Friday, February 23, 2018

 Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent  APK Download

Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK

88 from - 152.734 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent
Author: realtor.com®
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 februarie 2018


Download Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK from realtor.com® last update 14 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la androidsupport[@]realtor.com Politica de confidențialitate

Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent Realtor.com has more homes for sale nationwide than all other home buying apps. Find your perfect home while seeing listings updated in real time!

Whether you’re looking to buy your first home, find more room for an expanding family, or simply check the value estimate on a house you like, Realtor.com provides an easy-to-use and enjoyable home search experience tailored to your needs.

With the Realtor.com Real Estate App, you’ll be able to find homes, apartment rentals, real estate and open house listings directly from the MLS. Search homes for sale by drawing your search area on the map, school name or school district, or custom filters like days on market, square footage, price, amenities and much more. Save your favorite listings and see details on homes for sale nearby or nationwide.

Research neighborhoods, home prices and schools to find your dream house. Instantly see home prices and more with our augmented reality and image recognition tools!

When it's time to find your dream house, Realtor.com will be here so you never miss out on your dream home.

Realtor.com Homes for Sale Features:

Real Estate Sourced from MLS Listings
• Real Estate browsing in just a few quick swipes, with detailed photos of all properties
• MLS listings include details like price, sales history, property tax, school information & much more
• Real Estate search filters include days on market, hardwood floors, swimming pool, and more
• Move around the map or draw your own custom search area
• Commute time feature allows you to calculate your commute time to work and accounts for traffic!

Street Peek – Augmented Reality Listing Info
• Use augmented reality to instantly see home prices and more by simply holding the Street Peek camera up to any home. Pan left or right to see neighboring home details!
• Real Estate prices in real time! View listing and neighborhood details with your camera

Sign Snap – For Sale Sign Image Recognition
• Snap a photo of a for sale sign to get instant listing details and home photos
• Listing details include home price, square footage & more
• Share listings by text, Facebook & more

Android Wear App – Local Market Snapshot
• Real Estate prices – Get a median cost of home prices for any city
• Number of homes for sale, median square footage prices & days on market
• Tap to access home listings instantly

House Buying – Your Best Decision-Making Resource
• Search for homes by school name or school district
• Search the crime level in any neighborhood using the crime heat map overlay
• Home value estimates available for off-market properties
• Find homes for sale using the "Hide Pending/Contingent" filter
• 3D home tours where offered by listing agent. Check back for more 3D home tours added by agents for a more immersive experience!

House Buying Updates & Notifications
• House listings updated every day! 90% of real estate listings updated every 15 minutes
• Be the first to know! Notifications & alerts on price reductions & new listings
• Stay updated on new & pending MLS listings, price-reduced homes for sale & foreclosures
• Get contacted by agents via phone, email, text, or all three!

Homes & Apartments for Rent
• Renting but looking to buy? Browse for sale home listings on your phone
• Apartment finder, condos, houses for rent

Open House Events & More
• Open house times & driving directions to listings
• Realtor.com streams open house info to your TV with Chromecast
• Sign-in to Realtor.com to save your favorite searches and listings. Access them later on your phone or online

Search by school name or school district and find homes for sale! Find real estate, land for sale, open houses and much more from a massive array of MLS listings on Realtor.com®. Download today and start your home search!

Feedback? Contact us at androidsupport[@]realtor.com

Realtor.com® provides homes for sale and rental listings in the U.S. only. Realtor.com are mai multe case de vânzare la nivel național decât toate celelalte aplicații acasă de cumpărare. Găsiți casa ta perfectă în timp ce văd înregistrările actualizate în timp real!

Fie că sunteți în căutarea de a cumpăra prima dvs. acasă, găsi mai mult spațiu pentru o familie de expansiune, sau pur și simplu a verifica estimarea valorii pe o casa pe care doriți, Realtor.com oferă o experiență de căutare de acasă ușor de utilizat și plăcută adaptate nevoilor dumneavoastră .

Cu Real Estate App Realtor.com, veți putea găsi case, închirieri de apartamente, imobiliare și listări casa deschise direct din MLS. Cauta case de vanzare dupa desen zona de căutare pe hartă, numele școlii sau districtul școlar, sau filtre personalizate cum ar fi zile de pe piață, metri patrati, pret, facilități și multe altele. Salvați înregistrările preferate și vedea detalii despre casele de vânzare din apropiere sau la nivel național.

cartiere de cercetare, prețurile de acasă și școli pentru a găsi casa ta de vis. a se vedea instantaneu prețurile de acasă și mai mult cu instrumentele noastre realitate augmentată și imagine de recunoaștere!

Când este timpul pentru a găsi casa ta de vis, Realtor.com va fi aici, astfel încât să nu pierdeți pe casa ta de vis.

Case Realtor.com de vânzare Caracteristici:

Real Estate MLS provenite de la înregistrări
• browsing Real Estate în doar câteva glisări rapide, cu fotografii detaliate ale tuturor proprietăților
• MLS listări includ detalii cum ar fi prețul, istoricul de vânzări, impozitul pe proprietate, informații școală și multe altele
• filtre de căutare Real Estate include zile pe piață, podele din lemn masiv, piscina, și mai mult
• Mutare în jurul hărții sau a desena propria zonă de căutare personalizată
• funcție de ora navetei vă permite să calculați timpul naveta la locul de muncă și conturile pentru trafic!

Street Peek - Augmented Reality Listing Info
• Utilizați realitate augmentată pentru a vedea imediat prețurile de acasă și mai mult prin simpla ținând camera Street Peek până la orice acasă. Pan la stânga sau la dreapta pentru a vedea detalii de acasă vecine!
• Prețurile imobiliare în timp real! Vezi listare și de vecinătate, detalii cu camera foto

Sign Ajustare - De Vanzare Autentificare Image Recognition
• Fotografiați un semn de vânzare pentru a obține detalii listare și fotografii de acasă instant
• detalii includ afișare acasă preț, metri patrati si mai multe
• Distribuiți listări prin text, Facebook si mai multe

Android Wear App - Piața locală Instantaneu
• Prețurile imobiliare - Ia un cost mediu al prețurilor de origine pentru orice oraș
• Numărul de case de vânzare, prețurile medii de metri patrati si zile de pe piață
• Atingeți pentru a avea acces instantaneu la domiciliu listări

Casa de cumparare - cea mai bună sursă de luare a deciziilor
• Caută case după nume școală sau district școlar
• Căutați nivelul criminalității în orice vecinătate cu ajutorul criminalității hartă termică overlay
• estimări ale valorii Acasă disponibile pentru proprietățile off-piață
• Găsiți case de vânzare folosind „Ascunde În așteptare / condiționale“ filtru
• tururi 3D la domiciliu în cazul în care sunt oferite de agentul de listare. Verificați din nou pentru mai multe tururi de acasă 3D adăugate de agenți pentru o experiență mai captivantă!

casa de cumpărare Actualizări & Notificări
• listări Casa actualizat în fiecare zi! 90% din proprietăți imobiliare actualizate la fiecare 15 minute
• Fii primul care afla! Notificări și alerte privind reduceri de preț și noi listări
• Fiți la curent cu înregistrările noi & MLS în așteptare, case cu preț redus de vânzare & executări silite
• Ia contactat de agentii prin telefon, e-mail, text sau toate trei!

Case & Apartamente de vânzare
• Închirierea dar caută să cumpere? Căutați vânzare listări de acasă pe telefon
• Apartament Finder, apartamente, case de închiriat

Open House Events & Mai multe
• Deschideți casa ori și direcții de conducere pentru listări
• Realtor.com fluxuri de informatii casa deschisa la televizor cu Chromecastul
• Conectați-vă la Realtor.com pentru a salva căutările preferate și listări. le accesa ulterior pe telefon sau online

Căutare după nume școală sau district de școală și de a găsi case de vânzare! Găsiți imobiliare, terenuri de vanzare, case deschise și mult mai mult dintr-o gamă masiv de MLS listări pe Realtor.com®. Descarcă acum și începe căutarea acasă!

Parere? Contactați-ne la androidsupport[@]realtor.com

Realtor.com® oferă case de vânzare și de listări de închiriere numai S.U.A..

Screenshot Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK

 Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover Realtor.com Real Estate: Homes for Sale and Rent APK Cover
4.5 stars based on 97 reviews
free web page hit counter