Friday, February 23, 2018

 Shimmer and Shine: Carpet Ride  APK Download

Shimmer and Shine: Carpet Ride APK

72 from - 68 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - - - - - - - - -
Title: Shimmer and Shine: Carpet Ride
Author: Nickelodeon
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 28 iunie 2016


Download Shimmer and Shine: Carpet Ride APK from Nickelodeon last update 28 iunie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la appsupport[@]nickjr.com Politica de confidențialitate 1515 Broadway New York, NY 10036

Shimmer and Shine: Carpet Ride Preschoolers learn basic math concepts on an enchanted carpet ride with Nick Jr.’s mega-popular magic genies, Shimmer and Shine! Help these genies-in-training practice a little genie magic – all while learning problem solving skills endorsed by Pre-K educational experts! Shimmer and Shine: Enchanted Carpet Ride Game is an app that invites kids to fly through four magical locations in Zahramay Falls, collecting genie coins and finding hidden treasure chests along the way. Collect all the genie jewels to open a jewelry box and reveal a special prize!

Boom Zahramay! Let’s fly up and away!

NEW FEATURE: Collect special Genie Gems that look just the like the brand-new Genie Gems featured in Season 2 of Shimmer and Shine! Genie Gems give kids unique genie “power-ups” as they fly through the Zahramay Falls:
• The Doubling Gem
• The Super Gem
• The Wind Gem


This app also includes lots of educational opportunities for preschoolers who love Shimmer and Shine:
1. Strengthens children’s understanding of shapes through consistent verbal and visual references.
2. Develops children’s ability to recognize patterns and use deductive reasoning.
3. Encourages children to practice their observation and problem-solving skills.
4. Curriculum developed and reviewed by a preschool education expert!

Fly on a magic carpet with Shimmer and Shine, and their pets:
Kids can join Shimmer and Shine as they move their magic carpet up and down through four magical Zahramay Fall locations: Genie Beach, Genie Bazaar, Zahramay Falls city, and the Hanging Star Gardens. In every magic carpet ride, kids must avoid obstacles and open blocked doors, all with a little swipe of genie magic! Each level provides room for exploration and discovery as the player searches for all the hidden treasure chests and unlocks them to get their genie jewels.

Early Math Concepts - Shape identification and symmetry puzzles:
Children develop matching skills with eight geometric shapes including rectangles, pentagons, hexagons and trapezoids. Jewelry box puzzles allow children to use problem-solving strategies and deductive reasoning to create symmetrical patterns which get increasingly more difficult as they play on!

Complete fifty flying levels and earn fifty prizes – the fun never ends:
Kids can complete each level and earn fifty unique genie prizes. The flying is endless and the puzzles can be completed again and again on your Android devices!

Shimmer and Shine: Enchanted Carpet Ride collects personal user data as well as non-personal user data (including aggregated data). User data collection is in accordance with applicable law, such as COPPA. User data may be used, for example, to respond to user requests; enable users to take advantage of certain features and services; personalize content and advertising; and manage and improve Nickelodeon's services. For more information regarding Nickelodeon’s use of personal user data, please visit the Nickelodeon Group Privacy Policy below. Our Privacy Policy is in addition to any terms, conditions or policies agreed to between you and Google. Nickelodeon and its affiliated entities are not responsible for Google's collection or use of your personal user data and information. Use of this app is subject to the Nickelodeon End User License Agreement. For users residing in the EU, Shimmer and Shine: Enchanted Carpet Ride may include the use of persistent identifiers for game management purposes and installation of this app constitutes your permission to such usage of persistent identifiers for all users on your device.

Privacy Policy:
http://www.nickjr.com/privacy-policy/

End User License Agreement:
http://www.nick.com/info/eula.html Prescolarii invata concepte matematice de bază pe o plimbare vrăjită covor cu genies magice mega-populare Nick Jr., Shimmer si Shine! Ajuta la aceste deniile in curs de formare practică o magie genie pic - toate de învățare abilități de rezolvare aprobate de către experți de învățământ pre-K problemă în timp ce! Shimmer și Shine: Enchanted Carpet Ride Jocul este o aplicație care invită copiii să zboare prin intermediul a patru locatii magice din Zahramay Falls, monede de colectare și de a găsi genie cufere cu comori ascunse de-a lungul drum. Colecta toate bijuteriile genie pentru a deschide o cutie de bijuterii și dezvăluie un premiu special!

Boom Zahramay! Hai să zboare în sus și departe!

Nouă: colecta pietre speciale Genie, care arata doar similare nou-nouț Genie Gems prezentate în sezonul 2 din Shimmer și Shine! Geme Genie oferi copiilor Genie unic "putere-up-uri", cum zboară prin Zahramay Falls:
• Dublarea Gem
• Super Gem
• Wind Gem


Această aplicație include, de asemenea, o mulțime de oportunități educaționale pentru copiii prescolari care iubesc Shimmer și Shine:
1. Întărește înțelegerea de către copii a formelor prin referințe verbale și vizuale consistente.
2. Se dezvoltă capacitatea copiilor de a recunoaște modelele și de a folosi raționamentul deductiv.
3. încurajează copiii să practice abilitățile de observare și de rezolvare a problemelor.
4. Curriculum elaborat și revizuit de către un expert în educație preșcolară!

Zbura pe un covor magic cu Shimmer și Shine, și animalele lor:
Copiii se pot alătura Shimmer și Shine cum se misca covorul magia lor în sus și în jos prin intermediul a patru magice Zahramay locatii: Fall Genie Beach, Genie Bazaar, oraș Zahramay Falls, și Grădinile stele Suspendate. În fiecare plimbare cu covorul fermecat, copiii trebuie să evite obstacolele și de a deschide ușile blocate, toate cu un pic de magie glisează genie! Fiecare nivel ofera camere de explorare și descoperire ca căutările jucător pentru toate cufere cu comori ascunse și le deblochează pentru a obține bijuteriile genie.

Concepte timpurii Math - puzzle-uri de identificare Forma și simetrie:
Copiii dezvolta abilități care se potrivesc cu opt forme geometrice, inclusiv dreptunghiuri, pentagoane, hexagoane și trapeze. puzzle-uri caseta de bijuterii permit copiilor să utilizeze strategii de rezolvare a problemelor și deductivă pentru a crea modele simetrice care obțin din ce în ce mai dificilă, deoarece acestea joacă pe!
 
cincizeci de niveluri complete de zbor și de a câștiga cincizeci de premii - distracție nu se termină niciodată:
Copiii se pot termina fiecare nivel și de a câștiga cincizeci de premii unice genie. Zboară este fără sfârșit și puzzle-urile pot fi finalizate din nou și din nou pe dispozitivele Android!

Shimmer și Shine: Enchanted Carpet Ride colectează date cu caracter personal ale utilizatorilor precum și datele de utilizator de bază non-personale (inclusiv datele agregate). colectarea de date de utilizator este în conformitate cu legislația în vigoare, cum ar fi COPPA. Datele de utilizator pot fi utilizate, de exemplu, pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor; permit utilizatorilor să beneficieze de anumite caracteristici și servicii; personaliza conținutul și de publicitate; și de a gestiona și de a îmbunătăți serviciile Nickelodeon. Pentru mai multe informații privind utilizarea Nickelodeon datelor cu caracter personal de utilizator, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate Nickelodeon Group de mai jos. Politica noastră de confidențialitate este în plus față de orice termeni, condiții sau politici convenite intre tine si Google. Nickelodeon și entitățile sale afiliate nu sunt responsabile pentru colectarea sau utilizarea datelor dvs. de utilizator personale și informațiile Google. Folosirea acestei aplicații face obiectul Acordului de licență pentru utilizatorul final Nickelodeon. Pentru utilizatorii care locuiesc în UE, Shimmer și Shine: Enchanted Carpet Ride poate include utilizarea dispozitivelor de identificare persistente în scopuri de gestionare a jocului și instalarea acestei aplicații constituie permisiunea dvs. pentru o astfel de utilizare a dispozitivelor de identificare persistente pentru toți utilizatorii de pe dispozitiv.
 
Politica de confidentialitate:
http://www.nickjr.com/privacy-policy/
 
Final acord de licență utilizator:
http://www.nick.com/info/eula.html

Screenshot Shimmer and Shine: Carpet Ride APK

 Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover Shimmer and Shine: Carpet Ride APK Cover
read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style4.5 stars based on 61410 reviews
free web page hit counter