Saturday, February 24, 2018

 Screen Lock  APK Download

Screen Lock APK

84 from - 66.682 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Frp bypass apk for android download official working 2018 - Nine best ways to remove your samsung lock screen - Samsung bypass google verify apk bypass apk - Apk downloader download apk files directly from google play - Live nettv apk download live nettv 46 app latest - Google play services apk 11975 440 182402865 apk4fun - Lucky patcher 708 apk apkmos - Play view app for androidiospc playview apk download - Showbox apk download show box 492 update ads free - Textnow app apk download latest version for free text
Title: Screen Lock
Author: Prahallad
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 22 noiembrie 2017


Download Screen Lock APK from Prahallad last update 22 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la byprahallad[@]gmail.com Politica de confidențialitate Sahayognagar, Budharaja, Sambalpur, Odisha - 768004 INDIA

Screen Lock ** Consider 'Screen Lock Pro' to support our development **

Note:
This app uses the Device Administrator permission. It is necessary and used only for locking the device when you use the app. You need to enable Administration before it can be used. Also you need to disable Administration before you can uninstall.


Screen Lock, app for Android™ with screen off animation. It allows you to screen off and lock the device. Easy to use and saves power button usage. It just lock smoothly even in Android™ 4.0.x and above without screen flickering.


Animation speed is adjusted with “transition animation scale” and “animator duration scale” as set in your device. If you set it to .5x, screen off animation becomes faster, if you increase it, animations become slower. Our advice, use 1x for best screen off experience. Note that, on some devices the change take affect after locking and unlocking.


To screen off and lock the device you can:
• Create shortcut.
• Use Screen Lock widget 1x1 (Resizable in Android 4.0+).
• Access from notification.
• Shake to lock.
• Cover to lock. (Pro)
• Screen on off by putting on the desk. (Pro)
• Air swipe to lock and to screen on off. (Pro)
• Access Screen Lock by long pressing search button, if your device has it.


Features include:
• One touch lock.
• More icons to select for widget and shortcuts. (Pro)
• Screen off animation.
• Animation speed adjustment. (Pro)
• Wakeup device without power button. (Pro)
• Support for “Smart Lock”, "Nexus Imprint" or "Fingerprint sensor". (Pro)
• Change icon for widget and new shortcut. (Pro)
• Rename the shortcut as you like. (Pro)
• Animation while Screen off and lock.
• Vibrate upon lock and vibration strength adjustment.
• Lock and unlock sound, with volume adjustment.
• Lock sound on animation start. (Pro)
• Power Toggles plugin. (Pro)


Additional features:
• Keep device awake while reading long contents using Movement listener. (Pro)
• Wakeup device using service feature when device is off. (Pro)
• Enable service only on Home screen.


Usability features:
• Delay activation for Shake lock.
• Calibrate shake lock sensitivity. (Pro)
• Pause on Landscape mode.
• Air swipe Haptic feedback. (Pro)
• Air swipe calibration. (Pro)
• Air swipe pause on landscape mode. (Pro)
• Double tap on widget to Screen Off. (Pro)


Translations:
• Russian by Serge.
• Italian by Agostino Maiello.
• Spanish by Xavi Callatelaboca
• Turkish by Ali Zühal.


Note 1: Deactivate Device Administration for Screen Lock before uninstalling.


Note 2: While using service driven features, make sure Screen Lock security is not set to none. This app stops itself when device is locked, and start itself when you unlock. Doing so it saves battery power.Note 3: Disable default device lock and unlock sound, if using it from this app.Note 4: For animations to function:

Android 2.x: Make sure "Settings > Display > Animation" > "All animations" should be selected.

Android 4.x: Make sure "Setting > Developer options” > “Transition animation scale" and “Animator duration scale” is not set to “Animation off”.


Important
We are noticing some unusual negative ratings given by some users, without proving a review or cause of it. We cannot help you or make improvements to the app without being informed properly. If you are genuinely unhappy, please consider consulting us over email with a brief description of the issue, so that we come to know about the problem, and fix it on upcoming updates or we can help you or let you know if the problem is somewhere else.


Improvement suggestions are most welcome, let us know what you need and we will provide updates as and when ready.


Don't forget to rate and give your valuable comments. User satisfaction is important to us, this encourage us to work harder and better. ** Luați în considerare „ecran de blocare Pro“ pentru a sprijini dezvoltarea noastră **

Notă:
Această aplicație utilizează dispozitiv permisiunea de administrator. Este necesar și utilizat numai pentru blocarea dispozitivului atunci când utilizați aplicația. Trebuie să activați Administrare înainte de a putea fi utilizat. De asemenea, trebuie să dezactivați Administrare înainte de a putea dezinstala.


Ecranul de blocare, pentru Android ™ cu ecran off animație. Acesta vă permite să ecraneze și blocați dispozitivul. Ușor de utilizat și economisește utilizarea butonul de alimentare. Doar blocare fără probleme chiar și în Android ™ 4.0.x și mai sus, fără ecran pâlpâire.


Viteza de animație este ajustat cu „scara de animație de tranziție“ și „Scară durată animator“ așa cum este stabilit în aparat. Dacă setați la .5x, ecran dezactivat animație devine mai rapid, dacă o crește, animații devin mai lent. Sfatul nostru, utilizați 1x pentru cea mai bună experiență de ecran dezactivat. Rețineți că, pe unele dispozitive Modificarea va intra în afecta după blocare și deblocare.


Pentru oprirea ecranului și blocați dispozitivul poate:
• Crează o scurtătură.
• Utilizați Blocare ecran widget 1x1 (Redimensionabil în Android 4.0+).
• Accesul la notificare.
• Agitați pentru a bloca.
• Acoperiți pentru a bloca. (Pro)
• Ecranul pe oprit prin punerea pe birou. (Pro)
• glisează de aer pentru a bloca și ecran pe off. (Pro)
• Ecran Acces Blocare apăsând lung butonul de căutare, în cazul în care dispozitivul are.


Caracteristicile includ:
• O blocare atingere.
• Mai multe pictograme pentru a selecta pentru widget și comenzi rapide. (Pro)
• Ecran oprit animație.
• Reglarea vitezei de animație. (Pro)
• Dispozitiv de Trezire fără a apăsa butonul de alimentare. (Pro)
• Suport pentru „Smart Lock“, „Nexus întipărit“ sau „senzor de amprentă digitală“. (Pro)
• Schimbare pictogramă pentru widget și nouă comandă rapidă. (Pro)
• Redenumiți comanda rapidă după cum doriți. (Pro)
• Animație în timp ce ecranul și a blocare.
• Vibrații la ajustarea puterea de blocare și vibrații.
• Blocare și sunet de deblocare, cu ajustarea volumului.
• Sunetul de blocare la pornire de animație. (Pro)
• Alimentare Comută plug. (Pro)


Caracteristici suplimentare:
• Păstrați aparatul treaz în timp ce citiți conținutul lung folosind Mișcarea ascultător. (Pro)
• Dispozitiv de trezire utilizând funcția de serviciu atunci când aparatul este oprit. (Pro)
• Activare serviciu numai pe ecranul de pornire.


caracteristici de utilitate:
• Activarea intarzierii pentru blocare Shake.
• Calibra se agită sensibilitate de blocare. (Pro)
• Pauză în modul Peisaj.
• glisează de aer de feedback haptic. (Pro)
• calibrare glisează aer. (Pro)
• glisează aerului pauză pe modul peisaj. (Pro)
• Atingeți de două ori pe widget pe ecran Oprit. (Pro)


Traduceri:
• Rusă de Serge.
• italian Agostino Maiello.
• spaniolă de Xavi Callatelaboca
• turc de Ali Zuhal.


Nota 1: Dezactivați Administrare Dispozitiv pentru ecranul de blocare înainte de dezinstalare.


Nota 2: În timp ce utilizați funcțiile de serviciu condus, asigurați-vă că de securitate Lock Screen nu este setat la nici unul. Această aplicație se oprește atunci când dispozitivul este blocat, și se începe atunci când deblocați. Procedând astfel, se economisește energia bateriei.


Nota 3: Dezactivați blocarea dispozitivului implicit și de a debloca un sunet, în cazul în care utilizați din această aplicație.


Nota 4: Pentru animații pentru a funcționa:
2.x Android: Asigurați-vă că „Setări> Afișaj> Animație“> „Toate animațiile“ ar trebui să fie selectate.
Android 4.x: Asigurați-vă că „Setare> Opțiuni pentru dezvoltatori“> „scară de animație de tranziție“ și «Scară durată Animator» nu este setat la «Animație off».


Important
Observăm unele evaluări neobișnuite negative date de către unii utilizatori, fără a se dovedi o revizuire sau cauza acesteia. Noi nu vă putem ajuta sau de a face îmbunătățiri ale aplicației, fără a fi informați în mod corespunzător. Dacă sunteți cu adevărat nefericit, vă rugăm să ia în considerare ne consultarea prin e-mail cu o scurtă descriere a problemei, astfel încât am ajuns să știm despre problema și fixați-l pe actualizări viitoare sau vă putem ajuta sau să vă anunțăm dacă problema este undeva altceva.


sugestii de îmbunătățire sunt cele mai binevenite, să ne spui de ce ai nevoie și vom oferi actualizări ca și atunci când este gata.


Nu uita pentru a evalua și de a da comentarii valoroase. Satisfacția utilizatorilor este importantă pentru noi, acest lucru ne încurajează să lucreze mai mult și mai bine.

Screenshot Screen Lock APK

 Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover Screen Lock APK Cover
download frp bypass apk android 2018 working 100 installation steps with frp bypass apk download process working to bypass google verification it aims to provide an expert advice to our online readers on how to tackle those situations when your samsung lock screen proves problematic hi guys i am back with my new topic and that is about samsung bypass google verify apk from which you can quickly get rid away from the lock screen with the help online apk downloader download apk files directly from google play to your computer and android device fastest apk downloader android data obb downloader download live nettv apk on your android ios tablets amazon android box device to watch 1000 live tv channels in 27 categories get live nettv 46 app in 2018 download google play services apk file v11975 440 182402865 comgoogleandroidgmsapk contains the fundamental google services and runs as a background service lucky patcher is a great android tool to remove ads modify permissions bypass premium applications license verification and more to use all features of lucky playview app download for android ios and pc playing and viewing movies is made a breeze by the play view app the app houses hours upon hours of content with showbox apk is one of the most entertaining apps to stream movies and tv shows serials within your smart devices something is exciting and new in showbox latest 4 textnow app is used for making free calls and chat across the world download textnow apk or directly use textnow login for getting access to your account4.5 stars based on 26923 reviews
free web page hit counter