Monday, February 19, 2018

 Moon+ Reader Pro  APK Download

Moon+ Reader Pro APK

93 from - 90.301 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Download moon reader apk 441 moon readerapk apk4fun - Moon reader pro apk 431 download free apk from apksum - Moon reader pro 440 apk mod for android rexdl - Moon reader pro 441 build 441004 apk is here latest - Moon reader pro v431 cracked apk hax cracks - Moon reader pro android apps on google play - - - -
Title: Moon+ Reader Pro
Author: Moon+
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 1 ianuarie 2018


Download Moon+ Reader Pro APK from Moon+ last update 1 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la seanyword[@]gmail.com Politica de confidențialitate 1/F,No 75 Cheung Shu Tan Rd, Taipo, N.T.,HongKong

Moon+ Reader Pro ****************
Why choose Moon+ Reader Pro:
● The #1 paid ebook reader in Google Play
● The best rating (4.7) ebook reader in Google Play
****************
30 Day Money Back Guarantee - Feel free to give a try to the Pro version now
****************

Better designed book reader with powerful controls & full functions, supports epub, pdf, mobi, chm, cbr, cbz, umd, fb2, txt, html, rar, zip or OPDS formats.

☀Additional benefits in pro version:

✔ Ad-free, faster & smoother
✔ Shake the phone to speak (Text-to-speech, TTS engine support)
✔ PDF support, fast & speech compatible
✔ Reading statistics function
✔ More beautiful themes, background images and fonts
✔ Customize reader bar function
✔ Headset & Bluetooth keys control
✔ Multi-point touch support
✔ Option for password protection at startup
✔ Book to home screen shortcut
✔ Annotations, highlights & bookmarks share support
✔ Open/Backup/Sync/Download/Upload book files via Dropbox/GDrive
✔ Widget shelf support, group your favorite books, put them to desktop as widget
✔ Tilt to turn page with customized actions
✔ Customer email support

☀PDF features in Pro version:

✔ Fill out PDF Form
✔ Highlight, annotation, handwriting
✔ Smart scroll lock, smooth reading experience
✔ Night mode support, 6 additional pdf themes available
✔ Dual-page mode for landscape screen
✔ Speech, auto-scroll compatible
✔ Read statistics, sync, flip animation available

☆The key features:

• Support online ebook libraries and personal calibre ebook server.
• Read local books with smooth scroll and tons of innovation.

☆Standard functions:

• Full visual options: line space, font scale, bold, italic, shadow, alpha colors, fading edge etc.
• 10+ themes embedded, includes Day & Night mode switcher.
• Various types of paging: touch screen, volume keys or even camera, search or back keys.
• 24 customized operations (screen click, swipe gesture, hardware keys), apply to 15 customized events: search, bookmark, themes, navigation, font size and more.
• 5 auto-scroll modes: rolling blind mode; by pixel, by line or by page. Real-time speed control.
• Adjust the brightness by sliding your finger along the left edge of the screen, gesture commands supported.
• Intelligent paragraph; indent paragraph; trim unwanted blank spaces and lines options.
• Keep your eyes health options for long-time reading.
• Real page turning effect with customized speed/color/transparent; 5 page flip animations.
• My Bookshelf design: Favorites, Downloads, Authors, Tags; self bookcover, search, import supported.
• Justified text alignment, hyphenation mode supported.
• Dual page mode for landscape screen.
• Support all four screen orientations.
• EPUB3 multimedia content support (video and audio), popup footnote support
• Backup/Restore options to cloud via DropBox, sync reading positions between phones and tablets.
• Highlight, Annotation, Dictionary (Offline or Online, support ColorDict, GoldenDict, Fora, ABBYY Lingvo, etc.), Translation, Share functions all in moon+ ebook reader.
• Bluelight Filter up to 95% for eye care.

• Localized in 40 languages: English, አማርኛ, العربية, հայերեն, Български, català, český, dansk, Nederlands, eesti, suomi, français, galego, საქართველოს, Deutsch, ελληνικά, עברית, magyar, Indonesia, italiano, 日本語, 한국어, македонски, persan, polski, português, português brasil, român, русский, српски, 简体中文, slovenských, slovenskega, español, Svenskt, 繁體中文, ภาษาไทย, Türk, Українська, Việt

-About GET_ACCOUNTS permission: used for Google Drive function only ****************
De ce să alegeți Luna + Reader Pro:
● # 1 plătit cititor de cărți electronice în Google Play
● Cel mai bun rating (4.7), cititor de cărți electronice în Google Play
****************
30 zile banii înapoi de garantare - Simțiți-vă liber pentru a da un try la versiunea Pro acum
****************

Cititorul de cărți mai bine proiectate cu comenzi puternice și funcții complete, susține ePub, pdf, Mobi, CHM, CBR, Cbz, UMD, FB2, TXT, HTML, RAR, ZIP sau formate OPDS.

beneficii ☀Additional în versiunea Pro:

✔ Ad-free, mai rapid și mai lin
✔ Se agită telefonul pentru a vorbi (Text-to-speech, suport motor TTS)
✔ suport PDF, rapid și de vorbire compatibile
✔ Funcția statistici de citire
✔ mai multe teme frumoase, imagini de fundal și fonturi
✔ Particularizarea funcția bar cititor
✔ de control chei Setul cu cască Bluetooth &
✔ suport tactil multi-punct
✔ Opțiunea de protecție prin parolă la pornire
✔ Rezervați la ecranul de start comandă rapidă
✔ adnotări, scoate în evidență și semnele de carte de sprijin social
✔ Deschideți fișierele / Copiere de rezervă / sincronizare / descărcare / încărcare carte prin intermediul Dropbox / GDrive
✔ suport Widget raft, grupa cărțile preferate, le-a pus pe desktop ca widget
✔ Tilt pentru a activa pagina cu acțiuni personalizate
✔ suport pentru clienți de e-mail

Caracteristici ☀PDF în versiunea Pro:

✔ Completați formularul PDF
✔ evidențiere, adnotare, scrierii de mână
✔ blocare de parcurgere inteligent, experiență de lectură buna
✔ modul de sprijin de noapte, 6 teme pdf suplimentare disponibile
✔ Mod dual-pagină pentru peisaj ecran
✔ vorbire, auto-scroll compatibile
✔ statistici de citire, sincronizare, animație flip-disponibil

☆ cheie caracteristici:

• Suport biblioteci de cărți electronice on-line și serverul de carte electronică de calibru personal.
• Citiți cărți locale cu defilare netedă și de tone de inovare.

☆ Funcții standard:

• opțiuni vizuale complete: spațiu linie, la scară font, bold, italic, umbră, culori alfa, margine decolorare etc.
• 10+ teme integrate, include Day & Night modul de comutare.
• Diferite tipuri de paginare: ecran tactil, tastele de volum sau chiar camera foto, căutare sau chei spate.
• 24 operații personalizate (clic pe ecran, gest glisează, chei hardware), se aplică 15 evenimente personalizate: căutare, marcaj, teme, navigare, dimensiunea fontului și mai mult.
• 5 moduri de auto-scroll: modul de rulare orb; de pixeli, de linie sau de pagină. În timp real de control al vitezei.
• Reglați luminozitatea glisând degetul de-a lungul marginii din stânga a ecranului, comenzi gest sprijinit.
• punctul inteligent; punctul liniuță; tăiați spațiile goale nedorite și opțiuni de linii.
• Păstrați ochii opțiuni de sănătate pentru mult timp de lectură.
• pagina reală efect de cotitură cu viteză personalizat / culoare / transparent; 5 pagini animații clapeta.
• Design meu Raft: Favorite, Descărcări, autori, Tag-uri; auto bookcover, căutare, import sprijinit.
• alinierea textului Justificat, modul sprijinit despărțirea în silabe.
• Modul dual pagina pentru ecranul de peisaj.
• Suport pentru toate cele patru orientări de ecran.
• suport conținut EPUB3 multimedia (video și audio), suport pop-up nota de subsol
• Backup / Restore opțiuni pentru cloud prin intermediul Dropbox, pozițiile de citire de sincronizare între telefoane și tablete.
• Evidențiați, Adnotare, dicționar (online sau offline, suport ColorDict, GoldenDict, Fora, ABBYY Lingvo, etc.), traducere, împart funcțiile, toate în luna + cititor de cărți electronice.
• Bluelight Filtru de până la 95% pentru ingrijirea ochilor.

• Localizate în 40 de limbi: engleză, አማርኛ, العربية, հայերեն, Български, Català, Český, dansk, Nederlands, Eesti, suomi, français, Galego, საქართველოს, Deutsch, ελληνικά, עברית, magyar, Indonezia, italiano, 日本語, 한국어 , македонски, Persan, polski, português, português brasil, Roman, русский, српски, 简体 中文, slovenských, slovenskega, español, Svenskt, 繁體 中文, ภาษา ไทย, Türk, Українська, Việt

GET_ACCOUNTS permisiunea -Despre: folosi numai funcția Google Drive

Screenshot Moon+ Reader Pro APK

 Moon+ Reader Pro APK Cover Moon+ Reader Pro APK Cover Moon+ Reader Pro APK Cover Moon+ Reader Pro APK Cover Moon+ Reader Pro APK Cover Moon+ Reader Pro APK Cover Moon+ Reader Pro APK Cover Moon+ Reader Pro APK Cover Moon+ Reader Pro APK Cover
download moon reader apk file v441 comflyersoftmoonreaderapk your finger reader for fantastic reading experience explore the innovative book reader with download moon reader pro 431 and all version history for android moon reader pro 440 apk mod for android free link download new version moon plus reader pro the best books reference application for android moon reader pro apk for android moon reader pro is better designed book reader with powerful controls full functions supports epub pdf mobi chm cbr cbz umd download the latest version of moon reader pro cracked apk why choose moon reader pro the 1 paid ebook reader in google play the best rating 47 ebook reader in google play 30 day money back4.5 stars based on 48362 reviews
free web page hit counter