Wednesday, March 21, 2018

 Tecarta Bible  APK Download

Tecarta Bible APK

95 from - 12.284 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Tecarta Bible
Author: Tecarta, Inc.
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 martie 2018


Download Tecarta Bible APK from Tecarta, Inc. last update 13 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la androidsupport[@]tecarta.com Politica de confidențialitate 2479 E. Bayshore Road Suite 120 Palo Alto, CA 94303

Tecarta Bible The Tecarta Bible is a beautiful, easy to use, full featured Bible app designed for quick navigation, easy note taking and powerful Bible study.

The King James Version (KJV) of the Bible is included with the app, and all the other popular translations (NKJV, NIV, NLT, ESV, NASB, MSG, etc.) can be affordably purchased in the app. Also available for purchase in the app are a large selection of Study Bibles, Commentaries and Devotionals -- with all of their extra content integrated beautifully in the app so it is easy to navigate, search and study.

The app does contain a single ad in the verse of the day screen. For customers who have made an in-app purchase the app remains ad free. As our user base expands, we have made this change In order to continue our efforts.

All Bible translations, Study Bibles, Commentaries and Devotionals can be downloaded to your device so you can use them off-line (without an Internet connection). Tecarta Bible makes it easy to navigate, search, highlight verses, bookmark, make margin notes, and copy and paste into your notes.

Find out for yourself why Tecarta Bibles are the top selling Bibles on Android.

FEATURES
- Fast and easy to use
- Flip back and forth from your Bible to note-taking during lessons with one touch and not miss a thing
- No internet connection needed for downloaded Bibles, Study Bibles, Commentaries and Devotionals
- Use either Study mode or Parallel mode.
- Select, copy and paste multiple verses easily and quickly
- Quick navigation either by using predictive entry or table of contents
- Margin notes allow you to write notes for a specific passage
- Night mode for low light reading
- Both word and verse selection for highlights
- Facebook and Twitter sharing
- Highlighting allows readers to easily emphasize verses or passages
- Full-text search by OT, NT or current book allows users to quickly find words and study topics
- Bookmark your favorite passages for quick future reference or make your own personal studies
- Powerful folder system allows users to organize notes and bookmarks
- History folder and back button
- Portrait / Landscape mode
- Cross references by tap and hold underlined words in the NIV and NASB
- Font sizes can be easily changed
- Easily e-mail notes to yourself, friends or family
- NIV, ESV, NKJV, KJV, and NASB are red-letter editions, which can be optionally disabled
- Users can expand Bible translations library easily and affordably through in-app purchase
- Split-screen capability for parallel translations
- Autoscroll with adjustable speed
- Synchronize all your notes, bookmarks, margin notes and highlights across all Android devices

ENGLISH TRANSLATIONS:
- NIV (New International Version Bible - 2011)
- NIrV (New International Reader's Version Bible)
- NLT (New Living Translation Bible)
- ESV (English Standard Version Bible)
- NASB (New American Standard Bible)
- MSG (The Message Bible)
- KJV (King James Version)
- CEV (Contemporary English Version Bible)
- NKJV (New King James Version Bible)
- AMP (Amplified Bible)
- NCV (New Century Version Bible)

OTHER LANGUAGES:
- NVI (Spanish NIV Bible)
- LBLA (La Biblia de las Américas)
- CUV (Chinese Union Version Bible)
- CUVS (Chinese Union Simplified Version Bible)
- Korean Bible

STUDY BIBLES:
- NIV Study Bible 2011 version
- NIV Quest Study Bible
- NIV Women's Devotional Bible
- NIV Women's Study Bible
- NIV Men's Devotional Bible
- NIV Student Bible
- NIV Teen Study Bible
- MacArthur's Daily Bible
- Couples Devotional Bible
- Mom's Devotional Bible
- Real Life Devotional Bible for Women
- Start Bible

Try all of the above Bibles, Study Bibles, Devotionals, and commentaries for free using our in-app trial feature. Or if you would like to use these Bibles offline, you can do so by purchasing the license from inside the app.

Are we missing any translations you would like to see? Do you have any suggestions? Email us at androidsupport[@]tecarta.com Biblia este Tecarta un ușor de utilizat, plin app frumos, cu caracteristici Biblie concepute pentru o navigare rapidă, luând notă ușor și puternic studiu biblic.

Versiunea King James (KJV) a Bibliei este inclusă cu aplicația, și toate celelalte traduceri populare (NKJV, NIV, NLT, ESV, NASB, MSG, etc.) pot fi achiziționate affordably în aplicație. De asemenea, disponibil pentru cumpărare în app sunt o selecție largă de Biblii de studiu, comentarii și devotionalelor - cu tot conținutul suplimentar integrat frumos în app, astfel este ușor de navigat, de căutare și de studiu.

Aplicația nu conține un singur anunț în versetul ecranului zilei. Pentru clienții care au făcut-o în aplicație achiziționa aplicația rămâne liber de anunț. Pe măsură ce baza noastră de utilizator se extinde, ne-am făcut această schimbare Pentru a continua eforturile noastre.

Toate traducerile Bibliei, Biblii de studiu, Comentarii și devotionalelor pot fi descărcate pe aparat, astfel încât să le puteți utiliza off-line (fără o conexiune la Internet). Tecarta Bibliei îl face ușor de navigat, căutare, versuri evidențiați, semn de carte, face note marginale, și copiați și inserați în notele.

Aflați pentru tine de ce Tecarta Biblii sunt cele mai vândute Biblii pe Android.
  
CARACTERISTICI
- Rapid și ușor de utilizat
- Flip înainte și înapoi de la Biblie la luarea de notițe în timpul lecțiilor cu o singură atingere și nu pierdeți nimic
- Nu există conexiune la internet necesare pentru Biblii descărcate, Biblii de studiu, comentarii și devotionalelor
- Utilizați fie modul de studiu sau în modul paralel.
- Selectați, copiați și inserați mai multe versete ușor și rapid
- Navigare rapidă, fie prin utilizarea de intrare predictivă sau tabelul conținutului
- note marginale vă permit să scrie note pentru un anumit pasaj
- Modul de noapte pentru citirea de lumină scăzută
- Atât cuvânt și selecție versuri pentru scoate în evidență
- Partajare Facebook și Twitter
- Scoaterea în evidență a permite cititorilor să sublinieze cu ușurință versete sau pasaje
- Căutare text întreg de VT, NT sau carte de curent permite utilizatorilor să găsească rapid cuvinte și subiecte de studiu
- Bookmark pasajele preferate pentru referințe ulterioare rapid sau să creați propriile studii personale
- Sistem de dosar puternic permite utilizatorilor să organizeze note și marcaje
- Dosarul istoric și butonul înapoi
- Portret / Peisaj
- Referințe încrucișate cu robinet și țineți cuvintele subliniate din NIV și NASB
- Dimensiunile fontului pot fi modificate cu ușurință
ia act cu ușurință de e-mail pentru tine, prieteni sau familie -
- NIV, ESV, NKJV, KJV și NASB sunt ediții cu litere roșii, care pot fi dezactivate în mod opțional
- Utilizatorii pot extinde traducerile Bibliei bibliotecă cu ușurință și affordably prin cumpărare în aplicație
- Capacitatea de split-screen pentru traduceri paralele
- Autoscroll cu viteză reglabilă
- Sincronizarea toate notele, marcajele, notele în marjă și scoate în evidență pe toate dispozitivele Android

TRADUCERI ENGLEZA:
- NIV (New International Version Bible - 2011)
- NIrV (New International Reader Versiune Bibliei)
- NLT (New Living Translation Bible)
- ESV (English Standard Version Bible)
- NASB (New American Standard Bible)
- MSG (Biblia Mesaj)
- KJV (King James Version)
- CEV (Versiunea engleză contemporană Bibliei)
- NKJV (New King James Version Bible)
- AMP (Amplified Bible)
- NCV (New Century Version Bible)

ALTE LIMBI:
- Nvi (spaniolă NIV Bible)
- LBLA (La biblia de las Americas)
- CUV (Chineză Union Versiunea Bible)
- CUVS (Uniunea Chineză simplificată Versiune Bible)
- Coreeană Biblie

STUDIU Bibliile:
- NIV Studiu biblic versiunea 2011
- NIV Quest studiu biblic
- NIV pentru femei Devotional Bible
- NIV pentru femei Studiu biblic
Devotional Bibliei NIV barbati -
- NIV Student Bible
- NIV adolescent Studiu biblic
- Daily Bible MacArthur
- Cupluri Devotional biblice
- Mama lui devoțională Biblie
- Viața reală Devotional Biblia pentru femei
- Start Bible

Încercați toate Bibliile de mai sus, Biblii de studiu, devotionalelor, și comentarii gratuit, utilizând funcția de proces în aplicație. Sau, dacă doriți să utilizați aceste Biblii offline, puteți face acest lucru prin achiziționarea licenței din interiorul aplicației.

Ne lipsește orice traducere ați dori să le vedeți? Ai sugestii? ne la androidsupport[@]tecarta.com

Screenshot Tecarta Bible APK

 Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover Tecarta Bible APK Cover
4.5 stars based on 49018 reviews
free web page hit counter