Friday, February 23, 2018

 mySugr: the blood sugar tracker made just for you  APK Download

mySugr: the blood sugar tracker made just for you APK

92 from - 18.613 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: mySugr: the blood sugar tracker made just for you
Author: mySugr GmbH
Latest Version: 4.4 sau o versiune ulterioară
Last Update: 21 februarie 2018


Download mySugr: the blood sugar tracker made just for you APK from mySugr GmbH last update 21 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]mysugr.com Politica de confidențialitate Schottenfeldgasse 69/3.1 1070 Vienna Austria

mySugr: the blood sugar tracker made just for you Start today to use your diabetes secret weapon, it's quick and easy!
The mySugr App is your loyal and free diabetes logbook which keeps your diabetes data under control: with one app you'll have a blood sugar tracker, carb logger, bolus calculator (EU only) and your estimated HbA1c all at a glance!
mySugr: make diabetes suck less ❤️

Adding the mySugr App to your daily routine with diabetes (Type 1, Type 2, gestational diabetes) will make your life easier: it auto-logs the data and you can collect your daily therapy data such as meals, diet, meds, blood glucose, insulin, carbs and more.

The mySugr app was selected as a Top Diabetes App by Healthline from 2015 to 2017, featured in Forbes, TechCrunch, The Washington Post.

☆ WHAT OUR USERS SAY
• “Using this app helps me keep track of my glucose readings and helps me and my doctor easily spot trends. In less than 3 months my A1C dropped from 7.7 to 6.7!”
• “Great app for tracking blood glucose levels as well as food and exercise which really helps me see how my blood sugar is affected by them. Almost makes you look forward to jabbing your finger so you can enter something!”
• “This is the BEST diabetic app there is!!”

☆ APP FEATURES
- Easy and personalized logging screen (diet, meds, carb intake, meals, blood glucose levels and more) with clear blood sugar level graphs;
- Estimated HbA1c at a glance, no more surprises;
- Motivating challenges and feedback to help cope with Type 1 and Type 2 diabetes;
- Daily, weekly and monthly medical analysis;
- Detailed reports to bring (or send) to your doctor;
- Secure data backup and registered medical device (built with regulatory compliance, quality and safety).

☆ INTEGRATIONS
- Steps, activity, blood pressure, CGM data, weight, and more are available via Google Fit®;
- Accu-Check® Aviva Connect, Accu-Check® Guide (get yours free from mySugr to automatically activate mySugr Pro for no charge! Please see our FAQ on the website for the latest information);

☆ PRO FEATURES
Take your diabetes therapy to the next level! mySugr Pro can be activated at no charge with some Accu-Check® devices when ordered (for free) through mySugr or with a monthly ($2.99) or yearly ($27.99) subscription.

- Smart search: build your own searchable database of places, meals, activity, tags, etc;
- Insulin Calculator (EU only): calculate your insulin dose, corrections and meal shots. Faster, easier and smarter;
- PDF & Excel reports: save or print all your data for you or your doctor;
- Blood glucose reminders, you won’t forget to check and log;
- Meal photos: snap your meals to improve your carb counting.
- Basal rates for pump users

Get it now! The best logbook to monitor, control and manage your diabetes: all your medical information right on your smartphone and ready to be used! Stay in charge of your health, monitor your diet, manage your medicine intake, avoid hypers / hypos and have control of your health every day!

SUPPORT:
We’re always working to make the mySugr App better, and we need your feedback! Have a problem, criticism, question, suggestion, or praise? Get in touch at:

• mysugr.com
• support[@]mysugr.com
• twitter.com/mysugr
• facebook.com/mysugr

###

The mySugr App: free
mySugr Pro: $2.99/month or $27.99/year

Upgrading to mySugr Pro will charge your Play Store account. Your subscription automatically renews unless cancelled at least 24 hours prior to the end of the current period. Cancellation of the current active subscription period is not allowed. Your subscription and auto-renewal options can be managed in Account Settings in the Play Store settings after purchase. Începeți astăzi pentru a folosi arma secreta diabet zaharat, este rapid și ușor!
MySugr App este dvs. loial și liber jurnal diabet zaharat , care păstrează datele diabet sub control: cu o singură aplicație va avea un tracker de zahăr din sânge, logger de carbohidrati, calculator bolus (doar UE) și a HbA1c estimată toate dintr-o privire!
mySugr: face diabet suge mai puțin ❤️

Adăugarea mySugr App la rutina de zi cu zi cu diabet zaharat (de tip 1, tip 2, diabet gestațional) va face viața mai ușoară: este auto-jurnalele de date și puteți colecta datele de terapie de zi cu zi, cum ar fi mese, dieta, medicamentele, glucoza din sange , insulina, carbohidrati si multe altele.

Aplicația mySugr a fost selectat ca un Top Diabet App Healthline 2015-2017, prezentate în Forbes, TechCrunch, The Washington Post.

☆ CE utilizatorilor SPUN
• „Folosind această aplicație mă ajută să țină evidența lecturilor de glucoză și mă ajută și medicul meu ușurință la fața locului tendințe. In mai putin de 3 luni A1c mea a scăzut 7.7-6.7!“
• „aplicatie mare pentru urmărirea nivelului de glucoză din sânge, precum și produse alimentare și exerciții fizice, care într-adevăr mă ajută să văd cum zahărul din sânge este afectat de acestea. Aproape te face să aștept cu nerăbdare să împungând cu degetul, astfel încât să puteți introduce ceva!“
• „Aceasta este cea mai bună aplicație diabetică există !!“

☆ CARACTERISTICI APP
- ecran de logare personalizate (dieta, medicamente, aportul de carbohidrati, mese, nivelurile de glucoză din sânge și mai mult), cu grafice clare la nivel de zahăr din sânge și ușor;
- estimat HbA1c pe scurt, nu mai multe surprize;
- Motivarea provocări și feedback-ul pentru a face față de tip 1 și de tip 2 diabet zaharat;
- Zilnic, analize medicale săptămânale și lunare;
- rapoarte pentru a aduce (sau trimite) la medicul dumneavoastră detaliate;
- backup de date securizate și dispozitiv medical înregistrat (construit cu respectarea de reglementare, calitate și siguranță).

☆ INTEGRATIONS
- Pași, activitate, a tensiunii arteriale, date CGM, greutate și multe altele sunt disponibile prin intermediul Google Fit®;
- Accu-Check® Aviva Connect, Accu-Check® Ghid (a ta obține gratuit de la mySugr pentru a activa în mod automat mySugr Pro fără costuri Vă rugăm să consultați întrebările frecvente pe site-ul pentru cele mai recente informații!);

☆ CARACTERISTICI PRO
Ia-terapia diabetului la nivelul următor! mySugr Pro poate fi activat în mod gratuit, cu unele dispozitive Accu-Check® când comandate (gratuit) prin mySugr sau cu un lunar ($ 2,99) sau anual ($ 27.99) abonament.

- Căutare inteligentă: construi propria bază de date de locuri, mese, activitate, tag-uri, etc;
- (numai în UE) Insulina Calculator: se calculează ca doza de insulină, corecturi și fotografii de masă. Mai rapid, mai ușor și mai inteligent;
- PDF și Excel rapoarte: salva sau imprima toate datele pentru dumneavoastră sau medicul dumneavoastră;
- memento-uri ale glicemiei, nu va uitați să verificați și log;
- fotografii de masa: fixați mesele dvs. pentru a îmbunătăți numarare carb.
- rațiile de bază pentru utilizatorii de pompe

Ia-l acum! Cel mai bun jurnalului de bord pentru a monitoriza, de control și de a gestiona diabetului zaharat: toate informațiile medicale direct pe telefonul smartphone și gata pentru a fi utilizat! Rămâneți responsabil cu sănătatea, pentru a monitoriza dieta, gestiona aportul de medicament, evitați hypers / hipoglicemiei și să aibă controlul asupra sănătății în fiecare zi!
 
A SUSTINE:
Suntem mereu de lucru pentru a face mySugr App mai bine, și avem nevoie de feedback-ul dvs.! Ai o problemă critică, întrebare, sugestie sau lauda? Ia legătura la:

• mysugr.com
• support[@]mysugr.com
• twitter.com/mysugr
• facebook.com/mysugr

###

MySugr App: free
mySugr Pro: 2.99 $ / luna sau $ 27.99 / an

Actualizarea la mySugr Pro va debita contul dvs. Magazin Play. Abonamentul dvs. reînnoiește automat, cu excepția cazului anulat cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei curente. Anularea perioadei curente de subscriere activă nu este permisă. subscriere și auto-reînnoire Opțiunile dvs. pot fi gestionate în Setările contului în setările din Magazin Play după cumpărare.

Screenshot mySugr: the blood sugar tracker made just for you APK

 mySugr: the blood sugar tracker made just for you APK Cover mySugr: the blood sugar tracker made just for you APK Cover mySugr: the blood sugar tracker made just for you APK Cover mySugr: the blood sugar tracker made just for you APK Cover mySugr: the blood sugar tracker made just for you APK Cover mySugr: the blood sugar tracker made just for you APK Cover
4.5 stars based on 30919 reviews
free web page hit counter