Thursday, February 22, 2018

 Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live  APK Download

Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK

87 from - 9.120 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live
Author: Rail Jankari
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 10 decembrie 2017


Download Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK from Rail Jankari last update 10 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la railjankari[@]gmail.com Politica de confidențialitate Sector 33 Noida - 201303 Uttar Pradesh India

Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live Rail Jankari is an Indian Railways application. It acts as a one stop solution for your railway related queries. Grab this app and get information on the go!
A must have app for all train travelers in India!


★ What does Rail Jankari offer?

● PNR Enquiry & Tracking - Check PNR status as well as save it for future reference. Auto PNR tracking notifies you when current status changes. Rail Jankari also tracks incoming messages with PNR and adds those PNR's automatically to status tracking list.

● Train Schedule - Detailed schedules & route map of all trains, timings, stops, distance etc. You can also save it for offline usage.

● Search Trains - Any train. Any Date. Search almost all type of trains between stations and get seat availability, train schedule, running info, coach position and more.

● Train Running Status - Real time running information of trains, now with tracking on map. You can save it for offline usage.

● Station Status - Live status of all trains arriving and departing at a station within 2-9 hrs.

● Seat Availability - Choose your preferred train, Rail Jankari shows you seat availability up to 4 months of all classes at one place with one click.

● Fare Enquiry - Detailed imposed charges for railway reservation of different classes. All class fares at one click.

● Refund Calculator - Suggestive refund calculator to give you an idea about the cancellation charges and refund amount.

● Current Booking - Current booking availability in trains from a station within 4 hrs of departure. Shows all classes availability at once.

● Coach Layout - Seating arrangement layout of various coaches.

● Cancelled Trains - Fully and partially cancelled trains.

● Diverted Trains - Detailed information of all diverted trains.

● Rescheduled Trains - Detailed information of all rescheduled trains along with delay and expected arrival.

● Special Trains - Detailed information of all special event trains along with days & timings.

● Heritage Trains - Detailed information of all heritage trains plying amidst important stations.

● External Links - Links to IRCTC, NTES and other important web pages.

● Saved Data - One stop hub for all our saved data. View/delete at one place.

● Settings - Place to tweak the application with quick inputs, tracking and update check intervals, sound effects etc.


★ Key Features
✔ Material design, easy to use UI.
✔ Auto PNR tracking, notifies you when current status changes. Great, Isn't it?
✔ Multi-pane layout to show search form, history & saved data in a single flick.
✔ Route maps with cool animations for current station tracking in Running status.
✔ Coach position information based of historic data.
✔ Long press quick inputs to enter stations/trains quickly. Set it from settings!
✔ Detailed search history for everything you search.
✔ Detailed fare breakdown information. All class fares of a train on a single tap.
✔ Shows via stations when direct train is not available.
✔ Save PNR status, train schedules and running status for offline usage.
✔ 20+ color themes. The first and the only themed Indian Railways application.
✔ Rich eye-catching xxxhdpi ready layouts with reference to android design guidelines
✔ Free Wi-Fi availability information.
✔ More features on the way ..


★ A Brief Note To The Users
We ♥ to stay connected with our users. If you have any feedback, questions or concerns, please email us at: railjankari[@]gmail.com
If you come across any bugs/issues, we request you to help us make the application better by reporting bugs/issues via e-mail. Suggestions/Feature requests are welcome.


★ Disclaimer
Rail Jankari is not affiliated to Indian Railways. You are responsible for any legal implications that may arise from such usage. This application serves as a tool to show publicly available information. Please read the complete "Terms of use" in application under App Info. Rail Jankari este o aplicație Căile Ferate din India. Acesta acționează ca o soluție unică pentru interogările legate de cale ferată. Apuca această aplicație și pentru a obține informații cu privire la drum!
A trebuie să aibă app pentru toți călătorii de tren în India!


★ Ce oferă Rail Jankari?

 ● PNR anchetă și urmărire - Verificarea stării date PNR și salvați-l pentru consultare ulterioară. Urmărirea PNR Auto vă anunță la modificarea stării de curent. Rail Jankari urmărește, de asemenea, mesajele primite cu PNR și adaugă cele PNR în mod automat la lista de urmărire a statutului.

 ● Orarul trenului - orare detaliate si harta rutelor tuturor trenurilor, temporizări, se oprește, distanța etc De asemenea, puteți salva pentru utilizare offline.

 ● căutare Trenuri - Orice tren. Orice Data. Căutați aproape toate tipurile de trenuri între stații și pentru a obține disponibilitatea scaun, mersul trenurilor, informatii, poziția antrenor și mai mult să fie difuzate.

 ● circulația trenului Stare - timp real de funcționare a trenurilor de informații, acum cu urmărire pe hartă. Puteți să-l salvați pentru utilizare offline.

 ● Stație de stare - starea live a tuturor trenurilor care sosesc și care pleacă de la o stație în termen de 2-9 ore.

 ● Seat Disponibilitate - Alegeți trenul preferată, Rail Jankari vă arată disponibilitatea scaun de până la 4 luni de la toate clasele de la un loc cu un singur clic.

 ● Fare Enquiry - taxe impuse detaliate pentru rezervare de cale ferată din diferite clase. Toate tarifele de clasă de la un singur clic.

 ● Rambursați Calculator - Calculator de rambursare sugestivă pentru a vă oferi o idee despre taxele de anulare și suma restituirii.

 ● Rezervare actual - disponibilitate rezervare curent în trenurile de la o stație în decurs de 4 ore de la plecare. Afișează toate clasele de disponibilitatea la o dată.

 ● Aspect Coach - Scaune aspect aranjament de diverse antrenori.

 ● Trenurile anulate - în totalitate și parțial trenuri anulate.

 ● Trenurile Deturnate - Informații detaliate ale tuturor trenurilor deviate.

 ● Trenurile reeșalonate - Informații detaliate ale tuturor trenurilor reeșalonate, împreună cu întârziere și sosire de așteptat.

 ● Trenurile speciale - Informații detaliate ale tuturor trenurilor speciale de evenimente impreuna cu zile si temporizări.

 ● Trenurile Heritage - Informații detaliate ale tuturor trenurilor de patrimoniu care navighează în mijlocul stații importante.

 ● Legături externe - Link-uri către IRCTC, NTES și alte pagini web importante.

 ● Datele salvate - hub unic pentru toate datele noastre salvate. View / ștergerea la un singur loc.

 ● Setări - Locul pentru a optimiza aplicația cu intrări rapide, de urmărire și intervale de verificare de actualizare, efecte sonore etc.


★ Caracteristici cheie
 ✔ Design material, ușor de utilizat UI.
 ✔ urmărire PNR auto, vă anunță atunci când modificările starea curentă. Excelent, nu-i așa?
 ✔ aspect multi-panou pentru a afișa formularul de căutare, istoricul și datele salvate într-un singur film.
 ✔ Route hărți cu animații rece pentru stația curentă de urmărire în stare de funcționare de stare.
 ✔ informații referitoare la poziție Antrenorul pe baza datelor istorice.
 ✔ Apăsați lung intrări rapide pentru a intra statii / trenuri rapid. Setați-l la setările!
 ✔ istoricul de căutare detaliată pentru tot ceea ce cautati.
 ✔ informații detaliate defalcare tarif. Toate tarifele de clasă ale unui tren pe un singur robinet.
 ✔ Emisiunile prin stații atunci când trenul direct nu este disponibil.
 ✔ statut Salvare PNR, orarele trenurilor și starea de funcționare pentru utilizare offline.
 ✔ 20+ teme de culori. Primul și singurul tematice cererea Căilor Ferate din India.
 ✔ ochi-prinderea bogat xxxhdpi machete gata cu referire la liniile directoare de proiectare Android
 ✔ Wi-Fi informații disponibile.
 ✔ Mai multe caracteristici pe drum ..


★ O scurtă Notă Pentru Utilizatorii
Noi ♥ pentru a rămâne conectat cu utilizatorii noștri. Dacă aveți feedback, întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa: railjankari[@]gmail.com
Dacă întâlniți orice bug-uri / probleme, vă solicităm să ne ajuta să o mai bună aplicare prin raportarea erori / probleme prin e-mail. Sugestii / cereri de caracteristici sunt binevenite.


★ Disclaimer
Rail Jankari nu este afiliat la Căile Ferate din India. Sunteți responsabil pentru orice implicații juridice care pot apărea dintr-o astfel de utilizare. Această aplicație servește ca un instrument pentru a afișa informații disponibile în mod public. Vă rugăm să citiți complet „Termenii de utilizare“ în aplicarea în conformitate cu App Info.

Screenshot Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK

 Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover Rail Jankari - Indian Rail Info, PNR Status & Live APK Cover
4.5 stars based on 79680 reviews
free web page hit counter