Tuesday, February 20, 2018

 StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer  APK Download

StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer APK

97 from - 60.127 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer
Author: StrongLifts
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 3 februarie 2018


Download StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer APK from StrongLifts last update 3 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]stronglifts.com Politica de confidențialitate 2512 Langham Place Office Tower 8 Argyle Street HK

StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer The simplest, most effective workout to get stronger, build muscle and burn fat fast. Three exercises, three times a week, 45 minutes per workout. Thousands of people worldwide have used the StrongLifts 5x5 workout app to get stronger, build muscle and burn fat. All without training more than three times a week.

The StrongLifts 5x5 workout app is like having a personal strength and muscle building coach in your pocket. The app guides you through every StrongLifts 5x5 workout. It shows you which exercise to do each workout, with how much weight, how long to rest between sets and a lot more. This takes the guess work out of your training so you can focus on lifting!

FREE FEATURES
✔ FREE DOWNLOAD
✔ Simple, easy and intuitive design
✔ Integrates the StrongLifts 5x5 workout
✔ Records weights, sets and reps - no more pen and paper!
✔ Know which exercise to do and how much to lift each workout
✔ Auto-alternate workout A/B, switch manually anytime from the menu
✔ Auto-add weight each workout, set increments/microload in settings
✔ Auto-deload/repeat the weight if you missed reps or hit a plateau
✔ Timer suggests how long to rest between sets based on last set
✔ Graphs to view your progresson all the lifts and for body-weight
✔ Calendar for weekly and monthly overviews of your workouts
✔ Notes for tracking assistance exercises or how workout went
✔ Kg/lb – set this on first use, switch anytime in settings
✔ Bar setting: set the weight of your barbell in settings
✔ Auto-backup workouts to cloud, sync to any device
✔ Videos of workout and exercises
✔ Log from Android Wear!
✔ Ad-free!

Get Even Better Results with The StrongLifts Power Pack!
Unlock the StrongLifts Power Pack to gain access to even more features. These will save you even more "brain" work in the gym, help you break through plateaus and allow you to add assistance exercises to emphasize certain muscles. Here are all the features the Power Pack unlocks...

✔ Warmup sets, reps and weights calculator for all exercises
✔ Assistance work - unlock assistance exercises to target body-parts like arms, abs, calves
✔ Custom Assistance - create your own custom assistance exercise, with your sets and reps
✔ Plate calculator - list breakdown of plates to add with easy graph displays
✔ 3x5/3x3/1x3 - break plateaus by switching to 3x5/3x3/1x3 once 5x5 stops working
✔ Locked screen entry: quickly enter sets from notification without unlocking your phone
✔ Google Fit: automatically sync your workouts and body-weight with Google Fit
✔ Export your workouts to csv and view them with excel for advanced analysis


Note: purchasing the Power Pack also supports the team behind this app, and keeps the app free of ads. If you find the app helpful, purchase the Power Pack to support us.

About StrongLifts 5x5
StrongLifts 5x5 is the simplest, most effective workout to get stronger, build muscle and burn fat. 3 full body compound exercises exercises, 3x/week, 45 mins per workout. The first workout A you Squat, Bench and Barbell Row. After taking one day rest, you do the second workout B – Squat, Overhead Press and Deadlift. Start light to focus on form and build confidence under the bar, then add weight each workout.

The StrongLifts 5x5 app does all the thinking for you so you can focus on lifting. You can find more info about the StrongLifts 5x5 workout on the StrongLifts.com website at http://stronglifts.com/5x5/

Permissions
- Internet to send crash reports so we improve app
- Photos/media/files to backup your workouts
- Vibrator for rest timer alarm between sets
- In-app purchases to unlock extra features

Support
If you experience issues with the StrongLifts 5x5 workout app or have suggestions to improve it, we'd love to hear from you! Just contact us from the app by going to menu - help. This way we have your phone info.

Like StrongLifts 5x5?
If you like this StrongLifts 5x5 app, rate it 5-stars and give it a +1 so more people find it. -Mehdi Cel mai simplu, antrenament cel mai eficient pentru a obține mai puternic, construi musculare și arde rapid de grăsime. Trei exerciții, de trei ori pe săptămână, 45 de minute pentru fiecare antrenament. Mii de oameni din întreaga lume au folosit Strong app Ascensoarele 5x5 antrenament pentru a obține mai puternic, construi musculare și arde de grăsime. Toate acestea fără formare mai mult de trei ori pe săptămână.

Strong app Ascensoarele 5x5 antrenament este ca având o rezistență personală și masei musculare antrenor în buzunar. Aplicația vă ghidează prin fiecare antrenament puternic Ascensoare 5x5. Ea vă arată-ce exercițiu fizic pentru a face fiecare antrenament cu greutate cât de mult, cât de mult timp să se odihnească între seturi și mult mai mult. Acest lucru ia presupunerile de antrenament astfel încât să vă puteți concentra pe ridicare!

CARACTERISTICI FREE
✔ FREE DOWNLOAD
✔ Design simplu, ușor și intuitiv
✔ Integreaza Strong antrenament Ascensoare 5x5
✔ Înregistrări greutăți, seturi si repetari - nu mai stilou și hârtie!
✔ Know-care exercita de a face și cât de mult pentru a ridica fiecare antrenament
✔ antrenament Un comutator / B-Auto alternativ manual, în orice moment din meniu
✔ Auto-adăuga greutate fiecare antrenament, creșteri de set / încărcare micro în setările
✔ deload Auto / repeta claustrofobia ratat greutate repetari sau a lovit un platou
✔ Contor de timp sugerează cât de mult timp să se odihnească între seturi bazat pe platoul de filmare de sarcină
✔ Grafice pentru a vizualiza progresson dvs. toate ascensoarele și, pentru greutatea corporală
✔ Calendar pentru prezentări generale săptămânale și lunare ale antrenamentelor
✔ Note pentru exerciții de urmărire de asistență sau de modul în care a mers antrenament
✔ Kg / lb - set acest lucru la prima utilizare, comutați oricând în setările
✔ Setare Bar: setați greutatea mreana în setările
✔-Backup automat de antrenament pentru sincronizare în cloud la orice dispozitiv
✔ Video de antrenament și exerciții
✔ Log de la Android Wear!
✔ Ad-free!

Ia rezultate mai bune cu Strong Ascensoare PowerPack!
Deblocați ascensoarele Strong Power Pack pentru a avea acces la mai multe caracteristici. Acestea vă vor salva chiar mai mult "creier" de lucru în sala de sport, vă ajuta să străpungă platouri și vă permit să adăugați exerciții de asistență pentru a sublinia mușchii certainement. Aici sunt toate caracteristicile alimentatorului deblochează ...

✔ seturi, repetari si warmup greutati calculator pentru toate exercitiile
✔ muncă Asistență - debloca exerciții de asistență pentru a viza parti ale corpului, cum ar fi arme, abs, viței
✔ Asistență personalizată - creați propriul exercițiu de asistență personalizată, cu seturi si repetari
✔ Placă Calculator - Lista de degradare sau plăci ușor pentru a adăuga Graficul afișează
✔ 3x5 / 3x3 / 1x3 - break platouri prin trecerea la 3x5 / 3x3 / 1x3 5x5 o dată se oprește de lucru
✔ Blocat intrare ecran: introduceți rapid seturi de la notificare, fără deblocarea telefonului
✔ Google Fit: sincroniza automat antrenamentele și greutatea corporală cu Google Fit
✔ Exportul antrenamentele pentru csv și să le vizualizați cu Excel pentru analiză avansată


Notă: achiziționarea Uuk Power Pack susține echipa din spatele acestei aplicații, și păstrează aplicația gratuită a anunțurilor. Dacă găsiți aplicația de ajutor, cumpărați Power Pack pentru a ne sprijini.

Despre Ascensoare 5x5 Strong
Ascensoarele puternic 5x5 este cel mai simplu, antrenament cel mai eficient pentru a obține mai puternic, construi musculare și arde de grăsime. 3 compus întregul corp exerciții de exerciții, 3x / săptămână, 45 de minute pentru fiecare antrenament. Primul antrenament A te Ghemuit, banc și mreana Row. După ce a luat o pauză zi, tu faci al doilea antrenament B - Ghemuit, Presă aeriană și Îndreptare. Lansați lumina să se concentreze pe formă și de a construi încrederea sub bara, apoi adăugați în greutate fiecare antrenament.

Strong App Ascensoarele 5x5 face toate gândire pentru tine astfel încât să vă puteți concentra pe ridicare. Puteți găsi mai multe informații despre Strong antrenament Ascensoarele 5x5 pe site-ul StrongLifts.com la http://stronglifts.com/5x5/

Permisiuni
- Internet pentru a trimite rapoarte de blocare astfel încât să -improvesleep app
- Fotografii / media / fișiere pentru copierea de rezervă antrenamentele
- Vibrator pentru odihnă între seturi de alarmă temporizator
- Achiziții în aplicație pentru a debloca caracteristici suplimentare

Suport
Dacă întâmpinați probleme cu Strong app antrenament Ascensoarele 5x5 sau sugestii pentru ao îmbunătăți, ne-ar plăcea să aud de la tine! Contactați-ne din aplicație accesând Meniu - ajutor. In acest fel avem informațiile despre telefon.

Ca si Ascensoarele Strong 5x5?
În cazul în care vă place această aplicație Strong Ascensoare 5x5, voteaza-l 5-stele și dau un +1 astfel încât mai mulți oameni îl găsesc. -Mehdi

Screenshot StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer APK

 StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer APK Cover StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer APK Cover StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer APK Cover StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer APK Cover StrongLifts 5x5 Workout Gym Log & Personal Trainer APK Cover
4.5 stars based on 57716 reviews
free web page hit counter