Thursday, February 22, 2018

 Sleep Cycle alarm clock  APK Download

Sleep Cycle alarm clock APK

88 from - 45.163 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Apk4free download paid android apps and games for free - Android 81 feature spotlight automatic light and dark - Mcleodgaming - Leedroidcouk - The galaxy s8s new battery will degrade less quickly than - Htc thunderbolt user manual pdf download - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Android apps apk dl - Comment avoir des comptes netflix gratuits et illimits - Walt whitman song of myself
Title: Sleep Cycle alarm clock
Author: Northcube AB
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 22 februarie 2018


Download Sleep Cycle alarm clock APK from Northcube AB last update 22 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]northcube.com Politica de confidențialitate Northcube AB Kungsgatan 46 41115 Göteborg SWEDEN

Sleep Cycle alarm clock Sleep Cycle introduces sound analysis - sleep tracking with no need to place the device in bed.

WAKING UP MADE EASY
Sleep Cycle is an intelligent alarm clock that tracks your sleep patterns and wakes you up in light sleep - the natural way to wake up, feeling rested and energised.

HOW IT WORKS
As you sleep, you go through different sleep phases, ranging from light to deep sleep and back again. The sleep phase you are in when your alarm goes off is critical for how tired or rested you will feel when you wake up.

While you sleep, your movements vary depending on what sleep phase you are in. Sleep Cycle’s patented technology tracks your sleep patterns using sound or vibration analysis, monitoring your movements in bed throughout the different sleep phases.

Sleep Cycle finds the optimal time when you are in light sleep to wake you up in the morning, during a predefined 30 minute time window that ends at your set alarm time. Waking up in the lightest sleep phase feels like waking up naturally without an alarm, leaving you feeling rested and energized.

All you need to do is turn Sleep Cycle on before going to bed, and place your device on your nightstand or close by on the floor.

FREE FEATURES
- Sleep analysis with Sleep Cycle patented sound technology, or accelerometer
- Detailed sleep statistics and daily sleep graphs
- Carefully selected alarm melodies
- Snooze by shaking or double tapping the phone lightly
- Customizable wake-up window. From instant (regular alarm clock), up to 90 minutes.

PREMIUM FEATURES
- Longterm sleep trends
- Compare your sleep data to world sleep statistics
- Sleep aid - helps you fall asleep easier
- Sleep notes - see how events such as drinking coffee, stress, working out, or eating late affect your sleep quality
- Wake up mood - see how Sleep Cycle affects your wake up mood
- Online backup - lets you secure your sleep data online
- Export sleep data to Excel for detailed analysis

REQUIREMENTS
- Ability to charge your phone by the bed
- Ability to place your phone according to the instructions (see screenshots) Ciclul Sleep introduce analiza de sunet - somn de urmărire fără a fi nevoie de a plasa dispozitivul în pat.

Trezindu Made Easy
Ciclu de somn este un ceas cu alarmă inteligent, care urmărește tiparele de somn și te trezește în somn lumina - modul natural de a trezi sentimentul odihnit si plini de energie.

CUM FUNCTIONEAZA
Pe măsură ce dormi, te duci prin diferite faze de somn, variind de la lumina la somn profund și înapoi din nou. Faza de somn vă aflați în când se declanșează alarma este critica pentru modul în care obosit sau odihnit te vei simti cand te trezesti.

In timp ce dormi, mișcările variază în funcție de ceea ce faza de somn vă aflați. Tehnologia patentată Sleep Cycle piese de tiparele de somn cu ajutorul analizei vibrațiilor sunetului sau, monitorizarea mișcărilor în pat pe parcursul diferitelor faze de somn.

Ciclul Sleep găsește timpul optim atunci când sunt în somn ușor să te trezești dimineața, în timpul unei ferestre predefinite de timp de 30 minute, care se termină la ora set de alarmă. Trezindu în cea mai ușoară faza de somn se simte ca trezirea in mod natural, fără o alarmă, lăsându-te simți odihniți și plini de energie.

Tot ce trebuie să faceți este să porniți ciclul de somn înainte de a merge la culcare, și așezați dispozitivul pe noptiera sau închide de pe podea.

CARACTERISTICI GRATUITE
- Analiza Sleep cu ciclu de somn patentat tehnologia de sunet, sau accelerometru
- statistici de somn detaliate și grafice de zi cu zi de somn
- melodii de alarmă cu atenție selectate
- Amânați prin agitare sau dublu atingând ușor telefonul
- personalizabile fereastra de trezire. De la instantanee (ceas cu alarmă regulate), până la 90 de minute.

CARACTERISTICI PREMIUM
- tendințe de somn Longterm
- Comparați datele de somn la statisticile de somn ale lumii
- ajutor de somn - te poate ajuta sa adormi mai usor
- note de somn - a se vedea modul în care evenimente, cum ar fi consumul de cafea, de stres, de lucru, sau mănâncă târziu afectează calitatea somnului
- starea de spirit trezire - a se vedea modul în care ciclul de somn afecteaza starea de spirit de trezire
- de backup online - vă permite să vă proteja datele de somn on-line
- date de somn de export în Excel pentru analiză detaliată

CERINȚE
- Capacitatea de a încărca telefonul de pat
- Abilitatea de a plasa telefonul în conformitate cu instrucțiunile (a se vedea capturi de ecran)

Screenshot Sleep Cycle alarm clock APK

 Sleep Cycle alarm clock APK Cover Sleep Cycle alarm clock APK Cover Sleep Cycle alarm clock APK Cover Sleep Cycle alarm clock APK Cover Sleep Cycle alarm clock APK Cover Sleep Cycle alarm clock APK Cover
the most up to date site download paid android apps and games for free the ability to change the appearance of the android system has always been missing from stock android with the exception of the overlay manager service w by the steam lunar new year sale is upon us save 35 on yeah jam fury u me everybody throughout the duration of the sale dont miss it httpstoresteampowered hey guys its great to see the htc modding community on xda still plugging away i currently have 5 live roms across the m8 m9 htc 10 htc ultra the glorious update apk now available google releases assistant go app on the play store view and download htc thunderbolt user manual online htc thunderbolt user guide thunderbolt cell phone pdf manual download sulky velky only 289 w free shipping brand new mower sulky velky for toro commercial mowers buy now and take advantage of our summer savings specials the free offline english dictionaryapplication explains the meaning of english words definitions arebased on english wiktionary fast search easy andfunctional user il existe une faille dans netflix qui permet de regarder gratuitement des films et des sries pour cela il faut juste rcuperer un compte gratuitement 1 i celebrate myself and sing myself and what i assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you i loafe and invite my soul4.5 stars based on 27825 reviews
free web page hit counter