Sunday, February 25, 2018

 Star Trek™ Trexels  APK Download

Star Trek™ Trexels APK

89 from - 49.553 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Star Trek™ Trexels
Author: YesGnome, LLC
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 15 noiembrie 2017


Download Star Trek™ Trexels APK from YesGnome, LLC last update 15 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]yesgnome.com Politica de confidențialitate 4153 Commerce Street, Dallas, TX 75226

Star Trek™ Trexels *** Take command of YOUR very own starship! ***

The USS Valiant has been destroyed by an unknown attacker, and Starfleet has chosen YOU to continue its mission deep within a mysterious area of space known as the Trexelian Expanse. Build your ship, choose your crew, learn the fate of the Valiant, and explore the Expanse in the name of the Federation.

Good luck. Starfleet out.


“SPACE: THE FINAL FRONTIER”
Get ready to explore the Galaxy like no one has before, as you journey across a vast galactic map!

BUILD YOUR SHIP
YOU decide how your ship is built. Choose from dozens of different room types and modifications, and put those red shirts to work!

CHOOSE YOUR CREW
Assign officers to key posts, train them to increase their abilities, and send them on exciting Away Missions!

ICONIC CHARACTERS AND TECHNOLOGY
A temporal rift in the Expanse has caused old foes and surprising new allies to find their way into this unexplored region of space. Luckily, you’ve also got the brand-new LCARS interface to aid your mission!

AN AUTHENTIC STAR TREK™ EXPERIENCE
Featuring narration by the one and only George Takei, the game also includes the original music from Star Trek™: The Original Series!

COMING SOON…
Faster than you can say, “Make it so,” look for future updates that will truly take the Trexels experience into the ‘next generation’… of mobile games.

Key Features:
Narrated by the one and only George Takei
Music from the original series
Gameplay using a next generation LCARS interface
Unique “Trexelated” art style
Exciting Space Combat and Away Missions
Customize your ship for maximum efficiency

*****

If you're having any problems with this app, feel free to contact us at support[@]yesgnome.com. Tell us about the issues you're running into as well as what device and OS version you're using.

*****

IMPORTANT CONSIDERATIONS:
This app may contain ads that feature other products, services, shows or offers from YesGnome and other partners.

This app includes the option for adults to unlock or buy additional in-game items with real money to enhance game play, ranging from $0.99-$99.99 USD (or equivalent amount in the applicable regional currency). You may disable in-app purchases by adjusting your device settings.

PRIVACY INFORMATION:
Your privacy is important to us at YesGnome, LLC. This game collects and uses information as described in YesGnome’s Privacy Policy linked below. This information may be used, for example, to respond to user requests; enable users to take advantage of certain features and services; personalize content; serve advertising; perform network communications; manage and improve our products and services; and perform other internal operations of YesGnome web sites or online services. Our privacy practices are guided by data privacy laws in the United States. For users residing in the EU or other countries outside the U.S., please note that this app may use persistent identifiers for game management purposes. By downloading this application, you accept our Privacy Policy and End User License Agreement, and you give permission for such uses for all users of your device. The Privacy Policy and End User License Agreement are in addition to any terms, conditions or policies imposed by your wireless carrier and GooglePlay. YesGnome and its affiliates are not responsible for any collection, use, or disclosure of your personal information by GooglePlay or your wireless carrier.

Terms of Service: https://www.yesgnome.com/termsOfServices.html
Privacy Policy: https://www.yesgnome.com/privacyPolicy.html

*****

TM & © 2013 CBS Studios Inc. Star Trek and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved. *** Preia comanda propriul dvs. foarte Starship! ***

USS Viteaz a fost distrus de un atacator necunoscut, iar Flota a ales să-și continue misiunea adânc într-o zonă misterios de spațiu cunoscut sub numele de Trexelian Întinderea. Construieste nava ta, pentru a alege echipajul, să învețe soarta Viteaz, și de a explora Expanse în numele Federației.

Mult noroc. Flota Stelară afară.


„SPACE: FRONTIERA FINAL“
Pregătiți-vă să exploreze galaxia ca nimeni nu are înainte, în timp ce într-o călătorie hartă galactică mare!

CONSTRUIESTE nava ta
Tu decizi cum este construit nava ta. Alegeți din zeci de diferite tipuri de camere și modificări, și a pus acele tricouri roșii la locul de muncă!

ALEGE ECHIPAJ DVS.
Atribuirea ofițerii la posturile-cheie, tren-le pentru a crește abilitățile lor, și să le trimită pe misiuni Away interesante!

CARACTERE Iconic ȘI TEHNOLOGIE
O ruptură temporală în Expanse a provocat dușmani vechi și noi aliați surprinzătoare pentru a găsi drumul lor în această regiune neexplorata a spațiului. Din fericire, ai luat, de asemenea, interfața LCARS nou-nouț pentru a ajuta misiunea ta!

O experiență autentică STAR TREK ™
Dispunând de narațiune de unul și numai George Takei, jocul include, de asemenea, muzica originală din Star Trek ™: Original Series!

IN CURAND…
Mai repede decât vă pot spune, „Fă-o așa,“ uita-te pentru actualizări viitoare care vor avea cu adevărat experiența Trexels în „generația următoare“ ... de jocuri pentru telefoane mobile.

Caracteristici cheie:
Narat de unul și numai George Takei
Muzica din seria originală
Modul de joc folosind o interfață LCARS generație următoare
Unic stil de arta „Trexelated“
Combat Space Incitant și misiuni Away
Personalizați nava pentru eficiență maximă

*****

Dacă întâmpinați probleme cu această aplicație, nu ezitați să ne contactați la support[@]yesgnome.com. Spune-ne despre problemele pe care le difuzați în precum și ce dispozitiv și versiunea sistemului de operare pe care îl utilizați.

*****

CONSIDERAȚII IMPORTANT:
Această aplicație poate conține anunțuri care includ produse, alte servicii, spectacole sau oferte de la YesGnome și alți parteneri.

Această aplicație include opțiunea pentru adulți pentru a debloca sau cumpăra articole suplimentare în joc cu bani reali pentru a spori joc, variind de la $ 0.99- $ 99.99 USD (sau suma echivalentă în moneda regională aplicabilă). Puteți dezactiva achizițiile în aplicație prin ajustarea setărilor dispozitivului.

INFORMAȚII DE CONFIDENȚIALITATE:
Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi la YesGnome, LLC. Acest joc colectează și utilizează informații așa cum este descris în Politica de confidențialitate YesGnome, legate de mai jos. Aceste informații pot fi utilizate, de exemplu, pentru a răspunde la solicitările utilizatorilor; permit utilizatorilor să profite de anumite caracteristici și servicii; personaliza conținutul; publicitate servi; efectua comunicații în rețea; gestiona și îmbunătăți produsele și serviciile noastre; și de a efectua alte operațiuni interne de site-uri web YesGnome sau servicii on-line. Practicile noastre de confidențialitate sunt ghidate de legile privind confidențialitatea datelor în Statele Unite ale Americii. Pentru utilizatorii care locuiesc în UE sau în alte țări din afara S.U.A., vă rugăm să rețineți că această aplicație poate utiliza identificatori persistente în scopuri de gestionare a jocului. Prin descărcarea această aplicație, acceptați Acordul nostru Politica de confidențialitate și Utilizatorul final de licență, și să vă dea permisiunea pentru astfel de utilizări pentru toți utilizatorii dispozitivului. Politica de confidențialitate și Acordul de licență pentru utilizatorul final sunt în plus față de orice termeni, condiții sau politici impuse de operatorul dvs. wireless și GooglePlay. YesGnome și filialele sale nu sunt responsabile pentru colectarea, utilizarea sau dezvăluirea informațiilor personale de către GooglePlay sau operatorul dvs. fără fir.

Conditii de utilizare: https://www.yesgnome.com/termsOfServices.html
Politica de confidențialitate: https://www.yesgnome.com/privacyPolicy.html

*****

TM & © 2013 CBS Studios Inc. Star Trek și conexe mărcile și logo-urile sunt mărci comerciale ale CBS Studios Inc. Toate drepturile rezervate.

Screenshot Star Trek™ Trexels APK

 Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover Star Trek™ Trexels APK Cover
4.5 stars based on 12535 reviews
free web page hit counter