Friday, February 23, 2018

 NOAA Weather Unofficial  APK Download

NOAA Weather Unofficial APK

91 from - 69.215 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Dictionarys list of every word of the year - Juja italia - Abbreviations list by fakenewspapers - 2016 01 18 - 2016 01 14 - - - - -
Title: NOAA Weather Unofficial
Author: Granite Apps
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 16 februarie 2018


Download NOAA Weather Unofficial APK from Granite Apps last update 16 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la paulnadler[@]gmail.com Politica de confidențialitate 1425 Broadway #20-3378 Seattle, WA 98122

NOAA Weather Unofficial This weather app is not affiliated with NOAA or the National Weather Service. Products provided by NOAA are in the public domain, and this app's use of those products is compliant with NOAA/NWS terms of use.


This app provides forecasts, animated radar, hourly forecast, and current conditions, all in an intuitive and easy to use interface. Just the information you need, provided accurately, quickly, and for your exact location.


★ "A no-nonsense approach to show weather data on your phone, but done well and great looking" - Android Central


This app uses NOAA point forecasts from your GPS location to get the most localized weather available. Point forecasts are great for climbing, hiking, skiing, or any outdoor activity where weather from a nearby city isn't accurate enough.


GPS on the phone will provide the most accurate location, but usually isn't needed. Nearby cell towers and Wi-Fi networks can also provide this information, and will be checked first to save time and battery. You can also enter a location manually.


To provided highly localized forecasting, this app uses point forecasts from the National Weather Service (NOAA/NWS), and is therefore only available in the US.


If there is severe weather you will see a red warning icon in the corner of the current conditions icon. You can press this icon for more details. This app currently does NOT support severe weather alerts or notifications. NOAA is providing this service directly through cell carriers. You can read more about the service at http://www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/wea.html.


There are also several differently sized widgets available which can be placed on your homescreen to provide some basic weather information, without the need to open the app.


Forecast discussion is available through the menu button.


Permission: Location
This app requires your location to provide you with the most accurate weather. This is fundamental to how the app works. You can still add manual locations as well if you prefer.


Permission: Photos/Media/Files
This permission is required by Google Maps so that it can cache map tiles for faster loading. It sounds like the app is doing something with your photos or media, but it is not. The permission means that the app has permission to access your files (which includes photos and media), but does not mean they are actually being accessed. It is a subtle but important distinction. Contact me if you have further questions about this.


These are the non-simplified permissions as listed in the Android manifest:
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" (location access listed above)
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" (check for network connection)
android.permission.INTERNET" (download weather)
android.permission.VIBRATE" (for zoom feedback on old radar)
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" (this is Photos/Media/Files listed above)
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" (required by google maps)


FAQ (Frequently asked questions):
http://www.paulnadler.com/nstudio/faq.html


Please contact me at paulnadler[@]gmail.com if you have any further questions or problems.


This is the ad supported free version of NOAA Weather. You are also limited to 3 saved locations. Upgrade to remove ads and this restriction.


NOAA Weather on Facebook
https://www.facebook.com/pages/NOAA-Weather/416785575001525

Google+
https://plus.google.com/110174676619325230446

Beta Channel (for newest features)
https://plus.google.com/u/0/communities/111259910356071652569 Această aplicație meteo nu este afiliat cu NOAA sau Serviciul Național de Meteorologie. Produsele oferite de NOAA sunt în domeniul public, iar utilizarea acestei aplicații a acestor produse este în conformitate cu termenii NOAA / NWS de utilizare.


Această aplicație oferă prognoze, radar animat, prognoza pe oră și condițiile actuale, toate într-o interfață intuitivă și ușor de utilizat. Doar informațiile de care aveți nevoie, cu condiția precis, rapid, și pentru locația exactă.


★ "O abordare nu-prostii pentru a afișa datele meteo pe telefon, dar bine făcut și mare în căutarea" - Android Central


Această aplicație utilizează prognozele punct de NOAA de la locația GPS pentru a obține cele mai localizate vreme disponibile. previziuni concrete sunt foarte bune pentru alpinism, drumeții, schi, sau orice activitate în aer liber, în cazul în care vreme de la un oras din apropiere nu este suficient de precisă.


GPS-ul de pe telefonul va oferi locația cea mai exactă, dar de obicei nu este necesară. turnuri de celule din apropiere și rețelele Wi-Fi pot furniza, de asemenea, aceste informații, și vor fi verificate mai întâi pentru a economisi timp și bateria. Puteți introduce, de asemenea, o locație manual.


Pentru a furnizat de prognoză extrem de localizat, această aplicație folosește prognoze punct de la Serviciul Național de Meteorologie (NOAA / NWS), și este, prin urmare, disponibil numai în SUA.


Dacă există vreme severă veți vedea o pictogramă de avertizare de culoare roșie în colțul de condiții pictograma curentă. Aveți posibilitatea să apăsați această pictogramă pentru mai multe detalii. Această aplicație nu acceptă în prezent alerte meteorologice severe sau notificări. NOAA este furnizarea acestui serviciu în mod direct prin intermediul transportatorilor de celule. Puteți citi mai multe despre serviciul de la http://www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/wea.html.


Există, de asemenea, mai multe widget-uri de dimensiuni diferite, disponibile, care pot fi plasate pe ecranul principal pentru a oferi unele informații meteorologice de bază, fără a fi nevoie de a deschide aplicația.


discuție prognoza este disponibil prin intermediul butonului de meniu.


Permisiune: Locație
Această aplicație necesită locația dvs. pentru a vă oferi cu vremea cea mai precisă. Acest lucru este fundamental pentru modul în care funcționează aplicația. Puteți să adăugați în continuare locații manual sau dacă preferați.


Permisiuni: Fotografii / Media / Fișiere
Această permisiune este impusă de Google Maps, astfel încât să poată cache harta dale pentru o încărcare mai rapidă. Se pare ca app este de a face ceva cu fotografii sau media, dar nu este. Permisiunea înseamnă că aplicația are permisiunea de a accesa fișierele (care include fotografii și mass-media), dar nu înseamnă că sunt de fapt a fi accesate. Este o distincție subtilă, dar importantă. Contactați-mă dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la acest lucru.


Acestea sunt permisiunile de bază non-simplificate astfel cum sunt enumerate în manifest Android:
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION "(locație de acces enumerate mai sus)
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE "(pentru conexiunea la rețea)
android.permission.INTERNET "(descărcare vremii)
android.permission.VIBRATE "(pentru feedback-ul de zoom pe radar vechi)
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE "(aceasta este Foto / Media / Fișiere enumerate mai sus)
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES "(cerute de google maps)


FAQ (Întrebări frecvente):
http://www.paulnadler.com/nstudio/faq.html


Vă rugăm să contactați-mă la paulnadler[@]gmail.com dacă aveți întrebări sau probleme suplimentare.


Acesta este ad sprijinit versiunea gratuită a NOAA Meteo. De asemenea, vă sunt limitate la 3 locații salvate. Upgrade-pentru a elimina anunțurile și această restricție.


Vremea NOAA pe Facebook
https://www.facebook.com/pages/NOAA-Weather/416785575001525

Google+
https://plus.google.com/110174676619325230446

Beta canal (pentru cele mai noi caracteristici)
https://plus.google.com/u/0/communities/111259910356071652569

Screenshot NOAA Weather Unofficial APK

 NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover NOAA Weather Unofficial APK Cover
our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and francesco vecchi fuorionda con gli insulti tapiro a federica panicucci e francescostriscia la notizia tapiro doro a federica panicucci e francesco fake news papers fake news videos a few abbreviations patch collection your premier online retailer for all your professional sports leagues patches emblems and collectibles we carry mlb nfl nhl nba and ncaa review about 2013 the best and professional blu ray player for of 2013 windows 8 blu ray player blu ray media player is a blu ray media library4.5 stars based on 67030 reviews
free web page hit counter