Friday, February 23, 2018

 OFFROAD ATLAS  APK Download

OFFROAD ATLAS APK

83 from - 21 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Download updatestar updatestar - Twitter its whats happening - Teendreams mecvideos - - - - - - -
Title: OFFROAD ATLAS
Author: OFFROAD ATLAS
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 9 octombrie 2017


Download OFFROAD ATLAS APK from OFFROAD ATLAS last update 9 octombrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la mike[@]offroadatlas.org Politica de confidențialitate Offroad Atlas 5211 Bison Dr. Lincoln NE, 68516

OFFROAD ATLAS OFFROAD ATLAS allows you to safely explore our National Forest land, even offline. The app shows your GPS location on our seamless Motor Vehicle Use Map (MVUM) to help you identify roads, stay on trails, obey use classifications, and navigate alternative routes in and out of the forest. We also offer quick access to the official MVUM PDFs.

What is a MVUM? It is a map that shows where you can legally operate a motor vehicle on National Forest land. OFFROAD ATLAS uses your phone’s GPS to show your location on our seamless map. We combine the MVUM with other data such as local roads and our map is easily downloaded for offline use.

You may browse the map while you have wifi or cell service and OFFROAD ATLAS will automatically download any of the areas you view for offline use when you don't have network access. You may also bulk download any of the areas you plan on visiting.

Always have as much information as possible, please consult the published (printable) PDF Motor Vehicle Use Maps available for any individual forests you plan on visiting to get the latest dispersed camping allowances, seasonal closures, and any other relevant information. As always, be careful, many trails and roads are not suitable for passenger car travel. Some are only traversable in the most capable off road vehicles by the most experienced drivers.

Have fun, be safe, and respect the trails.

Have another favorite Android mapping app but want to use the OFFROAD ATLAS Motor Vehicle Use Map? You're in luck!

OFFROAD ATLAS stores its data in the rmaps sqlitedb format that you can use with another mapping app that can handle rmaps data, such as Maverick: GPS Navigation.
See offroadatlas.org for details.

Night Mode available only on Android KitKat (4.4) and later devices.

OFFROAD ATLAS makes no warranty, expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, nor assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, reliability, completeness or utility of these geospatial data, or for the improper or incorrect use of these geospatial data. These geospatial data and related maps or graphics are not legal documents and are not intended to be used as such. The data and maps may not be used to determine title, ownership, legal descriptions or boundaries, legal jurisdiction, or restrictions that may be in place on either public or private land. Natural hazards may or may not be depicted on the data and maps, and land users should exercise due caution. The data are dynamic and may change over time. The user is responsible to verify the limitations of the geospatial data and to use the data accordingly.

The map service depicts Forest Service roads and trails that are designated for motor vehicle use under the official U.S. Government Code of Federal Regulations for identifying designated roads and trails (36 CFR 212.56). Road and Trail MVUM. Additional roads, such as highways, county roads or public roads, are included for mapping purposes. This map service shows the specific types of motorized vehicles allowed on the designated routes and seasonal designation. Data used in this map service are designed to be consistent with the MVUM (Motor Vehicle Use Map). The road and trail data are compiled from the GIS Data Dictionary data and Infra tabular data that the U.S. Forest Service administrative units have prepared for the creation of their MVUMs. This data is published and refreshed on a unit by unit basis as needed and approved by the individual units in order to stay in sync and consistent with the published MVUMs. Interstate, Highway, Other Major Non USFS Roads, and Historic roads for reference are for mapping purposes only and should not be relied upon for their availability for motorized use.

U.S. Geological Survey National Hydrography Dataset, U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration HPMS, and various USDA Forest Service datasets used in compiling this information. OFFROAD ATLAS vă permite să explorați în siguranță pământul nostru National Forest, chiar și offline. Aplicația afișează locația GPS pe seamless nostru Motor Vehicle Utilizare Harta (MVUM) pentru a vă ajuta să identificați drumuri, stați pe trasee, respectați clasificările de utilizare, și să navigați rute alternative și la ieșirea din pădure. De asemenea, oferim acces rapid la PDF-urile oficiale MVUM.

Ce este un MVUM? Este o hartă care arată unde vă puteți opera în mod legal un vehicul cu motor pe un teren forestier național. OFFROAD ATLAS utilizează dispozitivul GPS al telefonului pentru a afișa locația dvs. pe harta fără sudură. Combinăm MVUM cu alte date, cum ar fi drumurile locale și harta este ușor de descărcat pentru utilizare offline.

Veti putea naviga pe hartă în timp ce aveți WiFi sau mobil de serviciu și OFFROAD ATLAS va descărca automat oricare dintre zonele pe care le vizualizați pentru utilizare offline, atunci când nu aveți acces la rețea. De asemenea, s-ar putea în vrac descărca oricare dintre zonele pe care le plănuiți vizita.

au întotdeauna cât mai multe informații posibil, vă rugăm să consultați publicat (tipărit) PDF Motor Maps Vehicul de utilizare disponibile pentru orice păduri individuale pe care le plănuiți vizita pentru a obține cele mai recente alocații de camping, dispersați de închidere sezonieră, precum și orice alte informații relevante. Ca întotdeauna, fii atent, multe trasee și drumurile nu sunt potrivite pentru călătorii de autoturisme. Unele sunt doar în traversabila cele mai capabile vehicule de teren de către cei mai experimentați.

Distrați-vă, să fie în condiții de siguranță, și să respecte traseele.

Au un alt Android App favorit de cartografiere, dar doriți să utilizați OFFROAD ATLAS Motor Vehicle Utilizare Harta? Sunteți în noroc!

OFFROAD ATLAS stochează datele în format rmaps sqlitedb pe care le puteți utiliza cu o altă aplicație de mapare care se pot ocupa de date rmaps, cum ar fi Maverick: GPS de navigare.
A se vedea offroadatlas.org pentru detalii.

Modul de noapte este disponibil numai pe Android KitKat (4.4) și dispozitive ulterioare.

OFFROAD ATLAS nu face nici o garanție, expresă sau implicită, inclusiv garanțiile de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop, și nici nu își asumă nici o responsabilitate legală pentru acuratețea, fiabilitatea, caracterul complet sau utilitatea acestor date geospațiale, sau pentru utilizarea necorespunzătoare sau incorecte a acestor date geospațiale. Aceste date geospațiale și hărți sau reprezentări grafice aferente nu sunt documente legale și nu sunt destinate a fi utilizate ca atare. Datele și hărți nu pot fi utilizate pentru a determina din titlu, dreptul de proprietate, descrieri juridice sau limite, competența legală, sau restricțiile care pot fi în loc fie pe terenuri publice sau private. Riscuri naturale pot sau nu pot fi reprezentate pe date și hărți, iar utilizatorii de terenuri ar trebui să manifeste prudență cuvenită. Datele sunt dinamice și se pot modifica în timp. Utilizatorul este responsabil să verifice limitările datelor geospațiale și să utilizeze datele în mod corespunzător.

Serviciul de hartă descrie drumuri și trasee care sunt destinate utilizării autovehiculelor în conformitate oficial S.U.A. Codul Guvernului Federal Regulations pentru identificarea drumurilor și trasee (36 CFR 212.56) desemnat Serviciul forestier. Rutier și Trail MVUM. drumuri suplimentare, cum ar fi autostrăzi, drumuri județene sau drumuri publice, sunt incluse în scopuri de cartografiere. Acest serviciu harta prezinta anumite tipuri de vehicule motorizate permise pe rutele desemnate și denumirea sezonieră. Date utilizate în acest serviciu hartă sunt proiectate pentru a fi în concordanță cu MVUM (Motor Vehicle Utilizați Map). Datele de drum și de pistă sunt compilate din date GIS Dicționarul de date și a datelor tabelare infra că unitățile administrative US Forest Service au pregătit pentru crearea MVUMs lor. Aceste date sunt publicate și actualizată pe o unitate de bază unitate în funcție de necesități și aprobate de către unitățile individuale, în scopul de a rămâne în sincronizare și în concordanță cu MVUMs publicate. Interstatal, Highway, Alte majore non USFS drumuri, iar drumurile istorice pentru referință sunt doar pentru scopuri de cartografiere și nu ar trebui să fie invocate pentru disponibilitatea lor pentru utilizare motorizat.

US Geological Survey National Hidrografie Set de date, Departamentul US de Transport Federal Highway Administrare HPM, precum și diverse seturi de date USDA Forest Service utilizate în compilarea acestor informații.

Screenshot OFFROAD ATLAS APK

 OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover OFFROAD ATLAS APK Cover
no more missed important software updates updatestar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer from breaking news and entertainment to sports and politics get the full story with all the live commentary watch teendreams free porn video on mecvideos videos only the best ;4.5 stars based on 99983 reviews
free web page hit counter