Friday, March 23, 2018

 Super Why! Phonics Fair  APK Download

Super Why! Phonics Fair APK

68 from - 68 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Walt whitman song of myself daypoems - Mcleodgaming - - - Thinking outside the box a misguided idea psychology today - Download updatestar updatestar - Dictionarys list of every word of the year - Susfeepika duihersiofecocolog nifty - Google - Payakorn
Title: Super Why! Phonics Fair
Author: PBS KIDS
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 26 iunie 2017


Download Super Why! Phonics Fair APK from PBS KIDS last update 26 iunie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la AndroidApp[@]pbs.org Politica de confidențialitate 2100 Crystal Drive Arlington, VA 22202

Super Why! Phonics Fair Parents' Choice Award Winner! No in-app purchases - all 60 word families are immediately available to help your child learn to read and spell.

In this classic carnival-themed app from the hit PBS KIDS preschool series SUPER WHY, kids ages 4-6 will learn reading, word-building, and phonics skills as they play along with the Super Readers.

Learning and practicing word families is a key literacy skill, as it helps children to build onto their letter sound skills to reading full words more efficiently. Children learn to identify these key rhyming word families to make them more fluent readers.

APP FEATURES
- 5 interactive Super Reader literacy games each with a different focus on phonics and designed to get kids to practice and strengthen their reading skills
- 60 key word families needed to learn to read are featured in each game (such as the –ALL word family, with words like “ball,” “tall,” “wall”)
- Reward system providing 200+ stickers that kids can earn and decorate with in the Phonics Fair Prize Booth
- Parent tools, including device notifications and a progress tracker that enables parents to see how their children are performing on each of the games and which word families may need more practice

WOOFSTER’S WOOF-DE-WORD COASTER
Introduce your child to the words in the word families by tapping and dragging Woofster’s roller coaster cars along the track to collect letters and form words in each word family.


PRINCESS PRESTO’S SPECTACULAR SPELLING WHEEL

Take a ride with Princess Presto and match letters to their sounds to form words in a word family. Tap and spin the wheel to make the words come to life!WONDER RED’S WONDER WORDS BALL TOSS

Come one, come all to Wonder Red’s ball toss game! Practice reading words in a word family and matching them to their pictures.ALPHA PIG’S WHACK-A-WORD
Tap all the words that belong in each word family. The more words you correctly press in a row, the faster the Whack-a-Word pegs will go!

SUPER WHY’S BUMPER WORDS
Fasten your seatbelts – it’s word bumping time with Super Why! Tap and drag bumper cars together with the correct letter and word family on them to form a word.

----------------------------
For more Super Why Reading adventures and different literacy skill-building experiences, check out these Super Why Apps!

Super Why Power to Read - Reading for 3 to 6 year olds
Your child will practice letter identification, letter sounds, rhyming, letter writing and reading comprehension while playing with each Super Reader and earning stickers for their collection!

Super Why ABC Adventures - Alphabet for 3 to 5 year olds
Your child will practice uppercase and lowercase letters, the order of the alphabet, common letter sounds, and writing letters as they earn stickers along the way.

----------------------------
SUPER WHY Phonics Fair is based on the PBS KIDS series SUPER WHY, produced by Out of the Blue Enterprises. The breakthrough preschool series is designed to help kids ages 3 to 6 with the critical skills that they need to learn (and love) to read! Out of the Blue Digital is a division of Out of the Blue Enterprises, a leader in children's educational entertainment.

For more learning adventures with SUPER WHY, visit pbskids.org/superwhy

For more apps from PBS KIDS, visit http://www.pbskids.org/apps

About PBS KIDS
SUPER WHY Phonics Fair is part of PBS KIDS’ ongoing commitment to helping kids build the skills they need to succeed in school and in life. PBS KIDS, the number one educational media brand for kids, offers all children the opportunity to explore new ideas and new worlds through television and digital media, as well as community-based programs.

Privacy
Across all media platforms, PBS KIDS is committed to creating a safe and secure environment for children and families and being transparent about what information is collected from users. To learn more about PBS KIDS’ privacy policy, visit pbskids.org/privacy Choice Award părinților câștigător! Nr achiziții în aplicație - toate cele 60 de familii de cuvinte sunt disponibile imediat pentru a ajuta copilul să învețe să citească și să scrie.

În această aplicație clasic-carnaval tematice de succes PBS KIDS seria preșcolară SUPER DE CE, copiii de varsta 4-6 vor învăța lectură, clădire cuvânt, și abilități de fonetica, deoarece acestea joacă împreună cu Super cititori.

Învățarea și practicarea familii de cuvinte este o abilitate cheie de alfabetizare, deoarece ajută copiii să construiască pe abilitățile lor de sunet scrisoare la citirea cuvintelor pline mai eficient. Copiii învață să identifice aceste familii cheie rime de cuvinte pentru a le cititori mai fluente fac.

CARACTERISTICI APP
- 5 interactive jocuri de alfabetizare Super Reader fiecare cu un accent diferit pe fonetica și concepute pentru a obține copii de a practica și de a consolida abilitățile lor de lectură
- 60 de familii cu cuvinte cheie necesare pentru a învăța să citească sunt prezentate în fiecare joc (cum ar fi cuvântul familie -toate, cu cuvinte ca „minge“, „înalt“, „zid“)
- sistem de recompensare oferind peste 200 de autocolante pe care copiii pot câștiga și decora cu Fonetica în Târg Premiul Booth
- instrumente mamă, inclusiv notificările de dispozitiv și un tracker progres care permite părinților să vadă modul în care copiii lor se desfășoară pe fiecare dintre jocurile și care familiile de cuvinte ar putea avea nevoie de mai multă practică

WOOFSTER'S Woof-DE-WORD COASTER
Prezentați copilul la cuvintele din familiile de cuvinte apăsând și trăgând mașini cu role coaster Woofster lui de-a lungul pistei de a colecta litere și cuvinte formă în fiecare familie cuvânt.

ROATA SPELLING SPECTACULOASE PRINCESS PRESTO'S
Ia-o plimbare cu Prințesa Presto și scrisori de potrivire pentru sunetele lor, pentru a forma cuvinte într-o familie cuvânt. Atingeți și învârti roata pentru a face cuvintele vin la viață!

OARE CUVINTE WONDER RED BILA Toss
Vino una, vin toate la Wonder Red Ball a arunca joc! Practica citirea cuvintelor într-o familie de cuvânt și să le potrivirea cu fotografiile lor.

Whack-A-Word ALPHA porcusorului
Atingeți toate cuvintele care aparțin în fiecare familie cuvânt. Cu cat mai multe cuvinte apăsați în mod corect într-un rând, cu atât mai repede Whack-un-Word cuiere va merge!

CUVINTE DE CE SUPER'S pentru bară de protecție
Fixați centurile - este cuvânt timp bumping cu Super De ce! Atingeți și glisați bara de protecție mașini împreună cu litera corectă și familia cuvânt pe ele pentru a forma un cuvânt.

----------------------------
Pentru mai multe aventuri Super De ce lectură și de diferite alfabetizare experiențe de dezvoltare a aptitudinilor, a verifica aceste Super De ce Apps!

Super De ce putere pentru a citi - lectură pentru copiii de la 3 la 6 ani
Copilul dumneavoastră va practica de identificare scrisoare, sunete scrisoare, rimă, scris scrisoare și înțelegerea lectură în timp ce se joacă cu fiecare Super Reader și câștigând autocolante pentru colectarea lor!

Super De ce ABC Adventures - Alfabet pentru 3 până la 5 ani copiii
Copilul va practica litere mari și mici, ordinea alfabetului, sunete comune litere, și scris scrisori în care acestea câștiga autocolante de-a lungul drum.

----------------------------
SUPER DE CE Fonetica Târg se bazează pe seria PBS KIDS SUPER DE CE, produs de din senin Enterprises. Seria preșcolar descoperire este proiectat pentru a ajuta copiii cu vârste între 3 până la 6 cu abilitățile critice care au nevoie pentru a învăța (și dragoste) pentru a citi! Din Blue Digital este o divizie a din senin Enterprises, un lider în divertismentul educațional pentru copii.

Pentru mai multe aventuri de învățare cu SUPER DE CE, pbskids.org/superwhy vizita

Pentru mai multe aplicații de la copii PBS, accesați http://www.pbskids.org/apps

Despre KIDS PBS
SUPER DE CE Fonetica Târg face parte din angajamentul în curs de desfășurare KIDS PBS pentru a ajuta copiii construi abilitățile de care au nevoie pentru a reuși în școală și în viață. KIDS PBS, numărul unu de brand mass-media educaționale pentru copii, ofera tuturor copiilor posibilitatea de a explora noi idei și lumi noi prin televiziune și media digitale, precum și programe bazate pe comunitate.

intimitate
În toate platformele media, PBS KIDS se angajează să creeze un mediu sigur pentru copii și familii și fiind transparente cu privire la ce informații sunt colectate de la utilizatori. Pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate KIDS PBS, accesați pbskids.org/privacy

Screenshot Super Why! Phonics Fair APK

 Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover Super Why! Phonics Fair APK Cover
1 i celebrate myself and sing myself and what i assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you i loafe and invite my soul home of super smash flash 2 wanna win a 100 amazon egift card and more theres still one week left to enter our ms carrots stage builder rage builder there are many theories of creativity what the latest experiment proves is not that creativity lacks any association to thinking outside the box but that such is download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 2010 opengl 13 free download for xp sp3 cunters strike1 8 download shareaza music keywordfrom hell jack the ripper 2001 dvdr thriller horror neroz http cekcfarru cracks search the worlds information including webpages images videos and more google has many special features to help you find exactly what youre looking for link 28722 1 tgndosqbktgkjo httpfyjvluybnfch 7 sdegre ulpqbyivgiqr url=httpvqlumforoaiw4.5 stars based on 69644 reviews
free web page hit counter