Thursday, February 22, 2018

 Office Calculator Free  APK Download

Office Calculator Free APK

87 from - 5.852 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Office calculator free apk download latest version 524 - Office calculator free 524 download apk for android - Office calculator free 523 apk free download apkhere - Office calculator free 512 apk download apkplz - Free download office calculator 524 pro apk thunder - Office calculator pro for pc free download - Office calculator apk download free tools app for - - -
Title: Office Calculator Free
Author: taobits.net
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 12 septembrie 2017


Download Office Calculator Free APK from taobits.net last update 12 septembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la android[@]taobits.net taobits.net Christof Vollrath Peter-Strasser-Weg 17 12101 Berlin Germany

Office Calculator Free Office calculator with a virtual tape for Android,
fixed point or floating point mode,
various rounding modes, easy percent and tax calculation.
This is a calculator optimized for office tasks.

* Calculator with virtual tape
You can switch between calculator view and and tape view to have a full screen view of the tape.
Just tap on the tape to switch between views.
The tape of the calculator can have up to 1000 lines.

* Calculator support corrections on the tape
You can change values on the virtual tape to make corrections.
For corrections go to the context menu of the tape line with a long press.

* Calculator has percent calculation to add or subtract percent values.
The tape will display the percentage and the resulting value.

* Calculator has tax buttons (TX+, TX-) to add or sub tract tax (sales tax, VAT)
This makes it very easy to calculate tax amounts with the calculator.
The tape will display the tax rate and the resulting value.

* Calculator allows annotations on the tape
You can write a comment to a tape line.

* Calculator with fixed point arithmetic or floating point.
Fixed point arithmetic has 20 digits and 0 - 4 decimal places.
The floating point arithmetic has 64 bits (IEEE double precision).
By default, the calculator works with fixed point arithmetic and 2 decimal places as needed for most calculations with amounts.

* Calculator supports three rounding modes: up, down or 5/4.

This is the ad-sponsored variant of Office Calculator,
a Pro variant of Office Calculator without ads is also available. Calculator de birou cu o bandă virtual pentru Android,
Mod de virgulă mobilă punct fix sau,
diferite moduri de rotunjire, procente ușor și calculul impozitului.
Acesta este un calculator optimizat pentru sarcini de birou.

* Calculator cu bandă virtuală
Puteți comuta între vizualizare calculator și și vedere banda de a avea o vizualizare full screen a benzii.
Doar apăsați pe banda pentru a comuta între vizualizări.
Banda de calculator poate avea până la 1000 de linii.

* corecții Calculator de sprijin pe bandă
Puteți schimba valorile pe banda virtuală pentru a face corecții.
Pentru corecțiile du-te la meniul contextual al liniei de bandă cu o apăsare lungă.

* Calculator trebuie calcul la sută pentru a adăuga sau scădea valori procentuale.
Caseta va afișa procentajul și valoarea rezultată.

* Calculator are butoane fiscale (TX +, TX-) pentru a adăuga sau fiscale ale tractului sub (impozitul pe vânzări, TVA)
Acest lucru îl face foarte ușor pentru a calcula valorile fiscale cu calculatorul.
Banda va afișa rata de impozitare și valoarea rezultată.

* Calculator permite adnotări pe banda
Puteți scrie un comentariu la o linie de bandă.

* Calculator cu punct fix aritmetică sau în virgulă mobilă.
Punct fix aritmetică are 20 de cifre și 0-4 zecimale.
Aritmetice are 64 de biți (IEEE dublă precizie).
În mod implicit, calculatorul funcționează cu punct fix aritmetică și două zecimale după cum este necesar pentru cele mai multe calcule cu sume.

* Calculator suportă trei moduri de rotunjire: sus, jos sau 5/4.

Aceasta este varianta ad-sponsorizat de Biroul de Calculator,
o variantă Pro Office Calculator fără anunțuri este de asemenea disponibil.

Screenshot Office Calculator Free APK

 Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover Office Calculator Free APK Cover
download office calculator free apk 524 nettaobitsofficecalculatorandroid free all latest and older versions apk available android app by taobits free download the 5 office calculator free 524 at aptoide now virus and malware free no extra costs office calculator with a virtual tape for android fixed point or floating point mode various rounding modes easy percent and tax calculation office calculator free 512 apk for android nettaobitsofficecalculatorandroid created by taobits in finance apps download office calculator 524 mod apk from apkthunder for free download link for office calculator 524 mod apk is given below enjoy download office calculator pro for pc free as the name says offic calculator pro is a professional quality calculator tool specially optimized for office jobs it download office calculator apk 112 and all version history for android office calculator quickly useful office and study tool4.5 stars based on 24720 reviews
free web page hit counter