Saturday, February 24, 2018

 Lomotif - Music Video Editor  APK Download

Lomotif - Music Video Editor APK

79 from - 45.721 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - - - - - - - - - -
Title: Lomotif - Music Video Editor
Author: Lomotif Pte Ltd
Latest Version: 4.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 29 ianuarie 2018


Download Lomotif - Music Video Editor APK from Lomotif Pte Ltd last update 29 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la help[@]lomotif.com Politica de confidențialitate

Lomotif - Music Video Editor Make mini music videos for Instagram, Facebook, Twitter and Musical.ly. ***** It’s the best app to 1. Add music to your video clips 2. Join your video clips (or photos) into a music video collage in seconds.

Lomotif has millions of users worldwide and it’s NEW on Android!

Use Lomotif to...
+ Add music
+ Join your video clips (photos) into a collage/montage
+ Save montages to camera roll in HD
+ Share easily to Instagram, Twitter, Text Message, Emai
+ A must-have tool for all your selfie, Musical.ly, Dubsmash, Hyperlapse videos!

+ INSTANT EDITS
Forget video editors and the hassle of editing!
Automatically transforms clips in your camera roll into awesome music videos, no editing required.

+ TRIM, EDIT VIDEOS EASILY
You can tweak your movie to perfection with our built-in editor.
Intuitive gestures will allow you to select your best moments to be featured as video highlights.
Easily rearrange clips to tell your story.
Easily import videos and photos from Instagram, Facebook.

+ SQUARE CROP OR LANDSCAPE
Switch easily between 2 formats:
- Square
- Landscape

+ ADD TITLES AND EMOJI (New!)
Add title and text overlays to your video that fade away

+ ADD FILTERS (New!)
7 awesome filters to color your videos

+ ADDITIONAL POWER FEATURES
Get your music video formatted for Instagram with just one click
Use Hyperlapse videos for an interesting timelapse/fast-mo effect
Use photos to create a slideshow

+ SHARE IT ANYWHERE YOU WANT
Instagram
Facebook
Messenger
Text Message

+OR KEEP IT PRIVATE
Your final video will also be saved to your device, so you can choose to keep it private!

HERE’S HOW TO CREATE BEAUTIFUL MUSIC VIDEOS IN SECONDS:
Select video clips from your camera roll
Find and add music
Instantly preview your short movie
Share on social media sites or save it to your camera roll

It's the indispensable tool for social media sharing!


— FAQs —

How do I change the sequence of the clips?
To reorder the sequence of your clips, simply tap and hold the clip's thumbnail— that's the little circle image— then drag and drop it anywhere you wish on the timeline.

Tap & hold the circular thumbnail of the video clip. Rearrange the order of your clips by dragging & dropping them wherever you want on the timeline.

How do I delete a clip?
Delete any clip by tapping & holding it. Carry it to the '—' symbol that appears.

What is the maximum number of clips I can use in a music video?
Lomotif's new update lets you include an unlimited number of clips! Trust us, we've tried over a thousand clips & created the coolest videos.

Can I add/change filters?
This is a new feature for Android! There's 7 filters to choose from.

Can I add a title to my video?
Type it in on the 'Enter a Title' section on your Create screen. You can tweak the font and colour however you want to!


-- An Important note to our Android users --

We will be adding new features all the time!

Enable push notifications to receive our latest updates. ;)


We've recently added the following features:
- Add titles
- Add filters
- Adjustable time: make a Lomotif from anywhere between 3 secs to 30 secs!

-- Issues with the app --

Please write in to us by using the "Send Feedback" form in the app and describe your problem. We typically reply within 1-2 working days!


-- Get Inspired --

Love the app? Join our community: www.lomotif.com | facebook.com/lomotif | instagram.com/lomotif*****

PLEASE READ BEFORE DOWNLOADING: Certain Android devices may not be fully compatible with this version of the app. Please report problems using the "Send Feedback" button in the app's Menu. We're continuously working hard to make Lomotif perform better on ALL devices.

Important: Some devices may not support the previewing multiple clips in quick succession. If your video doesn't play smoothly, export it and preview it in your gallery.

***** Faceți video mini muzică pentru Instagram, Facebook, Twitter si Musical.ly. ***** Este cea mai bună aplicație pentru 1. Adăugați muzică la clipuri video 2. Alăturați-vă clipurile video (sau fotografii) într-un colaj video de muzică în câteva secunde.

Lomotif are milioane de utilizatori din întreaga lume și este NOU pe Android!

Utilizați Lomotif pentru a ...
+ Adăugați muzică
+ Alăturați-vă clipurile video (fotografii) într-un colaj / montaj
+ Salvați montajele la rola aparat de fotografiat în HD
+ Împărtășește cu ușurință la Instagram, Twitter, mesaje text, Emai
+ Un must-have instrument pentru toate selfie ta, Musical.ly, Dubsmash, video Hyperlapse!

+ EDITĂRI Instant
Uita editorii video și hassle de editare!
transformă automat clipuri în rola aparat de fotografiat în videoclipuri muzicale extraordinare, fără editare necesară.

+ TRIM, EDITAȚI VIDEO UȘOR
Aveți posibilitatea să tweak filmul la perfectiune cu editorul nostru built-in.
gesturi intuitive vă va permite să selectați momentele cele mai bune pentru a fi prezentate ca evidențiază video.
rearanja cu ușurință clipuri pentru a vă spune povestea.
importa cu ușurință clipuri video și fotografii de la Instagram, Facebook.

+ decupajul pătrat sau peisagist
Comuta cu ușurință între 2 formate:
- Piața
- Peisaj

+ ADD TITLURILE ȘI EMOJI (Nou!)
Adăugați titlul și textul suprapuneri pentru videoclipul care se estompează

+ ADD FILTRE (Nou!)
7 filtre minunat pentru a colora videoclipurile

+ SUPLIMENTARE CARACTERISTICI DE PUTERE
Fiți videoclipul muzical formatat pentru Instagram cu doar un singur clic
Utiliza videoclipuri Hyperlapse pentru un efect timelapse / fast-mo interesant
Utilizați fotografii pentru a crea un slideshow

+ COTA IT oriunde doriți
instagram
Facebook
Mesager
text mesaj

+ SAU păstra private
Videoclipul dvs. final va fi, de asemenea, salvate pe dispozitiv, astfel încât să puteți alege să păstrați-l privat!

AICI CUM Pentru a crea video muzica frumoasa in cateva secunde:
Selectați clipurile video de pe camera foto
Găsiți și adăugați muzică
examinați instantaneu filmul scurt
Partaja pe site-urile de social media sau salvați-l la rola aparat de fotografiat

Este instrumentul indispensabil pentru partajarea social media!


- Întrebări frecvente -

Cum pot schimba ordinea clipurilor?
Pentru a reordona secvența de clipuri, pur și simplu apăsați și mențineți thumbnail- clipul că e cercul mic, apoi glisați și image- fixați-l oriunde doriți pe cronologie.

Atingeți și mențineți miniatura circulară a clipului video. Rearanja ordinea clipurilor prin tragere & plasându-le oriunde doriți pe cronologie.

Cum pot șterge un clip?
Ștergeți orice clip prin apăsarea și menținerea apăsată-l. Transporta-l la - simbolul care apare ''.

Care este numărul maxim de clipuri care îl pot utiliza într-un videoclip muzical?
Noua actualizare Lomotif vă permite să includeți un număr nelimitat de clipuri! Ai încredere în noi, am încercat peste o mie de clipuri & create cele mai tari videoclipuri.

Pot adăuga filtre / schimbare?
Aceasta este o caracteristică nouă pentru Android! Nu există 7 filtre pentru a alege.

Pot să adaug un titlu la videoclipul meu?
Introduceți-l pe secțiunea "Introduceți un titlu" pe ecran Creare. Poti modifica fontul și culoarea oricum doriți să!


- O notă importantă pentru utilizatorii Android -

Vom fi adăugarea de noi caracteristici tot timpul!

Activați notificări push pentru a primi cele mai recente actualizări. ;)


Am adăugat recent următoarele caracteristici:
- Adăugați titluri
- Adăugați filtre
- Timp ajustabil: a face o Lomotif de oriunde între 3 secunde până la 30 de secunde!

- Probleme cu aplicația -

Vă rugăm să scrieți la noi folosind formularul "Trimite feedback" în aplicația și să descrieți problema. Noi răspunde de obicei în termen de 1-2 zile lucrătoare!


- Ia inspirat -

Iubesc app? Alăturați-vă comunității noastre: www.lomotif.com | facebook.com/lomotif | instagram.com/lomotif *****

CITIȚI CU DESCĂRCARE ÎNAINTE DE: Anumite dispozitive Android pot să nu fie pe deplin compatibile cu această versiune a aplicației. Vă rugăm să raportați probleme folosind butonul "Trimite feedback" din meniul aplicației. Noi lucrăm continuu din greu pentru a face Lomotif funcționeze mai bine pe toate dispozitivele.

Important: Unele dispozitive nu pot sprijini prefigurand mai multe clipuri într-o succesiune rapidă. Dacă videoclipul dvs. nu joacă fără probleme, export-l și examinați-l în galeria ta.

 *****

Screenshot Lomotif - Music Video Editor APK

 Lomotif - Music Video Editor APK Cover Lomotif - Music Video Editor APK Cover Lomotif - Music Video Editor APK Cover Lomotif - Music Video Editor APK Cover Lomotif - Music Video Editor APK Cover
4.5 stars based on 52596 reviews
free web page hit counter