Tuesday, February 20, 2018

 Legal Heat  APK Download

Legal Heat APK

87 from - 766 People

Android Games and Apps Free - Swrhb.com - Beauty express salon quality beauty products beauty - Qatar facts information pictures encyclopedia - Legal action >> legal action geoengineering watch - Mcleodgaming - Gameloft video game developer worldwide - Applanet appbucket und snappzmarket down - >> - Anti geoengineering legal team sues the us department of - Protective clothing waterproof and water repellent - Eberspacher airtronic d4s h bowers
Title: Legal Heat
Author: National Training Solutions, Inc. dba Legal Heat
Latest Version: 2.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 27 aprilie 2016


Download Legal Heat APK from National Training Solutions, Inc. dba Legal Heat last update 27 aprilie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contact[@]mylegalheat.com Politica de confidențialitate Legal Heat Suite 22694 3695 Green Rd, Cleveland, OH 44122

Legal Heat ***THE ONLY APP FEATURING COMPREHENSIVE CONCEALED & OPEN CARRY LAW SUMMARIES WRITTEN BY ATTORNEYS***

50 State Guide to Firearm Laws

""The Legal Heat app for Android is invaluable for people who travel with a gun" - U.S. Concealed Carry Association (Vol. 9, Issue 4)."

AS FEATURED & WRITTEN ABOUT BY:
Massad Ayoob
U.S. Concealed Carry Association
Guns.com
ITS Tactical

Legal Heat is BACK! Legal Heat, the nation's largest known concealed firearm permit training company and the inventors of the concealed carry iPhone app, are back with a new Android 50 state guide to firearm law app. Legal Heat is the ONLY app written and edited by firearm instructors and attorneys. These attorney instructors train tens of thousands of students each year all throughout America.

What makes Legal Heat the best concealed carry app?

--> Instant updates: When a law changes we will update the page on our server and it will instantly update on all user's phones the next time you open the app. (You will be notified that there has been a law change for the particular state and asked if you'd like to download the new page).
-->Reliability: We are not only firearm enthusiasts, we do this for a living. Legal Heat will always be updated and maintained, we're not going anywhere.
-->MUCH MORE: Video overviews of key laws (with more being added regularly), Open carry laws (coming by August), top of the line functionality, and many more surprises coming down the pipe. Legal Heat will be the premiere mobile source for years to come.

Legal Heat is a must have for every firearm owner in the United States and includes the following features:

** All 50 State's Concealed Carry Laws: Including prohibited areas (both state and federal), duty to retreat laws, constitutional provisions, special notes, etc. All pages are available offline, once you open a state page it will cache to your phone.

** Reciprocity AND Reverse Reciprocity Maps: See where your permit is valid, and what permits your state accepts.

** Open Carry Laws for all 50 States: Concealed carry isn't the only way to carry, see what states allow open carry and where you can and cannot exercise that right. (We are in the process of updating all 50 state's open carry laws, these will be automatically added free of charge when they are completed).

** Transport Laws: In depth explanations & VIDEO OVERVIEWS on how to transport a firearm in your vehicle, on an airplane, what to do during a police encounter, AMTRAK, Tribal Land, National Parks & Monuments, and MUCH MORE!

** Notify Us of Changes in the Law: With the push of 1 button you can notify Legal Heat of any changes that occurred in your home state. Once we become aware of any changes in your state's law we will update the app within 24 hours. There won't be any waiting periods - get updates at your fingertips!

** Contact Each State Directly: Not only is there an "Additional Information" tab that includes the ability to click on all 50 State's official concealed carry laws, but within each state's page you can call or email the state's permitting authority directly.

** MUCH MORE: Legal Heat is an evolving app. We try our best to offer the absolute best product on the market and will be constantly adding new features. If there is something you would like to see added or if you come across an error in the law, email us (using the "Notify Us" feature inside the app) and we'll do our best to have it rectified in less than 24 hours.

Thank you for helping make Legal Heat the most widely used app of its kind in America!

********UPCOMING UPDATES***********
--> Download all 50 states laws at once (instead of individually)
--> Opening video will only play the first time opening the app
--> Open carry laws
--> Many more updates are in the works. Stay tuned! *** NUMAI APP reportaje ample ascuns & CARRY OPEN REZUMATUL legea scrisă de avocați ***

50 Ghid de stat pentru legi de arme de foc

"" Legal App de căldură pentru Android este de nepretuit pentru persoanele care călătoresc cu un pistol "- US ascuns Carry Asociația" (Vol 9, Issue 4.).

AS RECOMANDATE si scris despre DE:
Massad Ayoob
Asociația Carry ascuns US
Guns.com
Tactical STI

Căldura juridic este înapoi! Căldură juridic, cea mai mare companie de training cunoscut permis armă de foc ascuns națiunii și inventatorii ascuns aplicația iPhone transport, sunt din nou cu un nou Android ghid de 50 de stat a armelor de foc app lege. Căldura juridică este aplicația numai în scris și editat de instructori de arme de foc și de avocați. Aceste instructori de avocati tren zeci de mii de studenți în fiecare an pe tot parcursul America.

Ceea ce face căldură juridic aplicația de transport cel mai bun ascuns?

-> Actualizări instant: Când o lege schimbă, vom actualiza pagina pe serverul nostru și se va actualiza instantaneu pe telefoanele ale utilizatorilor data viitoare când deschideți aplicația. (Veți fi notificat că a existat o schimbare lege pentru statul respectiv și a întrebat dacă doriți să descărcați noua pagină).
-> Fiabilitate: Noi nu suntem doar entuziaști arme de foc, facem acest lucru pentru un trai. Legal căldură vor fi întotdeauna actualizate și întreținute, nu mergem nicăieri.
-> Mult mai mult: prezentări video de legi-cheie (cu mai multe fiind adăugate în mod regulat), legile deschise carry (provenind de august), partea de sus a funcționalității liniei, si multe surprize mai mult vin în jos conducta. Căldură juridică va fi sursa mobil premiera pentru anii care vor veni.

Căldura juridică este o trebuie să aibă pentru fiecare proprietar arme de foc în Statele Unite și include următoarele caracteristici:

** Legile Carry ascunse toate cele 50 ale statului: inclusiv zonele interzise (atât de stat și federale), datoria de a se retrage de legi, prevederi constituționale, note speciale, etc. Toate paginile sunt disponibile offline, odată ce ați deschis o pagină de stat se va salva în cache la telefon .

** Reciprocitate și Reverse Harta de reciprocitate: Vezi unde permisul este valabil, iar ceea ce permite starea ta acceptă.

** Legile Deschideți transportat pentru toate cele 50 de state: transport ascuns nu este singurul mod de a transporta, a se vedea ce state permit transporta deschis și unde poți și nu își pot exercita acest drept. (Suntem în proces de actualizare legilor carry deschise toate cele 50 statului, acestea vor fi adăugate automat gratuit când sunt completate).

** Legile Transport: In explicații aprofundate și VIDEO sinteze cu privire la modul de a transporta o armă de foc în vehicul, într-un avion, ceea ce a făcut în timpul o întâlnire de poliție, AMTRAK, Land Tribal, Parcuri Naționale și Monumente, și mult mai mult!

** Anunta-ne de Modificări în Legea: Cu o simplă apăsare de buton 1, puteți anunța căldură juridică cu privire la orice modificări survenite în starea ta acasă. Odată ce devenim conștienți de orice schimbări în legislația statului dumneavoastră, vom actualiza aplicația în termen de 24 de ore. Nu va fi nici o perioade de așteptare - obține actualizări de la vârful degetelor!

** Contact Fiecare stat direct: Nu numai că există o filă "Informații suplimentare", care include abilitatea de a faceți clic pe legile carry ascunse oficiale toate cele 50 de stat, dar în pagina fiecărui stat puteți apela sau trimite un email pentru direct autoritatii de autorizare statului.

** Mult mai mult: Heat juridic este o aplicație evoluție. Facem tot posibilul pentru a oferi cel mai bun produs absolut pe piață și va fi constant adăugarea de noi caracteristici. Dacă există ceva ce doriți să vedeți adăugat sau dacă vă confruntați cu o eroare în lege, ne e-mail (folosind "Anunta-ne" caracteristica în interiorul app) și vom face tot posibilul pentru a fi rectificarea în mai puțin de 24 ore.

Vă mulțumim pentru ajutorul de căldură face juridic aplicația cel mai des utilizat de acest gen din America!

******** NOUTĂȚI ÎN PREGĂTIRE ***********
-> Descarca toate cele 50 de state legile la o dată (în loc de individual)
-> Videoclip deschidere va juca doar prima dată deschiderea aplicației
-> Legi Deschideți transporta
-> Multe actualizări sunt în lucru. Rămâneți aproape!

Screenshot Legal Heat APK

 Legal Heat APK Cover Legal Heat APK Cover Legal Heat APK Cover Legal Heat APK Cover Legal Heat APK Cover Legal Heat APK Cover
get professional quality beauty products that are fanatastic for both personal use and for use on clients as a beautician shop online today at beauty express get information facts and pictures about qatar at encyclopedia make research projects and school reports about qatar easy with credible articles from our free organizations warn covert geoengineering programs fuel unprecedented firestorms the extremely destructive and deadly firestorms in california were not simply an act entries will be accepted by emailing a screenshot of either your steam wishlist page or the games steam store page to the following email yeahjamfurygiveaway the leader in the development and publishing of mobile games gameloftr has established itself as one of the top innovators in its field since 2000 die us regierung hat mit dem fuss gestampft und eine grosse aktion gegen illegale android downloads gemacht die webseiten applanet appbucket und good luck legal alliance to stop geoengineering on a personal note ive never gotten the fbi cia to release records in response to my foia requests or appeals a volume in the textile institute book series 2018 pages 391 445 edited by john williams eberspacher airtronic d4s from h bowers who specialise in the sale and supply of automotive components order online with next day delivery4.5 stars based on 21298 reviews
free web page hit counter