Saturday, February 24, 2018

 MyPlate Calorie Tracker  APK Download

MyPlate Calorie Tracker APK

91 from - 20.259 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: MyPlate Calorie Tracker
Author: LIVESTRONG
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 5 septembrie 2017


Download MyPlate Calorie Tracker APK from LIVESTRONG last update 5 septembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]livestrong.com Politica de confidențialitate 1655 26th St Santa Monica, CA 90404

MyPlate Calorie Tracker Tracking calories works! Join the millions who have lost weight with LIVESTRONG.COM’s MyPlate Calorie Tracker — the most user-friendly way to track your calories and stay fit on your Android Phone.
LIVESTRONG.COM makes tracking calories EASY.

- Browse a comprehensive food database with over 2 million items
- Use our handy bar code scanner to find and track food easily
- Create custom foods and meals
- Get a personalized daily calorie goal based on your profile information
- Keep track of your weight and progress over time
- Review detailed data and create custom daily goals for your nutritional intake of protein, fat, carbs, fiber, sugar, sodium & more
- Easily keep track of your water intake
- Get real-time, 24/7 support from members of our motivational community and others on a similar journey
- Set meal-time reminders to keep you on track
- Integrate with Google Fit app to automatically track daily walking, running and biking activity
- Log workouts from our extensive exercise tracking database
- Create custom exercises or enter calories burned – helpful when using exercise equipment or heart-rate monitors
- Sync with the Calorie Tracker via the LIVESTRONG.COM website at http://www.livestrong.com/myplate/
- Get full support for use on Android mobile devices and Android Wear

Why choose MyPlate Calorie Tracker?

* MACRONUTRIENTS MADE SIMPLE *

A daily snapshot of protein, carbs and fat grams and percentages is prominently displayed, making it easy to monitor your macronutrient consumption and manage your desired ratio.

* ROBUST PROGRESS SECTION *

The extensive Progress section includes easy-to-read charts that give you a quick summary of your data including Calories, Weight, Carbs, Protein, Fat and much more. Easily view your progress for the week, or take a deeper dive and view progress over weeks, months and 1 year.

* REAL-TIME COMMUNITY SUPPORT! *

Looking for motivation or advice? Our active community message boards are filled with thousands of members offering each other support and advice, sharing recipes and tips and just sharing a laugh. It’s a great place to connect with like-minded people who share similar health and fitness goals.

* EVEN MORE ON LIVESTRONG.COM *

Check out our FREE companion tool on LIVESTRONG.COM with additional features such as meal plans, workout videos and the latest news and information about healthy eating, exercise ideas and much, much more. And did we mention that’s all FREE??

* UPGRADE TO A LIVESTRONG.COM GOLD MEMBERSHIP *

Choose between three price tiers and periods (1 month for $9.99, 6 months for $29.99 or 1 year for $44.99). The price will be shown in the app before you complete the payment. The subscription automatically renews at the end of every period you choose. Subscriptions are easily managed from the My Apps screen in the Play Store app.

A Gold Membership includes:

- Advanced statistics, including daily averages, trends and more
- Exclusive access to the private Gold Members board in the community
- Our Clean Eating Guide, including 21 recipes and tips for eating clean
- A special Gold member badge in the community
- Priority support from our customer support team

Your subscription will be processed by Google Play using Google payments. View or cancel your subscription at any time via the My Apps screen in the Play Store app. If you cancel your subscription in the middle of a billing period your premium membership will not be removed until the end of the current billing cycle Urmărire calorii funcționează! Alăturați-vă milioanelor de oameni care au pierdut in greutate cu LIVESTRONG.COM lui MyPlate caloriilor Tracker - cel mai user-friendly mod de a urmări calorii și să rămână potrivi pe telefonul Android.
LIVESTRONG.COM face calorii urmărirea facilă.

- Răsfoiți o bază de date cuprinzătoare de alimente, cu peste 2 milioane de articole
- Utilizați scanerul la îndemână codul de bare pentru a găsi și de a urmări cu ușurință produse alimentare
- Crearea de alimente personalizate și mese
- Ia zilnic un obiectiv personalizat de calorii pe baza informațiilor de profil
- Țineți evidența greutății corporale și a progresului în timp
- Date revizuire detaliată și de a crea obiective personalizate de zi cu zi pentru aportul nutritiv de proteine, grasimi, carbohidrati, fibre, zahar, sodiu si mai mult
 - Ușor să urmăriți aportul de apă
- Ia în timp real, 24/7 suport din partea membrilor comunității noastre motivaționale și alții într-o călătorie similară
- Setați memento-uri masă în timp pentru a vă menține pe drumul cel bun
- Integrarea cu aplicația Google Fit pentru a urmări în mod automat mersul pe jos zilnic, care rulează și ciclism activitate
- Log programe de antrenament de la baza de date de urmărire exercițiu extins
- Creați exerciții personalizate sau introduceți calorii arse - de ajutor atunci când se utilizează echipamente de fitness sau monitoare ritmului cardiac
- Pentru sincronizare cu Tracker caloriilor prin intermediul site-ului LIVESTRONG.COM la http://www.livestrong.com/myplate/
- Suport complet pentru utilizarea pe dispozitive mobile Android și Android Wear

 De ce să alegeți MyPlate caloriilor Tracker?

* Macronutrienții Made Simple *

Un instantaneu de zi cu zi de proteine, carbohidrati si grasimi si de grame procente este afișat proeminent, făcându-l ușor pentru a monitoriza consumul de macronutrienți și de a gestiona raportul dorit.

* ROBUST PROGRESS SECȚIUNEA *

Secțiunea de extinse Progress include diagrame ușor de citit, care vă oferă un rezumat rapid al datelor, inclusiv calorii, greutate, carbohidrati, proteine, grasimi si multe altele. vizualizați cu ușurință progresul dvs. pentru săptămâna, sau de a lua o scufundare în apă și vedere la un progres mai profund timp de săptămâni, luni și 1 an.

* ÎN TIMP REAL COMUNITATE SUPORT! *

Căutați motivație sau sfat? panouri noastre active de mesaje comunitate sunt pline cu mii de membri care oferă reciproc sprijin și consiliere, schimbul de rețete și sfaturi și de partajare doar un râs. Este un loc minunat pentru a se conecta cu oameni ca-minded, care împărtășesc obiective de sănătate și de fitness similare.

* CHIAR MAI MULTE DESPRE LIVESTRONG.COM *

Check out instrumentul nostru companion GRATUIT pe LIVESTRONG.COM cu caracteristici suplimentare, cum ar fi planuri de masă, video antrenament și cele mai recente știri și informații cu privire la o alimentație sănătoasă, idei de exercitii fizice si multe, multe altele. Și am menționat că e tot GRATUIT ??

* UPGRADE LA UN AUR DE MEMBRU LIVESTRONG.COM *

Alegeți între trei niveluri de prețuri și perioade (1 lună, plătind $ 9,99 6 luni de $ 29,99 sau 1 an pentru $ 44,99). Prețul va fi afișat în aplicație înainte de a finaliza plata. Abonamentul reînnoiește automat la sfârșitul fiecărei perioade pe care o alegeți. Abonamentele sunt ușor gestionate de ecranul My Apps în aplicația Magazin Play.

Un membru de aur include:

- Statistici avansate, inclusiv medii zilnice, tendințe și mai mult
- Acces exclusiv la privat bord Membri Aur în comunitate
- Clean nostru Ghid de Masa, inclusiv 21 de rețete și sfaturi pentru a manca curat
- Un membru special insignă de aur în comunitate
- Sprijin prioritar din partea echipei noastre de asistență pentru clienți

Abonamentul dvs. va fi procesată de către Google Play utilizând plățile Google. Vizualizați sau anulați abonamentul în orice moment, prin intermediul ecranului meu Aplicații din aplicația Magazin Play. Dacă anulați abonamentul în mijlocul unei perioade de facturare de membru premium nu va fi eliminată, până la sfârșitul ciclului de facturare actual

Screenshot MyPlate Calorie Tracker APK

 MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover MyPlate Calorie Tracker APK Cover
4.5 stars based on 6050 reviews
free web page hit counter