Monday, February 19, 2018

 Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF  APK Download

Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK

85 from - 529.127 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - - Download updatestar updatestar - - - - - - -
Title: Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF
Author: Infraware Inc.
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 6 februarie 2018


Download Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK from Infraware Inc. last update 6 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]polarisoffice.com Politica de confidențialitate 19F, Daerung Techno Town 18, 19, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu Seoul, 08594, Korea

Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF Already 70 Million Users Across The World, Get the Latest Android Office App For Free.
Experience New All-in-One Complete Office Suite compatible with MS Word, Excel, PowerPoint and Adobe PDF. "Editors' Choice", "2015 Best App", and "Top Developer"awarded by Google Play.

■ Features ■
• Supported File Formats : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, HWP, ODT and PDF.
• Free Available for 24 templates, 20 various 2D/3D charts, 37 slide transition effects, 173 different shapes and 300 formulas for spreadsheet.
• Supporting 18 global languages including English, French, Arabic, Japanese, Russian, German, Italian, Spanish, etc
• Polaris Drive is a default cloud but also available other cloud service such as Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, clouds for 24 hours, 365 days.
• Polaris Office has earned ISO 27001 certification for International Cloud Privacy Standard.

Compact - Only 50 MB Size. Just one application enough for all different type of documents.
• You can open, edit and save all type of office files such as word, excel and powerpoint by one android office app installed.
• Experience your first mobile presentation in slide with pen and pointer features. Also, available Google Chromecast for full screen.

Compatible - Fully Compatible with Microsoft Office, PDF Reader & Converter.
• Open all file formats such as Microsoft Word, Microsoft Excel, Spreadsheet, Microsoft PowerPoint, Slide, and Google Docs.
• View PDFs right from your Android phone and save as PDF files from other type of documents.
• Without extracting zip files on Android device, you can easily open and read all type of documents.

Creative - Improve your skill, enhance your creativity with handwriting input.
• Draw and edit your idea with your own hands. Let you write on screen as though you were writing on actual paper.
• Directly, take pictures from camera to documents or insert video clips from your Android phone.

Connect - Quick and Easy Access for Anytime, Anywhere and Any device.
• Across all devices like Desktop, Tablet and Android phone, Keep your all documents always up-to-date in sync via Polaris Drive or other cloud service.
• Powerful search function will save your time to expand your search terms not just filename.

Collaborate - Writing notes directly with your hands then sharing your idea easily.
• Just simply sharing the link of documents with our cloud storage via SMS, email, Facebook and other channels.
• Leave your comments right away even PDF files and invite your colleagues to in-app communication to discuss revision before printing it out.

[Payment plan and auto-subscription]
• Polaris Office is free all-in-one office suite but some features can be limited by your cloud usage or your subscription option. Generally, you can use more features with reasonable price, please check details on polarisoffice.com/pricing
• You can upgrade to the Smart Plan ($3.99/month & $39.99/year) or the Pro Plan ($5.99/month & $59.99/year) to take the advantage of even more premium functions. (The price is based on US dollar. The actual price may differ depending on currency of each countries.)
• You can remove advertisement by purchasing Remove Ad for $2.99.
• Recurring payments and plan subscriptions are automatically processed. Your subscription will automatically renew.
• If you would like to stop your subscription, please cancel your subscription any time within 24 hours before the next renewal date. Subscription cancellation is available within the Google Play Store app details page or Google Wallet. (Reference: support.google.com/payments/answer/6220303?hl=en)

[Note]
• Official Site : Polarisoffice.com
• YouTube : youtube.com/user/infrawareinc
• Support : [Application] - [Settings] - [Customer Support] or [Official Site] – [Support]
• Privacy & Terms : www.polarisoffice.com/privacy Deja de 70 de milioane de utilizatori în întreaga lume, pentru a primi cele mai recente Android Oficiul App gratuit.
Experiența noi All-in-One Office Suite complet compatibil cu MS Word, Excel, PowerPoint și Adobe PDF. "Editors' Choice", "2015 Cel mai bun App", și "Producător Top" acordat de Google Play.

■ Caracteristici ■
• Formate de fișier acceptate: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, ppsx, TXT, HWP, ODT și PDF.
• gratuit disponibile pentru 24 de template-uri, 20 diferite diagrame 2D / 3D, 37 de efecte de tranziție de diapozitive, 173 de forme diferite și 300 de formule de calcul tabelar.
• Sprijinirea 18 limbi globale, inclusiv engleză, franceză, arabă, japoneză, rusă, germană, italiană, spaniolă, etc.
• Polaris Drive este un nor implicit, dar, de asemenea, disponibile alte servicii cloud, cum ar fi Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, nori timp de 24 de ore, 365 de zile.
• Polaris Office a câștigat ISO 27001 pentru International Cloud de confidențialitate Standard.

Compact - Doar 50 MB Dimensiune. Doar o singură aplicație suficient pentru toate diferite tipuri de documente.
• Puteți deschide, edita și de a salva toate tipurile de fișiere de birou, cum ar fi Word, Excel și PowerPoint de către o singură aplicație de birou Android instalat.
• Experiența prima prezentare mobil în diapozitive cu stilou și pointer caracteristici. De asemenea, este disponibil Google Chromecast pentru ecran complet.

Compatibil - Complet compatibil cu Microsoft Office, PDF Reader & Converter.
• Deschideți toate formatele de fișiere, cum ar fi Microsoft Word, Microsoft Excel, Spreadsheet, Microsoft PowerPoint, Slide, și Google Docs.
• Vizualizarea PDF-urilor de pe telefon Android și salvați ca fișiere PDF de la alt tip de documente.
• Fără extragerea fișierelor zip de pe dispozitivul Android, puteți deschide cu ușurință și să citească toate tipurile de documente.

Creative - Îmbunătățirea dvs. de calificare, spori creativitatea cu intrare scrierii de mână.
• Desenați și editați ideea ta cu propriile mâini. Să vă scrie pe ecran ca și cum ați scris pe hârtie reală.
• Direct, face fotografii de la aparatul foto la documente sau de a insera clipuri video de pe telefonul Android.

Connect - acces rapid și ușor pentru oricând, oriunde și orice dispozitiv.
• pe toate dispozitivele, cum ar fi desktop, Tablet și telefon Android, Păstrați-vă toate documentele mereu actualizate în sincronizare prin intermediul Polaris Drive sau un alt serviciu de cloud.
• Funcția de căutare puternic va economisi timp pentru a extinde termenii de căutare nu doar nume de fișier.

Colaborați - Scrierea note direct cu mâinile de partajare, apoi ideea ta cu ușurință.
• Doar pur și simplu de partajare link-ul de documente cu spațiul de stocare nor prin SMS, e-mail, Facebook și alte canale.
• Lăsați-vă comentarii imediat chiar și fișiere PDF și invita colegii la comunicare în aplicație pentru a discuta revizuirea înainte de a-l printa.

[Plan de plată și de auto-abonament]
• Polaris Office este gratuit suita de birou all-in-one, dar unele caracteristici pot fi limitate prin utilizarea cloud sau opțiunea de abonament. În general, puteți utiliza mai multe caracteristici cu preț rezonabil, vă rugăm să verificați detalii privind polarisoffice.com/pricing
• Puteți trece la planul de inteligent ($ 3,99 / lună & $ 39.99 / an) sau Planul Pro ($ 5,99 / lună & $ 59.99 / an) pentru a profita de mai multe funcții premium. (Pretul se bazeaza pe dolarul american. Prețul real poate diferi în funcție de moneda fiecărei țări.)
• Aveți posibilitatea să eliminați anunțul prin achiziționarea de Eliminare a anunțurilor pentru $ 2.99.
• plăți recursive și abonamente ale planului sunt procesate automat. Abonamentul se va reînnoi automat.
• Dacă doriți să opriți abonamentul, vă rugăm să anulați abonamentul în orice moment în termen de 24 de ore înainte de următoarea dată de reînnoire. Anularea abonamentului este disponibilă în pagina de detalii App Store sau Google Wallet Google Play. (Referință: support.google.com/payments/answer/6220303?hl=en)

[Notă]
• Site-ul oficial: Polarisoffice.com
• YouTube: youtube.com/user/infrawareinc
• Suport: [Aplicație] - [Setări] - [Customer Support] sau [Site-ul oficial] - [Suport]
• Confidențialitate și termeni și condiții: www.polarisoffice.com/privacy

Screenshot Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK

 Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover Polaris Office - Word, Docs, Sheets, Slide, PDF APK Cover
sulky velky only 289 w free shipping brand new mower sulky velky for toro commercial mowers buy now and take advantage of our summer savings specials download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software4.5 stars based on 69248 reviews
free web page hit counter