Saturday, February 24, 2018

 SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Download

SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK

84 from - 471 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA
Author: TeleType
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 22 februarie 2018


Download SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK from TeleType last update 22 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]smarttruckroute.com Politica de confidențialitate 44 School Street, 8th Floor, Boston, MA

SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA SmartTruckRoute is the only truck GPS system where maps and routes are updated hourly and supported by verified truck driver feedback from over 500,000 truck drivers. Our routes are created on our servers where thousands of routes are analyzed before we display the best one to you.

Takes only 3 minutes to install the complete system with maps!


FREE from 1 to 2 pm and 1 to 2 am EST daily

For questions or help in processing your order, TEXT or call 724-901-1115.

Free Load Board built in

SmartTruckRoute is based in Boston, MA, USA

SmartTruckRoute GPS is a paid subscription - To try for 1 month it is $14.95, or get 1 year for $59, or 3 years for $129. Purchase within the app. There is no charge to download; you only pay when you are ready. We offer a 48-hour money back guarantee. Visit www.SmartTruckRoute.com for more detail.

This app helps commercial drivers navigate away from low bridges and areas where trucks are not permitted such as parkways and residential areas. The app will give you voice guided turn by turn navigation. Maps and routing are updated daily, free of charge. SmartTruckRoute will help avoid costly tickets, keep you safe, and gets you to your destination on time and on budget.

SmartTruckRoute GPS Navigation is available for the following countries:

United States
Canada
(UK and Australia versions available as separate apps)

Thousands of truck drivers are using SmartTruckRoute daily. Please see our map of users
http://smarttruckroute.com/startend/

What’s New in Version 2?
• App works in the background even when you are talking on the phone
• Easy, new interface makes it faster to use
• Enhanced night mode
• State Odometer report is built-in (no add on required)
• Voice recognition for address finder
• Access IFTA for free


Why we are better...
• Instant Truck Routes on your Android Smartphone or Tablet!
• No lengthy downloads
• Daily map updates with Permanent and Temporary Truck Restrictions, and up to the minute traffic.
• Truck friendly. Unlimited routing.
• Turn-by-turn voice instructions and warnings
• Hands-free operation. Speak your destination or give command
• Driver feedback loop allows drivers to give real-world mapping and routing experience feedback.
• View satellite images at your destination.
• Configure the app to reflect the size and weight of your vehicle to insure the best route. The default settings are set up for an 18 wheeler: 80,000 lbs, 53' length, 13'6" height, 8' 6" width. You can easily change these settings to be higher or lower to accommodate your vehicle size or Hazmat Level. Also supports motor coaches.
• Find Truck specific points of interest, truck stops, rest areas, repair facilities, weigh scales
• Driving assists: traffic and weather display, lane assist, speed limits, state border crossings, route export
• Odometer export with IFTA Fuel Tax Report Requirements
• Efficiently uses cellular data which results in very low data usage (1 gig/month, see Help section to learn how to use even less).
• Up to 10 via points
• Dispatch routes directly from your browser to your phone. Use www.smarttruckdispatch.com
• Talk while navigating
• Enhanced night mode
• Free Updates
• One-time payment, there are no recurring fees.


Add on services for fleet tracking, and ELD are available. Please call or text 724-901-1115 SmartTruckRoute support for further assistance.

Refund Policy:
If for any reason you are not satisfied with the application you can request a refund within 48 hours of your download and specify the reason for the refund request. http://www.smarttruckroute.com/refund.php.

Want a Free Trial? Email: app[@]smarttruckroute.com

Thank you for considering SmartTruckRoute for your truck routing needs. SmartTruckRoute este singurul sistem GPS camion în cazul în care hărți și rute sunt actualizate la fiecare oră și susținute de feedback-ul șofer de camion verificat de peste 500.000 de șoferi de camioane. rutele noastre sunt create pe serverele noastre, unde mii de rute sunt analizate înainte de a afișa cel mai bun pentru tine.

Dureaza doar 3 minute pentru a instala sistemul complet cu hărți!


GRATUIT 1 - 2 seara și am una la două EST de zi cu zi

Pentru întrebări sau ajutor în procesarea comenzii, text sau apel 724-901-1115.
 
Consiliul de încărcare gratuit construit în

SmartTruckRoute are sediul în Boston, MA, Statele Unite ale Americii

GPS-ul SmartTruckRoute este un abonament cu plată - Pentru a încerca timp de 1 lună este de $ 14.95, sau pentru a obține 1 an pentru $ 59, sau 3 ani pentru $ 129. Achiziționați în cadrul aplicației. Nu există nici o taxă pentru a descărca; plătiți numai atunci când sunteți gata. Va oferim o garanție de bani înapoi de 48 de ore. Vizitați www.SmartTruckRoute.com pentru mai multe detalii.

Această aplicație ajută șoferii comerciale naviga departe de poduri mici și zonele unde sunt camioanele nu sunt permise, cum ar fi parkways și zone rezidențiale. Aplicația vă va da voce rândul său, ghidat de navigare pas. Hărți și de rutare sunt actualizate zilnic, gratuit. SmartTruckRoute va ajuta la evitarea bilete de costisitoare, vă păstrați în condiții de siguranță, și va ajunge la destinație la timp și în buget.

SmartTruckRoute de navigare GPS este disponibilă pentru următoarele țări:

Statele Unite
Canada
(versiunile Marea Britanie și Australia sunt disponibile ca aplicații separate)

Mii de șoferi de camioane folosesc SmartTruckRoute de zi cu zi. Vă rugăm să consultați harta de utilizatori
http://smarttruckroute.com/startend/

Ce este nou în versiunea 2?
• App funcționează în fundal, chiar și atunci când vorbiți la telefon
• Ușor, noua interfață face mai rapid de a utiliza
• Modul de noapte îmbunătățită
• Raportul de stat odometru este incorporat (nu adauga necesar)
• Recunoaștere vocală pentru adresa de căutare
• IFTA Acces gratuit


De ce suntem mai buni ...
• Rutele camioane instant pe Android smartphone sau tabletă!
• Nu există descărcări de lungă durată
• actualizarea hărților zilnice cu restricții permanente și temporare de camioane, și până la traficul minut.
• Camion prietenos. rutare nelimitat.
• Turn-by-turn instrucțiuni vocale și avertizări
• Hands-free de operare. Spuneți destinația dvs. sau să dea comanda
• buclă de feedback driver permite șoferilor să dea cartografiere lumea reală și de feedback-ul de experiență de rutare.
• Afișați imagini din satelit la destinație.
• Configurați aplicația pentru a reflecta dimensiunea și greutatea autovehiculului pentru a asigura cel mai bun traseu. Setările implicite sunt configurate pentru 18 Wheeler: 80.000 lbs, 53' lungime, 13'6" înălțime, 8' 6" lățime. Puteți schimba cu ușurință aceste setări pentru a fi mai mare sau mai mică pentru a se potrivi dimensiunea vehiculului sau Hazmat Level. De asemenea, susține autocare.
• Găsiți camioane puncte specifice de interes, opreste un camion, zone de odihnă, facilități de reparații, se cântărește cântare
• asistă de conducere: trafic și de afișare meteo, Lane Assist, limite de viteză, punctele de trecere a frontierei de stat, exportul rutelor
• export Odometru cu cerințele IFTA de combustibil Raport fiscal
• utilizează eficient de date mobile ceea ce duce la utilizarea de date foarte mici (1 gig / lună, vezi secțiunea de ajutor pentru a învăța cum să folosească chiar mai puțin).
• Până la 10 puncte intermediare
• rute de expediere direct din browser-ul de pe telefon. Utilizați www.smarttruckdispatch.com
• Discuție în timpul navigării
• Modul de noapte îmbunătățită
• Actualizări gratuite
• plata Un timp, nu există taxe recurente.


Adauga la serviciile de urmărire a flotei și ELD sunt disponibile. Vă rugăm să sunați sau text 724-901-1115 sprijin SmartTruckRoute pentru asistență suplimentară.

Politica de rambursare:
Dacă, din orice motiv, nu sunteți mulțumit cu aplicația vă puteți solicita o rambursare în termen de 48 de ore de descărcare și să specificați motivul cererii de rambursare. http://www.smarttruckroute.com/refund.php.

Vrei un Free Trial? E-mail: app[@]smarttruckroute.com

Vă mulțumim pentru SmartTruckRoute în considerare pentru nevoile dvs. de camion de rutare.

Screenshot SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK

 SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover SmartTruckRoute2 Truck Navigation - Loads & IFTA APK Cover
4.5 stars based on 6048 reviews
free web page hit counter