Friday, February 23, 2018

 Remente - Self Improvement  APK Download

Remente - Self Improvement APK

88 from - 2.837 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Remente - Self Improvement
Author: Remente
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 21 februarie 2018


Download Remente - Self Improvement APK from Remente last update 21 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]remente.com Politica de confidențialitate Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Gothenburg, Sweden

Remente - Self Improvement Live a healthy and rich life with a system of personal development tools to help you focus, be organised, productive as well as goal and action oriented. Perfect for a new year's resolution! The skill and knowledge provided will help you maintain your mental wellbeing and enable you to live a rich and healthy life with greater self esteem, more self worth and less stress and anxiety.

The app contains the following tools to achieve personal growth
A goal setting guide that helps you to set achievable goals.
A day planner that contains daily to-do’s as well as long term goal actions and tasks.
A life assessment tool that gives you an overview of your focus in life.
A mood journal that explains what affects your mood and why you feel bad.
A curated collection of articles and exercises about every aspect of life.
A gallery of expertly crafted goal plans you can use to grow.

Goal setting guide
Becoming better and achieving personal growth and development can only be achieved by creating good goals and habits. Remente acts as your coach and offer guides and tips for setting and achieving goals that form sustainable habits which result in healthy behavior.

The Day Planner
To reach goals and form habits you need to plan, and be reminded of, when it’s time when to take action. The day planner is a smart and dynamic to-do list which plans your days for you based on the goals you’ve set for yourself.

Life assessment
Tracking how your life is balancing is important for your mental wellbeing and to reduce your stress and anxiety levels. The life assessment tool helps you determine where you should focus your personal development efforts to become mindful and healthy.

Mood Journal
You can learn what makes you feel better by using the Remente mood journal.
By tracking your mood you will understand what consequences your behaviours and habits have on your mental wellbeing and life. You can also tag your mood with words like “stressed” or “confident”. Use this to learn more about abstract emotions like self esteem. What habits increase your self esteem? Use the mood journal to find out.

Expert goal plans
We have a library full of expertly crafted goal plans that work as your life coach. They contain detailed plans, tips and information for how to succeed with common personal development goals.

Courses & Articles
Personal development and growth requires knowledge. We provide that knowledge in the form of courses and articles written by psychologists, business managers, life coaches and world champions in several fields. Here is a list of (most of) the topics we cover:

Good Time Management
Productivity and efficiency
Sleep Optimization
Memory Training
Friends & Social Interactions
Better Relationships, tips on dating & sex
Diets and Good Health
Stress Management
Anxiety Relief tips
Mindfulness tips
Motivation and Goal Setting
Personal Finance tips
Good Communication
Better Leadership
Making Good Decisions
Depression

Premium
We offer a premium subscription which contains several extra features and content that will help you grow even more.

The purchase is handled by your Google-account. You can always cancel or change your subscription directly in Google Play by going to settings after your purchase.

The subscription will be renewed 24 hours before it expires with a subscription identical to the one you last purchased. It is not possible to cancel an already purchased subscription.

Terms of use & Privacy policy
https://member.remente.com/terms-of-usage

The team behind Remente are experts in the fields of psychology, coaching and mental training. Previously, we’ve helped Sweden win the 2014 World Memory Championships, pioneered internet psychiatry treatments and coached world class athletes to achieve more and do better.

So far we have helped over 100.000 people with their mental wellbeing and reaching their goals. Allow us to help you as well and become a member of the Remente family. Thank you. Trăiește o viață sănătoasă și bogată, cu un sistem de instrumente de dezvoltare personală pentru a vă ajuta să se concentreze, să fie organizate, productiv precum și obiectiv și orientate spre acțiune. Perfect pentru rezoluție nou an! Îndemânarea și cunoștințele furnizate vor ajuta să mențină starea de bine mentală și vă permite să trăiască o viață bogată și sănătoasă, cu o mai mare stima de sine, mai mult de sine în valoare și mai puțin stres și de anxietate.

Aplicația conține următoarele instrumente pentru a realiza o creștere personală
Un ghid de setare obiectiv care vă ajută să stabilească obiective realizabile.
O Planificatorul zi de zi cu zi, care conține probleme de rezolvat, precum și acțiuni ale obiectivelor pe termen lung și sarcini.
Un instrument de evaluare a vieții, care vă oferă o imagine de ansamblu asupra concentrarea in viata.
Un jurnal de starea de spirit, care explica ce afecteaza starea de spirit si de ce te simți rău.
O colecție întreținută de articole și exerciții despre fiecare aspect al vieții.
O galerie de gol creat de experti planuri puteți utiliza pentru a crește.

Ghid de setare Goal
Devenind mai bine și realizarea unei creșteri de dezvoltare personală și poate fi realizat doar prin crearea unor obiective bune și obiceiuri. Remente acționează ca ghizii antrenor și oferă și sfaturi pentru stabilirea și atingerea obiectivelor care formează obiceiuri durabile, care au ca rezultat un comportament sănătos.

Planificatorul de zi
Pentru a atinge obiectivele și forma obiceiuri pe care trebuie să-și planifice și să fie amintit de, atunci când este timpul când să ia măsuri. Planificatorul de zi este o lista de sarcini inteligente și dinamice, care intenționează zilele pentru dumneavoastră, bazate pe obiectivele pe care le-ați stabilit pentru tine.

evaluarea duratei de viață
Urmărind modul în care viața ta este de echilibrare este importantă pentru bunăstarea dumneavoastră mentală și de a reduce nivelul de stres și de anxietate. Instrumentul de evaluare a vieții vă ajută să determinați unde ar trebui să se concentreze eforturile de dezvoltare personală pentru a deveni conștient și sănătos.

Starea de spirit Jurnalul
Poti afla ce te face să te simți mai bine folosind revista starea de spirit Remente.
Prin urmărirea starea ta de spirit veți înțelege ce consecințe comportamentele și obiceiurile au asupra stării de bine mentală și viața. Puteți eticheta de asemenea, starea ta de spirit, cu cuvinte ca „stresat“ sau „încrezător“. Utilizați acest lucru pentru a afla mai multe despre emoțiile abstracte, cum ar fi stima de sine. Ce obiceiuri creste stima de sine? Utilizați revista starea de spirit pentru a afla.

Planurile de obiectiv Expert
Avem o bibliotecă plină de planuri de obiectiv creat de experti care lucreaza ca antrenor de viață. Acestea conțin planuri detaliate, sfaturi și informații pentru modul de a avea succes cu obiective comune de dezvoltare personală.

Cursuri & Articole
Dezvoltarea personală și creștere necesită cunoștințe. Noi oferim aceste cunoștințe sub formă de cursuri și articole scrise de psihologi, manageri de afaceri, antrenori de viață și campioni mondiali în mai multe domenii. Aici este o listă de (cele mai multe), subiectele pe care le acoperă:

Bun management al timpului
Productivitatea și eficiența
Optimizarea Sleep
memorie de formare
Prietenii & Interacțiuni sociale
Relații mai bune, sfaturi cu privire la datarea & sex
Diete și bună de sănătate
Managementul stresului
sfaturi Anxietate Relief
sfaturi mindfulness
Motivație și stabilirea obiectivelor
Sfaturi Finanțe personale
Comunicare buna
O mai bună conducere
Efectuarea de decizii bune
depresiune

premiu
Va oferim un abonament premium, care conține mai multe funcții suplimentare și de conținut, care vă vor ajuta să crească și mai mult.

Achiziția este tratată de către Google contul. Puteți oricând anula sau modifica abonamentul direct în Google Play accesând setările după achiziționare.
 
Abonamentul va fi reînnoit de 24 de ore înainte de a expira cu un abonament identic cu cel achiziționat ultima dată. Nu este posibil pentru a anula un abonament deja achiziționat.
 
Termeni de utilizare & Politica de confidențialitate
https://member.remente.com/terms-of-usage

Echipa din spatele Remente sunt experți în domeniile psihologiei, coaching-ul și antrenamentul mental. Anterior, am ajutat Suedia câștigă din 2014 Campionatele Mondiale de memorie, pionier tratamente internet de psihiatrie si a antrenat sportivi de clasă mondială pentru a obține mai mult și de a face mai bine.

Până în prezent, am ajutat peste 100.000 de persoane cu bunăstarea lor mentală și atingerea scopurilor lor. Permiteți-ne să vă ajute la fel de bine și să devină un membru al familiei Remente. Mulțumesc.

Screenshot Remente - Self Improvement APK

 Remente - Self Improvement APK Cover Remente - Self Improvement APK Cover Remente - Self Improvement APK Cover Remente - Self Improvement APK Cover Remente - Self Improvement APK Cover Remente - Self Improvement APK Cover Remente - Self Improvement APK Cover Remente - Self Improvement APK Cover
4.5 stars based on 64829 reviews
free web page hit counter