Monday, March 19, 2018

 pixel retouch - remove unwanted content in photos  APK Download

pixel retouch - remove unwanted content in photos APK

83 from - 1.065 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: pixel retouch - remove unwanted content in photos
Author: NEWAPPSDEV
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 1 ianuarie 2018


Download pixel retouch - remove unwanted content in photos APK from NEWAPPSDEV last update 1 ianuarie 2018 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la reaynlotfiapps[@]gmail.com Politica de confidențialitate

pixel retouch - remove unwanted content in photos PixelRetouch is an app that offers you all the tools you need to efficiently remove unwanted content from your iPhone photos.
Remove Useless Content for Touch and Retouch Photo Eraser
What magic can you do with pixel Touch Retouch?

* Remove telephone wires and posts, power lines
* Remove surface breaks and scratches—both straight and curved
* Remove photobombers
* Remove pimples and skin blemishes
* Remove human-made objects like stop lights, street signs, trash cans
* Remove whatever you feel is spoiling your photos
You can use Selection tools to select and then automatically remove unwanted details from the photo. Or you can use the Clone tool to manually copy detail from one part of the frame to another.

Feature :
Removing Objects with Content-Aware Fill and Patch in
Photo editor remove objects
Remove object of any photos
Remove objects from pictures
Object eraser on photo
Photo object eraser
Remove people from photo
Eraser tool for photos
Delete objects in photo
Remove objects from video
Removal element in photo

Quick Repair
Remove objects by just marking them

Innovative line removal
Flick over a piece of a line to remove it whole

One touch editing
Remove blemishes with a single touch
Removing Objects with Content-Aware Fill and Patch in
ONE-TOUCH FIXES

Make unwanted objects vanish right before your eyes by just marking them.
With Blemish Remover, you can touch any minor blemish once to remove it forever.

SINGLE-FLICK LINE REMOVAL—INNOVATIVE FEATURE

Mark only a section of a line to remove it whole; no need to be precise—the app will find the line.
If you need to erase only a part of a line, use Segment Remover.
Set Line Thickness to Thin, Medium, or Thick for better performance.
FREE 100% to enjoy it
Easy-to-use
Feel free to contact us if you have any problem about our Smart Retouch.
Do not forget to rate 5 ӿ because we deserve it! PixelRetouch este o aplicație care vă oferă toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a elimina eficient conținutul nedorit din fotografii iPhone.
Eliminați conținut inutil pentru Touch și retușare foto Eraser
Ce magic poate face cu pixeli Touch retușare?

* Scoateți fire și posturi telefonice, linii electrice
* Eliminați pauze de suprafață și zgârieturi-ambele drepte si curbe
* Eliminați photobombers
* Îndepărtați cosuri și pete ale pielii
* Îndepărtați obiectele făcute de om cum ar fi luminile de stop, semne stradale, coșuri de gunoi
* Eliminați tot ceea ce simți strică fotografiile
Puteți utiliza instrumentele de selecție pentru a selecta și apoi în mod automat elimina detaliile nedorite din fotografie. Sau puteți utiliza instrumentul Clone pentru a copia manual detaliu dintr-o parte a cadrului la alta.

Caracteristică :
Eliminarea obiectelor cu Aware Fill-conținut și Patch în
Editor foto elimina obiecte
Eliminați obiectul de orice fotografii
Eliminați obiecte din imagini
radieră obiect pe fotografie
Foto obiect radieră
Eliminați persoane din fotografie
instrument radieră pentru fotografii
Ștergeți obiecte din fotografie
Eliminați obiecte din videoclip
Element de demontare în fotografie

Servicii de reparare rapida
Îndepărtați obiectele doar prin marcarea lor

eliminarea liniilor inovatoare
Flick peste o bucată de o linie pentru ao elimina întreg

editare o singură atingere
Îndepărtați petele cu o singură atingere
Eliminarea obiectelor cu Aware Fill-conținut și Patch în
REMEDIERILE One-Touch

Asigurați obiectele nedorite dispar chiar în fața ochilor tăi doar prin marcarea lor.
Cu Blemish Remover, puteți atinge orice cusur minor o dată să-l eliminați pentru totdeauna.

SINGLE-FLICK LINE-REMOVAL INNOVATIVE FEATURE

Marcați doar o secțiune a unei linii pentru a elimina întreg; nu este nevoie să fie precise pe aplicație va găsi linia.
Dacă trebuie să ștergeți doar o parte dintr-o linie, utilizați Segment Remover.
Set Linie Grosime Subțire, Mediu sau Gros pentru o performanță mai bună.
GRATUIT 100% pentru a se bucure de ea
Ușor de folosit
Nu ezitați să ne contactați dacă aveți orice problemă cu privire la nostru inteligent retușare.
Nu uita pentru a evalua 5 ӿ pentru că o merităm!

Screenshot pixel retouch - remove unwanted content in photos APK

 pixel retouch - remove unwanted content in photos APK Cover pixel retouch - remove unwanted content in photos APK Cover pixel retouch - remove unwanted content in photos APK Cover pixel retouch - remove unwanted content in photos APK Cover pixel retouch - remove unwanted content in photos APK Cover
4.5 stars based on 78477 reviews
free web page hit counter