Friday, March 23, 2018

 TextArt ★ Cool Text creator  APK Download

TextArt ★ Cool Text creator APK

83 from - 60.721 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: TextArt ★ Cool Text creator
Author: Quarzo Apps
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 21 octombrie 2015


Download TextArt ★ Cool Text creator APK from Quarzo Apps last update 21 octombrie 2015 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la hola[@]quarzoapps.com Politica de confidențialitate QUARZO APLICACIONES Y JUEGOS Calle Jupiter, 16 28229 Madrid SPAIN

TextArt ★ Cool Text creator TextArt allows you to create incredible text effects, easily and quickly, and share it with your favorite chat app: Twitter, WhatsApp, Line, Talk, WeChat, ChatON, Telegram, or any other chat application.
Amaze all your contacts !!!

NOTE: TextArt is sent as an optimized image (.jpg compressed or .png). Size in pixels of the resulting images is shown.

USE
○ Step 1: Enter the text to send. Use the [Edit Text] button or just double-click the preview area.
○ Step 2: Select the preset/design that you like.
○ Step 3: Customize the design by changing the font from those available.
○ Step 4: Change the color of the new design (text and background).
○ Step 5: Set a cool background (built-in textures, solid color, or a custom image)
○ Step 6: Change other layout settings: margins, aspect ratio, alignment,...

At any time you can share with your contacts. It will be shared as an image picture.

TIPS AND TRICKS
✔ The preview image allows you to zoom / pan using pinch / drag.
✔ Double-click on the preview image to edit the text
✔ From the settings you can change the configuration of the break-lines and the size of the resulting images.
✔ From your favorite chat program, click on the "clip" to attach files, select TextArt and quickly send that creative text to impress your contacts.
✔ Now you can create square images to fit in the profile photo of your favourite chat app: Twitter, Whatsapp, Instagram, ChatON,...
✔ You can create transparent background images.
✔ Tiled back textures available (+35).
✔ In addition to the 37 fonts provided you can add custom fonts (.ttf and .otf files).

CUSTOM FONTS
You must create a folder named \fonts\ inside the existing folder \TextArt\ located in your internal memory or external SD. There you must place all the typeface files.
Supported the .ttf and .otf formats.

LEGAL NOTE:
This application complies with the policies of Google Play content.

This app is created just for the purpose of entertainment, its free and supported only by advertising.

Permissions required :
- INTERNET : To access the advertising banners (Google AdMob)
- EXTERNAL MEMORY SD : Used to save and share the images created. Images are saved in the [TextArt] folder of the external memory.

Fonts used:
All fonts used in the app comply the following open license: SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1.
If the owner of any of the fonts included en the application wants to remove it, just send us an e-mail and we will do it as soon as possible.

★★★★★

Enjoy!
For any comments or suggestions, please send an e-mail to:
jdpapps[@]gmail.com
[@]jdpapps TextArt vă permite să creați efecte de text incredibile, ușor și rapid, și să o împărtășească cu dumneavoastră preferat de chat app: Twitter, WhatsApp, Line, Talk, WeChat, ChatON, telegramă, sau orice alta aplicatie de chat.
Amaze toate contactele !!!

NOTĂ: TextArt este trimis ca o imagine optimizată (.jpg comprimat sau .png). Dimensiune in pixeli ale imaginilor rezultate este prezentat.

UTILIZARE
○ Pasul 1: Introduceți textul pentru a trimite. Folositi butonul [Edit Text] sau doar dublu-clic pe zona de previzualizare.
○ Pasul 2: Selectati presetare / design care vă place.
○ Pasul 3: Personalizați design prin schimbarea fontului de cele disponibile.
○ Pasul 4: Modificarea culorii de noul design (text și fundal).
○ Pasul 5: Setați un fundal rece (built-in texturi, culori solide, sau o imagine personalizată)
○ Pasul 6: Modificarea altor setări aspect: marjele, raportul de aspect, aliniere, ...

În orice moment vă puteți împărtăși cu persoanele de contact. Acesta va fi partajate ca o imagine imagine.

Sfaturi și trucuri
✔ imaginea de previzualizare vă permite să măriți / pan folosind vârf de cuțit / trageți.
✔ Faceți dublu clic pe imaginea de previzualizare pentru a edita textul
✔ Din setările pe care le puteți schimba configurația pauză liniile și dimensiunea imaginilor rezultate.
✔ Din programul de chat preferat, faceți clic pe "clipul" de a atașa fișiere, selectați TextArt rapid și trimite acest text creativ pentru a impresiona persoanele de contact.
✔ Acum puteți crea imagini pătrate pentru a se potrivi în fotografia de profil a aplicației de chat favorit: Twitter, WhatsApp, Instagram, ChatON, ...
✔ Puteți crea imagini de fundal transparente.
✔ texturi placate înapoi disponibile (35).
✔ În plus față de cele 37 de fonturile furnizate Puteți adăuga fonturi personalizate (.ttf și fișiere .otf).

CUSTOM fonturi
Trebuie să creați un folder numit \ fonturi \ din dosarul existent \ TextArt \ situat în memoria internă sau SD extern. Acolo trebuie să puneți toate fișierele font.
Sprijinit .ttf și .otf formate.

NOTĂ LEGAL:
Această cerere îndeplinește cu politicile de conținut Google Play.

Această aplicație este creat doar pentru scopuri de divertisment, ei liber și susținută doar de publicitate.

Permisiunile necesare:
- INTERNET: Pentru a avea acces la bannere publicitare (Google AdMob)
- Memorie externă SD: Folosit pentru a salva și partaja imaginile create. Imaginile sunt salvate în [TextArt] directorul de memoria externă.

Fonturi folosite:
Toate fonturile utilizate în aplicația se conforma următoarea licență deschisă: SIL OPEN FONT LICENȚĂ versiunea 1.1.
În cazul în care proprietarul a oricăreia dintre fonturile incluse en cererea vrea să-l eliminați, trimite-ne un e-mail si va face cât mai curând posibil.

★★★★★

Bucurați-vă de!
Pentru orice comentarii sau sugestii, vă rugăm să trimiteți un e-mail la:
jdpapps[@]gmail.com
jdpapps

Screenshot TextArt ★ Cool Text creator APK

 TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover TextArt ★ Cool Text creator APK Cover
4.5 stars based on 1074 reviews
free web page hit counter