Tuesday, February 20, 2018

 Six Pack Abs Workout Lumowell  APK Download

Six Pack Abs Workout Lumowell APK

94 from - 28.332 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Six Pack Abs Workout Lumowell
Author: Lumowell - Ego360
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 30 iulie 2016


Download Six Pack Abs Workout Lumowell APK from Lumowell - Ego360 last update 30 iulie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la service.ego360[@]gmail.com Politica de confidențialitate Via Cimarosa, 65 - 80127 Napoli

Six Pack Abs Workout Lumowell The Six pack workout app offers a complete program for men and women to get great abs and lose belly fat as fast as possible. Best abs exercises you can do at home, without any equipment. Muscle exercises and high intensity training: a perfect mix to get good results quickly.

The app provides a program divided into 3 levels:

Level 1: beginner six pack 8 minutes workout
Level 2: intermediate abs workouts
Level 3: advanced ab training program

The LumoWell abs workout is a targeted training that alternates high intensity and muscular exercises to sculpt the abdomen and burn fat in the shortest time possible.

You can also challenge yourself whit the 30 Day six pack workout, a daily bonus workout to measure your progress.

- What are the guidelines of the "six pack" program?

To get a sculpted abdomen you need to tone your muscles and at the same time remove the excess fat in the belly and waist. Much research points out now that a targeted program with specific exercises for the abdomen as well as for toning your muscles helps to burn fat faster.

The workouts proposed raise the temperature of the area in a localized manner, in this way the increased inflow of blood promotes the stimulation of catecholamines which increase the use of localized fat on the abdomen, with a consequent increase in lean body mass at the expense of the fat.

The high intensity abs workout guarantees good calorie consumption and at the same time speeds up the basic metabolic rate and improves the ability of glucose absorption. All this results in a more rapid weight loss and improvement of cardiovascular functions (therefore reduces the risk of heart disease).

Our virtual personal trainer will guide you every day in free body training sessions to do at home, at the gym or outdoors. The coach will explain the ab exercises by indicating the possible errors to avoid, therefore guiding you to perform correctly.

- How organized is the application?

The application provides a program divided into three levels.

An initial 8 minutes workout to do 3/5 times a week to slowly prepare to face the next levels.

A second level based on a weekly schedule that alternates high intensity workouts and muscular sessions. The purpose of this second phase is to begin to realize the effects on the abdominal muscles and at the same time trigger an efficient fat burning effect.

Finally by unlocking the pro-version you can access the third level, an advanced 30-day ab program designed to maximize the results and to get a perfectly toned and sculpted abdomen as quickly as possible. The constant change in abs muscle stimulus and the increasing intensity allows to fully exploit the work phases and to avoid stalling.

To increase the effectiveness of the program and get good results in a short time the pro-version offers a weekly food program which, day after day, shows an "eating pattern" useful to learn how to eat properly and how to lean and tone the fat that covers your abs.

At the end of each session, the pro version provides a specific stretching exercise routine to relax the abdominal muscles and cool-down after your workout.

Those in top shape can take a shot at a real challenge: The ABS Challenge, a training program with increasing difficulty able to push you to the limit and amplify the results for your abs.

In the advanced version:
- A complete 30 day abdomen program
- A weekly diet plan with specific tips to burn excess fat and flatten the belly
- An advanced stretching workout to cool-down after training
- The full 30 day ABS Challange program for sculpting your abs and challenging yourself
- No ads
- No internet connection required

Six Pack application made ​​by Ego360 for the LumoWell / LumoFit project. Material Design inspired.

Follow us:

- YouTube channel: http://goo.gl/jl3wc1
- Website: http://www.lumowell.com/
- Facebook: http://goo.gl/RytPDg
- Google+: http://goo.gl/3Q8Tru Aplicația de antrenament Six pack oferă un program complet pentru bărbați și femei, pentru a obține abs mare și pierde grăsime burtă cât mai repede posibil. Cel mai bun ABS exercitiile pe care le puteți face la domiciliu, fără nici un echipament. exerciții musculare și antrenament de intensitate mare: un amestec perfect pentru a obține rezultate bune rapid.

Aplicația oferă un program structurat pe 3 nivele:

Nivelul 1: Începător pachet de șase la 8 minute de antrenament
Nivelul 2: antrenamente abs intermediare
Nivelul 3: program avansat de formare ab

LumoWell abs antrenament este un antrenament orientate, care alternează de mare intensitate și exerciții musculare pentru a sculpta abdomen si arde grasimea in cel mai scurt timp posibil.

Poti provoca, de asemenea, vă Rusaliilor 30 zile șase-pack de antrenament, un bonus de antrenament zilnic pentru a măsura progresul.

- Care sunt liniile directoare ale programului "pachet de șase"?

Pentru a obtine un abdomen sculptat trebuie sa tonifici muschii si in acelasi timp, elimina excesul de grăsime în abdomen și talie. O mare parte de cercetare subliniază faptul că acum un program orientat cu exerciții specifice pentru abdomen precum și pentru tonifierea muschilor ajuta la arderea grasimilor mai repede.

Antrenamentele propuse ridica temperatura zonei într-o manieră localizată, în acest fel afluxul crescut de sânge promovează stimularea catecolamine care măresc utilizarea de grăsime localizate pe abdomen, cu o creștere consecutivă a masei musculare în detrimentul grăsimea.

Antrenament ABS de mare intensitate garanteaza un consum optim de calorii și, în același timp, accelerează rata metabolică de bază și îmbunătățește capacitatea de absorbție a glucozei. Toate acestea au ca rezultat o pierdere în greutate mai rapidă și îmbunătățirea funcțiilor cardiovasculare (prin urmare, reduce riscul de boli de inima).

antrenor nostru virtual personal vă va ghida în fiecare zi, în sesiuni de formare a corpului liber pentru a face la domiciliu, la sala de sport sau în aer liber. Antrenorul va explica exercițiile ab indicând posibilele erori pentru a evita, prin urmare, de ghidare să efectuați corect.

- Cât de organizat este aplicația?

Aplicația oferă un program împărțit în trei nivele.

Un 8 minute inițial de antrenament pentru a face 3/5 ori pe săptămână pentru a pregăti lent pentru a face față următoarele niveluri.

Un al doilea nivel bazat pe un program săptămânal, care alternează antrenamente de intensitate mare, și sesiuni musculare. Scopul acestei a doua faze este de a începe să realizeze efectele asupra mușchilor abdominali și, în același timp, să declanșeze o ardere a grasimilor efect eficient.

În cele din urmă prin deblocarea pro-versiune puteți accesa al treilea nivel, un sistem avansat de 30 de zile de program ab conceput pentru a maximiza rezultatele si pentru a obtine un abdomen perfect tonifiat și sculptată cât mai repede posibil. Schimbarea constantă stimul musculare abs si intensitatea tot mai mare permite să exploateze pe deplin fazele de lucru și pentru a evita trage de timp.

Pentru a spori eficacitatea programului și a obține rezultate bune într-un timp scurt, pro-versiune oferă un program alimentar săptămânal, care, zi după zi, arată un "model de a manca" util pentru a învăța cum să mănânce în mod corespunzător și de modul în care să se aplece și tonificarea grăsime care acoperă abdomenul.

La sfârșitul fiecărei sesiuni, versiunea Pro oferă o anumită întindere exercițiu de rutină pentru a relaxa mușchii abdominali și rece-jos după antrenament.

Cei care sunt în formă de sus poate lua o sansa la o provocare reală: ABS Challenge, un program de formare cu dificultate în creștere în măsură să vă împingă la limită și amplifică rezultatele pentru abdomenul.

În versiunea avansată:
- Un program complet abdomen 30 zile
- Un plan de dieta pe saptamana, cu sfaturi specifice pentru a arde excesul de grăsime și aplatiza burta
- Un antrenament de stretching avansat la rece-jos după antrenament
- Programul complet ABS Challange 30 de zile se sculpta abdomenul si provocator-te
- Fără reclame
- Este necesar Nu există conexiune la internet

Six Pack cerere făcută de Ego360 pentru proiectul LumoWell / LumoFit. Material Design inspirat.

Urmează-ne:

- Canal YouTube: http://goo.gl/jl3wc1
- Site web: http://www.lumowell.com/
- Facebook: http://goo.gl/RytPDg
- Google+: http://goo.gl/3Q8Tru

Screenshot Six Pack Abs Workout Lumowell APK

 Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover Six Pack Abs Workout Lumowell APK Cover
4.5 stars based on 10123 reviews
free web page hit counter