Friday, February 23, 2018

 MHD Flasher N54  APK Download

MHD Flasher N54 APK

96 from - 702 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: MHD Flasher N54
Author: MHD Tuning UG
Latest Version: 3.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 15 noiembrie 2017


Download MHD Flasher N54 APK from MHD Tuning UG last update 15 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la mhd.tuning[@]gmail.com StrassmannStr. 6 DE-10249 Berlin

MHD Flasher N54 MHD Flasher is the first Android handheld application to bring ECU tuning and monitoring to the BMW N54 engine. The MHD Flasher reveals the immense margin of power BMW left on the table with the N54 while still retaining the sophistication of the original engine management program.

→ Easy to install
Connect any compatible Android device to your car using a standard K+Dcan cable along with an OTG USB adapter, install one of the pre-purchased MHD maps and enjoy the power and performance benefits of the MHD maps by Wedge Performance.

→ Keep an eye on the tuning
Monitor your engine behavior using a configurable gauges layout to keep an eye on any of the 50+ engine monitors like oil temp, boost pressure, actual load or individual cylinder ignition timing. Activate the logging mode to save up to 30 monitors to a standard CSV file for later analysis. Track issues by reading the error codes, and delete them once resolved.

→ Flash your ECU back to a stock anytime, as often as you need to. No ECU backup is needed.

→ Custom tuning support
As an alternative to built-in maps, many tuners can provide advanced custom mapping for those who have higher or special performance needs.

The MHD Flasher can be downloaded here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhd.flasher.n54

Main features description:

═══ Flasher module ═══
- Flash built-in maps (purchased separately), piggyback backend maps or custom user-tuned .BIN files.
- Backup up the stock ECU software, as fast as 3 seconds on most of the cars.
- Provides handy options like power limiter per gear, wastegate rattle fix or exhaust burble settings.
- Read / delete engine trouble codes.
- Reset adaptation values (Lambda, Fuel/air, Octane rating, VANOS, Throttle, and Battery).
- 2 minutes map switching; initial install time: 18 minutes on KLINE cars (2007 & Early 2008), 38 minutes on DCAN cars (2008+).

═══ Monitor module ═══
- Extensive logging values list, up to 30 values at the same time.
- Save logging session to .CSV files
- Integrated csv log viewer
- Up to 8 configurable gauges
- Automatic or manual log session start.

═══ Optional MHD maps packs ═══
- Maps by Wedge Performance
- Stage 1 pack. Eight maps: 4 fuel octane variants, stock / upgraded FMIC variants.
- Stage 2 pack. Eight maps: 4 fuel octane variants, stock / upgraded FMIC variants. High flow downpipes recommended.
- Ethanol mix pack. Three maps (e25, e40 and e60), FMIC+DPs recommended. Upgraded fuel pump for the e60.

Supported vehicles:

2006-2010 135i, 335i and 535i
2011-2013 335is
2009-2015 Z4 35i/is
2011-2012 1M
2008-2010 X6 35i

This racing product is for competition closed course use only.

Required hardware:
- 1 device running Android 3.2 and up, USB OTG compatible.
- 1 K+Dcan cable. See page 5 of the user manual for a recommended cable: http://www.twisted-visionz.com/mhdguide
- 1 USB OTG cable.

Price list (licenses are VIN Locked and stored by Google along your Play store account):
- Flasher module: $99
- MHD maps packs: $49 each. Requires the Flasher module.
- Monitor module: $69
- JB4 backends only flasher: $79. Upgradable for $20 to the full $99 flasher module.
- Increased boost limit (from 18 to 22 PSI) module: $49. For custom tuning purpose. Requires the Flasher module.

FAQ

Q: Can I test the connection before making a purchase?
A: Yes, simply tap the MHD Store button. The ECU connection is checked before displaying available purchases.

Q: Does my Android device need to be permanently plugged to the OBD port?
A: No. Once a flash is performed you can unplug your device.

Q: Do I need to purchase a new license each time I flash a map?
A: No, you can ref lash as many times as needed.

Q: Is a battery charger required?
A: It is highly recommended for long flashes (install, uninstall). A healthy battery will handle short flashes (map changes) fine but the use of a battery charger remains recommended. MHD Flasher este prima aplicație Android handheld pentru a aduce ECU tuning și monitorizare la motorul BMW N54. MHD dezvaluie marja Intermitență imensa a puterii BMW a lăsat pe masă, cu N54, păstrând în continuare gradul de complexitate al programului inițial de management al motorului.

→ Ușor de instalat
Conectați orice dispozitiv Android compatibil la masina folosind un cablu standard de K + Dcan, împreună cu un adaptor USB OTG, instalați unul dintre pre-achiziționate hărți și MHD se bucură de beneficiile de putere și de performanță ale hărților MHD de către Wedge Performance.

→ Păstrați un ochi pe tuning
Să vă monitorizeze comportamentul motorului folosind un aspect calibre configurabil pentru a păstra un ochi pe oricare dintre 50+ monitoare ale motorului, cum ar fi temperatura uleiului, presiune de supraalimentare, de încărcare reală sau individuală timpul de aprindere a cilindrului. Activează modul de logare pentru a salva până la 30 de monitoare într-un fișier CSV standard pentru analiza ulterioară. Urmări problemele prin citirea codurilor de eroare, și ștergeți-le o dată rezolvată.

→ Flash ECU înapoi la un stoc în orice moment, ori de câte ori este nevoie. Este nevoie de nici o copie de siguranță ECU.

→ suport de tuning personalizat
Ca o alternativă la hărți încorporate, multe tunere pot oferi cartografiere avansate personalizate pentru cei care au nevoi superioare sau speciale de performanță.

MHD poate fi descărcat Intermitență aici: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhd.flasher.n54

Principalele caracteristici Descriere:

═══ modulul Flasher ═══
- Flash built-in hărți (achizitionate separat), hărți personalizate sau piggyback backend fișiere .BIN reglate de utilizator.
- Backup up software-ul de stoc ECU, la fel de rapid 3 secunde pe majoritatea mașinilor.
- Oferă opțiuni la îndemână, cum ar fi limitator de putere pe roată, huruie fix sau burble de evacuare setări wastegate.
- Read / șterge codurile de eroare ale motorului.
- Resetarea valorilor de adaptare (Lambda, combustibil / aer, evaluare Octane, Vanos, accelerație și baterie).
- 2 minute harta de comutare; inițială a instala timp: 18 minute pe mașinile Kline (2007 & începutul anului 2008), 38 de minute pe mașinile DCAN (2008+).

═══ Monitor Modul ═══
- Lista de valori logare, până la 30 de valori în același timp.
- Salvare logare sesiune la fișiere .csv
- Vizualizator de jurnal integrat csv
- Până la 8 calibre configurabile
- Pornire automată sau manuală a sesiune de jurnal.

═══ Opțional MHD hărți cutii ═══
- Hărți în funcție de performanță cu pană
- Etapa 1 ambalaj. Opt hărți: variante de combustibil, 4 cifre octanice variante stoc / modernizate FMIC.
- Etapa 2 ambalaj. Opt hărți: variante de combustibil, 4 cifre octanice variante stoc / modernizate FMIC. burlane debit mare recomandat.
- Pachet mix de etanol. Trei hărți (E25, E40 și E60), FMIC + recomandat PD. pompa de combustibil pentru Actualizate E60.

Vehicule acceptate:

2006-2010 135i, 335i și 535i
2011-2013 335is
2009-2015 Z4 35i / este
2011-2012 1M
2008-2010 35i X6

Acest produs de curse este pentru competiție închis doar utilizarea de curs.

Hardware-ul necesar:
- 1 dispozitiv care rulează Android 3.2 și în sus, OTG USB compatibil.
- 1 cablu K + Dcan. A se vedea pagina 5 din manualul de utilizare pentru un cablu recomandat: http://www.twisted-visionz.com/mhdguide
- 1 cablu USB OTG.

Lista de prețuri (licențele sunt blocate VIN și stocate de Google împreună contul dvs. Magazin Play):
- Modul Flasher: $ 99
- MHD maps pachete: $ 49 fiecare. Necesită modulul Flasher.
- Modul monitor: $ 69
- Backend JB4 numai exhibitionist: $ 79. Actualizabilă pentru $ 20 la $ 99 pe deplin modulul exhibitionist.
- Creșterea Limita impuls (între 18 și 22 PSI) modulul: 49 $. Pentru scopul de reglaj personalizat. Necesită modulul Flasher.

FAQ

Î: Pot testa conexiunea înainte de a face o achiziție?
A: Da, pur și simplu apăsați butonul MHD Store. Conexiunea de ECU este verificată înainte de afișarea achizițiilor disponibile.

Î: dispozitivul Android trebuie să fie conectat permanent la portul OBD?
R: Nu. Odată ce un bliț este realizată vă puteți deconecta dispozitivul.

Î: Am nevoie pentru a achiziționa o licență nouă de fiecare dată când am flash, o hartă?
R: Nu, puteți ref bate joc de câte ori este necesar.

Î: Este necesar un încărcător de baterie?
R: Este foarte recomandat pentru flash-uri lungi (instalare, dezinstalare). O baterie sanatoasa se va ocupa de flash-uri scurte (hartă modificări) fine, dar utilizarea unui încărcător de baterie rămâne recomandat.

Screenshot MHD Flasher N54 APK

 MHD Flasher N54 APK Cover MHD Flasher N54 APK Cover MHD Flasher N54 APK Cover MHD Flasher N54 APK Cover MHD Flasher N54 APK Cover MHD Flasher N54 APK Cover MHD Flasher N54 APK Cover
4.5 stars based on 58734 reviews
free web page hit counter