Friday, March 23, 2018

 Aurcus Online MMORPG  APK Download

Aurcus Online MMORPG APK

88 from - 67.029 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Aurcus Online MMORPG
Author: Asobimo, Inc.
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 februarie 2018


Download Aurcus Online MMORPG APK from Asobimo, Inc. last update 14 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]aurcusonline.com Politica de confidențialitate 東京都豊島区池袋3-1-2 光文社ビル5F

Aurcus Online MMORPG ◇◆Super exhilarating action with aerial combos! Online RPG (MMO RPG) for smartphones "Aurcus Online"◆◇
Action RPG you can enjoy Online on your smart device is right here!

◆Simple yet deep combat system
Simple tap to release Skill plus the non-targeting system brings freedom to combats.
Combine the easy-to-control strikes and various Skills to finish the enemies in aerial combos!
Experience the stimulation taking full control of your character, and the exciting realistic action combats!

◆Enjoy the PvP (Player VS Player) with your friends
Arena feature where you fight against one another is available.
It sure will be exciting to battle with the character you have trained!
Communicating with your friends using the Chat or Emotion feature will make the tactics even wider!

◆World of adventure with infinite possibility
New fields, jobs, etc. will be added from updates. The world of adventure will expand, and will not end!

───────────
[Story]

Levaria, the land protected by the spirits.
Countries have fought with swords and magic for hundreds of years for their order and independence.

A few years ago, the advent of the Dark Force brought further chaos to the world.
Nations were perished overnight and many towns were invaded.
Not only monsters getting wild in various places but also the ancient beast is about to awake by the dark power of death.

To cope with the Dark Force, the alliance of the countries was inevitable.
However, the common enemy was not enough to wash away the grudges from the past.

The Galleria Kingdom proposed the founding of cooperative organization, and the conclusion of "Blood Oath".
That is an ancient spell that cannot be discarded even by the destruction of the world.

Thus, in the midst of the emergence of the Dark Force and the discord of the countries,
a stateless organization- Sword of Aurcus was born.

People start to gather to join the organization.
And you are just one of them right now...

───────────
[To Start the Game]

Please read carefully and agree to "Terms of Use", "Terms of Use Violation" and "Privacy Policy" on the RPG "Aurcus Online" official website, then please tap on the "Free App Download" banner to download the application.

───────────
[Notes]

Please contact us via Contact in the official website (see below) for requests or report of issues.
http://aurcusonline.com/contact/

*We prioritize on reports that came via Contact.
*Please note that you cannot play the game without SD card, or with the card with insufficient space.
*Large amount of data will be downloaded on the initial boot up. Please boot in the stable connection environment.

───────────

Aurcus Online
http://aurcusonline.com/ ◇ ◆ acțiune Super antrenantă cu combo-uri aeriene! RPG online (MMO RPG) pentru smartphone-uri "Aurcus Online" ◆ ◇
Acțiune RPG vă puteți bucura online de pe dispozitiv inteligent este chiar aici!

◆ simplu sistem de luptă încă adânc
robinet simplu pentru a elibera îndemânare, plus sistemul de non-direcționare aduce libertatea de a lupta.
Se combină ușor de controlat și de greve competențe diferite pentru a termina dușmani în combo-uri aeriene!
Experiența stimularea luând controlul deplin asupra caracterului tău, iar acțiunea realist interesant combate!

◆ Bucurați-vă de PvP (player vs Player) cu prietenii tăi
Arena caracteristică în cazul în care vă lupta unul împotriva celuilalt este disponibil.
Sigur că va fi interesant pentru a lupta cu caracterul ați antrenat!
Comunicarea cu prietenii utilizând caracteristica de chat sau Emotion va face tactica chiar mai mare!

◆ Lumea de aventura cu posibilități infinite
Noi domenii, locuri de muncă etc. vor fi adăugate la actualizări. Lumea de aventură se va extinde, și nu se va termina!

───────────
[Poveste]

Levaria, terenul protejat de spiritele.
Țările au luptat cu săbii și magie timp de sute de ani pentru ordine și independența lor.

Acum câțiva ani, apariția de forta intunecata a adus haos și mai mult în lume.
Națiunile au pierit peste noapte și multe orașe au fost invadate.
Nu numai monștri obtinerea sălbatice în diferite locuri, dar, de asemenea, fiara vechi este pe cale să se trezească prin puterea întunecată a morții.

Pentru a face față cu Forța întunecată, alianța țărilor era inevitabilă.
Cu toate acestea, inamicul comun nu a fost suficient pentru a spăla ranchiună din trecut.

Galleria Regatul propus înființarea de organizații cooperatiste, precum și încheierea de „Blood Oath“.
Aceasta este o vrajă străveche, care nu pot fi eliminate chiar și prin distrugerea lumii.

Astfel, în mijlocul apariția Forței Dark și disensiunile țărilor,
o sabie organizație- apatridă de Aurcus sa născut.

Oamenii încep să se adune să se alăture organizației.
Și tu ești doar unul dintre ele chiar acum ...

───────────
[Pentru a începe jocul]

Vă rugăm să citiți cu atenție și sunt de acord cu „Conditii de utilizare“, „Condiții de utilizare Încălcare“ si „Politica de confidențialitate“ de pe site-ul oficial RPG „Aurcus Online“, vă rugăm să apăsați pe „Free App Descărcați“ banner pentru a descărca aplicația.

───────────
[Note]

Vă rugăm să ne contactați prin contact direct în site-ul oficial (a se vedea mai jos) pentru cererile sau raportul de probleme.
http://aurcusonline.com/contact/

* Avem prioritate pe rapoartele care au venit prin contact.
* Vă rugăm să rețineți că nu puteți juca jocul fără card SD, sau cu cardul cu spațiu insuficient.
* Cantitate mare de date vor fi descărcate la boot inițailă. Vă rugăm să porniți în mediul de conexiune stabilă.

───────────

Aurcus online
http://aurcusonline.com/

Screenshot Aurcus Online MMORPG APK

 Aurcus Online MMORPG APK Cover Aurcus Online MMORPG APK Cover Aurcus Online MMORPG APK Cover Aurcus Online MMORPG APK Cover Aurcus Online MMORPG APK Cover
4.5 stars based on 61150 reviews
free web page hit counter