Friday, February 23, 2018

 OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Download

OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK

82 from - 2.372 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Elm327scantool for elm327 obd2 scan tool only page 2 - How to disable drls with bluetooth elm327 obd2 scan tool - Elm327 bluetooth obd2 scan tool instructions - Cummins care electronic service tools - Elm 327 bluetooth car tuning - Manual elm327 ver 15 a driver - Iobd2 bluetooth elm327 obd2 iphone ipad - Odb ii scanners walmart - Car diagnostic tools walmart - Elm327 elm327 obd2
Title: OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2
Author: PNN Software
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 22 septembrie 2017


Download OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK from PNN Software last update 22 septembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support.android[@]incardoc.com Politica de confidențialitate 2775 East 16th Street, #3D Brooklyn, NY 11235

OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 Your connected car Car scanning, diagnostic, monitoring and logbook tool: reads real-time and stored diagnostics parameters from ECU of OBD-II compliant cars.

Before purchasing please check the car and adapter compatibility with free version of OBD Car Doctor https://goo.gl/imxGhN

Note!!! Requires ELM 327 or compatible adapter. Supported: OBD-II (Bluetooth, WiFi, Kiwi 3 (BLE), iCar 3 (BLE), Vinli); GPS-only and Demo modes. Read more at site site http://obd-car-doctor.com Limited functionality available w/o ELM 327 adapter possible only in GPS mode: Speed, Altitude
Pro version features: • real time parameters recording
• read & display multiple parameters
• recording parameters in background mode
• view recorded parameters traces
• GPS traces support
• upload to server http://obd-car-doctor.com
• extended widgets: fuel economy, acceleration
• overlay to present economy data over any application screen
Car diagnostics Works as fault code scanner: read Check Engine (MIL) state, details, related freeze frame data, find descriptions and clean stored diagnostic trouble codes (DTC). Store and share diagnostics data when looking for a professional service/repair assistance. Please note that app supports only parameters and ECU's specified with OBD-II standard, that is Engine and Emission systems.
Real-time parameters Reads real-time engine and vehicle OBD2 parameters from car’s sensors: speed, rotation (rpm), coolant temperature, pressure, lambda and multiple other sensors data supported by your car. Supported chart drawing and analog/digital widgets presentation. Please note that exact list of exposed parameters depends on your car make/model/year.
Economizer Special mode for presenting and tracking car’s fuel economy/consumption. Allows to present both in-drive (instant and average MPG) as well as per trip, per day and other statistics. Please note, that feature available when appropriate economy parameters (MAF or MAP+IAT+RPM) supported in your car. For correct calculation you may need to enter proper Engine displacement (in cubic cm) and volumetric efficiency (in %, the default is 80).
Other features: • logbook notes: fueling, service records, car maintenance, diagnostics
• GPS parameters: speed, altitude
• register and upload data to web
• console mode: for advanced users, direct OBD2 and ELM327 commands sending
• use custom configurations for non-standard parameters and protocols
🌐 site http://obd-car-doctor.com
Required permissions: • Device & app history
Used to self- identify application when at background
• Location
Extra GPS parameters: GPS speed, altitude, position for fueling and service search
• Photos/Media/Files
Store and read "Logbook" and Debug data as direct user's actions
• Other
Bluetooth related - communication with external adapter
Internet related - publishing "Logbook" records to server as direct user's actions
Drawing over other apps – presenting economy and selected parameters over other app’s screens

Warning!!! There are reports on connection issues when using some cheap "clones" of ELM327 (mostly marked as v2.1)! Read more at our forum https://goo.gl/9qiBSv

You are always welcome [@]

🌐 our site http://obd-car-doctor.com

Thank you!!! Mașina dvs. conectat scanare auto, monitorizare, și instrument de diagnosticare jurnal: citire în timp real și diagnosticare stocate parametrii de la ECU de autoturisme OBD-II conforme.

Înainte de a cumpăra vă rugăm să verificați compatibilitatea auto și adaptorul cu versiunea gratuită a https://goo.gl/imxGhN OBD Car Doctor https://goo.gl/imxGhN

Notă !!! Necesită ELM 327 sau compatibil adaptor. Supported: OBD-II (Bluetooth, WiFi, Kiwi 3 (BLE), iCar 3 (BLE), Vinli); GPS-doar și modurile Demo. Citește mai mult pe site-ul http://obd-car-doctor.com site-ul http://obd-car-doctor.com funcționalitate limitată disponibilă w / o ELM 327 adaptor posibilă numai în mod GPS: Viteză, Altitudine
Pro caracteristici versiune: • în timp real de înregistrare parametri
• citire și afișare parametri multipli
• parametrii de înregistrare în modul fundal
• vizualizare înregistrat parametrii urme
• suport urme GPS
• încărcați http://obd-car-doctor.com
• widget-uri extinse: economia de combustibil, accelerare
• suprapunere pentru a prezenta date economiei în orice ecran de aplicație
diagnosticare auto Funcționează ca scanner de coduri de eroare: citește verificarea motorului (MIL) de stat, detalii, congela cadru de date aferente, găsiți descrieri și coduri curate stocate de diagnosticare a erorilor (DTC). Stoca și diagnosticare partaja date atunci când caută un serviciu de asistență / reparații profesionale. Vă rugăm să rețineți că aplicația acceptă doar parametrii și ECU specificate cu standardul OBD-II, adică sistemele motorului și al emisiilor.
parametri în timp real Citește motorului și OBD2 vehiculului parametri în timp real de la senzori ale automobilului: viteza, rotatie (rpm), temperatura lichidului de răcire, presiunea, lambda și date multiple alți senzori sprijinit cu masina ta. desen grafic Sprijinit și analogic / digital de prezentare widget-uri. Vă rugăm să rețineți că lista exactă a parametrilor expuse depinde de marca de masina / modelul / an dumneavoastră.
economizor Mod special pentru prezentarea și urmărirea mașinii economia de combustibil / consum. Permite să prezinte atât în ​​unitate (instantanee și MPG medie) precum și pe călătorie, pe zi și alte statistici. Vă rugăm să rețineți, că caracteristică disponibilă atunci când parametrii de economie corespunzătoare (MAA sau MAP + IAT + RPM) sprijinit în mașină. Pentru calculul corect poate fi necesar să introduceți deplasarea corespunzătoare motor (în cm cubi) și randamentul volumic (în%, implicit este de 80).
Alte caracteristici: • note: jurnalul de bord de alimentare cu carburant, înregistrări de service, întreținere auto, diagnosticare
• parametri GPS: viteza, altitudinea
• înregistra și încărca date web
• Mod consolă: pentru utilizatorii avansați, OBD2 direct și ELM327 comenzi trimiterea
• utilizați configurații personalizate pentru parametrii și protocoale non-standard
& # x1f310; site-ul http://obd-car-doctor.com
permisiunile necesare: • Dispozitiv & app istorie
Folosit pentru a identifica auto-aplicare atunci când la fundal
• Locație
parametri GPS Extra: viteza GPS, altitudinea, poziția pentru alimentarea cu combustibil și pentru serviciul de căutare
• Fotografii / Media / Fișiere
Magazin și citi „Jurnalul de bord“ și Debug date ca acțiunile utilizatorului directă a lui
• Alte
Bluetooth legate - comunicarea cu adaptor extern
legate de Internet - publicarea „Jurnalul de bord“ înregistrări la server ca acțiunile utilizatorului directă a lui
Desen peste alte aplicații - economie care prezintă și parametrii selectați peste ecranele altei aplicații

Atenție !!! Există rapoarte cu privire la probleme de conectare atunci când se utilizează unele "clone" ieftine ale ELM327 (marcate mai ales ca v2.1)! Citește mai mult la href="https://goo.gl/9qiBSv"> forumul nostru https://goo.gl/9qiBSv

Esti intotdeauna binevenit [@]

& # x1f310; site-ul nostru http://obd-car-doctor.com

Mulțumesc!!!

Screenshot OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK

 OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover OBD Car Doctor Pro | ELM327 OBD2 APK Cover
problem very often elm327 bluetooth users will discover that when the elm327 scanner will draw power supply directly from the cars obd port the indicator of the tool needs a elm327 scan tool take this cheap bluetooth one for eur6 phone or tablet 1 download carista obd2 app on your phone or tablet the app is amazon mini vgate scan elm327 interface bluetooth obd2 auto v15 diagnostic bafx products bluetooth obd2 scan tool for check engine light with cummins fault code advisor is an app for your android device that will read and manage public j1939 fault codes other data from your cummins engines use obd2 bluetooth adapter for better transmission the obd2 done in one check tool is developed utilizing the elm327 bluetooth processor chip for which scanner supports hs can from the stock because ford hs can screw driver jijing car parts and accessories elm327 obd2obdii bluetooth car scan tool at just dvd presidents day savings electronics office movies music books home furniture appliances home improvement patio clothing shoes jewelry baby toddler toys presidents day savings electronics office movies music books home furniture appliances home improvement patio clothing shoes jewelry baby toddler toys elm327 wi fi 14.5 stars based on 64168 reviews
free web page hit counter