Tuesday, March 20, 2018

 Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator  APK Download

Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator APK

95 from - 49.830 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator
Author: Ovia Health
Latest Version: 4.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 19 februarie 2018


Download Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator APK from Ovia Health last update 19 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]oviahealth.com Politica de confidențialitate

Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator Ovia Fertility is the #1 most accurate ovulation calculator and period tracker, helping users conceive up to 3x faster than the national average. With customized ovulation predictions based on your unique menstrual cycle, Ovia Fertility makes it fun and easy to manage your reproductive health and get pregnant faster.

How? When you log your data, our proprietary algorithm will help you track your cycle and predict your exact ovulation dates and fertile window, even if you have irregular periods! Track your menstrual cycle, ovulation, symptoms, and fertile window with Ovia Fertility.

ESSENTIAL TOOLS & FEATURES
◆ Customizable health tracker: log the data that fits into your life!
◆ Ovulation calculator and calendar
◆ Period tracker and mood diary
◆ 2000+ expert articles and tips on fertility, conception, and reproductive health
◆ Data-driven predictions of fertility and ovulation
◆ Non-TTC mode for women not trying to conceive
◆ Real-time health alerts based on your symptoms
◆ Community: ask and answer questions anonymously
◆ Option to export data to Excel

COMPREHENSIVE HEALTH TRACKER
°°° Period and menstrual cycle
°°° Moods and physical symptoms
°°° Intercourse
°°° Nutrition and weight
°°° Activity and exercise
°°° Sleep
°°° Ovulation and pregnancy tests
°°° Cervical fluid
°°° Medications
°°° Blood pressure
°°° Basal body temperature (BBT)

CUSTOMIZABLE FOR YOUR UNIQUE LIFESTYLE
◆ Receive support for irregular periods if you're trying to get pregnant or just tracking your cycle!
◆ Share data and sync your calendar with your partner
◆ Receive detailed health summaries and statistics
◆ Sync your fitness tracking devices
◆ Back up your data securely in iCloud
◆ Protect your app with a PIN
◆ Take the health assessment to unlock more tips & tools

PREMIUM SUPPORT (FOR FREE!)
+ See when you’ll be most fertile on your monthly calendar: your Fertility Forecast shows your your ovulation days, upcoming menstrual period, and peak fertile window in a calendar format to help you get pregnant faster
+ Receive free health summaries and statistics each week
+ Know exactly when your period is coming with our data-driven cycle predictor and fertility calculator
+ Record results of ovulation and pregnancy tests
+ Track premenstrual syndrome (PMS) symptoms, moods, and more
+ Easily view all data in your calendar

MORE ABOUT OVIA FERTILITY
We use proprietary algorithms based on cutting-edge fertility research to track your cycle and predict your exact ovulation and fertile window. Ovia is the most accurate ovulation predictor and fertility calculator. Our algorithm is even an accurate predictor for women with irregular periods who are trying to conceive. Best of all, the app is free!

**OVIA HEALTH**
Ovia Health uses data science and your daily information to deliver personalized plans, milestones, and immediate alerts for health risks. It's made available through insurers and employers worldwide who share our goals of helping women monitor their reproductive health and start families with confidence. If we partner with your employer or insurer (and you have identified them in the app), you’ll have access to an expanded set of tools and features!

THE HISTORY & SCIENCE BEHIND OVIA HEALTH
Ovia Health is a digital health company that uses mobile technology to help women and families live healthier lives. The Ovia Health apps have helped millions of women and families on their fertility, pregnancy, and parenting journeys. With billions of data points collected and analyzed, Ovia Health uses data-driven science to help women conceive up to 3x faster than the national average, have healthier pregnancies, and start families with confidence.

STAY IN TOUCH
Blog: http://blog.oviahealth.com
Facebook: http://www.facebook.com/oviahealth
Instagram: [@]oviahealth
Twitter: [@]oviahealth

CUSTOMER SERVICE
At Ovia Health, we're always working to improve your experience with our products. Have an idea for Ovia? Let us know! Email us at support[@]oviahealth.com Ovia Fertilitatea este # 1 mai precise calculator ovulatie si perioada de tracker, ajutând utilizatorii să conceapă până la de 3 ori mai rapid decât media națională. Cu predicții personalizate în funcție de ovulatie ciclu menstrual unic, Ovia fertilitate face distractiv și ușor de a gestiona sănătatea reproducerii și de a rămâne gravidă mai repede.

Cum? Când vă conectați datele, algoritmul nostru de proprietate va ajuta să urmăriți ciclul dvs. și prezice datele exacte de ovulatie si fereastra fertil, chiar dacă aveți perioade neregulate! Urmăriți ciclul menstrual, ovulatie, simptome, si fereastra fertil cu Ovia de fertilitate.

CARACTERISTICI ESENȚIALE & INSTRUMENTE
◆ personalizate tracker de sănătate: log datele pe care se potrivește în viața ta!
◆ Calculator Ovulația și calendar
◆ Perioada de urmărire și starea de spirit jurnal
◆ 2000+ articole de expert și sfaturi cu privire la fertilitate, concepție și sănătatea reproducerii
◆ predicții bazată pe date de fertilitate si ovulatie
◆ Non-TTC mod pentru femeile care nu incearca sa ramana gravide
◆ alerte în timp real de sănătate bazate pe simptomele
◆ Comunitatea: întrebări și răspunsuri anonim
◆ Opțiunea de a exporta date în Excel

TRACKER DE SĂNĂTATE GLOBALĂ
Perioada °°° și ciclu menstrual
Stări și ···························· simptome fizice
°°° Intercourse
°°° Nutriție și greutate
°°° Activitatea și exercițiile fizice
°°° Sleep
°°° ovulației și teste de sarcina
°°° fluid de col uterin
Medicamente ·
tensiune arteriala
°°° temperatura corpului bazale (BBT)

Personalizabilă pentru stilul dvs. unic
◆ Primiți sprijin pentru perioade neregulate, dacă încercați să rămâneți gravidă sau pur și simplu de urmărire a ciclului de!
◆ Distribuiți date și a sincroniza calendarul cu partenerul tau
◆ Primiți rezumate detaliate de sănătate și statistici
◆ Sync de monitorizare pentru fitness
◆ Copierea de rezervă a datelor în siguranță, în iCloud
◆ Protejați-vă aplicația cu un cod PIN
◆ Ia evaluarea de sănătate pentru a debloca mai multe sfaturi și instrumente

SUPORT PREMIUM (gratuit!)
+ A se vedea când vei fi cel mai fertil din calendarul lunar: Fertilitate forecast vă arată zilele cu ovulatie, perioada menstruala viitoare, iar fereastra fertile de vârf într-un format de calendar pentru a vă ajuta să obțineți gravidă mai repede
+ Primiți rezumate gratuite de sănătate și statistici în fiecare săptămână
+ Știe exact când perioada ta vine cu predictor nostru ciclu bazate pe date și calculator fertilitate
+ Se înregistrează rezultatele testelor de ovulatie si sarcina
+ Track sindromul premenstrual (PMS), simptome, stări, și mai mult
+ Vedea cu ușurință toate datele din calendar

MAI MULTE DESPRE OVIA FERTILITATEA
Noi folosim algoritmi de proprietate bazate pe cercetare fertilității de ultimă oră pentru a urmări ciclul și anticipa ovulația exactă și fereastra fertile. Ovia este cel mai precis ovulația predictor și fertilitate calculator. Algoritmul nostru este chiar un predictor precis pentru femeile cu cicluri menstruale neregulate, care incearca sa ramana insarcinate. Cel mai bun dintre toate, aplicația este gratuită!

** SĂNĂTATE OVIA **
Ovia de sănătate utilizează știința datelor și informațiile dvs. de zi cu zi pentru a oferi planuri personalizate, etape importante și alerte imediate pentru riscuri de sănătate. Este pus la dispoziție prin intermediul asiguratorilor si angajatorii din întreaga lume care împărtășesc obiectivele noastre de a ajuta femeile să monitorizeze sănătatea reproducerii și să înceapă familiile cu încredere. Dacă ne partener cu angajatorul sau asiguratorul dvs. (și le-au identificat în aplicație), veți avea acces la un set extins de instrumente și caracteristici!

ISTORIA & SPATELE OVIA DE SĂNĂTATE STIINTA
Ovia Sănătate este o companie digitală de sănătate care utilizează tehnologia mobilă pentru a ajuta femeile si familiile traiesc o viata mai sanatoasa. Aplicațiile Ovia de sănătate au ajutat milioane de femei și a familiilor în timpul călătoriilor de fertilitate, sarcina, si de parinti. Cu miliarde de puncte de date colectate și analizate, Ovia de sănătate utilizează știința bazate pe date pentru a ajuta femeile concepe până la de 3 ori mai rapid decât media națională, au sarcini mai sănătoase, și să înceapă familiile cu încredere.

ȚINE LEGĂTURA
Blog: http://blog.oviahealth.com
Facebook: http://www.facebook.com/oviahealth
Instagram: [@]oviahealth
Twitter: [@]oviahealth

SERVICIU CLIENȚI
La Ovia de sănătate, suntem mereu de lucru pentru a îmbunătăți experiența cu produsele noastre. Ai o idee pentru Ovia? Anunță-ne! ne e-mail la support[@]oviahealth.com

Screenshot Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator APK

 Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator APK Cover Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator APK Cover Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator APK Cover Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator APK Cover Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator APK Cover Ovia Fertility Tracker & Ovulation Calculator APK Cover
4.5 stars based on 21261 reviews
free web page hit counter