Wednesday, March 21, 2018

 nBubble Elite - Notifications in bubble  APK Download

nBubble Elite - Notifications in bubble APK

85 from - 313 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: nBubble Elite - Notifications in bubble
Author: Apz Lab
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 18 noiembrie 2017


Download nBubble Elite - Notifications in bubble APK from Apz Lab last update 18 noiembrie 2017 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la premiumapz[@]gmail.com Apz Lab, HSR, Bangalore, 560102

nBubble Elite - Notifications in bubble nBubble View and quickly reply chats of online messengers easily with nBubble! nBubble is a revolutionary app that everyone needs. This is a notifier app that organizes your online messenger message notifications and allow you to quickly send reply without opening each app. nBubble works on Whatsapp, Facebook Messenger, Gmail, Email, SMS, Hangouts, and other online messenger services. Read more to find out our features and how we can simplify your life with our revolutionary notifier app!

Annoyed by classic notification screens and popups? Do you want someone to give you a heads up about how to simplify message notifications? Here’s a pro tip, use nBubble to do it!

nBubble – Message Bubbles works by taking notifications from various messaging apps and display it to you as a floating icon or chat head, very alike to Facebook’s chat heads. And we give you a heads up, our app works even better because our app supports other messaging apps as well! Our app sends a popup to notify you, even when you are playing games or watching Youtube in Fullscreen mode. There are many options and various ways you can customize our messaging bubble notifier app.

TOP FEATURES OF NBUBBLE – MESSENGER NOTIFICATION:
☆ Quick send reply on the message bubble without opening each messaging app.
☆ Notify you when there’s new chats
☆ Save your time because you don’t have to stop what you’re doing to open the apps.
☆ All messenger notifications in chat heads.
☆ View message notification later.
☆ Customize your message bubbles and themes.
☆ Access messenger notification screen in lock screen.
☆ Disable nBubble chat heads for specific apps.

WHAT PROBLEMS ARE WE SOLVING?
☆ No more dragging messenger notification bar to read new notifications
☆ There’s no need to switch between apps just to send reply
☆ Dragging notification bar to go to next, previous song
☆ Dragging notification bar to change song, or pause music while playing games

Why should you get the PRO version?
☆ Be the first to enjoy new features and app updates
☆ Ability to block and unblock notifications.
☆ Enjoy multiple themes
☆ Various other features that will be added soon!

nBubble works for all messaging apps like

☆ WhatsApp

☆ Facebook Messenger

☆ Facebook Messenger
 Lite
☆ Telegram

☆ Hangouts

☆ Gmail
☆ Line

☆ Skype

☆ Twitter

☆ Threema

☆ Textra

☆ Plus Messenger

☆ Google Messenger

☆ Slack

☆ and nBubble notifications app works for all other messaging apps

We recommend that you try out our app and keep it for at least one day to understand our features better. Customizing our app will also make our app more useful and better for you personally. If you need a feature that isn’t available yet, please mention it on the review and we will try to bring it to you on the next update, usually within a week.

IMPORTANT NOTE:
☆ Please give notifications, popup window, auto start permissions for the app. If you don't know how to enable it, please search in Google

☆ Redmi mobiles(Redmi Note 3) have some problems, so auto start permission is must, give auto start permission via Security->Auto Start->Turn on for nHead.Contact nBubble notifications team

We listen to users, please report issues and give suggestions for nBubble notifications.

Email: nhead.notifications[@]gmail.comIf any one interested to fund or buy our app, please contact us at nhead.notifications[@]gmail.com.

Give your friends a heads up about this amazing app! Share it to them so they can enjoy it too! nBubble Vizualizarea și rapid răspuns chat-urile de mesageri online, cu ușurință cu nBubble! nBubble este o aplicatie revolutionara care are nevoie de toată lumea. Aceasta este o aplicație care organizează notificatorului notificări de mesaje messenger on-line și vă permite să trimiteți rapid răspunsul fără a deschide fiecare aplicație. nBubble funcționează pe Whatsapp, Facebook Messenger, Gmail, E-mail, SMS-uri, Hangouts și alte servicii de mesagerie online. Citește mai mult pentru a afla caracteristicile noastre și cum putem simplifica viața cu aplicația noastră notifier revoluționar!

Enervat de ecrane de notificare clasice și ferestre pop-up? Vrei pe cineva să vă dau un heads-up cu privire la modul de a simplifica notificările de mesaje? Iată un sfat profesionist, utilizați nBubble să o facă!

nBubble - mesaj Bubbles lucrări prin luarea de notificări de la diverse aplicații de mesagerie și afișați-l la tine, ca o pictogramă plutitoare sau chat-ul cap, foarte asemănător cu capetele de chat Facebook. Și noi vă dau un heads-up, aplicația noastră funcționează chiar mai bine, deoarece aplicația noastră acceptă alte aplicații de mesagerie, de asemenea! Aplicația noastră trimite o fereastră pop-up pentru a vă anunța, chiar și atunci când se joacă jocuri sau vizionarea YouTube în modul ecran complet. Există mai multe opțiuni și diverse moduri de a personaliza noastră aplicație de mesagerie cu bule notifier.

CARACTERISTICI ALE NBUBBLE TOP - MESSENGER NOTIFICARE:
☆ trimite Răspuns rapid în balon mesajul fără a deschide fiecare aplicație de mesagerie.
☆ să vă anunțe atunci când există noi chat-uri
☆ Salvați timp, deoarece nu trebuie să se oprească ceea ce faci pentru a deschide aplicații.
☆ Toate notificările messenger capete de chat.
☆ Vezi mesajul de notificare mai târziu.
☆ Personalizeaza bule de mesaje și teme.
☆ ecran notificare de acces mesager în ecranul de blocare.
☆ Dezactivați nBubble de chat capete pentru anumite aplicații.

CE PROBLEME NE REZOLVAREA?
☆ Nu mai glisând bara de notificare messenger pentru a citi notificări noi
☆ Nu este nevoie pentru a comuta între aplicații doar pentru a trimite răspunsul
☆ Glisarea bara de notificare pentru a merge la următoarea melodie, înapoi
☆ Glisarea bara de notificare pentru a schimba melodia sau faceți o pauză de muzică în timp ce jucați jocuri

De ce ar trebui să obțineți versiunea PRO?
☆ Fii primul care se bucura de noi caracteristici și actualizări ale aplicațiilor
☆ Abilitatea de a bloca și debloca notificări.
☆ Bucurați-vă de mai multe teme
☆ Diverse alte caracteristici care vor fi adăugate în curând!

nBubble funcționează pentru toate aplicațiile de mesagerie, cum ar fi
☆ WhatsApp
☆ Facebook Messenger
☆ Facebook Messenger Lite
☆ telegrama
☆ Hangouts
☆ Gmail
☆ linie
☆ Skype
☆ Twitter
☆ Threema
☆ Textra
☆ Messenger Plus
☆ Google Messenger
☆ slack
☆ și nBubble notificări App funcționează pentru toate celelalte aplicații de mesagerie

Vă recomandăm să încercați aplicația noastră și păstrați-l pentru cel puțin o zi pentru a înțelege mai bine caracteristicile noastre. Personalizarea aplicației noastre se va face, de asemenea, aplicația noastră mai util și mai bine pentru tine personal. Dacă aveți nevoie de o funcție care nu este încă disponibilă, vă rugăm să-l menționăm pe revizuirea și vom încerca să-l aducă la tine pe următoarea actualizare, de obicei, într-o săptămână.

NOTĂ IMPORTANTĂ:
☆ Vă rugăm să notificări, fereastra pop-up, permisiunile de pornire automată pentru aplicația. Dacă nu știi cum să-l activați, vă rugăm să căutare în Google
☆ telefoane mobile redmi (redmi Nota 3) au unele probleme, așa că permisiunea de pornire automată este trebuie, da automat permisiunea de pornire prin Security-> Auto Start-> Activare pentru nHead.

Contact nBubble echipa de notificări
Ascultam utilizatori, vă rugăm să raportați probleme și să dea sugestii pentru notificări nBubble.
E-mail: nhead.notifications[@]gmail.com

Dacă cineva interesat să finanțeze sau să cumpere aplicația noastră, vă rugăm să ne contactați la nhead.notifications[@]gmail.com.

Dă prietenilor tăi un heads-up această aplicație uimitor! Împărtășește-l la ei, astfel ei pot bucura de prea!

Screenshot nBubble Elite - Notifications in bubble APK

 nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover nBubble Elite - Notifications in bubble APK Cover
4.5 stars based on 57304 reviews
free web page hit counter