Thursday, February 22, 2018

 PhotoDirector Photo Editor App  APK Download

PhotoDirector Photo Editor App APK

92 from - 648.848 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Pixlr free photo editor android apps on google play - Download photodirector for pc on windows 108817vista - Photodirector photo editor app full 621 - A2z apk download apk mod apk android apps games - Best app for watching movies and tv on android and ios - Township 550 apk mod money for android rexdl - Free fire battlegrounds 1120 full apk mod data for - Androidapksfree page 2 of 33 free apps apk download - Sygic gps navigation maps v17313 cracked apk haxoff - Destiny 2 cracked pc game full unlocked haxoff
Title: PhotoDirector Photo Editor App
Author: CyberLink.com
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 februarie 2018


Download PhotoDirector Photo Editor App APK from CyberLink.com last update 14 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la PhotoDirector_Android[@]cyberlink.com Politica de confidențialitate 15F., No.100, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

PhotoDirector Photo Editor App Our quick photo editing app combines a feature-rich photo editor with a richly creative collage maker that lets you adjust RGB with a visual histogram. Change white balance or saturation, or apply photo effects and adjustments to an entire image or specific regions. Use photo filters with just one touch to apply lens flare effects or create light leaked photos. PhotoDirector App gives you an array of tools to turn your everyday pics into spectacular National Geographic style artwork.

All the best features you need to enhance and adjust images in one app:

Powerful yet Easy Photo Editing Tools
- Adjust HSL sliders and RGB color channels in your photo to easily colorize your shots, or correct tough white balance problems
- Easily adjust Tone with Brightness, Darkness, Exposure and Contrast sliders
- Quick White Balance correction for improved color accuracy
- Tweak Saturation for the most vivid image possible
- Apply photo effects both globally or to specific regions of your pictures

Advanced Camera Module with Live Effects
- Apply live photo effects as you snap your photos, and utilize a wide range of advanced camera features when you use the in-app camera feature!

Collage maker lets you tell even more stories with your photos
- Edit, adjust and then combine your favorite photos to create fantastic collages!

Intelligently remove objects from photographs
- Remove a photobomber, or an unwanted object, from your pics with quick Content-Aware Removal editing tools

Easy to Add HDR, photo effects & layer editing
- Add and adjust HDR effects to create dramatic travel pics, and landscape images
- Instantly choose preset photo effects including Lomo, Artistic, HDR and Vignette, to give your photo a professional artwork style finish
- Use the Blender tool to add an extra image or effect layer to your photo. The closest thing to desktop layer editing on your mobile!
- Add mood and style to your photograph with one-click overlays. Make light leaked photos, add grunge effects, lens flare and more
- Linear and radial blur tools let you create a range of imaginative photo effects from bokeh to tilt-shift

Quick and easy photo sharing
- Shoot a photo directly into the app, or enhance and adjust photos from your gallery
- Apply any adjustment, then set you pics as your mobile wallpaper without leaving the app
- Get your images ready to upload to Instagram with InstaFill, plus a host of creative photo filters
- Use PhotoDirector's powerful, quick editing and adjustment tools, then start photo sharing with your friends, family and followers on Facebook, Twitter, Flickr, Instagram and more

Unleash your inner professional photo editor. In-app Purchase Available for Upgrade to Premium Version
- Enables unlimited Object Removal
- Save images in Ultra HD 4K resolution (device dependent)
- Remove the PhotoDirector logo from Collages and Frames
- Remove in-app ads


[Minimum System Requirements]
- Android 4.1 (Jelly Bean) and above
- 1GHz processor
- 768MB RAM
- 480x640 screen resolution
- ARM CPU, Tegra 3 and above
- Supports JPEG / PNG images only


We would love to hear your suggestions & feedback for PhotoDirector – Photo Editor App! Please continue to send questions, suggestions and ideas to PhotoDirector_AppSupport[@]cyberlink.com

Like us: https://www.facebook.com/cyberlink Noastră rapidă aplicație de editare foto combină un editor foto feature-bogat cu un filtru de colaj bogat creativ care vă permite să reglați RGB cu o histogramă vizuala. Schimbarea balansul de alb sau de saturație, sau aplica efecte foto și ajustări pentru o întreagă imagine sau regiuni specifice. Utilizați filtre foto cu doar o singură atingere pentru a aplica lentile palele luminoase sau pentru a crea fotografii de lumină scurgeri. PhotoDirector App vă oferă o gamă largă de instrumente pentru a transforma pozele de zi cu zi în spectaculoase National Geographic stilul opera de arta.

Toate cele mai bune caracteristici aveți nevoie pentru a îmbunătăți și ajusta imaginile într-o singură aplicație:

puternic, dar usor de editare foto Instrumente
- Reglați glisoarele HSL și canale de culoare RGB în fotografie pentru colorize cu ușurință fotografii dvs., sau corecta probleme dificile pentru balansul de alb
- reglați cu ușurință Ton cu luminozitate,, expunere și cursoare Contrast
- Rapid de corecție a balansului de alb pentru acuratețea culorii îmbunătățită
- Tweak Saturație pentru imaginea cea mai vie posibil
- Aplicați efecte foto atât la nivel global sau la anumite regiuni ale imaginilor

Advanced Camera Modul cu Efecte live
- Aplicarea de efecte live a fotografiilor în timp ce fixați fotografiile, și să utilizeze o gamă largă de funcții avansate ale camerei atunci când utilizați caracteristica aparat de fotografiat în aplicație!

Collage Maker vă permite să vă spun mai multe povești cu fotografiile dvs.
- Editare, ajustați și apoi combina fotografiile preferate pentru a crea colaje fantastice!

elimina obiecte din inteligent fotografii
- Eliminarea unui nepoftit, sau un obiect nedorit, de la poze cu ajutorul unor instrumente rapide de editare Removal-Content Aware

ușor de a adăuga HDR, efecte foto și editare strat
- Adăugați și ajustați efecte HDR pentru a crea poze dramatice de călătorie, și imagini de peisaj
- alege instantaneu efecte foto presetate, inclusiv Lomo, artistic, HDR și Vignette, pentru a da fotografia un finisaj profesional stil de artă
- Utilizați instrumentul Blender pentru a adăuga o imagine sau un strat suplimentar la fotografia ta. Cel mai apropiat lucru de editare strat de desktop-ul de pe telefonul mobil!
- Adăugați starea de spirit și stilul de a fotografia cu suprapuneri-un singur clic. Asigurați fotografii de lumină scurgeri, adăuga efecte grunge, Lens flare și mai mult
- liniare și neclaritățile radială instrumente vă permit să creați o serie de efecte foto imaginative de la bokeh pentru a înclina-Shift

Rapid și ușor de partajare a fotografiilor
- Trage o fotografie direct în aplicație, sau spori și ajustați fotografiile din galerie
- Se aplică orice ajustare, atunci setați poze ca imagine de fundal mobil, fără a părăsi aplicația
- Ia imaginile gata pentru a încărca pe Instagram cu InstaFill, plus o serie de filtre foto creative
- puternic, editare rapidă și ajustare instrumente Utilizați PhotoDirector lui, apoi începe de partajare a fotografiilor cu prietenii, familia și adepți pe Facebook, Twitter, Flickr, Instagram și multe altele

dezlănțui interior editor foto profesional. Achiziție în aplicație disponibilă pentru upgrade la Premium Versiune
- Permite indepartarea obiect nelimitat
- Salvarea imaginilor în Ultra HD rezoluție 4K (dependente de dispozitiv)
- Scoateți logo-ul PhotoDirector din Colaje și Cadre
- Eliminarea anunțurilor în aplicație


[Cerințe minime de sistem]
- Android 4.1 (Jelly Bean) și de mai sus
- procesor de 1GHz
- 768MB RAM
- rezoluția ecranului 480x640
- ARM CPU, Tegra 3 și de mai sus
- Suporta doar imagini JPEG / PNG


Ne-ar plăcea să aud sugestii și feedback pentru PhotoDirector - Photo Editor App! Vă rugăm să continuați să trimită întrebări, sugestii și idei pentru a PhotoDirector_AppSupport[@]cyberlink.com

La fel ca noi: https://www.facebook.com/cyberlink

Screenshot PhotoDirector Photo Editor App APK

 PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover PhotoDirector Photo Editor App APK Cover
pixlr is a fun and free photo editor for quick fixes and amazing effects photodirector for pc helps you to edit your photos more enhanced way free download photodirector for windows 811087xpvista mac laptop photodirector photo editor app full download apk a2z apk mod apk xapk mod apps mod games android application free android app android apps android apk playboxmovies the most popular app for watching movies editors players widgets and more for android ipad and iphone township 550 apk mod money for android download free android game township apk find tons of the best games for any android tablet and phone rexdl free fire battlegrounds 1120 full apk mod data for android free fire is a survival third person shooter game in the form of a battle royale androidapksfree is your home to download apk of popular android apps and games across the web like whatsapp facebook messenger clash of clans tubemate vidmate sygic gps navigation maps v17313 cracked apk data unlocked sygic gps navigation premium apk is the most advanced gps navigation app for android with 3d destiny 2 cracked pc game full unlocked destiny 2 crack is an action shooter that takes you on an epic journey across the solar system destiny 2 crack in the4.5 stars based on 28027 reviews
free web page hit counter