Friday, March 23, 2018

 Orbot: Proxy with Tor  APK Download

Orbot: Proxy with Tor APK

84 from - 125.120 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Orbot: Proxy with Tor
Author: The Tor Project
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 5 ianuarie 2018


Download Orbot: Proxy with Tor APK from The Tor Project last update 5 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]guardianproject.info Politica de confidențialitate

Orbot: Proxy with Tor Orbot is a free proxy app that empowers other apps to use the internet more securely. Orbot uses Tor to encrypt your Internet traffic and then hides it by bouncing through a series of computers around the world. Tor is free software and an open network that helps you defend against a form of network surveillance that threatens personal freedom and privacy, confidential business activities and relationships, and state security known as traffic analysis.

*** Android 4.0 and lower, you can download older versions from https://guardianproject.info/releases/ or through the FDroid.org open app store at https://f-droid.org. The last release with KitKat and older support is: https://guardianproject.info/releases/Orbot-v14.1.4-UpToKitKat-nonPIE.apk ***

*** SAMSUNG GALAXY USERS ***
On some devices, aSamsung app is listening on the same network port that Orbot needs. Download 'SockStat' from Google Play. Look for the app on port 9050. Force stop and disable that app. You can also try to change Orbot's "Tor SOCKS" setting under the Debug section to 9051 or AUTO. You can see the fix in this video: https://www.youtube.com/watch?v=yK-nK4F67_g
*****

Orbot is the only app that creates a truly private internet connection. As the New York Times writes, “when a communication arrives from Tor, you can never know where or whom it’s from.” Tor won the 2012 Electronic Frontier Foundation (EFF) Pioneer Award.

★ ACCEPT NO SUBSTITUTES: Orbot is the safest way to use the Internet on Android. Period. Orbot bounces your encrypted traffic several times through computers around the world, instead of connecting you directly like VPNs and proxies. This process takes a little longer, but the strongest privacy and identity protection available is worth the wait.

★ PRIVATE WEB SURFING: Use with Orfox, the most anonymous way to access any website, even if it’s normally blocked, monitored, or on the hidden web. Get Orfox: https://play.google.com/store/apps/details?id=info.guardianproject.orfox

★ PRIVACY FOR APPS: Any installed app can use Tor through Orbot's built-in VPN

★ PRIVACY FOR EVERYONE: Tor can help you confidentially research a competitor, get around someone blocking your favorite site, or circumvent a firewall to watch sports at work.

★ PRIVACY MADE EASY: Check out our fun, interactive walkthrough: https://guardianproject.info/howto/browsefreely

★ IT’S OFFICIAL: This is the official version of the Tor onion routing service for Android.

***We Love Feedback***
★ ABOUT US: Guardian Project is a group of developers that make secure mobile apps and open-source code for a better tomorrow.
★ OPEN-SOURCE: Orbot is free software. Take a look at our source code, or join the community to make it better: https://gitweb.torproject.org/orbot.git or https://github.com/n8fr8/orbot
★ MESSAGE US: Are we missing your favorite feature? Found an annoying bug? We’d love to hear from you! Send us an email: support[@]guardianproject.info

***Disclaimer***
The Guardian Project makes apps that are designed to protect your security and anonymity. The protocols that we use are widely regarded as the state of the art in security technology. While we are constantly upgrading our software to combat the latest threats and eliminate bugs, no technology is 100% foolproof. For maximum security and anonymity users must utilize best practices to keep themselves safe. Orbot este o aplicație proxy gratuit care permite alte aplicații să folosească internetul mai sigur. Orbot folosește Tor pentru a cripta traficul pe Internet și apoi se ascunde prin care cade printr-o serie de calculatoare din întreaga lume. Tor este un software gratuit și o rețea deschisă care vă ajută să apere împotriva unei forme de supraveghere de rețea care amenință libertatea personală și a vieții private, activitățile de afaceri confidențiale și relații, și securitatea de stat cunoscut sub numele de analiza traficului.

*** Android 4.0 și mai mici, puteți descărca versiuni mai vechi de la https://guardianproject.info/releases/ sau prin intermediul App Store deschis FDroid.org la https://f-droid.org. Ultima versiune cu KitKat si sprijin este mai în vârstă: https://guardianproject.info/releases/Orbot-v14.1.4-UpToKitKat-nonPIE.apk ***

*** UTILIZATORI Samsung Galaxy ***
Pe unele dispozitive, aSamsung aplicația este de a asculta pe același port de rețea care Orbot are nevoie. Descarcă 'SockStat' din Google Play. Uita-te pentru aplicația pe portul 9050. Oprire forțată și dezactivați aplicația respectivă. Puteți încerca, de asemenea, să schimbe Orbot lui „Tor SOCKS“ setare în secțiunea Debug la 9051 sau AUTO. Puteti vedea fix în acest film: https://www.youtube.com/watch?v=yK-nK4F67_g
*****

Orbot este singura aplicație care creează o conexiune la internet cu adevărat privat. Pe măsură ce New York Times scrie, „când sosește o comunicare de la Tor, nu mai poți ști unde sau cine este de.“ Tor a câștigat 2012 Electronic Frontier Foundation (EFF) Pioneer Award.

★ ACCEPT substitute: Orbot este cel mai sigur mod de a utiliza internetul pe Android. Perioadă. Orbot ricoșează traficul criptat de mai multe ori prin calculatoare din întreaga lume, în loc să vă conectați direct la fel ca și proxy-uri VPN-uri. Acest proces durează puțin mai mult, dar cea mai puternică a vieții private și a identității de protecție disponibile este în valoare de așteptați.

★ PRIVATE SURFING WEB: Utilizarea cu Orfox, modul cel mai anonim pentru a accesa orice site web, chiar dacă este în mod normal, blocat, monitorizat, sau pe web ascunsă. Ia-Orfox: https://play.google.com/store/apps/details?id=info.guardianproject.orfox

★ CONFIDENȚIALITATE PENTRU APPS: Orice aplicație instalată poate utiliza Tor prin Orbot încorporat VPN

★ INTIMITATE pentru toată lumea: Tor poate ajuta să cercetare în mod confidențial un concurent, pentru a primi în jurul valorii de cineva blocarea site-ul tau preferat, sau sustragere de un firewall pentru a viziona sport de la locul de muncă.

★ CONFIDENȚIALITATE ușor de făcut: distractiv Check out nostru, walkthrough interactiv: https://guardianproject.info/howto/browsefreely

★ Este oficial: Aceasta este versiunea oficială a serviciului de rutare ceapa Tor pentru Android.

*** We Love *** Feedback
★ DESPRE NOI: Guardian Project este un grup de dezvoltatori care fac aplicațiile mobile sigure și cod open-source un viitor mai bun.
★ OPEN-SOURCE: Orbot este un software gratuit. Aruncati o privire la codul nostru de sursă, sau alăturați-vă comunității pentru a îmbunătăți: https://gitweb.torproject.org/orbot.git sau https://github.com/n8fr8/orbot
★ MESAJ SUA: Ne lipsește caracteristica ta preferată? S-au găsit un bug enervant? Ne-am bucura sa primim vesti de la tine! Trimite-ne un e-mail: support[@]guardianproject.info

*** Disclaimer ***
Proiectul Guardian face aplicațiile care sunt concepute pentru a proteja securitatea și anonimatul. Protocoalele pe care le folosim sunt pe larg considerate ca fiind stadiul tehnicii în domeniul tehnologiei de securitate. In timp ce noi sunt în mod constant actualizarea software-ul nostru pentru a combate cele mai recente amenințări și de a elimina bug-uri, nici o tehnologie este de 100% foarte simplu de manevrat. Pentru utilizatorii de maximă securitate și anonimat trebuie să utilizeze cele mai bune practici pentru a se menține în condiții de siguranță.

Screenshot Orbot: Proxy with Tor APK

 Orbot: Proxy with Tor APK Cover Orbot: Proxy with Tor APK Cover Orbot: Proxy with Tor APK Cover Orbot: Proxy with Tor APK Cover Orbot: Proxy with Tor APK Cover Orbot: Proxy with Tor APK Cover
4.5 stars based on 47433 reviews
free web page hit counter