Monday, March 19, 2018

 Roll the Ball® - slide puzzle  APK Download

Roll the Ball® - slide puzzle APK

89 from - 1.277.357 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Roll the ball apk 1726 free download apk4fun - Roll the ball slide puzzle mod v1711 unlocked apk - Roll the ball slide puzzle for android free download - - - - - - -
Title: Roll the Ball® - slide puzzle
Author: BitMango
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 18 martie 2018


Download Roll the Ball® - slide puzzle APK from BitMango last update 18 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contact[@]bitmango.com Politica de confidențialitate 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 유니퀘스트빌딩 5층 (우편번호 13591)

Roll the Ball® - slide puzzle Roll the Ball® - slide puzzle is a simple addictive unblock puzzle game, keep you playing it!

Do you like the game genres as below? Great! Roll the Ball® - slide puzzle has all the elements. ;)
• Sliding Puzzles, Just move and move!
• Puzzle Games, Thought-provoking fun.
• Maze Puzzle Games, Escape the maze.
• Brain Teasers, Test yourself. Exercise your brain.
• Physics Puzzler, Physics-based gaming.
• Match-3 Puzzle, Easy to learn but hard to master.
• Retro Games, Revisit the classics
• Exam Prep & Tutoring, Practice makes perfect. Train you brain to active mind.
• Family Puzzle Games, Enjoy the game with your family.

Move the blocks with your finger to create a path for moving the ball to the red GOAL block. But riveted blocks can't be moved. Are you ready to play? Download and start solving puzzles now!


FEATURES
• SLIDING PUZZLE
- An essential is for the adult to kids of all ages.

• TONS OF EPIC LEVELS
- You can enjoy the game enough.

• NO TIME LIMIT
- Play at your own pace.

• NO WIFI? NO PROBLEM!
- Games you can play offline.

• MORE VARIATIONS
- Moving, Rotation mode to challenge & Star mode to relax.

• USEFUL IN-GAME FUNCTIONS:
- RESTART: Just restart a level quickly.
- UNDO : Have a mistake? Don't worry, just put it back.
- HINTS : It's a good friend. Of course, it may be wrong.

• GET DAILY BONUS & GIFTS
- The Santa may give gifts to you. Check a message box often.

• ANNOYING ADS? NO PROBLEM!
- Buy AD FREE(USD 1.99) or Participate in ads improvement program by in-game Email.

• OPTIMIZED ANDROID & GOOGLE PLAY GAMES
- Support both PHONES & TABLETS.
- Support both ARM & x86 DEVICES.
- Support GOOGLE+ recommendation.
- LEADERBOARDS & ACHIEVEMENTS from Google Play Games.
- CLOUD SAVE: Your game progress is being saved online with Google Play. You can sync your game progress between devices, phones & tablets using the same Google Play Account. It's support game progress only, not hints, not auto-save. Be careful, if you tap the "Save" or "Load" button, it will works at once.
- MULTIPLAYER GAME : It's required to sign-in Google Play Games. It consists of Basic, Star and Rotation modes. The Star mode in multiplayer game is fake, easy to say, Ignore the stars. Beat the other players worldwide. Invite your friends and enjoy the game together!

• UP-TO-COMING WITH GOOGLE PLAY
- QUEST, GIFTS, APP INDEXING

NOTES
• Roll the Ball® - slide puzzle contains the ads like banner, interstitial, video and house ads.
• Roll the Ball® - slide puzzle sells In-app products like AD FREE, Hints and level packages.
• This app requires following permissions.
- Modify or delete the contents of your SD card & Read the contents of your SD card
- Full network access Google Play billing service receive data from internet view network connections view Wi-Fi connections.
- Prevent tablet from sleeping

E-MAIL
• contact[@]bitmango.com

HOMEPAGE
• https://play.google.com/store/apps/dev?id=6249013288401661340

Like us on FACEBOOK
• https://www.facebook.com/BitMangoGames

Let's ROLL THE BALL. Let's CRUSH THE PUZZLE. lol

[AWARD]
- 2016-01-08 : New & Updated Games (133 countries)
- 2015-12-17 : New & Updated Games (98 countries) Rulati Ball® - puzzle de diapozitive este un simplu joc de puzzle captivant Deblocați, păstrați-l joci!

Iti place genurile de joc ca de mai jos? Grozav! Rulati Ball® - puzzle de diapozitive dispune de toate elementele. ;)
• alunecare puzzle-uri , doar muta și pentru a muta!
• Jocuri Puzzle distracție, gândit.
Jocuri • Maze Puzzle , Escape labirint.
• teasere Brain , Testați-vă. Exercitați creierul.
• Fizică puzzler , jocuri Fizică pe bază.
• Match-3 Puzzle , ușor de învățat, dar greu de stăpânit.
• Jocuri retro , revizita clasici
• Exam Prep & Meditatii , practica face perfect. Tren creier minte activă.
• Jocuri Familie Puzzle , Bucurați-vă de joc cu familia ta.

Mutați blocuri cu degetul pentru a crea o cale pentru a muta mingea la blocul GOAL roșu. Dar blocuri nituite nu pot fi mutate. Esti gata sa joci? Descărcați și începe rezolvarea puzzle-uri acum!


CARACTERISTICI
• Puzzle Alunecare
- un element esențial este pentru adult pentru copii de toate vârstele.

• tone de niveluri EPIC
- Vă puteți bucura de joc suficient.

• NO LIMIT TIME
- Jucați la propriul ritm.

• NU WIFI? NICI O PROBLEMA!
- Jocuri poți juca offline.

• mai multe variante
- în mișcare, modul de rotație pentru a contesta & modul de stele să se relaxeze.

• UTILE IN JOC-FUNCTII:
- RESTART: Doar reporni un nivel rapid.
- UNDO: Ai o greșeală? Nu-ți face griji, trebuie doar să-l puneți înapoi.
- Sugestii: Este un bun prieten. Desigur, aceasta poate fi greșit.

• GET BONUS ZILNIC & CADOURI
- Santa poate da cadouri pentru tine. Verificați o casetă de mesaj de multe ori.

• ADS Annoying? NICI O PROBLEMA!
- Cumpara AD GRATUIT (USD 1,99) sau de a participa la programul de anunțuri de îmbunătățire prin e-mail în joc.

• ANDROID & GOOGLE optimizate Jocuri Play
- Suport pentru ambele telefoane și tablete.
- Suport pentru ambele ARM și dispozitive x86.
- Suport GOOGLE + recomandare.
- leaderboard-și REALIZĂRILE de la Jocuri Google Play.
- CLOUD SAVE: Progresul joc este salvată online cu Google Play. Puteți sincroniza progresul joc între dispozitive, telefoane și tablete, utilizând același cont Google Play. Este un sprijin progres joc nu numai, indicii, nu auto-a salva. Fii atent, dacă apăsați butonul „Save“ sau „Load“, se va lucrează la o dată.
- MULȚI JOC: Este necesar să vă conectați în Google Jocuri Play. Se compune din modurile de bază, stele și de rotație. Modul de stele în joc multiplayer este fals, ușor de spus, ignora stelele. Bate ceilalți jucători din întreaga lume. Invită-ți prietenii și bucurați-vă de joc împreună!

•-UP TO promițători Google Play
- QUEST, CADOURI, APP INDEXING

NOTE
• Rulati Ball® - puzzle de diapozitive conține anunțuri, cum ar fi reclamele banner, interstițiale, video și de casa.
• Rulati Ball® - puzzle de diapozitive vinde în aplicație produse cum ar fi AD GRATUIT, Sugestii și pachete de nivel.
• Această aplicație necesită următoarele permisiuni.
- modifică sau șterge conținutul cardului SD & Citiți conținutul cardului SD
- Acces complet rețea de servicii de facturare Google Play primi date de la conexiunile de rețea Internet Vedere vizualiza conexiunile Wi-Fi.
- Prevenirea comprimat de dormit

E-MAIL
• contact[@]bitmango.com

PAGINĂ
• https://play.google.com/store/apps/dev?id=6249013288401661340

Ca-ne pe FACEBOOK
• https://www.facebook.com/BitMangoGames

Să rola mingea. Să se pisează PUZZLE. laugh out loud

[ADJUDECARE]
- 2016-01-08: Jocuri noi & actualizate (133 țări)
- 2015-12-17: Jocuri noi & actualizate (98 țări)

Screenshot Roll the Ball® - slide puzzle APK

 Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover Roll the Ball® - slide puzzle APK Cover
download roll the ball apk file v1726 combitmangorolltheballunrollmeapk move the blocks with your finger to create a path for moving the ball to the red goal block download and start solving puzzles in the unblock game now roll the ball slide puzzle v1711 apk download roll the ball slide puzzle v171 mod apk download changes in version v1711 various optimizations and game fixes download roll the ball slide puzzle android apk game for tablet or phone totally free beside this one we have thousands of other full versions of the best games in our collection4.5 stars based on 18254 reviews
free web page hit counter