Friday, February 23, 2018

 Pujie Black Watch Face for Android Wear  APK Download

Pujie Black Watch Face for Android Wear APK

91 from - 7.055 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Pujie Black Watch Face for Android Wear
Author: Pujie
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 16 noiembrie 2017


Download Pujie Black Watch Face for Android Wear APK from Pujie last update 16 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]pujieblack.com Politica de confidențialitate 1e J v/d Heijdenstr. 52A,1072 TW Amsterdam

Pujie Black Watch Face for Android Wear Create the most crisp watch faces for your Android Wear smartwatch, or use one of the endless options available online! All for one fixed small price!

Pujie Black watch face for Android Wear is a very easy to use digital and analog hybrid watch face designer. It has a huge number of settings and uses a futuristic on and off animation pattern. You can customize it to be very information dense including the date, phone and watch battery status, local weather information, your calendar events and your fitness data. Or you can leave the watchface as simple as you like. Ambient mode and interactive mode can be customized separately allowing you to be analog in one state and digital in the other.

→ ANDROID WEAR 2.0 (new)
• Fully standalone! ( iPhone and Android compatible )
• External complication data for:
  • the indicators
  • the background
  • the Tap Drawer
• Import presets from the web

→ INTERACTIVE WATCH FACE / LAUNCHER
Pujie Black allows you to assign custom actions to a huge number of possible tap targets. The Tap drawer, a panel with 6 tap targets, 4 mini tap targets and all three indicators make up to 13 assignable tap targets! It's a watch face and launcher in one! For all these tap targets you can choose from:

• The Calendar, Fitness, Weather view
• The Tap drawer
• Any installed watch or phone app
• Tasker tasks!
• Shortcuts!
• Watch actions (volume up/down, voice search etc)
• Phone actions (play/pause music, volume controls etc)

→ DESIGN
Design your own watch hands and backgrounds with the included vector drawing tool!

Demo video
https://goo.gl/3iodum

Manual
https://pujieblack.com/help/watch-part-designer.html

→ WIDGET
Even when you don't own an android wear smartwatch you can use Pujie Black. Use the same app to create a home screen clock widget!

→ KEY FEATURES
All settings are available using the launcher icon or from the android wear companion app. Some settings are available from the configuration menu on the watch.

• 20 presets to get you started
• Big community of presetters: http://goo.gl/ZSQjLO
• Choose from 800+ fonts
• Option to design you own analog watch hands
• Animated
• Tasker integration
• 5 day weather forecast
• Start any watch or phone app
• Square and round watches
• Google Fit ( Step counter, biking, running and walking )
• Calendar integration, event arcs and details view!
• Optional digital clock ( 24 hour or 12 hour clock )
• Weather data, Celsius or Fahrenheit
• Phone and smartwatch battery indicators
• Multiple time zones
• Screen on duration
• Battery friendly
• Share your presets with others
• And much more

→ MORE INFO
http://pujieblack.com

→ MORE PRESETS
http://goo.gl/ZSQjLO

→ PERMISSIONS
http://goo.gl/fimCnG

→ FAQ
!! Please contact us if you have any trouble with the app !!
support[@]pujieblack.com

How do I install the watch face?
1a. On Android Wear 1.x, run 'Resync apps' from the Android Wear app.
1b. On Android Wear 2.0. Download the watch app from the Play Store on the watch.
2. Long press your watch and choose Pujie Black as your watch face, or select the it using the Android Wear app.

How do I activate a widget?
1. Long press your home screen or go to the widget section in the app drawer (depends on your launcher)
2. Choose Pujie Black.
3. Design a new style, or choose one of your presets
4. Place and re-size to your liking

With which smartwatches is Pujie Black compatible?
All Android Wear watches, including:
• Huawei Watch
• LG G Watch
• Casio Smart Outdoor Watch
• LG Watch Urbane (all versions)
• TAG Heuer Connected
• Moto 360 (all versions)
• Fossil Q ( Founder, Marshal and Wander )
• Samsung Gear Live
• Sony Smartwatch 3
• ASUS ZenWatch ( all versions )
• MK Access
• Nixon The Mission
• Polar M600
• New Balance RunIQ
• LG Watch Style & Sport Creați fețele de ceas cele mai clare pentru Android SmartWatch Wear, sau de a folosi una dintre opțiuni nelimitate disponibile on-line! Totul pentru un preț fix mic!

Pujie fata ceas negru pentru Android Wear este un foarte ușor de utilizat designer de ceas fata digital și analogic hibrid. Acesta are un număr foarte mare de setări și folosește un futurist și dezactiva un model de animație . Puteți să-l personaliza pentru a fi foarte informații dense inclusiv data, telefonul și urmăriți starea bateriei , locală meteo informații, evenimentele din calendar și datele de fitness . Sau puteți lăsa watchface la fel de simplu cum doriți. Modul Ambient și modul interactiv poate fi personalizat separat, permițându-vă să fie analogic într-un singur stat și digitale în cealaltă.

→ UZURĂ ANDROID 2.0 (nou)
• Complet standalone! (IPhone și Android compatibile)
• Date complicații externe pentru:
• indicatorii
• fundalul
• Robinetul sertar
• presetări de import de pe web

→ INTERACTIVE WATCH FACE / Lansator
Pujie negru vă permite să atribuiți acțiuni personalizate la un număr foarte mare de posibile ținte de la robinet. sertarul de la robinet, un panou cu 6 obiective robinet, țintele 4 mini la robinet și toți cei trei indicatori se completează până la 13 ținte alocabile tap! Este o față de ceas și lansatorul într-un singur! Pentru toate aceste atingereEND_LINK puteți alege:

• Calendarul, Fitness, vedere Meteo
• Sertarul Tap
• Orice ceas instalat sau în aplicația de telefon
• sarcini Tasker!
• Comenzi rapide!
• Uita-te la acțiuni (volum în sus / jos, căutare vocală, etc)
• Acțiuni de telefon (redare / pauză muzică, comenzi de volum etc.)

→ PROIECTARE
Design-ul mâinile ceas proprii și fundaluri cu instrumentul de desen vectorial incluse!

Demo video de
https://goo.gl/3iodum

Manual
https://pujieblack.com/help/watch-part-designer.html

→ WIDGET
Chiar și atunci când nu dețineți o uzură SmartWatch Android puteți utiliza Pujie negru. Utilizați aceeași aplicație pentru a crea un widget acasă ceas ecran!

→ CARACTERISTICI
Toate setările sunt disponibile folosind pictograma de lansare sau din aplicația pentru Android Wear. Unele setări sunt disponibile din meniul de configurare pe ceas.

• 20 de presetări pentru a obține ai început
• comunitate mare de presetters: http://goo.gl/ZSQjLO
• Alegeți din peste 800 de fonturi
• Opțiunea de a proiecta dețineți mâini ceas analogic
• Animate
• Integrarea Tasker
Prognoza meteo • 5 zile
• Lansați orice ceas sau telefon app
• Piața și ceasuri rotunde
• Google Fit (Pas contra, ciclism, alergare și mersul pe jos)
• Integrarea calendar, arce de evenimente și să vezi detaliile!
• ceas digital opțional (24 ore sau 12 ore de ceas)
• Date meteo, grade Celsius sau Fahrenheit
• Indicatorii de baterii de telefon și SmartWatch
• fusuri orare multiple
• Ecran pe durata
• prietenos baterie
• Împărtășiți presetări cu ceilalți
• Și mult mai mult

→ DETALII
http://pujieblack.com

→ MAI MULT PRESETS
http://goo.gl/ZSQjLO

→ PERMISIUNI
http://goo.gl/fimCnG

→ FAQ
!! Vă rugăm să ne contactați dacă aveți orice probleme cu aplicația !!
support[@]pujieblack.com

Cum instalez fața ceasului?
1a. Pe Android 1.x Wear, executați 'Aplicații RESYNC' din aplicația Android Wear.
1b. Pe Android Wear 2.0. Descărcați aplicația ceas de la Magazin Play pe ceas .
2. Apăsați lung ceas și selectați Pujie negru ca fata de ceas, sau selectați-l utilizând aplicația Android Wear.

Cum pot activa un widget?
1. Apăsați lung pe ecranul de pornire sau mergeți la secțiunea widget în sertarul de aplicații (depinde de lansator)
2. Selectați Pujie Negru.
3. Crearea unui stil nou sau alegeți una dintre presetările
4. Locul și re-size pe gustul dvs.

Cu care smartwatches este Pujie negru compatibil?
Toate ceasuri Android Wear, inclusiv:
• Huawei ceas
• G Watch LG
• Casio ceas inteligent în aer liber
• LG Watch Urbane (toate versiunile)
• TAG Heuer conectat
• Moto 360 (toate versiunile)
• Fossil Q (Fondator, mareșalul și Wander)
• Samsung Gear Live
• Sony SmartWatch 3
• ASUS ZenWatch (toate versiunile)
• Accesul MK
• Nixon Misiunea
• Polar M600
• New Balance RunIQ
• LG Watch Style & Sport

Screenshot Pujie Black Watch Face for Android Wear APK

 Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover Pujie Black Watch Face for Android Wear APK Cover
4.5 stars based on 38713 reviews
free web page hit counter