Monday, February 19, 2018

 Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps  APK Download

Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK

95 from - 26.090 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Waze gps maps traffic v43506 - Top 5 des meilleures applications gps hors ligne androidpit - Sygic gps navigation v17313 - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - - - - - -
Title: Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps
Author: Asamm Software, s. r. o.
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 9 februarie 2018


Download Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK from Asamm Software, s. r. o. last update 9 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la locus.map[@]asamm.com Politica de confidențialitate Krhanická 719/25 Praha 4, 141 00 Czech Republic

Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps An ultimate navigation application for all OUTDOOR ENTHUSIASTS - hikers, mountainbikers, mountaineers, trail runners or geocachers. And not only for them, Locus Map Pro is widely used also by PROFESSIONALS - explorers, travelers or rescue squads all over the World.

Locus Map Pro offers true multi functionality and flexibility:

- advanced navigation capability, supporting online and offline routing services
- unprecedented choice of premium online and offline maps
- advanced map tools - map overlays, offsets, WMS sources support
- tools for monitoring sports activities - tracking, training manager, charts, statistics, support of external sensors (GPS, HRM, cadence...)
- worldwide weather 24/7 forecast
- sophisticated tools for geocaching - location tools, online/offline logging, support of trackables, Pocket Queries, spoilers...

- and much more

MAP PORTFOLIO:

ONLINE maps
- World - OSM based outdoor maps
- Europe - Outdooractive Summer and Winter, Freytag-Berndt (Germany, Austria), IGN (France), Kapsi.fi (Finland), Turistautak (Hungary), Skoterleder (Sweden), Statkart (Norway), Retromap (Russia), UMP and Osmapa.pl (Poland), SHOCart and SmartMaps (Czech and Slovak rep.) ...
- US - USGS classic/satellite, ChartBundle
- other parts of the World - GSI (Japan), Visicom (former Soviet countries), Navigasi (Indonesia), NzTopoMaps (New Zealand) and others
- support of WMS sources - meteorological maps, NASA maps, cadastral maps...
Most of the online maps can be DOWNLOADED for offline use.

OFFLINE maps
- whole WORLD - OSM based vector LoMaps with switchable themes for summer, winter, road or city use - first THREE MAPS ARE FOR FREE
- United Kingdom - Ordnance Survey Landranger and Explorer
- United States - NeoTreks trail maps
- Switzerland - famous quality SwissTopo maps
- Germany, Austria - Kompass, Outdooractive Summer and Winter, Freytag-Berndt
- Poland - Compass
- support of SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux or RMAP formats
- support of own OpenStreetMap data or custom map themes

FEATURES:

Navigation and guidance
- turn-by-turn voice navigation with support of online/offline routing services
- beeline guidance to a point (on map or by compass) or along a route with notifications

Tracks&Routes
- multi-profile track recording
- charts&statistics
- training manager with audio-commented workouts
- support of Bluetooth/ANT+ external sensors - HRM, speed/cadence, GPS, NMEA
- in-app route planning
- import/export of routes/tracks from/to various formats (KML, KMZ, GPX...) and web services (Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc...)
- customizable bike computer dashboard

Points
- creating own database - order, search, sort
- import/export in many formats, web services support
- OSM database POIs

Map tools
- map overlay, calibration and offsets
- support of various external map formats and coordinate systems
- support of Panoramio, geotagged photos, OSM notes

Search
- addresses online and offline
- Google Places, GeoNames and Wikipedia

Geocaching
- downloading geocaches via Geocaching4Locus add-on
- offline and online logging
- support of waypoints, PocketQuery, trackables, spoilers
- location and calculation tools

Live tracking
- private or public sharing/monitoring of location in real time

Miscellaneous
- parking assistant, world wide weather forecast, NFC tagger, QR code generator...

This app uses the Device Administrator permission.

Locus Map Pro is highly customizable. Everything can be set according to user's needs. Its functionality can be further extended by numerous Add-ons - Augmented reality, GeoGet/GSAK, Pebble, Munzee, SmartWatch II etc.

Homepage:
http://www.locusmap.eu
Help desk:
http://help.locusmap.eu
Manual:
http://docs.locusmap.eu/ O cerere de navigație de ultimă generație pentru toate Entuziaști în aer liber - excursioniști, cicliștii, alpiniști, alergători pistă sau o geocachers. Și nu numai pentru ei, Locus Harta Pro este utilizat pe scară largă, de asemenea, de către profesioniști - exploratori, călători sau echipe de salvare din întreaga lume.

Locus Harta Pro oferă adevărate multiple funcționalități și flexibilitate:

- capabilitati avansate de navigare, de sprijin on-line și servicii de rutare offline,
- alegerea fără precedent a premium on-line și hărți offline
- instrumente avansate harta - harta suprapuneri, decalaje, WMS surse de sprijin
- instrumente de monitorizare a activităților sportive - de urmărire, training manager, diagrame, statistici, suport de senzori externi (GPS, HRM, cadență ...)
- Prognoza meteo la nivel mondial 24/7
- instrumente sofisticate pentru Geocaching - instrumente de localizare, on-line / off-line de logare, suport de trackables, Pocket Queries, spoilere ...

- și mult mai mult

PORTOFOLIUL MAP:

hărți online
- Lumea - OSM hărți în aer liber pe bază
- Europa - Outdooractive vară și de iarnă, Freytag-Berndt (Germania, Austria), IGN (Franța), Kapsi.fi (Finlanda), Turistautak (Ungaria), Skoterleder (Suedia), Statkart (Norvegia), Retromap (Rusia), UMP și Osmapa.pl (Polonia), SHOCart și SmartMaps (cehă și slovacă rep.) ...
- SUA - USGS clasic / satelit, ChartBundle
- alte părți ale lumii - GSI (Japonia), Visicom (fostele țări sovietice), Navigasi (Indonezia), NzTopoMaps (Noua Zeelandă) și altele
- susținerea surselor WMS - hărți meteorologice, hărți NASA, hărți cadastrale ...
Cele mai multe dintre hărți online pot fi descărcate pentru utilizare offline.

hărţi offline
- întreaga lume - pe OSM LoMaps vectoriale cu teme comutabile pentru vara, iarna, rutier sau utilizarea de oraș - primele trei hărți sunt gratuite
- Marea Britanie - Ordnance Ancheta Landranger și Explorer
- Harta NeoTreks trail - Statele Unite ale Americii
- Elveția - calitate celebru Swisstopo hărți
- Germania, Austria - Kompass, Outdooractive vară și de iarnă, Freytag-Berndt
- Polonia - Compass
- susținerea SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux sau formate H. rot
- susținerea datelor proprii sau OpenStreetMap hartă personalizată teme

CARACTERISTICI:

Navigare și orientare
- turn-by-turn de navigare de voce cu suportul serviciilor de rutare online / offline
- orientare beeline la un punct (pe hartă sau prin busolă) sau de-a lungul unui traseu cu notificări

Traseele & Trasee
- înregistrarea unui track multi-profil
- diagrame si statistici
- manager de formare cu programe de antrenament a comentat-audio
- susținerea / ANT + senzori externi Bluetooth - MRU, viteză / cadență, GPS, NMEA
- în aplicație planificarea rutelor
- import / export de rute / piese de la / la diverse formate (KML, KMZ, GPX ...) și servicii web (Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz, etc ...)
- tabloul de bord de calculator biciclete personalizate

puncte
- crearea de baze de date proprii - comandă, căutare, sortare
- / export în mai multe formate, servicii web suport de import
- POI-uri de baze de date OSM

unelte Harta
- suprapunere hartă, calibrare și compensările
- pentru a sprijini diverse formate externe ale hărții și a sistemelor de coordonate
- suport de fotografii Panoramio, geoetichetate, note OSM

Căutare
- adrese online și offline
- Google Locații, GeoNames și Wikipedia

Geocaching
- descărcarea Geocache prin Geocaching4Locus add-on
- offline și on-line de logare
- suport de puncte intermediare, PocketQuery, trackables, spoilere
- locație și de calcul

urmărire live
- partajarea / monitorizarea public sau privat al locației în timp real

Diverse
- asistent de parcare, la nivel mondial prognoza meteo, NFC tagger, generator de coduri QR ...

Această aplicație utilizează dispozitiv permisiunea de administrator.

Locus Harta Pro este extrem de personalizabil. Totul poate fi setat în funcție de nevoile utilizatorului. funcționalitatea acestuia poate fi prelungită în continuare de numeroase programe de completare - Augmented Reality, GeoGet / GSAK, pietriș, Munzee, SmartWatch II etc.

Pagina principala:
http://www.locusmap.eu
Help desk:
http://help.locusmap.eu
Manual:
http://docs.locusmap.eu/

Screenshot Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK

 Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover
waze gps maps traffic gps maps gps navigation by sygic aucun doute sygic est lun des meilleurs dans le domaine lapplication propose de nombreuses cartes haute qualit agrmentes sygic gps navigation v17313 read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style4.5 stars based on 21232 reviews
free web page hit counter