Sunday, February 25, 2018

 PhotoPills  APK Download

PhotoPills APK

97 from - 855 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Dji spark accessories tips spark help - Dji phantom 4 pro accessories tips phantom help - - - - - - - -
Title: PhotoPills
Author: PhotoPills
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 12 februarie 2018


Download PhotoPills APK from PhotoPills last update 12 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]photopills.com Politica de confidențialitate C/Mallorca, 7 2n 2a 07760 - Ciutadella de Menorca Illes Balears Spain

PhotoPills Unlock your creative potential! Discover how to easily turn any Sun, Moon and Milky Way scene you imagine into a real picture… and start shooting truly legendary photos every time you pick up the camera!

Whether your passion is to capture beautiful landscapes, immortalize the infinite night sky, surprise the bride and the groom in their happiest day... or to travel the world, PhotoPills will make you love exploring new artistic possibilities to tell visual stories in a way it wasn’t possible before.

* All in one app
PhotoPills is your personal assistant in all photographic matters. It provides tasty remedies to answer most of the questions when planning and shooting your creative ideas:
- The First 2D Map-Centric Planner: Sun, Moon, Milky Way
- Sun, Moon Alignments Fast Finder
- 3D Augmented Reality: Sun, Moon, Milky Way, Celestial Equator, Polaris, DoF, FoV
** NOTE: The Augmented Reality views of this app make use of your device's compass. Some devices may not have a compass.
- Photo Plans Manager
- Location Scouting Tool
- Key information: Sunrise/set, Twilights, Golden Hour, Blue Hour, Moonrise/set, Supermoon dates, Moon Calendar
- Calculators: Long Exposure, Timelapse, Spot Stars, Star Trails, Hyperfocal Table, DoF, FoV
- Widgets: Sun, Moon, Milky Way
- PhotoPills Awards… and much more!


* Endorsed by Masters
“PhotoPills is an invaluable tool which I use every time I plan a shoot.” – Mark Gee, Astronomy Photographer of the Year.
“A tool every photographer should have.” – Kevin Raber, Luminous-landscape.com.
“It pays off! Using such a tool ensures that we are repeatedly capable of quickly planning powerful shots.” – José B. Ruiz, Wildlife Photographer of the Year.

* How it works
Have you ever walked around a place and thought: "What a pity the Moon isn't EXACTLY right there... I would have captured a great photo!"? What about the Sun? And the Milky Way? Well, now you can let your imagination fly and calculate when this specific magic moment happens in just a few seconds:
- IMAGINE: the Milky Way arching over a powerful landscape, a giant full Moon appearing from behind a nearby hill or a sunset between two rocks on a magic beach... The only limit is your imagination!
- PLAN: easily calculate the exact date and time the scene you’ve imagined happens. Work smarter, not harder!
- SHOOT: just get out there, immerse yourself in the great outdoors, and enjoy living and capturing unique moments.

* Become a Legend
Because we know the huge amount of time, energy and love you put in your photos. We want to HONOR them, SHOW them to the World, and REWARD you with up to $6,600 in cash prizes. It's easy and FREE! Just submit your creative photos from PhotoPills and join the Legacy!

* Never waste an unmissable scene again
Create a To-Do list of planned photos and get to the location on time.

* Get it right
Adjust your frame for the best composition before you shoot. Use the 3D Augmented Reality Views to see whether Sun, Moon and Milky Way will be at the desired position when pressing the shutter.

* Explore, discover great places and create your own database of locations
If you come across a location you’d like to remember, save it as a Point of Interest.

* Enjoy all daily information in just one swipe with the Widgets
Just swipe down from the top of the screen to get all the Sun, Moon and Milky Way events for your current location and date, in addition to your upcoming photo plans.

* Get more than an app
Our goal is not only to help you plan your shots, but also to help you nail them. Whenever you need help, take a look at our How-To articles and videos or just contact us!

“This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill – the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take PhotoPills – you stay in Wonderland and we show you how deep the rabbit-hole goes. Remember: all we’re offering are Legendary Photos and Goosebumps in your skin, nothing more.” Deblocare potențialul creativ! Descoperiți cum să transforme cu ușurință orice Soare, Luna si Calea Lactee scenă vă imaginați într-o imagine reală ... și începe să tragă fotografii cu adevărat legendare de fiecare dată când ridicați aparatul de fotografiat!

Fie că pasiunea ta este de a captura peisaje frumoase, imortaliza cerul nopții infinit, surprinde mireasa si mirele, în cel mai fericit ziua lor ... sau să călătorească în lume, PhotoPills va face dragoste explorarea de noi posibilități artistice de a spune povești vizuale într-un mod nu a fost posibil înainte.

* Toate într-o singură aplicație
PhotoPills este asistent personal în toate aspectele fotografice. Acesta oferă remedii gustoase pentru a răspunde la majoritatea întrebărilor în planificarea și fotografiați idei creative:
- Prima 2D Harta-Centric Planner: Soarele, Luna, Calea Lactee
- Soarele, Luna aliniamente Finder Fast
- 3D Augmented Reality: Soarele, Luna, Calea Lactee, Celestial Ecuator, Polaris, DOF, FOV
** NOTĂ: Punctele de vedere de realitate augmentată de această aplicație face uz de busola dispozitivului. Unele dispozitive nu pot avea o busolă.
- Photo Planuri Director
- Instrumentul Locația Cercetași
- Informații cheie: Sunrise / set, amurguri, Golden Hour, albastru ore, Moonrise / set, date superluna, Moon Calendar
- Calculatoare: Expunerea pe termen lung, Timelapse, spot Stars, urmele lăsate de stele, hyperfocal de masă, DOF, FOV
- Widgets: Soare, Luna, Calea Lactee
- PhotoPills Premii ... și multe altele!


* Avizat de Masters
„PhotoPills este un instrument neprețuit pe care am folosi de fiecare dată când am de gând o trage.“ - Mark Gee, Astronomia Fotograf al Anului.
„Un instrument de fiecare fotograf ar trebui să aibă.“ - Kevin Raber, Luminous-landscape.com.
„Se plătește off! Folosind un astfel de instrument se asigură că suntem în mod repetat, capabila sa planuiasca rapid lovituri puternice.“- José B. Ruiz, Wildlife Fotograf al Anului.

* Cum functioneaza
V-ați plimbat vreodată în jurul valorii de un loc și gândit: „Ce păcat Luna nu este chiar acolo ... Mi-ar fi capturat o fotografie mare!“? Ce zici de Soare? Și Calea Lactee? Ei bine, acum puteți lăsa imaginația ta zbura și se calculează atunci când acest moment magic specific se întâmplă în doar câteva secunde:
- IMAGINATI: Calea Lactee arcuiesc peste un peisaj puternic, o Luna plina gigant apare din spatele unui deal din apropiere sau un apus de soare între două pietre pe o plajă magică ... Singura limita este imaginatia ta!
- PLAN: se calculează cu ușurință data și ora exactă scena care le-ați imaginat se întâmplă. Lucrați mai inteligent, nu mai greu!
- Împușcă: doar ajunge acolo, cufundați-vă în aer liber, și să se bucure de viață și capturarea momente unice.

* Devine o legenda
Pentru ca stim cantitatea mare de timp, energie și te iubesc pus în fotografiile tale. Vrem să-i onoram, să le arate lumii, și REWARD cu până la 6.600 $ în premii în bani. Este ușor și gratuit! Doar trimiteți fotografiile creative din PhotoPills și să se alăture Legacy!

* Nu deșeuri din nou o scenă care nu trebuie ratată
Crearea unei liste To-Do planificate de fotografii și de a ajunge la locația la timp.

* Ia-l de dreapta
Ajustați rama pentru cea mai bună compoziție înainte de a trage. Utilizați 3D realitate augmentată Views pentru a vedea dacă Soarele, Luna si Calea Lactee va fi în poziția dorită când se apasă declanșatorul.

* Exploreaza, descoperi locuri minunate și de a crea propria bază de date de locații
Dacă întâlniți o locație pe care doriți să vă amintiți, salvați-l ca un punct de interes.

* Bucurați-vă de toate informațiile de zi cu zi într-o singură glisează cu Widget-urile
Este suficient să glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a obține toate soarele, luna și Calea Lactee evenimente pentru locația curentă și data, în plus față de planurile tale de fotografii viitoare.

* Ia mai mult decât o aplicație
Scopul nostru nu este doar pentru a vă ajuta să vă planificați fotografiile dumneavoastră, dar, de asemenea, pentru a vă ajuta să le unghii. Ori de câte ori aveți nevoie de ajutor, să ia o privire la nostru Cum să-articole și clipuri video sau să ne contactați!

„Aceasta este ultima ta șansă. Dupa aceasta, nu există nici o cale de întoarcere. Iei pastila albastra - povestea se termină, te trezești în pat și crezi ce vrei să crezi. Iei PhotoPills - stați în Țara Minunilor și vă vom arăta cât de adânc merge iepure-gaura. Amintiți-vă: toate oferim sunt fotografii legendare și Goosebumps în pielea ta, nimic mai mult „.

Screenshot PhotoPills APK

 PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover PhotoPills APK Cover
spark help is a site for help with dji spark drones find the latest fixes how tos guides accessories modifications and more phantom help is a site for help with dji phantom 4 pro drones find the latest fixes how tos guides accessories modifications and more4.5 stars based on 39262 reviews
free web page hit counter