Sunday, February 25, 2018

 Samsung Internet Browser Beta  APK Download

Samsung Internet Browser Beta APK

92 from - 24.472 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Smart tools pro v154 apk is here latest sadeemapk - Framaroot apk download download framaroot apk v193 - Samsung frp helper v02 wordpress - Durango wild lands 305 apk data for android - Mobdro tv online video streams mobdro apk app download - Showbox apk download show box 493 for android - Amazon kindle apk apkmirror wordpress - Apk downloader download apk files directly from google play - Whatsapp wikipedia - Whatsapp messenger apks apkmirror
Title: Samsung Internet Browser Beta
Author: Samsung Electronics Co., Ltd.
Latest Version: 5.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 5 februarie 2018


Download Samsung Internet Browser Beta APK from Samsung Electronics Co., Ltd. last update 5 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la browser.cs[@]samsung.com Politica de confidențialitate 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA

Samsung Internet Browser Beta Try out Samsung Internet's latest features one step ahead!

* Translation will be available until the last week of October.

Introducing Samsung Internet Beta, giving you early access to the newest features of the secure, private and optimized mobile web browser.

Now supports Android 5.0 and above.

Security & Privacy
Samsung Internet helps you protect your security and privacy while browsing the Internet.

* Download Manager
Feature to manage download history efficiently. You can pause, resume and cancel the download at your own ease. Manage downloads with better notifications.

* Content Blockers
Samsung Internet for Android allows 3rd party apps to provide filters for Content Blocking. You can browse the web without unnecessary content cluttering your screens.
With a Content Blocker enabled, take a look in the menu to see how many contents have been blocked, with the new Content Blocker Status UI.

* Tab Swipe
Swipe left or right in the URL bar or bottom toolbar, to navigate to your previous/next tab.

* Quick Menu
A new Quick Menu can be enabled in the Extensions, providing fast access to useful features.

* High Contrast Mode
A new High Contrast Mode can be enabled in the Accessibility settings, for those who require increased contrast to view webpages more comfortably like visually impaired.

More Comfortable
Samsung Internet supports features that make your everyday browsing more comfortable.

* Web Payments
Shopping on the web will get more secure and easier than ever with support for the new Web Payments API, letting you check out and pay securely with only a few taps.

* CloseBy (Physical Web)
When you approach a Physical Web beacon, the CloseBy service will make a notification showing the title and description of the website. Letting you easily access useful information close by.

* Progressive Web Apps indication badge
Progressive Web Apps are applications which can be installed like apps or used in the browser. When the page you are viewing supports this feature, an indication badge will appear in the URL bar.

* Amazon Shopping Assistant
Amazon Shopping Assistant can be turned on to enable you to get the best deals when shopping on the web by comparing products with Amazon.

* Video Assistant
Video Assistant lets you switch between various viewing modes while watching videos. Pop-up player lets you browse the web while watching videos.

* 360 Video
You can also view immersive videos right in the browser without needing to wear a GearVR headset. You can swipe to pan 360 videos to look around.

Better integrated with Samsung devices
Samsung Internet aims to provide a consistent and continuous user experience among various Samsung devices.

* Virtual Reality is available for the web! Place the phone into a Gear VR or Daydream headset when you are viewing a web page and it will open in immersive Virtual Reality.

* Samsung Internet is now optimized for desktop browsing with the DeX dock.


The following permissions are required for the app service.
For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
none

Optional permissions

Location: Used to provide location-based content requested by the user or location information requested by the webpage in use
Camera: Used to provide webpage shooting function and QR code shooting function
Microphone: Used to provide recording function on webpage
Contacts: Used to store phone numbers from webpages
SMS: Used to provide automatic SMS authentication function for Wi-Fi sign-in
Storage: Used to store files when downloading from webpages

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update. Încercați cele mai recente caracteristici Samsung Internet cu un pas înainte!

* Traducerea va fi disponibilă până în ultima săptămână a lunii octombrie.

Introducerea Samsung Internet Beta, oferindu-vă acces rapid la cele mai noi caracteristici ale browser-ul securizat, privat și optimizat pentru web mobil.

Acum suportă Android 5.0 și mai sus.

Securitate și confidențialitate
Samsung Internet vă ajută să vă proteja securitatea și confidențialitatea datelor în timp ce navigați pe Internet.

* Administrator de descărcări
 Caracteristica de a gestiona eficient istoricul descărcărilor. Puteți întrerupe, relua și să anulați descărcarea pe propriul usurinta. Gestionați descărcările cu notificări mai bune.

* de blocare a conținutului
Samsung la Internet pentru Android permite aplicații 3rd party pentru a furniza filtre pentru blocarea de conținut. Puteți naviga pe web fără conținut inutile aglomera ecrane.
Cu un blocant de conținut activat, să ia o privire din meniu pentru a vedea cât de multe conținuturi au fost blocate, cu noul conținut Blocker Stare UI.

* Tab Glisează
Glisați spre stânga sau spre dreapta în bara de adrese URL sau bara de jos, pentru a naviga la fila anterioară / următoare.

* Meniu rapid
Un nou meniu rapid poate fi activat în Extensii, oferind acces rapid la funcții utile.

* Modul de contrast ridicat
Un nou mod de contrast ridicat poate fi activat în setările de accesibilitate, pentru cei care au nevoie de un contrast sporit pentru a vizualiza pagini Web mai confortabil ca cu deficiențe de vedere.

Mai confortabil
Samsung Internet suporta caracteristici care face navigarea de zi cu zi mai confortabil.

* Plăți Web
Cumpărături pe web vor primi mai sigure și mai ușor ca niciodată cu suport pentru noul API Plăți Web, permițându-vă să verificați și să plătească în siguranță, cu doar câteva atingeri.

* Closeby (Physical Web)
Când vă apropiați de un semnalizator Web fizică, serviciul closeby va face o notificare cu titlul și descrierea site-ului. Permițându-vă acces ușor la informații utile în apropiere.

* Progressive Web Apps insignă indicație
Progressive Web Apps sunt aplicații care pot fi instalate ca aplicațiile sau utilizate în browser. Când pagina pe care o vizualizați acceptă această caracteristică, o insignă indicație va apărea în bara de adrese URL.

* Amazon Shopping Assistant
Amazon Shopping Assistant poate fi activat pentru a vă permite pentru a obține cele mai bune oferte atunci când fac cumpărături pe web prin compararea produselor cu Amazon.

* Asistent video
Video Assistant vă permite să comutați între diferitele moduri de vizualizare în timp ce vizionarea clipurilor video. jucător pop-up vă permite să navigați pe web în timp ce vizionarea clipurilor video.

* 360 Video
Puteți vedea, de asemenea, clipuri video captivantă, chiar în browser, fără a fi nevoie să poarte o cască GearVR. Puteți glisa pentru deplasare 360 ​​de clipuri video să se uite în jur.

mai bine integrate cu dispozitive Samsung
Samsung Internet își propune să ofere o experiență consistentă și continuă utilizator între diverse dispozitive Samsung.

* Virtual Reality este disponibil pentru web! Așezați telefonul într-un VR Gear sau Daydream căști atunci când vizualizați o pagină web și se va deschide în realitate virtuală captivantă.

* Samsung la Internet este acum optimizat pentru navigarea pe desktop cu dock DeX.


Următoarele permisiuni sunt necesare pentru serviciul aplicației.
Pentru permisiuni opționale, funcționalitatea implicită a serviciului este pornit, dar nu este permis.

permisiuni necesare
nici unul

permisiunile opționale

Locație: Folosit pentru a oferi conținut bazate pe locație solicitată de utilizator sau informațiile solicitate de locație pagina web în uz
Camera: Folosit pentru a oferi funcția de fotografiere pagina de web și QR fotografiere cod funcție
Microfon: Folosit pentru a oferi funcția de înregistrare pe pagina web
Contacte: Folosit la numerele de telefon ale magazinelor din paginile web
SMS: Folosit pentru a furniza funcția automată de autentificare prin SMS pentru Wi-Fi conectare
Stocare: Folosit pentru a stoca fișiere atunci când descărcarea de pagini web

Dacă versiunea de software de sistem este mai mic decât Android 6.0, vă rugăm să actualizați software-ul pentru a configura permisiunile App.
Anterior permisiunile permise pot fi resetate pe meniul Aplicații din setările dispozitivului după actualizare de software.

Screenshot Samsung Internet Browser Beta APK

 Samsung Internet Browser Beta APK Cover Samsung Internet Browser Beta APK Cover Samsung Internet Browser Beta APK Cover Samsung Internet Browser Beta APK Cover Samsung Internet Browser Beta APK Cover Samsung Internet Browser Beta APK Cover Samsung Internet Browser Beta APK Cover Samsung Internet Browser Beta APK Cover
tools support both unit formats metric unitimperial unit and several languages the app supports all device brands samsung sony htc lg huawei lenovo toshiba download framaroot apk v193 free official website samsung frp helper v02have a look what this tool can dobypass almost every frp protection by adb need combination firmwarethis tool has 2 methods to durango wild lands 305 apk data for android gather hunt craft cook farm build and trade to manage your domain and assets download mobdro apk finally after sort of time releasing mobdro 20 beta mobdro developer release the new official full version mobdro 204 on early 2016 showbox apk download install latest 493 version on androidget the latest apk file for showbox app on this page we have tested and it is 100 working legal amazon kindle apk apkmirror click to enlarge fileamazon kindle aapkmirror typerar archiv md5 b55112cf69219ebc73faa16e5223d9b2 download >> amazon kindle a online apk downloader download apk files directly from google play to your computer and android device fastest apk downloader android data obb downloader whatsapp messenger is a freeware and cross platform instant messaging and voice over ip voip service the application allows the sending of text messages and voice whatsapp messenger is a free messaging app available for android and other smartphones whatsapp uses your phones internet connection 4g3g2gedge or wi fi as4.5 stars based on 35631 reviews
free web page hit counter