apk 1233 andropalace - Critical ops v097f373 mod apk data ihackedit - Klout be known for what you love
Title: This War of Mine
Author: 11 bit studios
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 27 iulie 2017


Download This War of Mine APK from 11 bit studios last update 27 iulie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la techsupport[@]11bitstudios.com Politica de confidențialitate ul. Bertolda Brechta 7 03-472 Warsaw Poland

This War of Mine The Little Ones expansion is available now as an in-app purchase!

"If you've not already played this brilliant, heart-wrenching game, then mobile is as good a place as any to let it completely destroy you." - , 9/10, Pocket Gamer UK

"This War of Mine isn’t exactly “fun,” but it’s definitely a game worth playing." , 9/10, 148apps

In This War Of Mine you do not play as an elite soldier, rather a group of civilians trying to survive in a besieged city; struggling with lack of food, medicine and constant danger from snipers and hostile scavengers. The game provides an experience of war seen from an entirely new angle.

The pace of This War of Mine is imposed by the day and night cycle. During the day snipers outside stop you from leaving your refuge, so you need to focus on maintaining your hideout: crafting, trading and taking care of your survivors. At night, take one of your civilians on a mission to scavenge through a set of unique locations for items that will help you stay alive.

Make life-and-death decisions driven by your conscience. Try to protect everybody from your shelter or sacrifice some of them for longer-term survival. During war, there are no good or bad decisions; there is only survival. The sooner you realize that, the better.

Key Features:
• Inspired by real-life events
• Control your survivors and manage your shelter
• Craft weapons, alcohol, beds or stoves – anything that helps you survive
• Make decisions - an often unforgiving and emotionally difficult experience
• Randomized world and characters every time you start a new game
• Charcoal-stylized aesthetics to complement the game's theme

The Little Ones:

The newly delivered expansion explores the hardships of wartime survival as seen from an entirely new perspective―that of a child. This DLC puts you in charge of a group of adults and children stuck in a besieged city, struggling with basic necessities. TWoM: The Little Ones focuses not only on the reality of enduring war, but also on how even in times of conflict, kids are still kids: they laugh, cry, play, and see the world differently. In addition to thinking about survival, you'll have to summon your inner child to understand how to protect the little ones. Their youth, and their future, are in your hands.

• Experience the biggest expansion to This War of Mine
• Protect innocent children
• Craft toys, play with kids, and be the caretaker they need
• Meet new adult civilians in scenarios with children

Supported languages:
English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Russian, Turkish, Japanese, Korean, Portugese-Brazil

System requirements:
GPU: Adreno 320 and higher, Tegra 3 and higher, PowerVR SGX 544 and higher.
RAM: At least 1 GB RAM is required.
Other devices may work depending on screen resolution and amount of background apps running. Little Ones expansiune este disponibil acum ca o achiziție în aplicație!

"Dacă nu ați jucat deja acest joc genial, cutremură inima, atunci mobil este la fel de bun ca un loc de orice pentru a lăsa să te distrugă complet." -, 9/10, Pocket Gamer Marea Britanie

"Acest război a mea nu este exact" distractiv ", dar este cu siguranta un joc în valoare de joc." , 9/10, 148Apps

În acest război de-al meu nu joci ca un soldat de elită, mai degrabă un grup de civili care încearcă să supraviețuiască într-un oraș asediat; se luptă cu lipsa de alimente, medicamente si pericol constant de lunetiști și captatori ostile. Jocul oferă o experiență de război văzut dintr-un unghi cu totul nou.

Ritmul acestui război al minei este impusă de ciclul zi și noapte. In timpul zilei lunetisti afara te opri de a părăsi refugiul tău, așa că trebuie să se concentreze pe menținerea ascunzătorii: crafting, comercializare și având grijă de supraviețuitori. În timpul nopții, să ia una dintre civili pe o misiune de a scavenge printr-un set de locații unice pentru elementele care vă vor ajuta să rămână în viață.

A lua decizii de viață și de moarte conduse de conștiința ta. Încercați să protejeze pe toți de la adăpost sau sacrifica unele dintre ele pentru supraviețuire pe termen lung. În timpul războiului, nu există decizii bune sau rele; există doar supraviețuire. Cu cât mai repede îți dai seama că, cu atât mai bine.

Caracteristici cheie:
• Inspirat de evenimente din viața reală
• Controlați supraviețuitori și de a gestiona adăpost
• arme de mână, alcool, paturi sau sobe - ceva care vă ajută să supraviețuiască
• A lua decizii - experiență adesea neiertător și emoțional dificil
• mondială și de caractere Randomized de fiecare dată când începe un joc nou
• estetica cărbune de lemn stilizate pentru a completa tema jocului

Little Ones:

Expansiunea nou livrate explorează greutățile de supraviețuire din timpul războiului, așa cum sunt văzute dintr-o perspectivă cu totul nouă, aceea a unui copil. Acest lucru DLC vă pune în sarcina unui grup de adulți și copii blocat într-un oraș asediat, care se luptă cu necesitățile de bază. TWoM: Little Ones nu se concentreaza numai pe realitatea războiului de durată, dar, de asemenea, cu privire la modul chiar și în perioade de conflict, copiii sunt încă copii: ei râd, plâng, joacă, și să vedem lumea diferit. În plus față de gândire despre supraviețuire, va trebui să cheme copilul interior pentru a înțelege cum să se protejeze pe cei mici. tinerețea lor, și viitorul lor, sunt în mâinile tale.

• Experiența cea mai mare expansiune la acest război al minei
• Protejați copii nevinovați
• jucării de mână, se joacă cu copii, și să fie îngrijitor de care au nevoie
• Faceți cunoștință cu noi civili adulți în scenarii cu copii

Limbi suportate:
Engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, poloneză, rusă, turcă, japoneză, coreeană, portugheză-Brazilia

Cerințe de sistem:
GPU: Adreno 320 și mai mare, Tegra 3 și mai mare, PowerVR SGX 544 și mai mare.
RAM: Cel puțin 1 GB RAM este necesară.
Alte aparate pot lucra în funcție de rezoluția ecranului și cantitatea de fundal aplicațiile care rulează.

Screenshot This War of Mine APK

 This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover This War of Mine APK Cover
download latest version of deep town mining factory 322 mod apk unlimited money for android from revdl with direct link download last version of dragons rise of berk apk 13217 mod runes for android from revdl with direct link township 561 apk mod money for android download free android game township apk find tons of the best games for any android tablet and phone rexdl you can download 8 ball pool unlimited money mod apk for free you generate 8 ball pool money with no verification required no human verification download grand prix story 2 mod apk v190 for free for androidpick any type of car you like and get busy designing your perfect machine free games download for android cracked android games free download for free apk files hot crack games latest crack games arcade casual action app for free brave frontier rpg mod apk is an online rpg game from gumi inc its a global version of the gamethere are two versions available for this gamerecently game is modern strike online mod apk is an fps multiplayer head to head pvp android game from game development ltdthis game is almost perfect for the fps pvp loversit has download critical ops mod apkobb v097f373 for free for androidcritical ops radar hackheadshotwall hackcritical ops is a fast paced fps that will test your klout helps people who want to be great at social media join today to start sharing original content and measuring your online impact4.5 stars based on 78013 reviews
free web page hit counter