Tuesday, February 20, 2018

 Moneycontrol Markets on Mobile  APK Download

Moneycontrol Markets on Mobile APK

87 from - 274.516 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Moneycontrol Markets on Mobile
Author: Network18
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 30 ianuarie 2018


Download Moneycontrol Markets on Mobile APK from Network18 last update 30 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la network18application[@]gmail.com Politica de confidențialitate Network 18 media pvt ltd

Moneycontrol Markets on Mobile Moneycontrol is Asia's #1 App for Business & Finance.

Install and get latest updates about Indian and Global financial markets, recommendations from experts, monitor your portfolio, and watch CNBC-TV18 channels on Live TV in English, Hindi and Gujarati languages.

Download and install the app now. It is fast, easy-to-use and free!

In case of any queries regarding the app, write an email to us at mobile[@]moneycontrol.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Track the latest updates on Indian and Global financial markets on your smartphone with the Moneycontrol App. It covers multiple assets from BSE, NSE, MCX and NCDEX exchanges, so you can track Indices (Sensex l Nifty), Stocks, Futures, Options, Mutual Funds, Commodities and Currencies with ease. Also, monitor your investments with Portfolio and Watchlist. Stay updated with the wide range of news covered in our News and Personal Finance sections. Get expert’s views, in-depth coverage and analysis of the financial markets with live streaming of CNBC-TV18 (English), CNBC AWAAZ (Hindi), CNBC BAJAR (Gujarati) and CNBC PRIME HD.

Moneycontrol App offers:

Ease of Use:
• Easy navigation to all financial data, portfolio, watchlist and message board
• Single search bar with voice search for stocks, indices, mutual funds, commodities, news, etc

Latest Market Data:
• Latest quotes of stocks, F&O, mutual funds, commodities and currencies from BSE, NSE, MCX and NCDEX
• Latest prices of Sensex, NIFTY, India VIX, etc
• In-depth market stats for stocks, futures and options
• Interactive and historical charts with Line, Area, Candlestick and OHLC charts types

News:
• All-day coverage of news related to markets, business and economy; plus interviews of senior management
• Listen to the news and articles with 'Text to Speech' feature
• Save your favorite news and articles to read later, even when offline

Live TV:
• Watch live shows of CNBC-TV18 (English), CNBC AWAAZ (Hindi), CNBC BAJAR (Gujarati) and CNBC PRIME HD
• 'Audio only' feature to listen to the live and past tv shows
• 'Videos on Demand' offers you past videos, which you must watch

Portfolio:
• Monitoring your portfolio across Stocks, Mutual Funds, ULIPs, and Bullion
• Timely updates on performance of your portfolio, and news & alerts relating to stocks you hold

Personalized Watchlist:
• Adding your favorite stocks, mutual funds, commodities, futures and currencies to monitor
• Get timely alerts in form of news and corporate action

Message Board:
• Follow your favorite topics and the top boarders to get recommendations
• Engage and participate in conversations relating to your portfolio or interest

Moneycontrol app is also available for iPhone, Windows, Blackberry, Nokia, Android Tabs, and iPad; you can download any from our website: http://www.moneycontrol.com/apps

- Moneycontrol apps are powered by Moneycontrol.com – India’s #1 Financial Portal

Special Note : Recently, few Chinese phones are including system task killers or battery optimizers which prevent Moneycontrol from working. Please find "do not stop" list in their settings, and add Moneycontrol there.

For example: On Xiaomi / MIUI phones,
1) Open Security App, then open Battery, then App Battery Saver. Here, select "No restrictions" for Moneycontrol.
2) Open Security App again, then Permissions, then again Permissions. Here, enable autostart for Moneycontrol Moneycontrol este Asia # 1 App pentru Afaceri si Finante.

Instalați și a obține cele mai recente actualizări despre piețele financiare indiene și globale, recomandări din partea experților, să monitorizeze portofoliul dumneavoastră, și urmăriți canalele CNBC-TV18 pe Live TV în limba engleză, hindi și gujarati limbi.

Descărcați și instalați aplicația acum. Este rapid, ușor de utilizat și gratuit!

În cazul în care orice întrebări cu privire la app, scrie un e-mail-ne la mobile[@]moneycontrol.com
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------

Urmăriți cele mai recente actualizări de pe piețele financiare indiene și globale pe telefonul smartphone cu Moneycontrol App. Acesta acoperă mai multe active din schimburile BVB, NSE, MCX și NCDEX, astfel încât să puteți urmări indicii (l Sensex Nifty), Stocuri, futures, optiuni, fonduri mutuale, mărfuri și valute cu ușurință. De asemenea, să monitorizeze investițiile cu portofoliu și Urmărit. Stai la curent cu o gamă largă de știri incluse în secțiunile noastre Știri și Finanțe personale. Obține opiniile experților, de acoperire și de analiză a piețelor financiare cu live streaming de CNBC-TV18 (în engleză), CNBC AWAAZ (hindi), CNBC Bajar (Gujarati) și CNBC PRIME HD în profunzime.

Moneycontrol App oferă:

Usor de folosit:
• Navigare ușoară la toate datele financiare, de portofoliu, pagini urmărite și mesajul de bord
• bara de căutare unică cu căutare vocală pentru stocuri, indici, fonduri mutuale, mărfuri, știri, etc

Cele mai recente date de piață:
• Ultimele citate de stocuri, F & O, fonduri mutuale, mărfuri și valute de la BVB, NSE, MCX și NCDEX
• Ultimele prețurile Sensex, NIFTY, India VIX, etc.
• În profunzime statisticile piață pentru stocuri, contracte futures și opțiuni
• diagrame interactive și istorice cu linie, Zona, Sfeșnic și OHLC tipuri de diagrame

Știri:
• pe tot parcursul zilei de acoperire a știrilor legate de piețe, de afaceri și economie; plus interviuri de senior management
• Ascultați știri și articole cu „Text de vorbire“ caracteristică
• Salvați știrile preferate și articole pentru a citi mai târziu, chiar și offline

Televiziune in direct:
• Vizionați spectacole live de CNBC-TV18 (în engleză), CNBC AWAAZ (hindi), CNBC Bajar (Gujarati) și CNBC PRIME HD
• „Numai audio“ caracteristică pentru a asculta emisiunile TV în direct și din trecut
• „Video on Demand“ vă oferă videoclipuri rămas singur, care trebuie să urmăriți

Portofoliu:
• Monitorizarea portofoliului dvs. pe actiuni, fonduri mutuale, ULIPs și Bullion
• actualizări în timp util cu privire la performanța portofoliului dumneavoastră, și știri & alerte referitoare la stocurile pe care le aveți

Urmărit personalizată:
• Adăugarea de cotații bursiere preferate, fonduri mutuale, mărfuri, contracte futures și valute pentru a monitoriza
• Primiți alerte în timp util în formă de știri și de acțiune corporativă

Tabla de mesaje:
• Urmărește subiectele preferate și boarder de top pentru a obține recomandări
• Să se angajeze și să participe la conversații cu privire la portofoliul sau de interes

Moneycontrol aplicație este de asemenea disponibil pentru iPhone, Windows, Blackberry, Nokia, Android File, și iPad; puteți descărca orice de pe site-ul nostru: http://www.moneycontrol.com/apps

- Aplicații Moneycontrol sunt alimentate de Moneycontrol.com - India # 1 Portal financiar

Notă specială: Recent, câteva telefoane din China sunt inclusiv sisteme de ucigași de sarcini sau optimizatori baterie care împiedică Moneycontrol de lucru. Vă rugăm să găsiți „nu se opresc“ lista în setările lor, și se adaugă Moneycontrol acolo.

De exemplu: Pe telefoanele Xiaomi / MIUI,
1) Deschideți Securitate App, apoi deschideți baterie, apoi App Battery Saver. Aici, selectați „Nu există restricții“ pentru Moneycontrol.
2) Deschideți App de securitate din nou, apoi permisiunile, apoi din nou Permisiuni. Aici, activați autostart pentru Moneycontrol

Screenshot Moneycontrol Markets on Mobile APK

 Moneycontrol Markets on Mobile APK Cover Moneycontrol Markets on Mobile APK Cover Moneycontrol Markets on Mobile APK Cover Moneycontrol Markets on Mobile APK Cover Moneycontrol Markets on Mobile APK Cover Moneycontrol Markets on Mobile APK Cover Moneycontrol Markets on Mobile APK Cover Moneycontrol Markets on Mobile APK Cover Moneycontrol Markets on Mobile APK Cover
4.5 stars based on 80859 reviews
free web page hit counter